Hyruan PlusTM Viskoz Sıvı İçeren Kullanıma Hazır Enjektör 10 mg/ml, 2 ml
(LG Life Sciences - Kore)
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Sodyum hiyaluronat
SADECE İNTRA- ARTİKÜLER ENJEKSİYON İÇİNDİR!
TANIM
Hyruan PlusTM steril, pirojen olmayan sodyum hiyaluronat solüsyonudur. Hyruan PlusTM’in etkin
maddesi olan sodyum hiyaluronat, insan vücudunun tüm dokularındaki hücreler arasında bulunan en
önemli moleküler bileşenlerden biridir ve Hyruan PlusTM, osteoartrit hastalarında bulunan hasta
sinovyal sıvının yerini alan viskoelastik bir solüsyondır.
ÖZELLİKLER
Hyruan PlusTM’in etken maddesi olan sodyum hiyaluronat; sodyum glukuronat ve N-asetil
glukozaminden oluşan yüksek molekül ağırlıklı bir polisakkarittir. Sodyum hiyaluronat bütün vücut
dokularına dağıtılmış olup, camsı cisim (göz), sinovya sıvısı, umblikal kord ve cilt gibi dokularda
yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Sodyum hiyaluronat bir doku lubrikanı olarak görev yapar
ve komşu dokular arasındaki etkileşimin hafifletilmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.
UYGULAMA
Doktorunuz başka tedavi şekli tavsiye etmemişse:
Haftada 2 ml doz olmak üzere üç hafta boyunca toplam üç doz halinde enjekte edilir.
Hyruan PlusTM sadece intra-artiküler enjeksiyon içindir.
ENDİKASYONLAR
Hyruan PlusTM, diz, omuz, kalça ve ayak bilekleri gibi yük taşıyan eklemlerde osteoartrit tedavisi için
endikedir.
KONTRENDİKASYONLAR
Sodyum hiyaluronat preparatlarına karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
ÖNLEMLER
Uygulamada, intra-artiküler enjeksiyon tekniğini bilen uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
Enjeksiyon işlemi sırasında ağrı artarsa enjeksiyon durdurulmalı ve iğne geri çekilmelidir.
Üç enjeksiyondan daha az yapılan uygulamalarda tedavi kürünün etkinliği belirlenmemiştir. Üçüncü
enjeksiyondan sonrasına kadar ağrıda hafifleme görülmeyebilir.
EKLEM BOŞLUĞU AŞIRI DERECEDE DOLDURULMAMALIDIR.
YAN ETKİLER
Seyrek olarak enjeksiyon yerinde geçici ağrı, şişme, nadiren ödem, yanma, ısınma ve lokal basınç hissi
oluşabilir.
Bazı hastalarda, ödem, ürtiker, kaşıntı, döküntü gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Bu
durumda uygulama kesilir ve hasta uygun şekilde tedavi edilir.
Çok nadir olarak şok görüldüğü bildirilmiştir. Bu durumda tedavi kesilir ve hasta yakın gözetim altına
alınarak gerekli tedavi uygulanır.
Mide bulantısı, kusma, ateş görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Hyruan PlusTM 10mg/ml Viskoz Sıvı İçeren Kullanıma Hazır Enjektör, 2 ml, 1 adet
SAKLAMA KOŞULLARI
25 ˚C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Derin dondurucuda saklamayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
Yırtık ve zarar görmüş ambalajlı ilaçları satın almayınız.
İTHALATÇI ADI VE ADRESİ
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. Sok. 7/3 06520 Balgat – Ankara
ÜRETİCİ ADI VE ADRESİ
LG Life Sciences
601 Yongje-dong, Iksan-si
Jeonbuk-do – Kore
Download

PDF Kataloğu İndirin