İİİZ
Z
M
R
E
K
O
N
O
M
Ü
N
V
E
R
S
T
E
S
ZM
MİİİR
RE
EK
KO
ON
NO
OM
Mİİİ Ü
ÜN
NİİİV
VE
ER
RS
SİİİT
TE
ES
Sİİİ
İİİZ
Z
M
R
U
N
V
E
R
S
T
Y
O
F
E
C
O
N
O
M
C
S
ZM
MİİİR
RU
UN
NIIIV
VE
ER
RS
SIIIT
TY
YO
OF
FE
EC
CO
ON
NO
OM
MIIIC
CS
S
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BURS BAŞVURU FORMU
…………………………ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
Aşağıda belirttiğim Enstitünüz lisansüstü program(lar)ınıza başvurmuş / kayıtlı bulunuyorum. İzmir
Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönetmeliği uyarınca sağlanan A1 Tipi %100 indirimli öğretim
ücreti bursu, A2 Tipi %50 indirimli öğretim ücreti bursu veya A3 Tipi %25 indirimli öğretim ücreti
burslarından aşağıda belirttiğim program ve burs tipi tercih sırama göre yararlanmayı talep
etmekteyim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönetmeliğinin bursa hak kazanma ve bursun
durdurulması / kesilmesi ile ilgili koşullarını biliyorum.
Gereğini arz ederim.
Adı/Soyadı:
İmza/Tarih:
Tercih Sırası*
Başvurduğum / Kayıtlı Olduğum Program, Enstitü
A1
A2
A3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
*Her bir satıra-seçeneğe bir program ve bir burs tipi yazmalısınız. Bir programın A1, A2 ve A3 Tip
Burslarına aynı anda başvurabilirsiniz. Burs tahsislerinde temel alınacak asil ve yedek listeler,
programlara kayıtlanmak üzere başvuran Adayların tercih sıralarına ve programlar için Senato
kararıyla belirlenmiş olan aşağıdaki lisansüstü burs değerlendirme ölçütlerine göre Enstitüler
tarafından oluşturulacaktır.
Lisansüstü Program Doktora Programları Tezli Y. Lisans Programı (Sınav Yapılmayacak Programlar) Tezli Y. Lisans Programı (Sınav Yapılacak Programlar) Tezsiz Y. Lisans Programı (Sınav Yapılmayacak Programlar) Tezsiz Y. Lisans Programı (Sınav Yapılacak Programlar) GNO
(Lisans derecesi ile kayıtlananların lisans, yüksek lisans derecesi ile kayıtlananların yüksek lisans GNO’sı) %20
%25 %20 %70 %50 ALES MÜLAKAT %40 %50 %40 ‐ ‐ %20
%25 %20 %30 %25 SINAV %20
‐ %20 ‐ %25 
Download

tc bartın 2. asliye hukuk mahkemesinden tc tc istanbul birinci