AC Mini Motorlu Vana Termostat Uygulaması
Bu dokümanda AC mini motorlu vanalar için termostat uygulaması anlatılacaktır. AC mini motorlu vanaların bağlantı
şeması Şekil 1’deki gibidir.
Şekil 1. AC mini motorlu vana bağlantı şeması
RD: Kırmızı kablo
GR: Yeşil kablo
YL: Sarı kablo
BLK: Siyah kablo
L: Faz
N: Nötr
SW: Anahtar. Bu anahtarın konumuna göre vana açılır ya da kapanır. Anahtar açık konumdaysa motor vanayı kapatacak
yönde çalışır. Anahtar kapalı konumdaysa motor vanayı açacak yönde çalışır.
THP: Termal koruma elemanı
M: Motor
Kontrol Devresi: Motora uygun gerilim gitmesini sağlayan ve verilen komuta göre motor dönüş yönünü belirleyen
devredir. Motorun vanayı açmasını ya da kapamasını sağlar.
Şekil 2. AC mini motorlu vanalar için termostat uygulaması.
Bağlantı Aşamaları
1. KIRMIZI kablo 230VAC şebekeden FAZ hattına bağlanır. Faz hattı elektriğin şebekeden kullanıcıya geldiği hattır.
2. SİYAH kablo 230VAC şebekeden NÖTR hattına bağlanır. Nötr hattı elektriğin tekrar şebekeye döndüğü hattır.
3. Vananın açılıp kapanması için YEŞİL ve SARI kablolar arasında anahtarlama yapılmalıdır. Yani sadece bu iki kablo
arasında iletim sağlanmalı ya da kesilmelidir. Bunun için Şekil 2’deki örnekte olduğu gibi termostatın kontakları
kullanılabilir. SARI kablo termostatın C(COM-Ortak) ucuna bağlanır. Termostatın ayarlandığı sıcaklıkta vananın
açması, diğer durumlarda vananın kapalı kalması isteniyorsa YEŞİL kablo, termostatın NO(Normalde Açık)
kontağına bağlanır. Ya da termostatın ayarlandığı sıcaklıkta vananın kapanması, diğer durumlarda açık kalması
isteniyorsa YEŞİL kablo NC(Normalde Kapalı) kontağına bağlanır.
Download

AC Mini Motorlu Vana Termostat Uygulaması Bu