BAKIM VE TESTLERDE KULLANILAN CĐHAZLAR
DEVRE KESĐCĐLERĐN AÇMA-KAPAMA ZAMAN TESTLERĐ
KONTAK GEÇĐŞ DĐRENCĐ TESTLERĐ
80 KV DC ĐZALASYON TESTLERĐ
TRAFO ÇEVĐRME ORAN TESTLERĐ
10 KV DC ĐZOLASYON TESTLERĐ
YAĞ DĐELEKTRĐK DAYANIM TESTLERĐ
YAĞ TREATMAN CIHAZI
SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CĐHAZI
TERMAL ÇEKĐMLER
Download

Başarı Amaç Oryantasyonları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik