1
Avukat Sertaç YALÇIN
Türkiye Barolar Birliği Sicil No: 82596
Ankara Barosu Sicil No: 21058
Adres
Telefon
Faks
Cep Tel.
E-mail
:
:
:
:
:
Güneş Sk. No:16/3 Kavaklıdere 06690 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE
+90 312 440 48 89
+90 312 440 48 99
+90 532 644 74 27
[email protected]
GENEL BĠLGĠLER
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdiği 2003 yılından mezun olduğu
2007 yılına kadar, Eskişehir’de yer alan büyük ve köklü hukuk bürolarında tam zamanlı
olarak çalışmış ve daha öğrenciliği zamanında ciddi tecrübeler edinerek büyük sorumluluklar
almıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara’ya yerleşmiş ve çalışma hayatına
burada devam etmiştir.
2007-2010 yılları arasında Ankara’da bulunan; saygın, büyük ve köklü hukuk
bürolarında çeşitli konumlarda etkin görevler üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası hukukun
çeşitli alanlarında yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişi müvekkillerine hizmet vererek başarılı
performanslar sergilemiştir.
2008-2010 yılları arasında, 28 kişilik kadroya sahip ve Ankara’da bulunan bir
hukuk bürosunda, profesyonel çalışma hayatının başları sayılabilecek bir dönemde yönetici
avukat olarak çalışan Av. Sertaç YALÇIN, 2010 yılında Yalçın Hukuk & Danışmanlık
Bürosu’nu kurmuştur.
2009 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.
Çalışma hayatı boyunca; başta tahsilat hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, iş hukuku,
gayrimenkul ve maden hukuku, idare hukuku, sözleşmeler hukuku, aile hukuku, spor
hukuku ve tüketici hakları hukuku branşlarıyla ilgilenmiştir ve uzmanlık kazanmıştır. Bunun
yanı sıra, müvekkillerinin gereksinimleri doğrultusunda diğer hukuk dallarında da başarılı
performanslar göstermiş ve halen de göstermektedir.
Uluslararası spor hukuku, tüketici hakları hukuku, uzlaşma hukuku
sertifikaları bulunan Av. Sertaç YALÇIN, gelişen ve değişen hukuk ve dünya düzeniyle ilgili
pek çok seminere katılmış ve halen de katılmaya devam etmektedir.
Sivil toplum örgütlerine üyelikleri bulunan Av. Sertaç YALÇIN, ayrıca Ankara
Barosu’nun Spor Hukuku ve Tüketici Hakları Hukuku Komisyonlarının da üyesidir.
2
PROFESYONEL ÇALIġMA HAYATI
 2007-2010 Bülbül Hukuk & Danışmanlık Bürosu / ANKARA
 2006-2007 Bingöl & Avgın Hukuk Bürosu / ESKİŞEHİR
 2004-2006 Adnan Gül Hukuk & Danışmanlık Bürosu /ESKİŞEHİR
 2003-2004 Körpe Hukuk Bürosu /ESKİŞEHİR
EĞĠTĠM

Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans / SAKARYA

2003-2007 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / ESKİŞEHİR

.
1998-2002 Ankara Anadolu Lisesi / ANKARA
YABANCI DĠLLER

Fransızca

İngilizce
Download

Afiş - Edebiyat Fakültesi