Prof.Dr.Tufan Gündüz
Yönetim
Prof.Dr.Tufan Gündüz (Merkez Müdürü)
Yrd.Doç.Dr.Meltem Ekti (Müdür Yardımcısı)
Okt.Murat Akkaya (Müdür Yardımcısı)
Okt.Dr.Hüseyin Yeniçeri (Birim Başkanı)
Okt.Aydan Eryiğit (Birim Başkanı)
Personel
13 Okutman: Yabancılara Türkçe Öğretimi Biriminden
görevlendirilmiştir.
7 Okutman: Türk Dili Derslerini vermek üzere
görevlendirilmiştir.
7 Ek Görevli Okutman (170 saatlik ders açığını kapatmak
üzere yapılan dış görevlendirmelerdir.)
Okutman açığımız bulunmaktadır.
Fizikî Durum
Merkezimiz 2014 yılı sonuna kadar Sıhhıye
Kampüsünde 1, Beytepe Kampüsü’nde 2
olmak üzere üç ayrı binada faaliyet
göstermekteydi. Parçalı yapıya son verilerek
bütün birimler tek çatı altında toplanmıştır.
Görev ve Faaliyetlerimiz
Merkezimizi 2 temel alanda çalışmaktadır.
1-Üniversitemiz bünyesinde verilmekte olan
Türk Dili derslerinin yürütülmesi.
2-Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi
yapılması.
Uluslar arası Öğrencilere Türkçe Öğretimi
Birimi
Türkçe Hazırlık Dersleri (TRK 110)
TRK 110 kodlu “Türkçe Hazırlık” dersleri Üniversitemizin öğretim dili
kısmen veya tamamen Türkçe olan bir bölümünde okuyacak hiç ya da
yeterince Türkçe bilmeyen uluslararası her öğrenci okuyacağı bölüme
başlamadan önce bu Türkçe Hazırlık kurslarına katılmak ve Türkçe
Yeterlik Sınavını geçmek zorundadır
Avrupa Dil Portfolyosu
Türkçe Hazırlık Dersleri akademik yılın her iki
döneminde de devam etmektedir. Türkçe Hazırlık,
Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak A1, A2,
B1, B2 ve C1 olmak üzere 5 kur ve hemen
akabinde 160 saat Akademik Türkçe Dersi olarak
düzenlemiştir.
Kurlar
Her bir kur 160 saattir. Beş kur için toplam 800 saat ders verilmektedir.
Hazırlık sınıflarında her gün 6 saatten haftada 30 saat ders verilmektedir.
Her kur ortasında birinci ara sınav ve her kur sonunda da ikinci ara sınav
(kur sınavı) yapılır.
Öğrenci C1 seviyesinde bitirme pozisyonuna gelir. Öğrencilere bundan
sonra 160 saat Akademik Türkçe Dersi verilmektedir.
960 saatlik bu yoğun program için üniversitemizin normal
akademik takvimi yeterli olmamaktadır. Bu yüzden
öğrencilerimizin dönem tatilleri kısa tutulmakta; normal dönem
tatiline denk gelen zamanın bir kısmında derslere devam
edilmektedir.
Diploma sınavından 65/100 alan öğrenci başarılı
sayılmaktadır.
Birimimizde
Türkçe
Hazırlık
okuyan
öğrenciler
3
kaynaktan
toplanmaktadır
Burssuz Hacettepe Üniversitesi öğrencileri (lisans, yüksek lisans ve
doktora)
YTB Türkiye Bursları burslusu olup Hacettepe Üniversitesinde eğitim
görmeleri kararlaştırılanlar (lisans, yüksek lisans ve doktora)
Kişisel imkanlarla Türkçe öğrenmeye çalışan yabancılar
2014-2015 Bahar Dönemi itibariyle HÜTÖMER’de Türkçe Hazırlık
Okuyan Öğrencilerin Kaynaklarına Göre Sayısal Dağılımı (Haftalık Ders
Saati 30)
Hacettepe Öğrencisi (Burssuz)
26
Hacettepe Öğrencisi (YTB’den Burslu)
74
Özel Öğrenci
19
Değişim Programı
Toplam Öğrenci Sayısı
1
120
Uluslar arası Öğrencilere Yönelik Diğer Dersler
Temel Türkçe Dersi (TRK127 ve TRK128)
Türkçe
(TRK151)
İletişim
Bilgileri
(Başlangıç)
Dersi
Türkçe İletişim Bilgileri (Orta) (TRK152)
Türkçe Dil Becerisi Dersi (TRK111 ve TRK112)
Dış İlişkiler
Merkezimizde öğretim gören öğrencilerin sayısını arttırmak ve
bu vesile ile Üniversitemize daha fazla uluslar arası öğrenci
kazandırmak amacıyla özellikle Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ilişkilerin geliştirilmesine
gayret sarf edilmektedir.
Yaz Kursları
2015 yaz döneminde Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde ülkemize
gelecek öğrencilere, birimimizin yoğun Türkçe kursları düzenlemesi
için ilgili kurumla görüşmeler sürdürülmektedir.
Euro-campus
Rektörlüğümüzün talebi üzerine Euro-Campus online dil
platformunun Avrupa Dil Portfolyosuna göre yeniden tanzim
edilmesi, yeni soru ve programların konulması görevi
Merkezimiz tarafından yapılmakta olup üniversitemizin
logosuyla birlikte yakında yayına alınacaktır.
Diğer Çalışmalar
YABANCI DİL OLARAK
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
SERTİFİKA PROGRAMLARI
Yabancılara Türkçe öğretmek isteyenlere yönelik temel eğitim
amaçlanmıştır. Bu konuda Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ndeki
Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı’ndan geniş destek
alınmaktadır.
OSMANLICA ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Üniversitemizde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Halk Bilimi,
Sosyoloji gibi bölümlerinde Osmanlıca eğitimi almış olan
öğrencilerimizin mesleğe başladıklarında avantajlı
durumda olmalarını sağlamak amacıyla açılmıştır.
Akademik Türkçe
Merkezimiz, Üniversitemize yönlendirilecek
uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak akademik Türkçe
öğretimine ağırlık vermek üzere çalışmalara
başlamıştır. Öncelikli hedef Tıp Türkçesi
olacaktır.
Projeksiyon
Merkezimizin şu andaki tek hedefi gelecek dönemlerde
öğrenci sayısını arttırmak, Hacettepe Üniversitesi’nin
marka değerini dil eğitimi alanında da yükseltmektir.
Teşekkür Ederim.
Prof.Dr.Tufan Gündüz
Download

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği