Nargile ve Melas Tütünü – Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011 (ve diğer
ilgili kanunlar)
SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru 1.
Düz ambalaj kuralı nargile ve melas tütünü ürünlerine de uygulanıyor mu?
Evet. Eğer nargile, meyve, bitki – veya melasa - dayalı ürünün içinde herhangi bir miktarda tütün varsa
perakende satış veya temin için olan tüm ambalaj katmanları Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011’e
ve Tütün Ürünleri Düz AmbalajYönetmeliği 2011’e uymak zorundadır.
Tütün içermeyen meyve veya bitkiye dayalı ürünler düz ambalajla paketlenmek zorunda değildir.
Soru 2. Nargile ve melas tütün ürünleri sağlık uyarısı yazılı paketlerde sağlanmak zorunda mıdır?
Evet. Rekabet ve Tüketici (Tütün) Bilgileri Standardı 2011 (Standart)) perakende satışla sağlanan tüm
tütün ürünlerinin alıcıya verilirken perakende ambalajında olması gerektiğini belirtir, böylece tüketici
ürünü teslim aldığında sağlık uyarıları tüketiciye sergilenmiş olur.
Perakende ambalaj Standart’a yani Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011’e (Kanun) ve Tütün
Ürünleri Düz Ambalaj Yönetmeliği 2011’e (Yönetmelik) uymak zorundadır. Dikkate alınmalıdır ki,
Kanunun ve Yönetmeliğin gerekleri sadece perakende satışa değil Avustralya’da tüm temin etme
biçimlerine uygulanır.
Tütün ürünlerini tüketiciye bir tütün içme aygıtının içine önceden paketlenmiş olarak temin edemezsiniz.
Daha fazla bilgi www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/itemId/1001228 sitesinde mevcuttur.
Soru 3. Nargile ve melas tütün ürünlerim kanuna uygun olmayan ambalaj içinde iseler onların
yeniden ambalajlanmasından ben mi sorumluyum.?
Sizdeki nargile veya melas ürünleri:
1. herhangi bir miktarda tütün içeriyorsa;
2. kanuna uygun olmayan bir ambalaj içinde ise; ve
3. bu ürünleri satışa sunmak, satmak veya bir şekilde temin etmek niyetinde iseniz;
bu ürünleri satışa sunmadan, satmadan veya bir şekilde temin etmeden önce kanuna uygun biçimde
tekrar ambalajlamalısınız.
Soru 4. Nargile ve melas tütün ürünleri için kanuna uygun ambalajı nereden alabilirim?
Bir parakendeci iseniz malı veren veya üreten firma ile ilişkiye geçip görüşmelisiniz. Eğer Avustralya’da
satılacak ürünlerin tedarikçisi/ithalatçısı/üreticisi iseniz, Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011’e ve
Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Yönetmeliği 2011’e uygun bir ambalajlamayı ayarlamanız gerekir.
Soru 5. Nargile ve melas tütün ürünleri üzerinde ne tür sağlık uyarıları olmalıdır?
Nargile veya melas tütün ürünleri perakende ambalajında olması gereken zorunlu sağlık uyarılarının
belirlenmesi için Rekabet ve Tüketici (Tütün) Bilgileri Standardı 2011 (Standart) kullanılmalıdır.
Bu ürünlerin perakende ambalajında olması gereken sağlık uyarıları Standart’ın 3’üncü ve 4’üncü
bölümlerinde verilmiştir. Bu sağlık uyarılarının nasıl sergilenmesi gerektiği Standart’ın 2’inci ve 9’uncu
bölümlerinde verilmiştir. Sağlık uyarıları perakende ambalaja basılmalı veya Standart’da Bölüm 9.8’e
uygun biçimde perakende ambalajına iyice tutturulan bir yapışkan etikete basılmalıdır.
NOT: Lütfen unutmayın ki, bu bilgi sadece bir kılavuz olarak verilmiştir ve bir yasal danışma kaynağı olarak
KULLANILMAMALIDIR. Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011’in hükümlerine uyulmadığında önemli cezai
ve parasal yaptırımlar uygulanabilir. Tütün ürünleri düz ambalaj kanunu ve diğer ilişkili kanunların belirlediği
yükümlülüklerinizin farkında değilseniz veya gereklerini anlamakta güçlük çekiyorsanız kendi imkanlarınızla
bağımsız yasal danışma almanızı öneririz.
Nisan 2014
Page 1 of 3
Nargile ve melas tütün ürünleri için olan sağlık uyarılarının Standart’da Bölüm 9’a uygun olarak her 12
ayda bir yedi uyarılık iki takım halinde dönüşümlü olarak kullanılması gerekir.
Standart gereği açık ve net sağlık uyarılarının yapımına olanak verecek tek tek grafikleri içeren bir DVD
ve resim kırpma kılavuzu [email protected] adresine bir elektronik posta gönderilerek temin
edilebilir.
Soru 6. Kurallara uymayan ambalajı olan nargile veya melas tütün ürününü kurala uygun
ambalajlı bir puro torbasına koyabilir miyim?
Hayır. Tütün ürünleri ambalajının tüm katmanlarının Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011’e ve
Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Yönetmeliği 2011’e uyması gerekir.
1. Tütün ürünlerinin önce kurallara uymayan ambalajdan çıkartılıp kurala uygun biçimde tekrar
ambalajlanması gerekir.
2. Puro torbaları puro dışında başka bir ürün için kullanılamaz, çünkü bu torbalar için gereken sağlık
uyarıları purolara özgüdür. Daha fazla bilgi için 5’inci Sorunun yanıtına bakın.
FOLYO İÇİNDE AMBALAJLANMIŞ NARGİLE VE MELAS TÜTÜN ÜRÜNLERİ
Soru 7. Nargile ve melas tütün ürünlerinin yaygın olarak ambalajlandığı folyonun düz ambalaj
gereklerine uyması gerekir mi ?
Evet. Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011’e ve Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Yönetmeliği 2011’e
göre folyo ambalajı ile ilgili ana gereklerin bazıları aşağıda belirtilmiştir:
1. Ana ambalajın tüm dış yüzeyleri Pantone 448C olarak bilinen mat ve donuk kahverengi olmalıdır
(‘ana ambalaj’ tütün ürününün perakende satış için doğrudan içine yerleştirildiği bir kaptır).
2. Nargile veya melas ürünlerinin folyo ambalajının dış ve iç yüzeylerinde usulsüz dokular veya
kabartılar gibi abartılı süslemeler bulunamaz.
3. Ana ambalajın her bir iç yüzeyi beyaz veya ambalaj malzemesinin kendi doğal renginde olmalıdır.
4. Kapatılmış folyo ambalaj minimum boyut gereklerine uymalıdır. Bu, en geniş boyutun en az 85
mm ve en geniş ikinci boyutların en az 55 mm olması gerektiği anlamını taşır.
Ambalaj üzerindeki isimlerin görünüşü ve işaretler de dahil tüm gerekler Kanun’da ve Yönetmelik’te
vardır.
Soru 8. Nargile ve melas tütün ürünlerini saran iç folyo üzerinde sağlık uyarısı olması gerekiyor
mu?
Evet. Rekabet ve Tüketici (Tütün ürünleri) Bilgileri Standardı 2011’in gereklerine uyan – ister ambalaj
üzerinde basılı olarak, isterse yapıştırılan etiket biçiminde olsun, bir sağlık uyarısı gerekiyor. Daha fazla
bilgi için Soru 5’in yanıtına bakın.
Soru 9. Kurallara uygun bir nargile veya melas tütün ürününün folyolu paketini kutu veya torba
gibi başka bir kaba koyabilir miyim?
Evet. Kurallara uygun olan nargile veya melas tütün ürününün folyolu paketini kurallara uygun diğer bir
kaba koyabilirsiniz.
1. Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011 ve Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Yönetmeliği 2011’e
göre diğer kap da renk ve bitim işlemi gereklerine uymalıdır. Dış yüzeyler Pantone 448C renginde
olmalıdır ve sadece izin verilen marka ve diğer işaretler konabilir. İç yüzeyler, beyaz ya da
ambalaj malzemesinin doğal renginde olmalıdır.
NOT: Lütfen unutmayın ki, bu bilgi sadece bir kılavuz olarak verilmiştir ve bir yasal danışma kaynağı olarak
KULLANILMAMALIDIR. Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011’in hükümlerine uyulmadığında önemli cezai
ve parasal yaptırımlar uygulanabilir. Tütün ürünleri düz ambalaj kanunu ve diğer ilişkili kanunların belirlediği
yükümlülüklerinizin farkında değilseniz veya gereklerini anlamakta güçlük çekiyorsanız kendi imkanlarınızla
bağımsız yasal danışma almanızı öneririz.
Nisan 2014
Page 2 of 3
2. Rekabet ve Tüketici (Tütün ürünleri) Bilgileri Standardı 2011’e uygun bir sağlık uyarısı hem
nargile veya melas tütün ürünlerinin folyo ambalajı üzerine hem de folyo ambalajlı ürünün içine
yerleştirildiği tüm kapların üzerine konmalıdır.
DAHA FAZLA BİLGİ
Soru 10. Nargile ve melas tütün ürünlerinin düz ambalaj gerekleri konusunda daha fazla bilgiyi
nerede bulabilirim?
Ambalaj gerekleri konusunda daha fazla bilgi için www.comlaw.gov.au adresindeki Tütün Ürünleri Düz
Ambalaj Kanunu 2011 ve Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Yönetmeliği 2011’e bakın. Ayrıca, tütün ürünlerinin
düz ambalajlanması hakkında daha fazla bilgiyi www.health.gov.au/tobaccopp adresinde bulabilirsiniz.
Soru 11. Nargile ve melas tütün ürünleri için olan açık ve net sağlık uyarısı gerekleri hakkında
daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?
Sağlık uyarıları hakkında daha fazla bilgi için www.comlaw.gov.au adresindeki Rekabet ve Tüketici
(Tütün ürünleri) Bilgileri Standardı 2011’e bakın. Ayrıca, www.productsafety.gov.au adresinde de sağlık
uyarıları konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Tütün ürünlerini temin edenler için bilgiler
Tütün ürünlerini temin eden birisi olarak, ilgili kanunun öngördüğü yükümlülüklerin neler olduğunun
öğrenilmesi ve anlaşılması sizin sorumluluğunuzdur. Daha fazla bilgi aşağıda gösterilen kaynaklarda
vardır:
 www.health.gov.au/tobaccopp ve www.productsafety.gov.au
 www.comlaw.gov.au adresinde Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011 ve Tütün Ürünleri Düz
Ambalaj Yönetmeliği 2011
 www.comlaw.gov.au adresinde Rekabet ve Tüketici (Tütün ürünleri) Bilgileri Standardı 2011 ve
www.productsafety.gov.au adresinde Mal Sağlayan Firmalar için Ürün Güvenliği Kılavuzu – Tütün
ürünleri sağlık uyarıları
 Sağlık uyarılarına özgü sorular için Avustralya Rekabet ve Tüketici Kurumu (ACCC) Bilgi
Merkezi’ni 1300 302 502’den arayın
 Tütün ürünlerinin düz ambalajlanmasına özgü sorular için Avustralya Hükümeti Sağlık
Bakanlığı’nın Düz Ambalaj hattını 1800 062 971’den arayın veya [email protected]
adresine elektronik posta gönderin.
 Açık ve net sağlık uyarılarını olanaklı kılmak için tek tek çizimleri içeren bir DVD ve/veya resim
kırpma kılavuzu elde etmek için talebinizi [email protected] elektronik posta
adresine gönderin.
NOT: Lütfen unutmayın ki, bu bilgi sadece bir kılavuz olarak verilmiştir ve bir yasal danışma kaynağı olarak
KULLANILMAMALIDIR. Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011’in hükümlerine uyulmadığında önemli cezai
ve parasal yaptırımlar uygulanabilir. Tütün ürünleri düz ambalaj kanunu ve diğer ilişkili kanunların belirlediği
yükümlülüklerinizin farkında değilseniz veya gereklerini anlamakta güçlük çekiyorsanız kendi imkanlarınızla
bağımsız yasal danışma almanızı öneririz.
Nisan 2014
Page 3 of 3
Download

Tütün Ürünleri Düz Ambalaj Kanunu 2011