TÜBİTAK- 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma
Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
Destekleme Programı kapsamında 15 adet
yeni çağrı yayınlandı.
Vergi Bülteni
Tarih
: 16.12.2013
Sayı
: 2013/14
İçerik
: TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları
1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı kapsamında Enerji, Bilişim Teknolojileri ve
Sağlık alanında toplam 15 adet yeni çağrı yayınlanmıştır.
Çağrıların Amacı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme
Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,
- Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
- Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
- Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
- Teknolojik gelişimde ivme kazanılması
hedeflenmektedir.
Çağrıların Konusu
Enerji, BİT ve Sağlık alanlarında çağrı hazırlık süreci tamamlanan toplam 15 adet yeni çağrı
yayımlanmıştır. Çağrıların dağılımı Enerji alanında Enerji Verimliliğinde 2, BİT Teknolojileri alanında
Mobil İletişimde 6, Bulut Bilişimde 5 ve Sağlık alanında Biyomedikal Ekipmanlarda 2 şeklindedir. Bu
çağrılar kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı
duyuruların açıklanmıştır.
Aşağıda yer alan tabloda açılan yeni çağrıların başlıklarını ve çağrılara
ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı linkleri bulabilirsiniz:
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers,
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
T: +90 (212) 326 6060, F: +90 (212) 326 6050, www.pwc.com/tr
2013 Yılı 16 Aralık Tarihli 1511 Programı Çağrıları
Öncelikli
Alan
ENERJİ
Tek.Alan/Konu
Enerji Verimliliği/
Elektrik Motorları
Mobil İletişim/
Yazılım-Donanım
Uygulamaları
BİT
Bulut Bilişim ve Büyük
Veri/ YazılımDonanım
Uygulamaları
2
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı/Adı
Son
Baş.
Tarihi
P.Bütçesi
(Bin TL)
1511ENERJİ2013-EV-16
Sürekli mıknatıslı senkron
motor teknolojilerinin
geliştirilmesi [1]
15 Mayıs
2014
1.500
1511ENERJİ2013-EV-17
Özel motor teknolojilerinin
geliştirilmesi [2]
15 Mayıs
2014
1.000
1511-BİT2013-Mİ-11
Araç-Araç, Araç-Altyapı
Haberleşme Sistemleri [3]
15 Mayıs
2014
4.000
1511-BİT2013-Mİ-12
Mobil İletişimde Anten
Teknolojileri ve RF Uç
Birimleri [4]
15 Mayıs
2014
3.000
1511-BİT2013-Mİ-13
Mobil Şebekelerde Omurga ve
Ara Bağlanım (Backhaul) İçin
Alternatif İletim Teknolojileri
[5]
15 Mayıs
2014
3.000
1511-BİT2013-Mİ-14
Akıllı Mobil Cihaz ve
Bileşenlerinin Geliştirilmesi
[6]
15 Mayıs
2014
5.000
1511-BİT2013-Mİ-15
Uydu Üzerinde
Konuşlandırılmış Haberleşme
Sistemleri [7]
15 Mayıs
2014
10.000
1511-BİT2013-Mİ-16
4G ve sonrası Sistemler için
Radyo Erişim Ağı
Teknolojileri [8]
15 Mayıs
2014
3.000
1511-BİT2013-BB-01
Bulut Bilişim Altyapı
Çözümleri [9]
15 Mayıs
2014
2.000
1511-BİT2013-BB02
Bulut Bilişim Veritabanı
Servisleri [10]
15 Mayıs
2014
2.000
1511-BİT2013-BB03
Bulut Tabanlı Veri Analiz
Sistemleri [11]
15 Mayıs
2014
2.000
1511-BİT2013-BB04
Bulut Bilişim için Sistem ve
Veri Güvenliği [12]
15 Mayıs
2014
2.000
1511-BİT2013-BV-01
Büyük Veri Çözümleri [13]
15 Mayıs
2014
2.000
SAĞLIK
Biyo-Medikal/
Ameliyathane
Robotları-Teçhizatları
1511SAĞLIK2013-BE04
Yüksek Hassasiyetli Robotik
Cerrahi Sistemlerinin ve Alt
Bileşenlerinin Geliştirilmesi
[14]
15 Mayıs
2014
10.000
1511SAĞLIK2013-BE-05
Cerrahi Uygulama Amaçlı
Yenilikçi Medikal Cihazların
ve Sistemlerin Geliştirilmesi
[15]
15 Mayıs
2014
3.000
Tübitak 1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı kapsamında yayınlana yeni çağrılara ilişkin
detaylı bilgilere aşağıda yer alan internet adresinden ulaşabilirsiniz.
2013 Yılı 16 Aralık Tarihli 1511 Programı Çağrıları
Saygılarımızla,
Kadir Baş,
PwC Türkiye, Vergi Hizmetleri Ortağı, YMM
3
Download

lojistik ıı - Toros Üniversitesi