EK
Öğrenci Adı Soyadı
LYS yerleştirme yılı
Öğrencinin
ERÜ Hemşirelik
MF-3
Taban puanı- (yılı)
puan
Sonuç
türü
Aysun Arıkan
2013
330,42526
313,43950-(2013)
Başarılı
Abdülkadir Tekin
2011
447,694
380,878-(2011)
Başarılı
Murat Tekdemir
2013
324,58454
313,43950-(2013)
Başarılı***
Emine Özbek
2014
310,79420
310,97667-(2014)
Başarısız
**** Disiplin cezası almadığına dair belgesi eksiktir.
Komisyon Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Müge ATLMAZ
r
Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Ülkü Özdemir
Arş Gör. Filiz Özkan
(İzinli)
Download

EK Öğrenci Adı Soyadı LYS yerleştirme yılı Öğrencinin MF