T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞUBAT AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU
STANDART KOD NO: KFS-7.1
BÜTÇE SERVİSİ:
Yılı
2014
Başlangıç Ödeneği
88.549.000,00
Bütçe İmkanları Dahilinde Eklenen
Kira Gelirlerinden Eklenen
Bağıştan Eklenen
Şartlı Bağıştan Eklenen
Toplam Eklenen
Düşülen
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
Bütçe İmkanlarından Harcanan
Kira Gelirlerinden Harcanan
Bağıştan Harcanan Şartlı Bağıştan Harcanan Toplam Harcanan Toplam Kalan
6.830.161,01
0,00
0,00
0,00
6.830.161,01 85.423.855,26
* 12.02.2014 tarihli Rektörlük Makamının olurlarıyla Güvenlik Hizmeti Alımına 1.000.000-TL ödenekle Personel Taşıma Hizmeti Alımına 4.000.000-TL ödenek
eklemesi yapılmıştır.
SATINALMA-İHALE SERVİSİ:
GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI
TAHAKKUK EDEN MİKTAR
Güvenlik Hizmeti: 1.216.920,10.-TL
VARSA HARCAMA DURUMU AÇIKLAMASI
AÇIKLAMALAR:
(İcra durumu, Personel
Sayısı, Ödemeler, ihalesi ve - Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi kapsamında halen 404 özel güvenlik personeli ile Ocak ayı hizmeti gerçekleştirilmiştir.
yazışmalarla ilgili vb. bilgiler)
TAHAKKUK EDEN MİKTAR
PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ
ALIMI
307.053,11.-TL
272.093,25.-TL
236.194,70.-TL
109.852,10.-TL
65.150,16.-TL
6.697,68.-TL
3.370,08.-TL
4.361,28.-TL
VARSA HARCAMA DURUMU AÇIKLAMASI
1.Kısım Beyazıt Kampüsü:
2 Kısım İst.Tıp Fak.:
3 Kısım Cerrahpaşa Tıp Fk.:
4.Kısım Avcılar Kampüsü:
5 Kısım Kard.Enst, Bakırköy Yerleşkesi, Florance Nihg.Hem.Fk, Devlet Kons., Orman Fk:
1.Kısım Beyazıt -Avcılar (Ring:
2.Kısım Veteriner Fak.-Veteriner Çiftlik (Ring):
3.Kısımı Ring Avcılar-Tepecik (Ring):
1.Kısım Beyazıt Kampüsü 85 araçla,
2.Kısım: İstanbul Tıp Fakültesi 88 araçla,
AÇIKLAMALAR:
3 Kısım: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 81 araçla,
(Güncellenen araç güzergahı 4.Kısım: Avcılar Kampüsü: 35 araçla,
ve sayısı, yararlanan personel 5.Kısım: Kardiyoloji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Florance Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Orman Fakültesi 22 araçla,
Toplam 311 araçla, 5742 personel ile personel taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.
sayısı, İhalesi ve
yazışmalarıyla ilgili vb. diğer 1.Kısım Beyazıt -Avcılar Kampüsü Ring Servisi 1 araçla,
2.Kısım Veteriner Fakültesi-Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği Arasında Ring Servisi 1 araçla,
bilgiler)
3.Kısım Avcılar Yerleşkesi ile Tepecik Yerleşkesi Arasında Ring Servisi 1 araçla,
Toplam 3 ring servisi 59 kişi ile ring servsi hizmeti gerçekleştirilmiştir.
TAHAKKUK EDEN MİKTAR
259.201,58 TL
327.177,53 TL
248.371,69 TL
TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI
AÇIKLAMALAR:
(Güncellenen alan, çalışan
personel sayısı, İcra durumu,
İhalesi ve yazışmalarıyla ilgili
vb. diğer bilgiler)
VARSA HARCAMA DURUMU AÇIKLAMASI
1.Kısım Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa mevkiilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimler:
2.Kısım Rektörlük ve bağlı birimler :
3.Kısım Rektörlük Civarındaki birimler:
1.Kısım Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa mevkiilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimler: 120 kişi
2.Kısım Rektörlük ve bağlı birimlerin 153 kişi
3.KısımRektörlük Civarındaki birimlerin 116 kişi
toplam 389 kişi ile Ocak ayı genel temizlik hizmeti gerçekleştirilmiştir.
İHALE USULÜYLE YAPILAN ALIMLAR
MAL ALIMI İHALESİ
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
ADEDİ
TALEP
3
DURUM AÇIKLAMASI
Su Ürünleri Fakültesi R/V Yunus-S Araştırma Gemisine 25.000 litre ÖTV.siz motorin ile
Deniz Bilimleri İşletmecilği Enstitüsü Müdürlüğü R/V Alemdar Araştırma Gemisine 36.000
litre ÖTV.siz motorin ve Rektörlük ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılan 5 adet araç
için15.000 litre euro dizel alımı ihalesi 27.02.2014 tarihinde yapılmıştır.1.Kısım'a katılan
olmadığından ihale iptal edilmiştir. 2. kısımın ihalesi gerçekleştirilmiş ihale sonrası süreç
devam etmektedir.
2.Kısımın ihalesinin yeniden yapılabilmesi için teknik şartnamenin gözden geçirilip
gönderilmesi ile ilgil Su Ürünleri Fakültesi ve Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü'ne yazı
yazılmıştır.
ALINAN
AKARYAKIT İHALESİ
TALEP
ALINAN
ELEKTRİK
SU
DOĞALGAZ
LİTRE
Motorin : 20.000,00
EuroDizel : 30.000,00
Benzin
: 20.000,00
Motorin : 1.699,54
EuroDizel : 1.732,30
Benzin
:
741,48
TÜKETİM MİKTARLARI
5
7
17
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
01-15 Ocak : 8.889,42.-TL
16-31 Ocak : 9.213,57.-TL
TAHAKKUK TUTARI
10.243,80
1.337,00
150.061,00
DURUM AÇIKLAMASI (Varsa doğrudan teminle alınan litreler ve tutarları hakkında
da bilgi verilir)
Akaryakıt Taşıt Tanıma Sistemi İhalesi kapsamında alınan akaryakıtlara ilişkin ödemeler
15'er günlük ödenemeler şeklinde yapılmaktadır. Ocak ayında toplam 104 akaryakıt
alımına ait fiş üzerinden işlem yapılmıştır.
DURUM AÇIKLAMASI
HİZMET ALIMI İHALESİ
ADEDİ
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
İDARİ VE MALİ İŞLER EVRAK ADEDİ
İDARİ VE MALİ İŞLER
TAHAKKUK TUTARI
DURUM AÇIKLAMASI
TALEP
ALINAN
İLAN GİDERLERİ
2
DİĞER BİRİMLER
TAHAKKUK TUTARI
37
DURUM AÇIKLAMASI
1.839,74
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
ADEDİ
TELEFON
DİĞER BİRİMLER
EVRAK ADEDİ
DURUM AÇIKLAMASI
29.313,51
SATINALMA-DOĞRUDAN TEMİN SERVİSİ:
MAL ALIMI
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
ADEDİ
TALEP
17
ALINAN
6
DURUM AÇIKLAMASI
11 adet talep 2. Üç Aylık (Nisan, Mayıs, Haziran) ödenekler dahilinde alımı
166.404,00 TL
gerçekleştirilecektir.
78.904,00 TL Ödeme yapılmıştır.
HİZMET ALIMI
MALİYETİ/TAHAKKUK
TUTARI
ADEDİ
TALEP
11 (muhtelif) + 5 (periyodik bakım)
ALINAN
4
KİRALANAN YER
DURUM AÇIKLAMASI
7 adet talep 2. Üç Aylık (Nisan, Mayıs, Haziran) ödenekler dahilinde alımı
44.916,40 TL gerçekleştirilecektir, 5 adet periyodik bakım ödemesi Şubat ayı bakımı olup; Mart ayında
yapılacaktır.
11.201,00 TL Ödeme yapılmıştır.
DURUM AÇIKLAMALARI
Kira Ödeme İşlemleri peşin olarak 4 Dönem halinde Doğrudan Temin Usulü ile
1.490.056,80 TL
yapılmaktadır.
TAHAKKUK TUTARI
Özel Business Esnaf Hastanesi
KİRALANAN TAŞINMAZLAR
1
372.514,20 TL 1. Döneme ait ödeme yapılmıştır.
HARCIRAH VE ÖN ÖDEMELER SERVİSİ:
ADEDİ
29
8
0
1
2
1
4
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV
YOLLUĞU
YURTİÇİ SÜREKLİ/EMEKLİ
GÖREV YOLLUĞU
AVANS
TAHAKKUK TUTARI
8.481,03 TL.
18.975,79TL.
0,00 TL.
1.547,00 TL.
2.087,86 TL.
900,00 TL.
2.696,20 TL.
DURUM AÇIKLAMASI
ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.(İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI)
ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.(ÜST YÖNETİM YURTDIŞI)
(ÜST YÖNETİM YURTİÇİ)
ÖDEMESİ YAPILDI (NAKİL YOL)
ÖDEMESİ YAPILDI (EMEKLİ YOL)
AVANS AÇILDI
MAHUP YAPILDI
KREDİ
BİLİRKİŞİ
NOTER
MAL VE HİZMET ALIMLARI
DMO KREDİSİ
KİK İLAN KREDİSİ
KAMU İŞ ÖDEMELERİ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL SERVİSİ:
DURUM AÇIKLAMALARI (Konunun içeriğine göre ayrıntılı bilgi verilecektir)
17 adet araç giriş kartı düzenlendi.
ARAÇ GİRİŞ KARTI
2 adet Resmi Mühür yenilendi.
MÜHÜR SOĞUK DAMGA
GİYİM YARDIMI-İŞÇİ/MEMUR Giyim istihkak listeleri güncellenmektedir.
Şubat ayı içerisinde Rektörlük ve Bağlı birimlerine 11 Adet Tarayıcı, 6 Adet Bayrak, 6 Adet İ.Ü.Amblemli Bayrak, 74 Adet Bilgisayar, 7 Adet Notebook, 21Adet Yazıcı, 2
Adet Atatürk Resmi, 2 Adet Projeksiyon Cihazı,1 Adet Yazı Tahtası, 2 Adet Fotokopi Makinesi,1 Adet Klima, 1 Adet Uydu Alıcı, 3 Adet Faks Makinesi, 21 Adet Müdür
Koltuğu, 1 Adet Makam Masası, 50 Adet Şef Koltuğu, 20 Adet Dosya Dolabı, 51 Adet Telefon Makinesi, 1 Adet Su Sebili, 1 Adet Hesap Makinesi, 51 Adet Masa, 3
DEPODAN DAĞITILAN
Adet İkili Bekleme Koltuğu, 3 Adet Toplantı Masası, 3 Adet Tekli Bekleme Koltuğu, 22 Adet Toplantı Koltuğu, 7 Adet Sandalye, 10 Adet Misafir Koltuğu, 8 Adet Elbise
TAŞINIRLAR BİLGİSİ
Dolabı, 6 Adet Sehpa ve 8 Adet Askılık verilmiş olup, devir çıkışları yapılmıştır. Başkanlığımızada 6 Adet Bilgisayar, 3 Adet Dosya Dolabı, 3 Adet Masa, 4 Adet Askılık,
5 Adet Hesap Makinesi, 1 Adet Telefon Makinesi, 2 Adet Ciltleme Makinesi verilmiş olup, zimmetleri yapılmıştır. Başkanlığımızın hurda taşınırlarının ve 39 EA 065
plakalı Resmi aracın düşümü yapılmış olup Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmiştir.
DEPODA MEVCUT
TAŞINIRLAR BİLGİSİ
31 Adet Bilgisayar, 16 Adet Notebook, 6 Adet Yazıcı, 12 Adet Masa, 21 Adet Dosya Dolabı, 6 Adet Elbise Dolabı, 5 Adet Müdür Koltuğu, 4 Adet Sekreter Koltuğu, 6
Adet Etajer, 1 Adet Sehpa, 26 Adet Misafir Koltuğu, 4 Adet Yuvarlak Toplantı Masası, 2 Adet Oval Toplantı Masası, 1 Adet Klima, 1 Adet Su Sebili, 1 Adet Buzdolabı
TAŞINMAZLAR SERVİSİ:
SÖZLEŞME YAPILAN ALANLAR
KİRAYA VERİLEN
TAŞINMAZLAR
SÖZLEŞME HÜKMÜNE
BAĞLANAN AYLIK KİRA
GELİRİ
SÖZLEŞME
HÜKMÜNE
DURUM AÇIKLAMALARI
BAĞLANAN YILLIK
KİRA GELİRİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde banka
şubesi alanı
Aylık kira bedeli 13.100-TL
Yıllık kira bedeli
157.200,00-TL
Avcılar Yerleşkesinde irtifak hakkı
870.000,00-TL
261.000,00-TL+KDV
ECRİMİSİL ÖDENEN ALAN
TAHAKKUK TUTARI
FARKLI BİR ZAMANDA YAPILAN
TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
DURUM AÇIKLAMALARI
ECRİMİSİL
AÇIKLAMA
1848 ada 59 parsel sayılı taşınmaz mala vekalet ücreti
KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ 1848 ada 44 parsel sayılı taşınmaz mala vekalet ücreti
TAHAKKUK TUTARI
4.338,89-TL
3.065,02-TL
MAAŞ VE PERSONEL SERVİSİ:
ADET
MEMUR
177
9
43
35
TAHAKKUK TUTARI
576.482,39-TL
52.938,53-TL
137.097,46-TL
110.152,70-TL
İŞÇİ
49
492.779,14-TL
PERSONEL ÖZLÜK
İŞLEMLERİ
DURUM AÇIKLAMALARI
GENEL SEKRETERLİK
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ MALİ İŞLER KORUMA GÜVENLİK
İDARİ MALLİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Başkanlığımıza atanan Hüseyin KÖKLÜ satın alma servisinde görevlendirildi. Gülsüm AL, Başkanlığımızdan ayrılarak İlahiyat Fakültesinde görevlendirildi.
Gülten KARAMAN, Başkanlığımızdan ayrılarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirildi. Başkanlığımız WEB sayfası sorumlusu olarak Taylan MARAL'ın
yerine Özlem ATAR görevlendirildi.
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
NOT: (İÇ KONTROL STANDARTLARI DÜZENLEYİCİ/ÖNLEYİCİ/GELİŞTİRİCİ FAALİYET FORMU DOLDURULUR)
Not: Tutarlar KDV Dahildir.
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu