F-INPIC Series Isolation Chambers
F-INPIC SERİ İZOLASYON ODALARI
F-INPIC Series Isolation Chambers
Iso-Chamber Purposes
Iso-Chamber Purposes
Safely transport biological, chemical or radiation event victims
İZO-ODANIN AMAÇLARI
Safely transport biological, chemical or radiation event
Safely
transport
Flu
victims
•Biyolojik, kimyasal ya da Avian
radyasyon
vakası
kurbanlarını güvenle taşıma
Safely
transport
Avian
Flu victims
•KuşTemporary
Gribi kurbanlarını
güvenle
taşıma
emergency
isolation isolation
Temporary emergency
•Geçici acil durum izolasyonu
Protect
surrounding
environment
Protect surrounding
environment
•Çevreyi
koruma
Protectworkers
healthcare workers
• Sağlık
çalışanlarını
koruma
Protect
healthcare
victims
How the Iso-Chamber Works
HEPA air filter system creates a negative air flow
Eliminates cross-contamination
Flow of air helps cool and relax the patient
Ten, 4 inch wide, re-sealable access ports (red lids) allow the
passage of oxygen and intravenous tubes from outside the
chamber to the patient
AKSESUARLAR
Iso-Chamber Instructions for Use
İZO-ODA KULLANIM YÖNERGESİ
İZO-ODA NASIL ÇALIŞIR
• HEPA hava filtre sistemi negatif hava akımı
yaratır
• Karşıya bulaşmayı engeller
• Hava akımı serinletmeye yardımcı olur ve
hastayı rahatlatır
• On, 4 parmak genişliğindeki yeniden
mühürlenebilir giriş kapıları (kırmızı kapaklar)
odanın dışından hastaya oksijen geçişi ve
damar içi tüplerine izin verir.
İZO-ODADA BULUNANLAR
• * Yönerge nüshası (İzo-Oda taşıma çantasına ilişik)
• * Taşıma çantasında İzo-Oda
• * İzo-Oda aksesuar çantası
• * İzo-Oda şarj bataryası (şarj edilmiş)
GÖZ ÖNÜNE ALINACAK DİĞER ARAÇLAR
• PPE
• Hasta için örtüler (mevcut olduğunda atılabilir)
Follow all instructions. Do not use Iso-Chamber unless all
steps are accomplished successfully.
Unpack, unfold, and identify foot end of chamber
Odayı
Remove
çantadan
chamber
çıkarın.
from bag
Açın (fermuar
açmayın)
Unfold
(do not
zip)
Cırt cırtı ayak
Identify
foot
ucuna koyun.
end
by Velcro
İzo-Odayı inceleyin
Inspect Iso-Chamber
Visually
Yırtılma
yainspect
da kırılma
chamber
anyvar
gibi
görülürfor
hasar
signs
visible
mı
diyeofodayı
görsel
damage
such as
olarak
inceleyin.
tears or cracks
Bütün
ağızları
Visually
görsel
inspectolarak
all
inceleyin
ports andve elle
sıkılaştırın.
hand tighten
● Aksesuar çantasındaki
gereçleri
ve hasar
diye görsel
olarak
Unload items
fromçıkarın
accessory
bagvar
andmıvisually
inspect
forinceleyin.
damage
Aksesuar
çantası
Accessory
bag
Körük
Blower
6 filtreli
kutular
6 filter
canisters
charged
batteries,
Iso-Chamber’stek
are
22 şarjlı
batarya,
İzo-Odanınkilerde
batarya
shipped with one battery. Extra batteries
konulmaktadır. Ekstra bataryalar ve Uluslar
and International battery charger can be
arası
batarya
şarjörleri ayrıca sipariş edilebilir.
ordered
separately.
Hava-akım meter
metre
Air-flow
O2adapter
adaptör
O2
(kullanıcı kapağı yanında)
(end user supplied)
“D”CELL
OPSİYONU,
10 HR.
BATARYA ÖMRÜ
Prepare 6 filter canisters by removing seals. Place seals in accessory
bag and save for reuse
● 6 filtre kutusunu mühürlerini çıkarıp hazırlayın. Mühürleri aksesuar çantasına koyup yeniden kullanmak üzere saklayın
Screw three filter canisters into inside of the three footend (Velcro end) red port caps and hand tighten snug
(hold red port cap to keep from turning)
● Üç filtre kutusunu çevirip üç ayak ucu (cırt cırtlı uç) kırmızı ağızlı başlığın içine geçirin ve elle yavaşça sıkın (kırmızı uçlu başlığı dönmesin diye tutun)
6Remove
kutudan önfront
ve arkadaki
mühürleri
and back
çıkarın
seals from 6 canisters
Screw three filter canisters into outside of the three red head-end port
caps and hand tighten snug (hold red port cap to keep from turning)
● Üç filtre kutusunu üç kırmızı başucu kapak başlığından dışarıya çevirin ve elle
yavaşça sıkarak çıkarın (kırmızı uçlu başlığı dönmesin diye tutun)
● Körüğü
odanın
ayakon
ucuna
(çıkış ağzını
yukarı
çevirin)port
Install
blower
footyerleştirin
end of chamber
(point
exhaust
up)
Elastik
parçayı
Feed Velcro
körüğün
tepesine
straps through
iliştirin
slots on sides of
blower
Cırt cırt parçalarını
Attach
elastic
körüğün yanlarındaki
strap
around
kertiklere
yapıştırıntop
of blower
● OksijenConnect
bağlayın oxygen
(gerekli olduğunda)
(if required)
● Bataryayı yerleştirip bağlayın
Install and connect battery
11-Connect
– O2 kanülünü
odaya bağlayın,
O2
O2 cannula
to chamber
odanın
içinefrom
uyar inside of chamber
O2 fitting
Bataryayı
körüğünin
Place battery
yanı
sıra taşıyıcıya
holder
next to
yerleştirin
Plug blower into battery
by gently turning blower
Körüğü yavaşça çevirerek
plug until you feel it line
körüğü bataryaya takın, batarya
up with theaynı
battery
konektörüyle
yere gelene
connector
and
drop
into
kadar
takın ve
yere
bırakın.
Güvenli
şekildetogether
beraber basın ve
place. Push
tutucu
yakayı
için
securely
andyerde
turntutmak
retaining
saat yönünde çevirin.
collar clockwise to lock
into place.
22-Squeeze
– O2 adaptör
tutucu
and
hold
halkasını
sıkıpretaining
tutun
O2 adapter
(kullanıcı
yanında)
ring (end kapağı
user supplied)
blower
Connect blower hoses
● Körük hortumlarını takın
33-Push
- O2 adaptörünü
(kullanıcı
O2 adapter
(end userkapağı
supplied)
yanında)
O2 odasına
sokun, from
O2
onto chamber
O2 fitting
odanın
ve sonra
da then
tutucu
outsidedışında,
of chamber
and
halkayı
releaseçıkarın
retaining ring
44-Connect
– O2 gerecini
adaptörüne
uygun
O2O2supply
line to
O2
şekilde
adapterbağlayın
(end user (kullanıcı
supplied) kapağı
Körük
Inserthortumlarını
blower
kırmızı
hosesuçlu
intobaşlığa
red
sokun
port caps
Hortumu
tutan halkaları
Screw hose
retaining
başlığın
içindecaps
çevirin
ve elle
rings into
and
sıkın
hand tighten
O2
adaptörünü
O2O2
parçasına
Connecting
the
adapter to
bağlamak
dışarıdaki
havaya
hava
the O2 fitting
opens
an airway
çıkış
yolu açar!
to outside
air!
● Körüğü açın ve körük işlemini kontrol edin
Turn on blower and check blower operation
11-Turn
– Bataryadaki
on
düğmeyi
blower using
kullanarak körüğü
switch on
açın
2 – Hava akımı
2-Insert
airflow
gösterge
tüpünü
indicator tube
körüğün üstüne
into
top of
sokun
blower
battery
Hastayı
kaldırmak
Use
black
straps
için siyah
to lift patient
parçalardan tutun
3 – Tüpü dikey
tutarken
topun
GEÇİŞ ÇİZGİSİ
3-While
holding
tube
vertical,
verify
üzerine
çıktığından
emin
olun
(tüpü
körüğün
ball floats above PASS LINE (do not
içinde bırakmayın)
leave tube in blower)
Hastayı
açık
İzo-Odaya
koyma
Load patient
in open
Iso-Chamber
Yeniden
ürünler
temizleme
da atma
Usekullanılabilir
disposable covering
products
if available as ya
reusable
products may require
decontamination or disposal
isteyebileceğinden eğer varsa atılabilir örtü ürünlerini kullanın
15 – 30 airflow
dakikadaevery
bir hava
Check
15akımını
to 30
kontrol edin
akımı gösterge
minutes
(do(hava
not leave
airflow
tüpünü körüğün
içinde
bırakmayın).
indicator
tube in
blower).
Süzülme
GEÇİŞ
Float
must
stayÇİZGİSİ
aboveüzerinde
PASS
devam etmelidir.
LINE.
Batarya
azaldığında
sesli sound
alarm when
duyulacaktır
– İzo-Oda
kullanırken
An
audible
alarm will
the battery
is low
ikinci
bir
batarya
bulundurun.
Tamamen
şarj
edilmiş
bir
batarya
6 saat
keep a second battery with the Iso-Chamber while in use.
boyunca dolu kalır (yeniden şarj etmek 16 saat sürer)
A fully-charged battery should last 6 hours (16 hours to
recharge).
Iso-Chamber Recovery Procedures
İZO-ODA EDİNME PROSEDÜRÜ
Hava akımı
Feel
for
olduğunu
denetleyin
air
flow
Damarların
Insert
ends of
uçlarını damar
ribs
into rib
tutuculara
holders
sokun
If usedyafor
or radiological
application,
IsoKimyasal
dachemical
radyolojik uygulama
için kullanılıyorsa,
İzo-Oda’nın
eğitimli
personel
tarafından
temizlenmesi
gerekecektir.
Chamber
will require
decontamination
by trained personnel.
Disinfection of entire Iso-Chamber and all accessories is
Kapalı odanınzip
Completely
tüm fermuarlarını
chamber
kapatın
closed
İzo-Oda’nın ve tüm aksesuarlarının her kullanımdan sonra tamamen
requirededilmesi
after every
use. ToDezenfekte
disinfect,
wipe
withonaylı
dezenfekte
gerekmektedir.
etmek
içindown
hastaneden
hospital approved
disinfectant.
dezenfektanla
silin.
● Aksesuarları paketine geri koymak
Put
seals on
canisters
place
Mühürleri
filtrefilter
kutuları
üstüne and
koyun
ve
kutuları dainçantanın
mukavva
canisters
bottomdibine,
of bag1’inci
on top
of 1st
tabakasının
üstüne yerleştirin
sheet
of cardboard
İZO-ODA EĞİTİM DENETLEME SORULARI
1. İzo-Odanın iki amacını açıklayınız.
2. İzo-Odalar hastanenizde nerede bulundurulur?
3. Tam şarj edilmiş bir batarya ne kadar süre dayanır?
Filtre
kutularının
ikinci
Put
second
sheetüstüne
of cardboard
on
mukavva
tabakası
koyun
veplace
diğer
top
of filter
canisters
and
aksesuar
gereçlerini
çantaya
other
accessory
items
in bag
yerleştirin
(batarya
şarj
cihazına
(battery must be returned to geri
konulmalıdır)
charger)
4. Bir batarya ne kadar sürede yeniden şarj edilir?
5. İzo-Oda kullanılırken hangi destek aksesuarı yanında bulundurulmalıdır?
6. Hasta odaya konulup oda kapatıldıktan sonra neyi kontrol etmeniz gerekir?
7. Hava akımını hangi sıklıkta kontrol etmelisiniz?
8. Düşük hava akımı neyi gösteriyor olabilir?
9. Kimyasal ya da radyolojik bulaşma yaşayan hastada kullanıldıktan sonra İzo-
● Odayı paketine geri koymak
Odaya ne yapmak gerekir?
1 – Odayı chamber
yayın, üstünü
üzerine
koyun,
1-Spread
out,altı
fold
top over
sonra da uçları üst kısmın üzerine koyun
bottom,
and then ends over top
2 – İki ucu
ortaya
2-Fold
bothdaends
doğru
katlayın
toward the middle
3 – Yarım
3-Fold
in
katlayın
half
4 – Çantaya
4-Pack
in sokun
bag
10. Her kullanımdan sonra İzo-Odaya ne yapmak gerekir?
F-INPIC Series Isolation Chambers
Download

Devir Bedeli Hakkında - Maden İşleri Genel Müdürlüğü