*
Kuvars tarih göstergeli saat
Kullanım kılavuzu
6
TU
E
A
ED
P
SE
NOV
MON
5
W
JU
L
THU
I II III
MAY
FRI
R
MA
N
7
25
5
27
3
N
29
SU
JA
9
4
8
31
1
SA
T
11
13
15
17
19
21
23
B
2
1
3
1Akrep
2Yelkovan
3 Saniye göstergesi
4 Tarih göstergesi
5 Ay göstergesi
6 Gün göstergesi
8
I
II
III
3 konumlu kurma kolu
Boş konum (kurma kolu vidalanmış*, çekilmemiş)
Çalışma konumu (vida açılmış*, yarı çekilmiş)
Saat ayar konumu (vida açılmış*, tamamen çekilmiş)
IA IB
w w w. t i s s o t . ch
* Vidalı kurma kollu modeller:
IA Çalışma konumu (kurma kolu vidalanmış, çekilmemiş)
IB Boş konum (vida açılmış, çekilmemiş)
1/3150_TR
Kuvars tarih göstergeli saat
*
Teşekkürler
TISSOT® marka tarih göstergeli bir saat seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu İsviçre markası dünya markalarının en seçkinleri arasında yer almaktadır. Özel ve yüksek kaliteli malzeme ve
parçalardan üretilmiş olan bu saat darbelere, ısı değişikliklerine, suya ve toza karşı korunmalıdır.
Bu kullanım kılavuzu, G15 tipi TISSOT® kuvars tarih göstergeli saatler için geçerlidir.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere uymanız tarih göstergeli saatinizin seneler boyu tam ve dakik çalışabilmesi için önemlidir.
Ayarlar
Vidalı kurma kollu modeller
Garanti edilen su geçirmezliğini korumak için bazı modellerde vidalı kurma kolu vardır. Kurma kolunu II veya III konumuna getirebilmek için zamanı veya tarihi ayarlamadan önce ilk olarak
kurma kolunun vidasını IB konumuna getirmeniz gerekmektedir.
Önemli: Her işlemden sonra, saatin su geçirmezliğini korumak için kolu sıkıca tekrar vidalayınız.
Saati ayarlama
Kurma kolunu III konumuna çekiniz ve saat yönünde veya saatin aksi yönünde çevirerek istenen zamanı ayarlayınız. Kurma kolunu ikinci konuma getirerek saat 6 konumunda bulunan
küçük saniye göstergesini resmi saat sinyali (radyo/TV/İnternet) ile senkronize ediniz; gösterge durur. Zaman bir kez senkronize edildiğinde kurma kolunu I konumuna geri itiniz (ve vidalı
kurma kolu bulunan modellerde vidalayınız).
Kurma
Kuvars saatleri kurmanıza gerek yoktur.
Göstergelerin sıfırlanması
Gün, ay ve tarih göstergelerinin sıfırlanması gerekebilir.
Göstergelerin sıfırlanması, kurma kolu II konumundayken gerçekleştirilir. Düzeltici (A), seçilen göstergenin ayarlanmasını sağlar. Düzeltici (B), sıfırlanacak göstergenin seçilmesini sağlar.
L
R
MA
TU
E
A
1
ED
P
SE
NOV
MON
MAY
W
JU
L
THU
N
7
25
7
5
27
29
N
3
9
11
13
15
17
19
21
Tarih göstergesinin sıfırlanması
- Kurma kolu II konumunda, düzeltici (A) tarihi 1 üzerinde
5
SU
JA
N
31
1
SA
T
3
FRI
R
MA
JA
I II III
MAY
23
9
B
11
13
15
P
SE
NOV
JU
Ay göstergesinin sıfırlanması
- Kurma kolu II konumunda, düzeltici (B) üzerine basma ve sonrasında düzeltici (A) ayını
Ocak (JAN) üzerine getirme
L
MAY
AR
M
1
N
JA
3
E
TU
MON
5
ED
W
THU
SA
T
31
FRI
Gün göstergesinin sıfırlanması
- Kurma kolu II konumunda, düzeltici (B) üzerine basma ve sonrasında düzelticiyi (A) Pazartesi (MON) üzerine getirme
29
27
N
SU
w w w. t i s s o t . ch
2/3150_TR
Kuvars tarih göstergeli saat
*
Tarih ayarı
Artık yıllar, 366 gün olan yıllardır. 4 veya 400 ile bölünebilir, ancak 100 ile bölünemezler. Artık olmayan yıllar, 365 gün olan yıllardır. 2008, 2012, 2016,…, 2400 yılları artık yıllardır; 2009,
2010, 2011, 2013,…, 2100 yılları ise artık olmayan yıllardır.
Yıl 1
Yıl 2
Yıl 3
Yıl 4
artık
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Tarih ayarı, kurma kolu III konumundayken gerçekleştirilir. Düzeltici (B), ayarlanacak göstergenin seçilmesini sağlar. Düzeltici (A), seçilen göstergenin ayarlanmasını sağlar.
Yıl ayarı
TU
E
A
ED
P
SE
NOV
MON
- Kurma kolu III konumunda, düzeltici A (yıl 4, artık yıldır)
W
JU
L
THU
I II III
MAY
FRI
R
MA
- Kurma kolu III konumunda, düzeltici B ve sonrasında düzeltici A üzerine basılması
31
1
SA
T
N
SU
JA
Ay göstergesi ayarı
7
25
5
27
29
N
3
9
11
13
15
17
19
21
23
B
Tarih ayarı
- Kurma kolu III konumunda, düzeltici B ve sonrasında düzeltici A üzerine basılması
Gün ayarı
- Kurma kolu III konumunda, düzeltici B ve sonrasında düzeltici A üzerine basılması
Koruma ve bakım
Tarih göstergeli saatinizi (deri kayış hariç) yumuşak ve ılık sabunlu bir bezle düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Tuzlu suya girildiğinde, tatlı suyla durulayınız ve tamamen kurumaya
bırakınız.
Saatinizi ani hava ve nem değişimleri olan ve güneşli veya manyetik alanlarda bırakmaktan sakınınız.
Saatinizi, 3 veya 4 yılda bir yetkili TISSOT® satıcısı veya bayisine kontrol ettirmenizi öneririz. Kusursuz bir satış sonrası servisten yararlanmak ve garantinin geçerliliğini korumak için
mutlaka ve daima yetkili bir TISSOT® bayisine başvurunuz.
TISSOT® kuvars tarih göstergeli saatler, kuvars maddesinin şaşmaz dakikliğinden faydalanır. Sürekli çalıştıklarında, 2 yıl durmaksızın çalışabilir.
Pil değişimi
Tükendikten sonra pilin, vakit kaybetmeden TISSOT® yetkili bayii veya satıcısı tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
Pil türü: düğme tipi gümüş çinko oksit pil, 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.
Kuvars saatlerin ömürlerinin sonunda toplanması ve işlenmesi*
Bu işaret, ürünün ev atıklarıyla beraber atılamayacağını, ürünün yetkili, yerel bir toplama noktasına verilmesi gerektiğini gösterir. Buna riayet ederek çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Malzemelerin yeniden kullanımı doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.
*Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ve benzer mevzuata sahip diğer ülkelerde geçerlidir.
w w w. t i s s o t . ch
3/3150_TR
Download

Kuvars tarih göstergeli saat Kullanım kılavuzu