Sorular
S1. Bir fonksiyon yazalım adı “fk” olsun. Bu fonksiyon iki argüman kabul etsin ve aşağıdaki
formülün sonucunu döndürsün.
Sınırlama: Yazdığımız fonksiyonda öntanımlı pow() fonksiyonunu kullanamayız.
fk(x,y)=xy+yx
Ör. fk(2,3)=8+9=17 // fonksiyon 17 döndürür.
S2. Adı “saydır” olan bir fonksiyon yazalım. Bu fonksiyon iki argüman kabul etsin. Bu argümanlar
sırası ile bir string (satır) ve bir karakter olsun. Fonksiyonumuz karakterin string içerisinda kaç defa
geçtiğini döndürsün.
Ör. saydır(“Ahmet Hasan nerede?”, “a”) // fonksiyon aların sayısını (3) döndürür.
S3. Bir fonksiyon yazalım adı “ortalama” olsun. Bu fonksiyon bir argüman kabul etsin bu argüman
sayılardan oluşan bir dizi(array) olsun ve fonksiyonumuz geriye elemanların ortalamasını
döndürsün.
Ör.
x[0]=1;
x[1]=2;
x[2]=3;
ortalama(x) // fonksiyon geriye sayıların ortalaması olan 2 'yi döndürür.
S4. Bir fonksiyon yazalım adı “sifrele” olsun. Bu fonksiyon bir argüman alsın. Bu argümanın string
(kelime) olduğunu varsayalım. Sezar şifreleme algorithması ile şifrelenmiş halini geriye
döndürsün.
Tarihte günümüzde uygulana bilen en eski şifreleme yöntemlerinden biri Sezar şifreleme
yöntemidir. MÖ 60-50 yılları arasında Julius Sezar (MÖ 100-44 ) normal alfabedeki harflerin yerini
değiştirerek oluşturduğu şifreleme yöntemini devlet içi haberleşmede kullandı. Bu yöntem
metindeki her harfin alfabede kendisinden 3 harf sonraki harfle değiştirilmesi ile yapılıyordu.
Yeniden okunmak istendiğinde ise işler tersine işliyor ve metindeki harfleri 3 harf önceki harfle
değiştirilip şifrelenmemiş metin ortaya çıkıyordu.
Ör. sifrele(“ABZ”) // fonksiyondan geriye dönen “DEC”
S5. Bir fonksiyon yazalım adı “harfnotu” olsun. Bu fonksiyon bir argüman kabül etsin. Bu
argümanın sayı olduğunu varsayalım ve fonksiyon sayının denk geldiği harf notunu aşağıdaki
tablodan da yaralanarak geriye döndürsün.
Ör. harfnotu(81) // fonksiyon geriye “B-” döndürür.
Download

hentbol yıldız erkek 2015 - Tekirdağ Okul Sporları İl Temsilciliği