PRO-MET
MLC ürünleri
Rumen-korumalı dl-Methionine
MLC technology (UE patent no° 1791532)
KOMPOZİSYON_____________
1000 gram içerisinde:
Aktif bileşen: DL-Methionine 600 gram
By-pass in situ (naylon torba içerisinde 8
saat ruminal inkübasyon) en az% 75.
ÜRÜN KARAKTERİSTİKLERİ
Pro-Met mikroenkapsüle granül yapıda son
derece özel bir methionine ihtiva etmektedir.
Methionine Lysine ile birlikte laktasyonda ki
ruminantlar için gerekli çok iyi tanınan amino
asitlerden biridir.
Metil grup vericiliğinde ,trans-sülfürasyon
işlemi vasıtasıyla sistin ve karnitinin
sentezinde ; lesitin,fosfotidilkolin ve diğer
fosfolipidlerin sentezinde görev alır.
İNDİKASYONLAR____________
Sütün protein ve kazein konsantrayonun da
düşme ,düşük karaciğer işlevselliği ve daha
düşük döl verimi .
Pro-Met uygulaması… üzerine etkilidir :
- Süt proteini
- Dölverimi
- Yem verimliliği
- Karaciğer işlevselliği
Bioscreen Technologies Srl
Via Caduti di Via Fani, 830 - 47032 Bertinoro (FC) – Italy
Tel. +39.0543.449411  Fax +39.0543.579927
[email protected] - www.bioscreen.it
PRO-MET
MLC ürünleri
Rumen-korumalı dl-Methionine
MLC technology (UE patent no° 1791532)
TAVSİYE EDİLEN DOZ______
Fabrika :
Süt sığırları: 10 - 20 gram/baş/gün
Besi sığırı : 5- 10 gram/baş/gün
MUHAFAZA _____________
Nem ve sıcak kaynaklardan uzak tutunuz
AMBALAJ________________
25 kg karton
Bioscreen Technologies Srl
Via Caduti di Via Fani, 830 - 47032 Bertinoro (FC) – Italy
Tel. +39.0543.449411  Fax +39.0543.579927
[email protected] - www.bioscreen.it
Download

PRO-MET