Özcan Kalenderli
Yüksek Gerilim Güç Kesicileri
22.11.2014
Problem: Şekil 1'deki sistemde 30 MVA, 33 kV değerlerini temel değer alarak birim değer
cinsinden eşdeğer reaktansı hesaplayınız. Transformatör reaktansları yüksek
gerilim tarafları için verilmiştir.
T1
T2
H
G1
15 MVA
30 MVA
11/33 kV
10,5 kV
xG1 = 1,6  xT1 = 15,2 
xH = 20,5 
15 MVA
33/6,2 kV
xT2 = 16 
15 MVA
6,6 kV
G2
xG2 = 1,2 
25 MVA
G3 6,6 kV
xG3 = 0,56 
Şekil 1.
Çözüm:
Temel güç, Sb = 30 MVA; temel gerilim, Ub = 33 kV verilmiştir. Temel güç her noktada aynı,
temel gerilim ise transformatörlerin çevirme oranlarına bağlı olarak G1 için 11 kV, G2 ve G3
için ise 6,2 kV olur. Buna göre generatörlerin birim değer cinsinden reaktansları
XG1  1,6 
30
 0,3967 b
112
XG2  1,2 
30
 0,9365 b
6,22
XG3  0,56 
30
 0, 437 b
6,22
H hattının birim değer cinsinden reaktansı
X H  20,5 
30
 0,5647 b
332
Transformatörlerin birim değer cinsinden reaktansları
X T1  15, 2 
X T 2  16 
30
 0, 4187 b
332
30
 0,4408 b
332
Eşdeğer reaktans
X e  XG1  X T1  X H  X T 2 
XG 2  XG 3
XG 2  XG 3
X e  0,3967  0, 4187  0,5647  0, 4408 
X e  2,12 b
bulunur.
0,9365  0, 437
0,9365  0,437
Download

19B22D2A