ORUCUN FAYDA VE HİKMETLERİ ( 1 )
Orucun emredilmesinde birçok fayda ve hikmet vardır. Bunlardan en önde gelen
olarak sayabileceğimiz, “ Kur’an’ın Ramazan ayında indirilmiş olması” konusunu bir önceki
yazımızda izah etmeye çalışmıştık. Diğer akla gelen hikmetlerini de bir gözden geçirelim ve
bunları da izaha çalışalım.
Orucun şu hikmetleri de bilinmektedir:
1- Nefis terbiyesine bakan yönü,
2- Nimetlere şükretmeyi sağlayan yönü,
3- Sosyal yardımlaşmayı teşvik eden yönü,
4- Sağlık ve sıhhate bakan yönü… Gibi birçok yönleri bulunmaktadır.
Orucun, nefislerin terbiye edilmesi konusunda sağladığı birçok faydalar vardır.
Öncelikle şu konunun bilinmesi lazımdır ki, insanın nefsi azgındır, dik baştır. Hiçbir zaman
iyilik ve ibadetten hoşlanmaz, daima kötülükleri ister. Ayrıca kötülükleri, başkalarına da
telkin eder. Nefsin kendi mahiyetindeki bu damar o kadar ileri seviyededir ki, bu dik
başlılığını, kendisini yaratan ve yaşatan Allah’a karşı bile yürütmek ve sürdürmek ister.
Hâlbuki Allah onu, kendisine kulluk yapması, emirlerine boyun eğmesi için yaratmıştır.
Tabi nefsin bu dik başlılığının güç kaynağı, Allah’ın verdiği ve kendisinin beslendiği
nimetlerdir. Eğer bunca nimetler olmasa ve nefis aç-susuz kalsa, takatten düşecek, gücü ve
kuvveti kesilecektir. Nitekim Allahlık iddiasında bulunan Firavun da Allah’ın verdiği
nimetlere şımarmış, dünyanın kuruluşundan bu yana bir hayat kaynağı olarak akıp duran Nil
ırmağını, kendisin akıttığı iddiasına kalkışmıştır. Tüm nefislerde de bu damar vardır. İnançtan
mahrum olduğu ve imkâna kavuştuğu zamanlarda ortaya çıkıverir.
Hatta bu konuyu çok güzel dile getiren bir latif rivayet vardır. Cenabı Hak, nefsi
yarattığı zaman ona şöyle sormuş: “ Sen nesin, ben kimim demiş.” Nefis: “Sen sensin ben
benim” demiş ve Allah’ı tanımak istememiş. Cenabı Hak her türlü azap ve işkence yaptığı
halde yine sormuş, nefis aynı cevabı vermiş. Bunun üzerine Allah onu aç bırakmış ve aynı
soruyu tekrar sorunca nefis hizaya gelmiş, şöyle cevap vermiş; “ Sen benim merhametli
Rabbimsin ben ise senin aciz bir kulunum.”
Görüldüğü gibi nefsin yaradılış gayesine uygun bir kulluk çerçevesine girmesinde aç
kalmasının önemli bir katkısı olmaktadır. Zaten İslam büyükleri de Riyazet denilen çokça aç
kalma ve çokça nafile oruç tutma yolunu bu yüzden tercih ve tavsiye etmişlerdir.
İşte orucun en önemli hikmetlerinden birisi, nefislerin kulluk çizgisine çekilmesi ve
Cennete layık bir kıymet kazandırılmasıdır.
Mehmet ŞAHİN
Kırşehir İl Müftüsü
Download

ORUCUN FAYDA VE HİKMETLERİ ( 1 )