Belge No: KY-833/13-R
Eğitimin İçeriği
Kariyer gelişimi ile ilgili temel kavramlar ve Türkiye’deki mesleki yönelim sorunları ile çözüm önerileri
Holland’ın tipoloji kuramı
Super’ın yaşam boyu yaşam alanı kuramı
İnsan Kaynaklarının Stratejik Yönetimi
-Yönetim ve yönetim kuramları,
-İKY’nin tarihsel gelişimi,
-Personel yönetiminden İKY felsefesine geçiş,
-Personel yönetimi-İKY ilişkisi
İKY’e stratejik yaklaşım
IKY Faaliyet Sahası
-İş analizi
-Nitelikli insan kaynakları seçimi
Yerleştirme
-Eğitim yönetimi
-Performans yönetimi
-Kariyer yönetimi
-Ücret ve Ödül
-Endüstri/Örgüt Psikolojisi Nedir?
Endüstri/Örgüt Psikolojisinin Bugünü ve Yarını
-Motivasyon
Motivasyon Teorileri
-İş Analizi
İş Analizi Yöntemleri
-Personel Seçimi ve İşe Alma
-Personel Seçimi Sürecindeki Adımlar
- İş Performansı ve Performans
Değerlendirme/Yönetimi
-İş Performansının Ölçümü
-Performans Değerlendirmedeki Problemler ve Güçlükler
-Personel Seçimi ve İşe Alma
-Örgütlerde İletişim
-İletişim Süreci: Tanımlar ve Araştırmalar
Tel
Faks
E-mail
Web
: (0232) 483 53 64
: (0232) 483 53 68
: [email protected]
: www.egesem.org
Mithat paşa Caddesi 92/A Atatürk Kültür Merkezi
35250 Konak / İZMİR
EGESEM EURODESK Temas Noktasıdır.
EGESEM TUSEM Üyesidir. ww.tusemkonseyi.org.tr
-Örgütsel İletişim ve İş Çıktıları
Belge No: KY-833/13-R
-İş Örgütlerinde Grup Süreçleri
-İş Gruplarını Tanımlama ve Temel Grup Süreçleri
-İş Gruplarında ve Örgütlerde Çatışma
-Grup Karar Verme Süreçleri
-Liderliği Tanımlama
-Liderlik Teorileri
-Liderlik Teorilerini Kıyaslama ve Karşılaştırma
İş Doyumunu Tanımlama ve İş Doyumunun Ölçümü
-Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu
-Çalışan Stresini Tanımlama
-Çalışan Stresi ile Başa Çıkma
-İş Ahlakı
-Mobbing
-Kariyer psikolojik danışmanlığında öğrenme kuramı,
-Sosyal bilişsel kariyer kuramı
Bilişsel bilgi işleme yaklaşımı,
-Kariyer yapılandırma kuramı
Bütünleştirici yaşam planlaması yaklaşımı,
-Postmodern yaklaşımlar
-Çocuk ve ergenlerin kariyer gelişiminde ailenin rolü
-İnsan Kaynakları Bölümü
Psikolojik danışma sürecine genel bir bakış ve
temel psikolojik danışma becerileri
Danışanla ön görüşmenin yapılması ve danışanla sorunlarını/ihtiyaçlarını değerlendirme
görüşmelerinin yapılması
Danışan sorunlarını kavramlaştırma ve danışanla birlikte amaç oluşturma
İleri psikolojik danışma becerileri
Psikolojik danışma sürecini sonlandırma ve izleme
Kariyer Yaşamı ve Yetişkin Psikopatolojisi
Kariyer inançlarıyla ve
-İlgilerle ilgili araçlar
-Akademik başarı,
-Beceriler, yeterlikler ve yetenekler ve
Tel
Faks
E-mail
Web
: (0232) 483 53 64
: (0232) 483 53 68
: [email protected]
: www.egesem.org
Mithat paşa Caddesi 92/A Atatürk Kültür Merkezi
35250 Konak / İZMİR
EGESEM EURODESK Temas Noktasıdır.
EGESEM TUSEM Üyesidir. ww.tusemkonseyi.org.tr
Belge No: KY-833/13-R
-Kişilik testleriyle ilgili araçlar
-Değer ölçümleri,
-Kariyer olgunluğu ve
-Bilgisayar destekli kariyer rehberliği
-Kariyer psikolojik danışması süreci,
-Kariyer psikolojik danışmanlığı modelleri
-Çocuk ve ergenler için kariyer rehberliği etkinlikleri ve PDR programları,
-Kariyer psikolojik danışmanlığı teknikleri-I
-Kariyer psikolojik danışmanlığı teknikleri-II
-İlgi envanterlerinin profil puanlarını yorumlama süreci,
-Kariyer bilgi kaynaklarının incelenmesi
Kariyer psikolojik danışmanlığında etik
-İŞKUR İzmir Hizmet Merkezleri ve Üniversite Kariyer Planlama Ofisleri
- Üniversite Kariyer Planlama Ofisleri ve Özel Psikolojik Danışma Merkezi
Tel
Faks
E-mail
Web
: (0232) 483 53 64
: (0232) 483 53 68
: [email protected]
: www.egesem.org
Mithat paşa Caddesi 92/A Atatürk Kültür Merkezi
35250 Konak / İZMİR
EGESEM EURODESK Temas Noktasıdır.
EGESEM TUSEM Üyesidir. ww.tusemkonseyi.org.tr
Download

Eğitimin İçeriği - Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi