MDS Motor Tasarım Teknolojileri ve Yazılım Çözümleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kocaeli Ünv. Teknopark, Vatan Cad.
No:83 /19, 41275, Yeniköy, Kocaeli
Web : www.mdsmotor.com
Email : [email protected]
Fırçasız Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Eğitim Programı
Amaç
:
Tarih
:
Yer
:
Maliyet :
Bilgi ve Rez. :
Fırçasız sürekli mıknatıslı senkron (BLDC ve BLAC) motorların SPEED, Flux2D/ Flux3D FEA
ve MotorCAD yazılımları kullanarak modelleme ve analizlerini öğretme amaçlı bir
programdır.
12-13 Ocak 2015
MDS Motor Ltd. Kocaeli Üniversitesi Teknopark Toplantı Salonu, İzmit
Eğitim maliyeti eğitim süresine ve aynı firmadan kaç katılımcı olacağına bağlı olarak
değişmektedir. Teklif ve kayıt için bizimle iletişime geçiniz.
0(262) - 341 4472 / 0(538) - 456 6154 veya [email protected] / [email protected]
SPEED, Flux 2D&3D ve MotorCAD Yazılımları İle Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorların
Modellenmesi ve Analizi
Giriş
Flux 2D/3D FEA ile Modelleme

Elektrik Motor Tasarım Süreci ve Yazılımlara
Genel Bakış

Elektrik Motorlarının Sınıflandırılması
o Motor çeşitleri
o Sinüzoidal ve trapezoidal motorlar
o Uygulamalar

Motor stator ve rotor yapısı
PM Motorlar







Temel kavramlar
PM motorlara giriş
PM motorların sınıflandırılması
o Fırçasız DC&AC motorlar
o Karşılaştırmalı temel farklılıklar
Senkron motor tasarım ve üretim süreci
PM motorların modellenmesi
Sac ve mıknatıs malzemelerinin manyetik,
yapısal ve termal davranışı
PM motor diferansiyel denklemi ve çözümü


Flux 2D ve 2D-skew ile PM motorların
modellenmesi
o Motor overlay kullanımı
o Geometri ve mesh oluşturma
o Malzeme atama, sınır şartlarının ve
çalışma senaryosunun oluşturulması
o Motor performansının elde edilmesi
o Parametrik analizler
o Got-It ile motor optimizasyonu
Flux 2D ve 3D ile modelleme
o Back EMF dalga şekli ve THD hesabı
o Motor ortalama momentinin hesabı
o Moment dalgalanmasının hesaplanması
o Demagnetizasyon kontrolü
o Bakır, demir ve mıknatıs kayıplarının
hesabı
o Verim hesabı
o Ld ve Lq Endüktans hesabı
MotorCAD Yazılımı ile Modelleme

SPEED Yazılımı ile Modelleme

SPEED PC-BDC yazılımı kullanılarak senkron
motorların modellenmesi
o Statik ve dinamik analizi
o Moment-hız eğrileri
o Performans hesaplamaları ve sınırlamalar
 Akım ve akım yoğunluğu kriteri
 Kayıplar ve demagnetizasyon
 X Faktörlerin kullanımı
MotorCAD termal analiz yazılımı ile PM motorların termal modellenmesi
o PM motorlarda ısı taşınımı
o Sargı modelleme ve kayıplar
o Malzemelerin termal özellikleri ve malzeme atama
o Soğutma yöntemleri ve PM motorlara
uygulanması
o MotorCAD ile Termal FEA’e giriş
Kapanış
MDS Motor Tasarım Ltd.
www.mdsmotor.com
Download

MDS Motor Eğitim Programı