T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2014- 2015
EĞİTİM KİTAPÇIĞI
1
2
ÖNSÖZ
Psikiyatri, Nöroloji, Nöroşirürji ile Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanlarında verdiği hizmetin
yanı sıra, aynı alanlarda Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından olma özelliği taşıyan
hastanemiz, yeni bir eğitim dönemine daha girmiş bulunmaktadır.
Psikiyatri alanında hastanemizdeki eğitim faaliyetlerinin temelini oluşturan birim içi
eğitimler, geleneksel olarak çarşamba günleri yaptığımız genel hastane seminerleri, birimler
arası rotasyonlar sırasında yapılan eğitimler ve salı günleri yapılan teorik eğitim müfredatı,
hastanemizdeki eğitimin bileşenlerini oluşturmaktadır. Geçen yıl birim içi eğitimlerin teorik
eğitim kısmını ortak bir standarda kavuşturmak için başta birinci yıl psikiyatri asistanları
olmak üzere, tüm asistan doktorlarımızın katılımına açık hazırlanan teorik eğitim müfredat
programı bu yıl da uygulanacaktır. Bunların dışında bazı özgül konu başlıklarında ek kursların
devamı planlanmıştır.
Hastanemizin nöroloji ve nöroşirurji klinikleri araştırmaya dönük ve bilimsel yaklaşımlarını
her geçen yıl daha üst seviyeye taşımaktadır. Bu yıl da doyurucu ve zengin eğitim
programlarını oluşturmuşlardır.
Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğimiz uzun bir geçmişe sahip olmamakla birlikte, alanında
yoğun eğitim ve araştırma faaliyetleriyle dikkat çekmektedir.
Eğitim bir bütündür şiarına uygun olarak hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelimizin
eğitim programı kitapçık içerisine dahil edilmiştir.
Başta Eğitim Komisyonlarımız olmak üzere, bu kitapçığın içeriğinin oluşmasında emeği
geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 2014- 2015 eğitim döneminin başarılı, üretken ve
hayırlı olmasını diliyorum.
Doç. Dr. Murat ERKIRAN
Başhekim
3
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
2014- 2015 EĞİTİM MÜFREDATI (Salı Seminerleri)
EKT KURS PROGRAMI
2014- 2015 GENEL SEMİNER PROGRAMI(Çarşamba
Seminerleri)
3
6-10
10
11-14
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
1. Ünite
15
2. Ünite
16
3. Ünite
17
4. Ünite
18-19
5. Ünite
20-22
6. Ünite
23-25
7. Ünite
26
8. Ünite (Adli Psikiyatri)
27-29
9. Ünite
30-32
11. Ünite (AMATEM)
33
12. Ünite
34-35
14. Ünite
36
15. Ünite
37-40
16. Ünite
41
17. Ünite
42
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
II. Basamak Ayaktan Tedavi Birimi
43-48
49
50-61
NÖROLOJİ KLİNİĞİ
1. Ünite
62-64
2. Ünite
65-68
3. Ünite
69-71
Nöroloji Klinikleri Ortak Eğitim Programı
72-78
NÖROŞİRÜRJİ KLİNİĞİ
79-82
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
83-91
4
5
2014- 2015 EĞİTİM MÜFREDATI
 Salı günleri, hastanemizin çok amaçlı salonunda, 11:00- 13:00 arasında yapılır.
 Bir ders saati 50 dakikadır.
TARİH
SÜRE
1 ders saati
14.10.2014
21.10.2014
KONU
Hasta Değerlendirmesi
(Psikiyatrik Öykü Alma)
Ruhsal Muayene, Risk
1 ders saati Değerlendirmesi, Olgu
Formülasyonu (1)
Ruhsal Muayene, Risk
1 ders saati Değerlendirmesi, Olgu
Formülasyonu (2)
1 ders saati
Sistemik ve Nöropsikiyatrik
Değerlendirme
ANLATICI
KOORDİNATÖR
Uz. Dr. Çağatay
KARŞIDAĞ
Dr. Çağatay KARŞIDAĞ
Uz. Dr. Nihat
ALPAY
Uz. Dr. Nihat ALPAY
Uz. Dr. Nihat ALPAY
1 ders saati Şizofreninin Tarihçesi
04.11.2014
1 ders saati Şizofreninin Etyolojisi (1)
1 ders saati Şizofreninin Etyolojisi (2)
11.11.2014
1 ders saati Şizofreni Kliniği
Uz. Dr. Şahap
N. ERKOÇ
Uz. Dr. Şahap
N. ERKOÇ
1 ders saati Şizofreni Kliniği
18.11.2014
1 ders saati Katatoni
25.11.2014
Şizoaffektif Bozukluk,
2 ders saati Hezeyanlı Bozukluk,
BTA Psikoz
ANTİPSİKOTİKLER
Etki Mekanizmaları
02.12.2014
Prof. Dr. Nazan AYDIN
2 ders saati
Yan Etkiler ve İzlemde
Dikkat Edilecek Noktalar
Uz. Dr. Nurhan
FISTIKÇI
İlaç Etkileşimleri
Uz. Dr. Gökşen
YÜKSEL
Prof. Dr. Nazan
AYDIN
6
09.12.2014
16.12.2014
23.12.2014
30.12.2014
2 ders saati
Depresyon: Alttipler, Ayırıcı
Tanı, Tedavi
Bipolar Bozukluklar: Mani,
Ayırıcı Tanı, Tedavi (Akut
2 ders saati
Dönem, İdame,
Koruyucu Tedavi)
Bipolar Bozukluklar: Bipolar
Depresyon; Ayırıcı Tanı,
2 ders saati
Tedavi,
Bipolar Spektrum
2 ders saati
Bipolar ve Depresyon
Tedavileri
Uz. Dr. Gültürk
KÖROĞLU
Uz. Dr. Evrim ERTEN
Uz. Dr. Armağan
ÖZDEMİR
Uz. Dr. Nesrin Buket
TOMRUK
Uz. Dr. Gültürk
KÖROĞLU
Uz. Dr. Evrim ERTEN
Uz. Dr. Armağan
ÖZDEMİR
ANTİDEPRESANLAR
Etki Mekanizmaları
06.01.2015
2 ders saati
Yan Etkiler ve İzlemde
Dikkat Edilecek Noktalar
İlaç Etkileşimleri
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Uz. Dr. Gökşen
YÜKSEL
Prof. Dr. Nazan
AYDIN
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
DUYGUDURUM
DENGELEYİCİLER
Etki Mekanizmaları
13.01.2015
2 ders saati
Yan Etkiler ve İzlemde
Dikkat Edilecek Noktalar
İlaç Etkileşimleri
1 ders saati
20.01.2015
27.01.2015
03.02.2015
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Kriz Müdahaleleri ve Acil
Psikiyatri
Acilde Psikiyatrik Hastaya
1 ders saati Yaklaşım ve Eksitasyona
Müdahale
Acilde İntihar Girişimi Olan
1 ders saati Hastaya Yaklaşım ve Krize
Müdahale
Acilde Non - Psikotik
Hastaya Yaklaşım (Panik
1 ders saati
Atak, Konversiyon vb.
Durumlara Yaklaşım)
Acil Psikiyatride Adli
1 ders saati Psikiyatrik Durumlara
Yaklaşım
1 ders saati
Acilde Alkol Madde Kullanım
Bozuklukları
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Prof. Dr. Nazan
AYDIN
Uz. Dr. Nurhan
FISTIKÇI
Uz. Dr. Ali KEYVAN
Uz. Dr. Evrim ERTEN
Uz. Dr. Özlem Devrim
BALABAN
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Uz. Dr. Evrim
ERTEN
Uz. Dr. M. Can GER
Doç. Dr. E. Cüneyt
EVREN
7
10.02.2015
Tanı Araçları (Psikiyatride
2 ders saati Ölçek ve Değerlendirme
Çizgelgelerinin Kullanılması)
17.02.2015
Anksiyete Bozuklukları ve
2 ders saati Ruhsal Travma Temel
Kavramlar
24.02.2015
2 ders saati
Anksiyete Bozuklukları ve
Ruhsal Travma Ayırıcı Tanı
Uz. Dr. Şahap
N. ERKOÇ
Uz. Dr. Şahap
N. ERKOÇ
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Uz. Dr. Münevver
HACIOĞLU YILDIRIM
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Uz. Dr. Münevver
HACIOĞLU YILDIRIM
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
ANKSİYOLİTİKLER
Etki Mekanizmaları
03.03.2015
Prof. Dr. Nazan AYDIN
2 ders saati
Yan Etkiler ve İzlemde
Dikkat Edilecek Noktalar
İlaç Etkileşimleri
Uz. Dr. Gökşen
YÜKSEL
Prof. Dr. Nazan
AYDIN
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Alkol Kullanım Bozukluğu
Tanımı (DSM-5)
Craving
Uz. Dr. Yeşim CAN
Alkol Kullanım
Bozukluğunda Değerlendirme
Etyoloji
10.03.2015
Doç. Dr. E. Cüneyt
EVREN
2 ders saati
Etkileri
Alkol Yoksunluğu ve
Deliryum Tremens Tedavisi
Alkol Kullanım
Bozukluğunda Rehabilitasyon
Döneminde Endikasyon
Almış ve
Almamış İlaçların Kullanımı
Alkol Kullanım
Bozukluğunda Ölçekler ve
Kullanımı
Uz. Dr. Gökhan UMUT
8
17.03.2015
24.03.2015
Madde Kullanım
Bozukluğunun Tedavisi
Opioid Yoksunluğunun
2 ders saati Semptomatik Tedavisi
Sentetik Kannabinoid
Kullanım Bozuklukları ve
Tedavisi
Uz. Dr. Nurhan
FISTIKÇI
Uz. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Kortiko Striato Talamo
1 ders saati Kortikal Devreler, Ödül
Yolakları ve Psikopatoloji
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
31.03.2015
1 ders saati Yeme Bozuklukları
07.04.2015
2 ders saati Dissosiyatif Bozukluklar
14.04.2015
2 ders saati
1 ders saati
28.04.2015
1 ders saati
2 ders saati
1 ders saati
05.05.2015
1 ders saati
1 ders saati
12.05.2015
1 ders saati
26.05.2015
Demans ; Tanı, Ayırıcı Tanı
ve Tedavi
Deliryum
Kişilik Bozuklukları, Organik
Kişilik Bozukluğu
Otistik Bozukluğun Ergenlik
ve Erişkinlik Dönemine
Geçiş Özellikleri; Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bilişsel Gelişim
Kimlik Gelişimi
Cinsel Gelişim
Psikoterapi Kavramı,
Psikoterapi Ekolleri ve
Psikoterapilerde Temel
Kurallar
Dinamik Yönelimli Terapiler
(Temel kavramlar,
Psikanalitik, Açıklayıcı,
Destekleyici Derapiler)
Davranışçı ve Bilişsel
Yaklaşım, Bilişsel Davranışçı
Terapiler
Diğer Terapiler: Grup
Terapileri, Cinsel Terapiler,
İlişki Terapileri,
Mentalizasyon, Kabul ve
Kararlılık Terapisi
2 ders saati Etik
Doç. Dr. Umut Mert
AKSOY
Uz. Dr. Elif MUTLU
Nörobilim ve Temel
1 ders saati Kavramlar: Emosyon, Dikkat,
Motor Davranış, Bellek
1 ders saati Somatoform Bozukluklar
21.04.2015
Uz. Dr. Turan ÇETİN
Prof. Dr. Şakir
ÖZEN
Doç. Dr. A. Fulya
MANER
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Derya
İPEKÇİOĞLU
Prof. Dr. Şakir
ÖZEN
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Prof. Dr. Şakir
ÖZEN
Uz. Dr. Derya
İPEKÇİOĞLU
Dr. Canan TANIDIR
Dr. Gül KARAÇETİN
Dr. Özhan YALÇIN
Dr. Caner MUTLU
Prof. Dr. Ayten
ERDOĞAN
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Uz. Dr. Yeşim CAN
Uz. Dr. Evrim ERTEN
Uz. Dr. Münevver
HACIOĞLU YILDIRIM
Uz. Dr. Ali KEYVAN
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Fatih YAVUZ
Doç. Dr. M. Cem
İLNEM
Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Doç. Dr. M. Cem
İLNEM
9
02.06.2015
2 ders saati
1 ders saati
09.06.2015
1 ders saati
1 ders saati
16.06.2015
Nörolojik Hastalıkların
Doç. Dr. Nesrin
Psikiyatrik Yönü ve Tedavi
KARAMUSTAFALIOĞ
İlkeleri: Epilepsi,Stroke,Beyin
LU
Tümörleri, Nörosifiliz, HIV Uz. Dr. Nesrin
AİDS, Parkinson, Huntington,
TOMRUK
Multipl skleroz, Wilson, SLE,
Uz. Dr. M. Sıla YAZAR
Tourette
Transkranial Manyetik
Stimulasyon, Vagus Sinir
Uz. Dr. Uğraş Erman
Stimulasyonu, Derin Beyin
UZUN
Stimulasyonu, Transkranial
Direkt Akım Stimulasyonu
Psikiyatride Çalışan ve Hasta
Uz. Dr. Ahmet
Güvenliği
TÜRKCAN
Geriyatrik Psikiyatride Temel
Uz. Dr. Derya
Kavramlar ve Klinik
İPEKÇİOĞLU
Yaklaşımlar
1 ders saati Cinsellik ve Cinsiyet
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Doç. Dr. Nesrin
KARAMUSTAFALI
OĞLU
Doç. Dr. Murat
ERKIRAN
Uz. Dr. Ahmet
TÜRKCAN
Uz. Dr. Derya
İPEKÇİOĞLU
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
2014- 2015 EKT KURS PROGRAMI
05.03.2015
Perşembe
13:00- 15:30
Uz. Dr. Özge CANBEK
10
2014- 2015 GENEL SEMİNER PROGRAMI
Çarşamba Seminerleri 13:00- 14:15 arasında yapılacaktır.
05.11.2014
Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği Sözel İstem, Renkli Kodlar,
Bilgi Güvenliği, Güvenlik Raporlama/ Olay Bildirimleri, Kimyasal
ve Tehlikeli Maddeler
Münevver AKIN- Hacer ATİK TOSUNLAR
(Bir Olgu Üzerinden) Yeme Bozukluğu ve Psikoz Komorbiditesi
Uz. Dr. Nihat ALPAY- Asist. Dr. Ersin BALTACI
(Psikiyatri Kliniği 1. Ünite)
Moderatör: Doç. Dr. A. Fulya MANER
19.11.2014
Prodromal Şizofreni
Uz. Dr. Özhan YALÇIN
(Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği)
Moderatör: Uz. Dr. Gül KARAÇETİN
26.11.2014
Bir Olgu Üzerinden NMS ve Tedavisi
Uz. Dr. Evrim ERTEN
(Psikiyatri Kliniği 16. Ünite)
Moderatör: Doç. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU
03.12.2014
Çalışan Hakları- Humayun TAŞTAN
Psikanaliz Üzerine Görüşler
Doç. Dr. Cem İLNEM
(Psikiyatri Kliniği 7. Ünite)
Moderatör: Uz. Dr. Şahap N. ERKOÇ
10.12.2014
İletişim Becerileri, Hasta Memnuniyeti
Münevver AKIN
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Adli Psikiyatriye
Yansıması
Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ- Uz. Dr. Yeşim CAN
(Psikiyatri Kliniği 8. Ünite -Adli Birim-)
Moderatör: Doç. Dr. E. Cüneyt EVREN
17.12.2014
Hasta Hakları- Psk. Kemal YERLİKAYA
Ruhsal Hastalıklarda İçgörü Kavramı ve Önemi
Uz. Dr. Nurhan FISTIKÇI
(Psikiyatri Kliniği 1. Ünite)
Moderatör: Uz. Dr. Nihat ALPAY
11
24.12.2014
Algoritmalarla Bipolar Depresyon Tedavisi
Doç. Dr. Erhan KURT
(Psikiyatri Kliniği 5. Ünite)
Moderatör: Prof. Dr. Nazan AYDIN
07.01.2015
Sosyal Fobi Sosyal Bir Hasar mı, Yapısal Bir Bozukluk mu?
Doç. Dr. Ejder YILDIRIM
(II. Basamak Ayaktan Tedavi Ünitesi)
Moderatör: Doç. Dr. Murat ERKIRAN
14.01.2015
Temel Yaşam Desteği- Uz. Dr. Hakan YILDIRIM
Opiyat Bağımlılığında Poliklinik ve Klinik Uygulamalarda Buprenorfin/
Naloxone Kullanımı
Doç. Dr. Umut Mert AKSOY
(Psikiyatri Kliniği 17. Ünite- AMATEM)
Moderatör: Doç. Dr. Murat ERKIRAN
21.01.2015
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi, El Hijyeni,
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, İzolasyon Yöntemleri,
Bağışıklanma, Hastane Temizliği, Atık Yönetimi
Uz. Dr. İsmet BEYCAN
Perinatal Psikiyatri Pratik Uygulamalar
Uz. Dr. Çağatay KARŞIDAĞ- Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
(Psikiyatri Kliniği 1. Ünite)
Moderatör: Prof. Dr. Şakir ÖZEN
28.01.2015
Duygudurum Bozukluklarında İntihar
Uz. Dr. Armağan ÖZDEMİR- Uz. Dr. Emre ÇIRAKOĞLU
(Psikiyatri Kliniği 14. Ünite)
Moderatör: Uz. Dr. Nesrin TOMRUK
04.03.2015
SınıflandırmaMA Sistemi- İşlevsel Davranış Analizi
Uz. Dr. Fatih YAVUZ
(Psikiyatri Kliniği 5. Ünite)
Moderatör: Doç. Dr. Erhan KURT
11.03.2015
Psikiyatride Sınıflandırma ve DSM- 5
Uz. Dr. Şahap N. ERKOÇ
(Psikiyatri Kliniği 2. Ünite)
Moderatör: Doç. Dr. Umut Mert AKSOY
12
18.03.2015
Cinsiyetinden Memnun Olmama Durumu, Psikotik Bir Olgu Üzerinden
Hukuksal ve Etik Açıdan Konunun Tartışılması
Prof. Dr. Şakir ÖZEN- Uz. Dr. Bahri İNCE
Asist. Dr. Fikriye Sinem KOCAOĞLU
(Psikiyatri Kliniği 6. Ünite)
Moderatör: Uz. Dr. Nihat ALPAY
25.03.2015
Algoritmalarla Anksiyete Bozukluklarının Tedavisi
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU YILDIRIM
Moderatör: Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
01.04.2015
Ergenlerde Opiyat Bağımlılığı
Uz. Dr. Arzu ÇİFTÇİ DEMİRCİ
(Psikiyatri Kliniği 17. Ünite- AMATEM)
Moderatör: Doç. Dr. Umut Mert AKSOY
08.04.2015
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi
Prof. Dr. Nazan Aydın
(Psikiyatri Kliniği 15. Ünite)
Moderatör: Doç. Dr. A. Fulya MANER
15.04.2015
İşkence ve Travmanın Uzun Dönem Etkileri
Prof. Dr. Şakir ÖZEN- Uz. Dr. Ürün ÖZER ÇERİ
(Psikiyatri Kliniği 6. Ünite)
Moderatör: Doç. Dr. Güliz ÖZGEN
22.04.2015
Madde Kullanım Bozukluklarında Psikoz ve Duygudurum
Bozukluğu Komorbiditesi
Uz. Dr. Sıla YAZAR
(Psikiyatri Kliniği 12. Ünite)
Moderatör: Uz. Dr. Nezih ERADAMLAR
29.04.2015
Tarihsel Bir Olgu
Uz. Dr. Şahap N. ERKOÇ
(Psikiyatri Kliniği 2. Ünite)
Moderatör: Uz. Dr. Nezih ERADAMLAR
06.05.2015
Kadın Hasta Olmak Psikiyatrik Yaklaşımı Değiştirir mi?
Prof. Dr. Nazan AYDIN- Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN
(Psikiyatri Kliniği 15. Ünite)
Moderatör: Uz. Dr. Nesrin B. TOMRUK
13
13.05.2015
Psikiyatride Sır Saklama Yükümlülüğü ve Sorun Alanları
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM- Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ
Moderatör: Uz. Dr. Ahmet TÜRKCAN
20.05.2015
Kontrollü İçicilik Mümkün mü?
Doç. Dr. Cüneyt EVREN
(Psikiyatri Kliniği 11. Ünite- AMATEM)
Moderatör: Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ
27.05.2015
İki Olgu Sunumu Bağlamında Sanat ve Psikiyatri
Fikret Mualla- Afife JALE
Uz. Dr. Nezih ERADAMLAR
(12. Psikiyatri)
Moderatör: Doç. Dr. Güliz ÖZGEN
03.06.2015
Psikopati ve Tehlikelilik Riski
Uz. Dr. Can GER- Uz. Dr. Ali KEYVAN
(Psikiyatri Kliniği 8. Ünite -Adli Birim-)
Moderatör: Uz. Dr. Ahmet TÜRKCAN
10.06.2015
Olgu Örnekleriyle Bipolar Bozukluk Hastalarında Planlı ve
Plansız Gebelikler
Prof. Dr. Nazan AYDIN- Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
(Psikiyatri Kliniği 15. Ünite)
Moderatör: Doç. Dr. Erhan KURT
17.06.2015
Nörobilişsel Bozukluklar DSM- 5 üzerinden bir güncelleme
Uz. Dr. Derya İPEKÇİOĞLU
(Psikiyatri Kliniği 7. Ünite)
Moderatör: Doç. Dr. M. Cem İLNEM
23.06.2015
Değerlendirme Sınavı (13:00)
14
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
1.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Uz. Dr. Nihat ALPAY
(Psikiyatri Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. Çağatay KARŞIDAĞ
Uz. Dr. Hüseyin YUMRUKÇAL
Asist. Dr. Özlen AYTUR
Asist. Dr. Sevdenur KAHRAMAN
Asist. Dr. Tuba ÇOŞKUN
Asist. Dr. Şeyma ESKİLER
Asist. Dr. Didem KAYA
Asist. Dr. Ersin BALTACI
Asist. Dr. Melike DURAN
 Pazartesi ve perşembe günleri 09:30- 12:00 saatleri arasında Uz. Dr. Nihat ALPAY
tarafından başasistan, asistan, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerin katıldığı
genel vizit yapılacaktır.
 Genel vizit günleri dışında kalan günlerde yeni yatan, tanı- tedavi açısından zorlukları
bulunan ve taburculuğu planlanan hastalar 09:00- 10:00 saatleri arasında eğitim görevlisi,
başasistan ve asistanlar tarafından değerlendirilecektir.
 Çarşamba ve cuma günleri 10:00- 12:00 saatleri arasında başasistan viziti yapılacaktır.
 14.10.2014- 16.06.2014 tarihleri arasında salı günleri 11:00- 13:00 saatleri arasında,
05.11.2014- 17.06.2015 tarihleri arasında çarşamba günleri 13:00- 14:15 saatleri arasında
hastane eğitim komisyonunca belirlenen eğitimlere ve aynı dönemde her ayın son cuma
günü düzenlenen BARİLEM etkinliklerine ünite elemanları katılacaktır.
 1 Kasım 2014- 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında perşembe günleri 14:00- 15:00 saatleri
arasında ünite içi eğitim programında dönüşümlü olarak seminer, olgu tartışması ve
literatür saatleri yapılacaktır. Ünite içi eğitim programı, eğitim görevlisi Uz. Dr. Nesrin
Buket TOMRUK yönetiminde, başasistanların süpervizyonu ile yürütülecektir.
 Eğitim görevlisi tarafından, ünite çalışma programı, heyet, idari vb görevler el verdiği
ölçüde, asistanlara poliklinikte eğitim ve süpervizyon verilecektir.
 Eğitim dönemi dışında, mevcut kadro çerçevesinde, ünite içi seminer, olgu sunumu ve
literatür saatleri sürdürülecektir.
 Eğitim programının gün, saat, süre ve içeriğinde ihtiyaç durumlarında değişiklik
yapıldığında başhekimlik bilgilendirilecektir.
15
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
2.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Uz. Dr. Şahap N. ERKOÇ
Ünite Kadrosu:
Uz. Dr. Tuna Güzide ÖRÜM YENER
Asist. Dr. Sermin Gül KAHYA
Asist. Dr. Özlem ALTUNTAŞ
Asist. Dr. Fatma Betül ESEN
Asist. Dr. Ersin UYGUN
Asist. Dr. Barış ÖZGÜR
Asist. Dr. Burçhan SÖZER
Asist. Dr. Mustafa GÜL
Eğitim Planı:
 Mesai saatlerinde her gün 08:30- 09:00 saatleri arasında Uz. Dr. Şahap N. ERKOÇ
yönetiminde psikiyatrik semiyoloji ve sınıflandırma konularına ağırlık veren interaktif
toplantılar ve olgu sunumları yapılmaktadır.
 Pazartesi ve cuma günleri ünite koordinatörü, diğer günler başasistan ve uzmanlar yatan
hastaların vizitini yaparak, asistanlarla birlikte ayrıntılı, eğitime yönelik vaka muayeneleri
yapmaktadırlar.
 Eğitim görevlileri en az haftada 1 kez asistanlarla birlikte eğitime yönelik poliklinik
yapacaklardır.
 Ünite içi eğitimleri pazartesi ve perşembe günleri 11:00-12:00 saatleri arasında
yapılacaktır.
16
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
3.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Uz. Dr. Nihat ALPAY
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. Nurhan FISTIKCI
Uz. Dr. Özge ŞAHMELİKOĞLU
Asist. Dr. Cihad ÇITAK
Asist. Dr. Cansu ÇAKIR
Asist. Dr. Ender CESUR
Asist. Dr. F. Gizem DÖNMEZLER
Asist. Dr. Gülşen TEKSİN
Asist. Dr. Serkan KAYA
 Haziran- Ekim 2015 tarihleri arasında olgu sunumu ve literatür saatleri belirtilen
tarihlerde devam edecektir.
 Ayda bir cuma günü BARİLEM seminerleri
 Her çarşamba günü L-1 servis viziti
 Hastane eğitim kursları ve seminerlerine ünite programını ve işleyişini aksatmayacak
şekilde katılım sağlanacaktır.
EĞİTİM PROGRAMI:
 Pazartesi: Ünite uzmanı ile yeni hasta değerlendirmesi
 Salı: Şef viziti
 Çarşamba: Ünite uzmanı ile yeni hasta değerlendirmesi ve L-1 ünite viziti
 Perşembe: Ünite uzmanı ile yeni hasta değerlendirmesi (Perşembe günleri 15:00-16:00
arasında belirlenecek literatür, olgu sunumu yada seminerler 3.Ünite Koordinatörü ve
Eğitim Görevlisi Uz. Dr. Nihat ALPAY ve Başasistan Uz. Dr. Nurhan FISTIKCI
denetiminde gerçekleşecektir).
 Cuma: Şef viziti
Perşembe günleri yapılacak ünite içi eğitimi konu başlıkları:
 Şizofreni ve İlişkili Bozukluklar ve Tedavisi
 Duygudurum Bozuklukları ve Tedavisi
 Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi
 Somatoform Bozukluklar ve Tedavisi
 Kişilik Bozukluklarının Tanınması ve Tedavisi
 Ruhsal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Kadınlara Özgü Durumlar
 Ruhsal Hastalıkların Nörobiyolojisi
17
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
4.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. A. Fulya MANER
Ünite Kadrosu:
Uz. Dr. Neslihan ERGEN
Uz. Dr. Özlem Zekiye ÇETİNKAYA
Uz. Dr. Huriye ERSEN
Asist. Dr. Tuğba KARA SİL
Asist. Dr. Seda ÖNER TÜMEN
Asist. Dr. Hatice KIZILKALE
Asist. Dr. Murat AKTEPE
Asist. Dr. Melike YEREBAKAN
Asist. Dr. Hicret KAN
Asist. Dr. Merve BABALIOĞLU ÖZGAL
Asist. Dr. Soner ALICI
Asist. Dr. Sema ULUKAYA
Asist. Dr. Özlem BAŞ
 Pazartesi ve perşembe günleri eğitim koordinatörü, başasistan, asistan, psikolog, sosyal
çalışmacı ve servis hemşirelerinin katıldığı genel vizit (Saat 10:00-12:30)
 Haftanın diğer günleri, yeni yatan hastaların eğitim koordinatörü, başasistan ve asistan ile
değerlendirilmesi (Saat 10:00-11:00)
 Asistan- uzman eğitim seminerleri (Pazartesi saat: 14:00-15:00)
 Olgu sunumları (Perşembe saat 14:00-15:00)
 Başasistan viziti (Salı saat 09:30- 12:00, cuma 09:30-11:00)
 Tüm tedavi ekibi ile ünite sorun toplantısı (Her ayın ilk perşembe günü saat 09:00-10:00)
 Hastanemizin çarşamba seminerlerine katılım (Her çarşamba 13:00- 14:00)
 Asistanlara yönelik eğitim (Her salı 11:00- 13:00)
18
EĞİTİM PROGRAMI:
03.11.2014
10.11.2014
17.11.2014
24.11.2014
01.12.2014
08.12.2014
15.12.2014
22.12.2014
29.12.2014
05.01.2015
12.01.2015
19.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
09.02.2015
16.02.2015
23.02.2015
02.03.2015
09.03.2015
16.03.2015
23.03.2015
30.03.2015
06.04.2015
13.04.2015
20.04.2015
27.04.2015
04.05.2015
11.05.2015
18.05.2015
25.05.2015
Psikiyatri Semiyolojisi
Psikiyatrik Görüşme ve Öykü Alma
Ruhsal Durum Muayenesi
Psikoz Kavramı, Psikotik Bozukluklar
Şizofreni (Etyoloji)
Şizofreni (Klinik)
Şizofreni (Tedavi)
Duygudurum Bozuklukları (Etyoloji)
Duygudurum Bozuklukları (Klinik)
Duygudurum Bozuklukları (Tedavi)
Madde Kullanımına Bağlı Psikozlar
Hezeyanlı Bozukluk
BTA Bozukluk
Antipsikotikler
Antidepresanlar
Anksiyolitikler
Duygudurum Düzenleyicileri
EKT
TMS, VMS, Uyku Engelleme Işık Tedavisi
BDT
Organik Beyin Bozuklukları
Psikiyatride Acil Durumlar
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Epilepsi
Literatür
Literatür
Literatür
Literatür
Literatür
19
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
5.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Erhan KURT
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. K. Fatih YAVUZ
Uz. Dr. Mehtap ARSLAN DELİCE
Uz. Dr. Hasan Turan KARATEPE
Uz. Dr. Zeynep BARAN TATAR
Asist. Dr. Filiz DERE
Asist. Dr. Okan Ufuk İPEK
Asist. Dr. Oktay ŞAHİN
Asist. Dr. Seranur POLAT
Asist. Dr. Tuğba ÖZTAV
Asist. Dr. Aylin CAN
Asist. Dr. Alparslan CANSIZ
Asist. Dr. Hüseyin Şehit BAYRAM
Asist. Dr. Merve TERZİOĞLU
Asist.Dr. Mehmet ORDU
Tanım: Psikiyatri Kliniği 5. Ünite, psikiyatri asistanları ve diğer bilim dallarından rotasyon
amacıyla gelen asistan doktorların ünite eğitiminden sorumludur. Bu çerçevede, teorik ve
uygulamalı eğitimler yanında, ünite vizitleri ile asistan hekimlerin psikiyatrik bozuklukların
formülasyonu, tanınması, psikoterapisi ve farmakolojik tedavisine dair bilgi ve becerilerinin
artırılarak donanımlı psikiyatri profesyonelleri olmaları amaçlanmaktadır.
Genel Program: Hafta içi her gün saat 09:00’ da ünitede tedavi gören tüm hastalar, uzman ve
asistan hekimlerinin katılımıyla vizit çerçevesinde değerlendirilirler. Ek olarak pazartesi ve
perşembe günleri vizit sonrasında, ünitede yeni yatan, tanı- tedavi açısından zorlukları
bulunan ve taburculuğu planlanan hastalar; ünite hemşireleri, psikolog, asistan ve uzman
hekimler ve ünite koordinatörünün katılımıyla birlikte değerlendirilirler. Klinik içi eğitimler
salı ve perşembe günleri 12:30- 13:30 saatleri arasında tüm ünite ekibi, klinik asistan ve
uzman doktorlarının katılımıyla gerçekleştirilir.
20
EĞİTİM PROGRAMI:
22.09.2014
25.09.2014
29.09.2014
02.10.2014
06.10.2014
09.10.2014
13.10.2014
16.10.2014
20.10.2014
23.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
03.11.2014
06.11.2014
10.11.2014
13.11.2014
17.11.2014
20.11.2014
24.11.2014
27.11.2014
01.12.2014
04.12.2014
08.12.2014
11.12.2014
15.12.2014
18.12.2014
22.12.2014
25.12.2014
29.12.2014
05.01.2015
08.01.2015
12.01.2015
15.01.2015
19.01.2015
22.01.2015
26.01.2015
29.01.2015
02.02.2015
05.02.2015
09.02.2015
12.02.2015
16.02.2015
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Olgu Sunumu
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Seminer
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Olgu Sunumu
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
21
19.02.2015
23.02.2015
26.02.2015
02.03.2015
05.03.2015
09.03.2015
12.03.2015
16.03.2015
19.03.2015
23.03.2015
26.03.2015
30.03.2015
02.04.2015
06.04.2015
09.04.2015
13.04.2015
16.04.2015
20.04.2015
27.04.2015
30.04.2015
04.05.2015
07.05.2015
11.05.2015
14.05.2015
18.05.2015
21.05.2015
25.05.2015
28.05.2015
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Olgu Sunumu
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür Saati
Olgu Sunumu
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Literatür Saati
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Literatür Saati
Olgu sunumu
Seminer
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Literatür saati
Seminer
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
Seminer
Uygulamalı Klinik Görüşme Eğitimi
22
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
6.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Prof. Dr. Şakir ÖZEN
Ünite Kadrosu:
Doç. Dr. Güliz ÖZGEN
Uz. Dr. Hikmet DADALI
Uz. Dr. Ürün ÖZER ÇERİ
Uz. Dr. Bahri İNCE
Asist. Dr. Utku UZUN
Asist. Dr. Halil İbrahim BAYRAKTAR
Asist. Dr. Nur ÖZTÜRK
Asist. Dr. Barış SANCAK
Asist. Dr. Fatma YILDIRIM
Asist. Dr. Şeyma BÜYÜKKÖMÜRCÜ
Asist. Dr. Bahadır TURAN
Asist. Dr. Mehtap SARIOĞLU
Asist. Dr. Ilgaz KINALI
Saat
08:00
09:00
09:00
11:00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Hasta
değerlendirmeUzman+asistan
Hasta
değerlendirmeUzman+asista
n
Hasta
değerlendirmeUzman+asistan
Koordinatör viziti
Prof. Dr Şakir
ÖZEN
Vizit
Doç. Dr.
Güliz
ÖZGEN
11:00
12:00
Koordinatör
viziti
Prof. Dr Şakir
ÖZEN
Perşembe
Birim
toplantısı
(Koordinatör
, uzman ve
asistan)
Vizit
Doç. Dr.
Güliz
ÖZGEN
Cuma
Hasta
değerlendirmeUzman+asistan
Seminer-olgu
(koordinatör, uzman
ve asistan hekim
katılımı ile)
Öğlen Arası
13:00
14:30
14:30
16:00
16:00
17:00
Hastane Genel
Semineri
Hasta
değerlendirm
eUzman+asist
an
Hasta
değerlendirm
eUzman+asist
an
Hasta aileleriyle
görüşme ve
psiko-eğitim
Hasta
değerlendirmeUzman+asistan
Literatür saati
(koordinatör,
uzman ve
asistan hekim
katılımı ile)
Hasta
değerlendirmeUzman+asistan
Hasta
aileleriyle
görüşme ve
psiko-eğitim
Hasta
değerlendirm
eUzman+asist
an
Tez ve araştırma
toplantısı
koordinatör, uzman
ve asistan hekim
katılımı ile
Hasta
değerlendirmeUzman+asistan
23
 Her ayın ilk çarşamba günü 08:00- 09:00 arası tüm ünite çalışanlarının katılacağı kliniğin
genel değerlendirme toplantısı yapılır.
 Salı günleri 11:00- 12:50 arasında ünite asistanları hastane eğitim müfredatı toplantısına
katılır.
 Her çarşamba günü saat 13:00- 14:30 arası ünitenin tüm hekimleri hastane genel
seminerine katılır.
 Her aynı son cuma günü saat 11:00-14:30 arası ünitenin tüm hekimleri BARİLEM
toplantılarına katılır.
 Her ayın son perşembe günü mesai çıkışı 17:00-19:00 arası ünitenin uzman doktorları
tarafından ünite asistanlarına yönelik bilimsel araştırma yöntemleri ve tıbbi istatistik
eğitimi yapılır.
EĞİTİM PROGRAMI:
05.09.2014
12.09.2014
19.09.2014
03.10.2014
10.10.2014
17.10.2014
24.10.2014
07.11.2014
14.11.2014
21.11.2014
05.12.2014
12.12.2014
19.12.2014
02.01.2015
09.01.2015
16.01.2015
23.01.2015
06.02.2015
13.02.2015
20.02.2015
06.03.2015
13.03.2015
Katatoni
Self Mutilasyon
Şizoafektif Bozukluk
Psikiyatrik Anamnez Alma ve Psikiyatrik Muayene
Uz. Dr. Hikmet DADALI
Olgu Sunumu
Psikiyatrik Aciller
Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi
Uz. Dr. Bahri İNCE
Temel Savunma Düzenekleri
Doç Dr. Güliz ÖZGEN
Olgu Sunumu
Şizofrenide Psikodinamik Kuramlar
Dirençli Şizofrenide Tedavi Yaklaşımları
Olgu Sunumu
Hızlı Döngülü Bipolar Bozukluk
Mood Stabilizatörleri Temel Tedavi İlkeleri
Olgu Sunumu
Psikiyatrik Hastalarda Metabolik Sendrom
Psikiyatri Genetiği
Uz. Dr. Bahri İNCE
Psikiyatride Az Rastlanan Sendromlar
Olgu Sunumu
PAM ile İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar
Prof. Dr. Şakir ÖZEN
Ruhsal Travma ve İlişkili Psikiyatrik Tablolar
Uz. Dr. Ürün ÖZER ÇERİ
Olgu Sunumu
24
20.03.2015
03.04.2015
10.04.2015
17.04.2015
01.05.2015
08.05.2015
15.05.2015
22.05.2015
05.06.2015
12.06.2015
15.06.2015
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Simülasyon vs Yapay Bozukluk
Prof. Dr. Şakir ÖZEN
Olgu Sunumu
Obsesif Kompulsif Spektrum Bozuklukları
Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri
Olgu Sunumu
Yas/Patolojik Yas
Uz. Dr. Ürün ÖZER ÇERİ
Epilepsi ve Psikiyatrik Tablolar
Yavaş Virüs Enfeksiyonlarına Bağlı Psikiyatrik Tablolar
Doç. Dr. Güliz ÖZGEN
Olgu Sunumu
Bakımverenin Yükü Kavramı
25
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
7.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. M. Cem İLNEM
Ünite Kadrosu:
Uz. Dr. Ferhan YENER
Uz. Dr. Derya İPEKÇİOĞLU
Asist. Dr. Nurdan DURAK
Asist. Dr. Gamze BOZGEYİK
Asist. Dr. Refik CİHNİOĞLU
Asist. Dr. Şule SÖZEN
Asist. Dr. Burcu KÖK
Asist. Dr. Mustafa AKKUŞ
Asist. Dr. Özge YÜKSEL
Asist. Dr. Elçin ATASEVEN
Asist. Dr. Hasibe Rengin GÜVENÇ
Eğitim Çalışmaları:
 Pazartesi ve perşembe günleri ünite şefi, başasistan, asistan, hemşire, ünite psikoloğu ve
sosyal çalışmacının katıldığı genel vizit.
 Haftanın diğer günlerinde başasistan denetiminde genel vizit.
 Her gün yeni yatan hastaların ünite şefi, başasistan ve asistan katılımı ile
değerlendirilmeleri.
 Perşembe günleri 11:00- 12:00 saatleri arasında başasistan denetiminde asistan tarafından
dönüşümlü olarak hazırlanan ünite içi olgu ve literatür sunumları.
 Çarşamba günleri 13:00- 14:15 saatleri arasında hastane genel seminerleri.
 Salı günleri 11:00- 13:00 saatleri arasında hastane genel müfredat seminerleri.
26
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
8. ÜNİTE (ADLİ PSİKİYATRİ BİRİMİ)
Ünite Koordinatörleri:
Dr. Ahmet TÜRKCAN (Eğitim Görevlisi)
Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ
Birim Başasistanları:
Dr. Emine Füsun ÖZDEMİR
Dr. Mehmet Can GER
Uzman Doktorları:
Dr. Ahmet COŞKUN
Dr. Meltem BAYRAK
Dr. Alev DEMİR
Dr. Ali KEYVAN
Dr. Tevfik KALELİOĞLU
Dr. Cenk VARLIK
Dr. Tuba ÖCEK BAŞ
Adli psikiyatri rotasyonuna yeni başlayan asistanlara yönelik teorik eğitim programı:
Eğitim görevlisi ve koordinatörleri tarafından her hafta pazartesi ve salı günü 15:30-16:30
saatleri arasında aşağıdaki teorik konular etkileşimli olarak işlenir.
Eğitim görevlisi ve koordinatörleri tarafından verilen teorik eğitim konuları:
Adli psikiyatri biriminin işleyişi
Adli psikiyatride temel kavramlar
Adli psikiyatride bilirkişilik
Adli dosyaların incelenmesi
Adli psikiyatri hasta dosyasının hazırlanması, tedavi ve izlem kayıtları
Adli psikiyatride rapor yazma
Adli psikiyatride önemli yazışmalar
Adli psikiyatri ve etik
Tutuklu ve hükümlü olguların adli psikiyatrik uygulamalarda değerlendirilmesi
Adli psikiyatri rotasyonu yapan tüm asistanların katıldığı teorik eğitim programı:
1. Eğitim programı dört ayda bir tekrarlanır.
2. Seminerler listede belirtilen başasistan ya da uzmanların gözetim ve işbirliğinde asistanlar
tarafından hazırlanır ve sunulur.
3. Olgu sunumlarında, adli süreç içinde olan hastalar yine listede belirtilen başasistan ya da
uzman tarafından seçilecek ve olgudan sorumlu asistan sunumu yapacaktır.
27
4. Her hafta cuma günü saat 09:00-10:00 arasında Adli Psikiyatri Birimi eğitim
koordinatörleri, başasistanları, uzman doktorları ve asistan doktorlarının katıldığı
toplantılar yapılır.
Temel Seminer Konuları:
















Bilirkişilik ve Görevleri
Uz. Dr. Emine Füsun ÖZDEMİR
Ceza Sorumluluğu
Uz. Dr. M. Can GER
Adli Psikiyatri Etik Kuralları
Uz. Dr. Ali KEYVAN
Koruma ve Tedavi
Uz. Dr. Cenk VARLIK
Olgu Sunumu
Uz. Dr. Tevfik KALELİOĞLU
Adli Psikiyatri ve Vesayet, Yasal Danışmanlık
Uz. Dr. Meltem BAYRAK
Adli Psikiyatride Evlilik- Boşanma
Uz. Dr. Alev AKTÜRK DEMİR
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması
Uz. Dr. Emine Füsun ÖZDEMİR
Olgu Sunumu
Uz. Dr. M. Can GER
Temaruz
Uz. Dr. Ali KEYVAN
Adli Psikiyatri ve Tehlikeliliğin Değerlendirilmesi-Sosyal Şifa
Uz. Dr. Cenk VARLIK
Psikiyatrik Bozukluklar ve Suç
Uz. Dr. Füsun ÖZDEMİR
Olgu Sunumu
Uz. Dr. Tevfik KALELİOĞLU
Tutuklu ve Hükümlüler ve Adli Psikiyatri
Uz. Dr. Meltem BAYRAK
Alkol -Madde Kullanım Bozukluğu ve Adli Psikiyatri Uygulamaları
Uz. Dr. Alev AKTÜRK DEMİR
Çocuk ve Ergenlerde Adli Psikiyatri Uygulamaları
Uz. Dr. M. Can GER
Adli psikiyatri pratik eğitim programı:
 Her ünitede haftada en az bir gün olmak üzere eğitim koordinatörü viziti yapılır.
Eğitim Koordinatörleri vizitleri:
Dr. Ahmet TÜRKCAN:
Pazartesi günü saat 09.30-12.00 arasında Dr. Adil Üçok Servisi (34. Servis)
Pazartesi günü saat 13.30-15.30 arasında Mazhar Osman Servisi (33. Servis)
Salı günü saat 09.30-12.00 arasında Dr. Niyazi Uygur Servisi (10. Servis)
Perşembe günü saat 09.30-12.00 arasında Mazhar Osman Servisi (33. Servis)
Cuma günü saat 10.00-12.00 arasında 38. Servis
Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ:
Pazartesi ve Perşembe günü saat 09:00-12:00 arasında Tutuklu ve Hükümlü Servisi
Salı günü 09:00-12:00 arasında Dr. Cihat Atasev Servisi
Cuma günü saat 10:00-12:00 arasında Dr. Zati Dokuz Servisi
28
 Her ünite başasistanı veya uzmanı tarafından ünite vizitleri yapılarak pratik uygulama
eğitimi verilir.
 Asistanlar, ünitelerde izlenilen olguların raporlarını başasistan veya uzman denetiminde
hazırlar ve sağlık kurullarında sunarak pratik uygulama eğitimi alırlar.
 Asistanlar adli psikiyatri polikliniğinde psikiyatri başasistanı veya uzmanı denetiminde
olgu değerlendirir, rapor hazırlar ve raporu sağlık kurulunda sunarak pratik uygulama
eğitimi alırlar.
29
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
9. Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Murat ERKIRAN
Klinik Kadrosu:
Uz. Dr. Uğraş Erman UZUN
Uz. Dr. Funda KEÇELİ
Uz. Dr. Ünal ALTINOK
Asist. Dr. İzgi ALNIAK
Asist. Dr. Hazal ÇELİK
Asist. Dr. Emine DÖNMEZ AYDIN
Asist. Dr. Dilek SARIKAYA VARLIK
Asist. Dr. Tuba ÇIRAKOĞLU
Asist. Dr. Emrullah DÜNDAR
Asist. Dr. Yeliz KASAP
Asist. Dr. Nagehan GÜL
Asist. Dr. Feride Betül YILMAZ
Asist. Dr. Tuğçe İrem ÇOBANOĞLU
Asist. Dr. Semir SAKARYA
EĞİTİM PROGRAMI:
 Ünite içi eğitimleri pazartesi ve perşembe günleri 08:30- 09:30 saatleri arasında
yapılacaktır.
20.10.2013
23.10.2013
27.10.2013
30.10.2013
03.11.2013
06.11.2013
10.11.2013
13.11.2013
17.11.2013
20.11.2013
24.11.2013
Psikiyatrik görüşme üzerinden belirti ve bulguların yorumlanması
Literatür saati
Sinema’da (örnekler üzerinden) psikiyatrik bulgu ve belirtilerin
yorumlanması
Psikiyatrik görüşme üzerinden belirti ve bulguların yorumlanması
Sinema’da (örnekler üzerinden) psikiyatrik bulgu ve belirtilerin
yorumlanması
Psikiyatrik görüşme üzerinden psikiyatrik muayene
Sinema’da psikiyatrik vaka örnekleri
Psikiyatrik görüşme üzerinden psikiyatrik muayene
Sinema’da psikiyatrik vaka örnekleri
Literatür saati
Psikiyatrik görüşme üzerinden tanılar ve ayırıcı tanılar
30
27.11.2013
01.12.2013
04.12.2013
08.12.2013
11.12.2013
15.12.2013
18.12.2013
22.12.2014
25.12.2014
05.01.2014
08.01.2014
12.01.2014
15.01.2014
19.01.2014
22.01.2014
26.01.2014
29.01.2014
02.03.2014
05.03.2014
09.03.2014
12.03.2014
16.03.2014
19.03.2014
23.03.2014
26.03.2014
30.03.2014
02.04.2014
06.04.2014
09.04.2014
13.04.2014
16.04.2014
20.04.2014
27.04.2014
30.04.2014
04.05.2014
Sinema’da psikiyatrik vaka örnekleri
Psikiyatrik görüşme üzerinden tanılar ve ayırıcı tanılar
Sinema’da psikiyatrik tanılar ve uzantıları
Psikiyatrik hastaya ve tanıya özel yaklaşım farklılıkları
Sinema’da psikiyatrik tanılar ve uzantıları
Psikiyatrik hastaya ve tanıya özel yaklaşım farklılıkları
Literatür saati
Sinema’da psikiyatrik yaklaşım ve hekim tutumu
Tanı ve tedavi yaklaşımları
Sinema’da psikiyatrik yaklaşım ve hekim tutumu
Tanı ve tedavi yaklaşımları
Ulusal ve Uluslararası Algoritmalar
(Psikotik Bozukluklar-Şizofreni-)
Şizofreni hastalarında farmakolojik tedaviler dışındaki
uygulamalar
Literatür saati
Ulusal ve Uluslararası Algoritmalar
(Psikotik Bozukluklar-Şizofreni-)
Şizofreni hastalarında farmakolojik tedaviler dışındaki
uygulamalar
Ulusal ve Uluslararası Algoritmalar (Psikotik Bozukluklar-diğer-)
Şizofreni haricindeki psikotik bozukluklarda klinik seyir
Ulusal ve Uluslararası Algoritmalar
(Bipolar Bozukluk-manik epizod-)
Bipolar Bozukluk hastalarında farmakolojik tedaviler dışındaki
uygulamalar
Ulusal ve Uluslararası Algoritmalar
(Bipolar Bozukluk-depresif epizod-)
Literatür saati
Bipolar Bozukluk’da farklı seyir gösteren vaka örnekleri ile
hastalığın yorumlanması
Ulusal ve Uluslararası Algoritmalar
(Bipolar Bozukluk-sürdürüm tedavisi-)
Psikiyatrik muayene ve vaka formülasyonu
Ulusal ve Uluslararası Algoritmalar (Unipolar Depresyon)
Psikiyatrik muayene ve vaka formülasyonu
Olgu sunumu
Ulusal ve Uluslararası Algoritmalar (Anksiyete Bozuklukları)
Olgu sunumu
Literatür saati
Yaygın gelişimsel bozukluk hastalarında tedavi yaklaşımları
Psikiyatri’de tedavi yaklaşımları ve aklıcı ilaç kullanımı
DSM-V
Olgu sunumu
31
07.05.2014
11.05.2014
14.05.2014
18.05.2104
21.05.2014
25.05.2014
Literatür saati
Klinik içi eğitim programının değerlendirmesi ve yeni eğitim
döneminin planlanması
DSM-V
Psikiyatri’de boyutsal yaklaşım
Literatür saati
Olgu sunumu
32
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
11.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. E. Cüneyt EVREN
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. Gökhan UMUT
Uz. Dr. Fatma Yeşim CAN
Uz. Dr. Mehmet Bican ÖZTÜRKCAN
Asist. Dr. Hanife YILMAZ
Asist. Dr. Elvan ÇİÇİKCİ
Seminerler salı günleri saat 08:30’da başlar ve üç ayda bir yinelenir.
 AMATEM’in İşleyişi, Bağımlılık Kavramı ve Epidemiyolojisi
 Alkol Entoksikasyonu ve Yoksunluğunun Klinik Değerlendirmesi
 Delirium Tremens Tanı ve Tedavisi
 Motivasyonel Görüşme Teknikleri
 Alkol Bağımlılığında Uzun Süreli İlaç Tedavisi
 Bağımlılıkta Psikososyal Tedaviler
 Alkol Bağımlılığında Komorbidite
 Ergen Madde Kullanımına Yaklaşım
 Adli Yönden Bağımlılık
 Bağımlılıkta Laboratuvar İncelemeleri
33
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
12.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Uz. Dr. Nezih ERADAMLAR
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. Neşe ÜSTÜN GÜVENEROĞLU
Başasistan Uz. Dr. Menekşe Sıla YAZAR
Asist. Dr. Çağrı ÇALCI
Asist. Dr. Merve GÜNER
Asist. Dr. Şengül İLKAY
Asist. Dr. Kumru ŞENYAŞAR
Asist. Dr. Mustafa Tunç TÜRK
Asist. Dr. Sevilay KUNT
Asist. Dr. Büşra GÜREL
Asist. Dr. Pelin Su ŞİRİN
 2014- 2015 Eğitim programı 3 Kasım 2014- 30 Ocak 2015 ve 01 Mart 2015- 31 Mayıs
2015 tarihleri arasında sürdürülecektir. Eğitim dönemleri dışında hekim kadrosunun
durumuna göre gerektiğinde ek eğitim programı uygulanacaktır.
 Aşağıda belirtilen eğitim programında zorunlu nedenlerle tarih, saat, süre ve içerik
değişikliği yapılabilecektir.
 Ünite Koordinatörü Eğitim Görevlisi Uz. Dr. Nezih ERADAMLAR tarafından başasistan,
uzman, asistan, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, stajyerler ve hemşirelerin de katılımıyla
her hafta pazartesi ve cuma günleri 09:30- 12:30 saatleri arasında genel vizit yapılacaktır.
 Haftanın diğer günleri klinik başasistanları tarafından vizit yapılacaktır.
 Üniteye bağlı kronik serviste haftada 1 kez vizit yapılacaktır.
 Üniteye ait poliklinik odalarında uzman ve asistanlar dönüşümlü olarak poliklinik
yapacaklardır. Eğitim görevlisi tarafından belirli saatlerde poliklinikteki asistanlara eğitim
ve süpervizyon yapılacaktır.
 Her hafta perşembe günleri 11:00- 12:00 saatleri arasında asistan eğitim semineri
yapılacaktır. Bu seminerler aşağıda belirtilen konularda olgu ve literatür sunumu ağırlıklı
olmak üzere teorik seminer şeklinde de yapılacaktır.
 Her hafta salı, perşembe, cuma günleri saat 08:30- 09:00 arasında günaydın toplantısı
yapılacaktır.
 Her hafta pazartesi, çarşamba, cuma günleri hasta aileleri ile görüşme yapılacaktır.
 Hastane eğitim komisyonunca belirlenen program çerçevesinde salı günleri saat 11:0013:00, çarşamba günleri 13:00-14:15 saatleri arasında ortak teorik eğitim programına
katılınılacaktır.
 Her ayın son cuma günü saat 11:00- 15:00 arasında düzenlenen BARİLEM seminerlerine
katılınılacaktır.
34
EĞİTİM KONULARI:
 Psikiyatri Tarihi
 Şizofreni Etyolojisi, Kliniği, Tedavisi
 Şizoaffektif Bozukluk Etyolojisi, Kliniği, Tedavisi
 Hezeyanlı Bozukluk Etyolojisi, Kliniği, Tedavisi
 Atipik Psikozlar
 Mani, Etyolojisi, Kliniği, Tedavisi
 Depresyon, Etyolojisi, Kliniği, Tedavisi
 Deliryum
 Demans
 Amnestik Bozukluklar (Wernicke- Korsakoff Sendromu)
 Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluklar
 Madde Kullanım Bozuklukları
 EKT
 Psikiyatrik Tanı Kılavuzları
 Adli ve İdari Psikiyatride Temel Yaklaşımlar
 Temaruz ve Yapay Bozukluk
35
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
14. Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Uz. Dr. Nesrin Buket TOMRUK
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. Armağan ÖZDEMİR
Uz. Dr. Emre ÇIRAKOĞLU
Asist. Dr. Neslihan KILIÇ
Asist. Dr. Esra Sena CEVAHİRLİ
Asist. Dr. Emine Eda KAYAPINAR
Asist. Dr. Merve ŞEKER
Asist. Dr. Müge ARSLAN
Asist. Dr. Mustafa TAŞTAN
 Pazartesi ve perşembe günleri 09:30- 12:00 saatleri arasında Uz. Dr. Nesrin Buket
TOMRUK tarafından başasistan, asistan, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerin
katıldığı genel vizit yapılacaktır.
 Genel vizit günleri dışında kalan günlerde yeni yatan, tanı- tedavi açısından zorlukları
bulunan ve taburculuğu planlanan hastalar 09:00- 10:00 saatleri arasında eğitim görevlisi,
başasistan ve asistanlar tarafından değerlendirilecektir.
 Çarşamba ve cuma günleri 10:00- 12:00 saatleri arasında başasistan viziti yapılacaktır.
 14.10.2014- 16.06.2014 tarihleri arasında salı günleri 11:00- 13:00 saatleri arasında,
05.11.2014- 17.06.2015 tarihleri arasında çarşamba günleri 13:00- 14:15 saatleri arasında
hastane eğitim komisyonunca belirlenen eğitimlere ve aynı dönemde her ayın son cuma
günü düzenlenen BARİLEM etkinliklerine birim elemanları katılacaktır.
 1 Kasım 2014- 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında perşembe günleri 14:00- 15:00 saatleri
arasında ünite içi eğitim programında dönüşümlü olarak seminer, olgu tartışması ve
literatür saatleri yapılacaktır. Ünite içi eğitim programı, eğitim görevlisi Uz. Dr. Nesrin
Buket TOMRUK yönetiminde, başasistanların süpervizyonu ile yürütülecektir.
 Eğitim görevlisi tarafından ünite çalışma programı, heyet, idari vb görevler el verdiği
ölçüde, asistanlara poliklinikte eğitim ve süpervizyon verilecektir.
 Eğitim dönemi dışında, mevcut kadro çerçevesinde, ünite içi seminer, olgu sunumu ve
literatür saatleri sürdürülecektir.
 Eğitim programının gün, saat, süre ve içeriğinde ihtiyaç durumlarında değişiklik
yapıldığında başhekimlik bilgilendirilecektir.
36
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
15. Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Prof. Dr. Nazan AYDIN
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
 2014- 2015 Eğitim programı 1 Eylül 2014- 1 Eylül 2015 tarihleri arasında sürdürülecektir.
 Eğitim dönemleri dışında hekim kadrosunun durumuna göre gerektiğinde ek eğitim
programı uygulanacaktır.
 Aşağıda belirtilen eğitim programında zorunlu nedenlerle tarih, saat, süre ve içerik
değişikliği yapılabilecektir.
 Psikiyatri Kliniği 15. Ünite genel viziti Ünite Koordinatörü Eğitim Görevlisi Prof. Dr.
Nazan AYDIN tarafından her hafta salı ve perşembe günlerinde yapılacaktır.
 Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ünite başasistan veya uzmanı tarafından hasta başı
viziti yapılacaktır.
 Hasta yakınları ile aile görüşmeleri salı, perşembe ve cuma günleri öğleden sonraları
yapılacaktır.
 Üniteye ait poliklinik odalarında bir uzman süpervizyonunda dönüşümlü olarak poliklinik
yapılacaktır. Eğitim görevlisi tarafından poliklinikteki asistanlara gerektiğinde eğitim ve
süpervizyon yapılacaktır.
 Her hafta pazartesi günleri 13:00-15:00 saatleri arasında eğitim seminerleri yapılacaktır.
 Hastane eğitim komisyonunca belirlenen program çerçevesinde klinikte bir doktor
bulunacak şekilde dönüşümlü olarak salı günleri saat 11:00- 13:00, çarşamba günleri
13:00-14:15 saatleri arasında ortak teorik eğitim programına katılım olacaktır.
37
 Her ayın son cuma günü saat 11:00- 15:00 arasında düzenlenen BARİLEM seminerlerine
klinikte bir doktor bulunacak şekilde dönüşümlü olarak katılım olacaktır.
 Ünitenin uygunluğu ve eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak hastanemiz dışından yetkin
araştırmacı ve akademisyenlerin sunum yapma amaçlı servisimize davet edilmeleri de
planlanmaktadır.
Tarih
01.09.2014
Anlatan
Konu
Moderatör
Asistan Semineri
Mental Semiyoloji
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
08.09.2014
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
“Denial of pregnancy”
“Babies’ outcomes of major
depressive pregnant women in
relation to treatment with
antidepressants”
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
15.09.2014
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Marce Society Perinatal Psikiyatri
Kongresi İzlenimleri
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
22.09.2014
Asistan Semineri
Her Yönüyle Bonzai
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
29.09.2014
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Genel Tıbbi Durumu Olan Hastalarda
Psikotrop İlaç Kullanımı
Prof. Dr. Nazan AYDIN
13.10.2014
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Şizofrenide Tedaviye Direnç
Prof. Dr. Nazan AYDIN
20.10.2014
Asistan Semineri
Psikiyatrik Görüşme Teknikleri- 1
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
27.10.2014
Asistan Semineri
Psikiyatrik Görüşme Teknikleri- 2
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
03.11.2014
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Patolojik Yas ve Güncel Psikiyatri
Uygulamalarındaki Yansımaları
Prof. Dr. Nazan AYDIN
10.11.2014
Asistan Semineri
Alkol ve Psikiyatrik Tablolar
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
17.11.2014
Asistan Semineri
50. Ulusal Psikiyatri Kongresi
İzlenimleri
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
24.11.2014
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
50. Ulusal Psikiyatri Kongresi
İzlenimleri
Prof. Dr. Nazan AYDIN
38
01.12.2014
Asistan Semineri
Cinsel İşlev Bozuklukları
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
08.12.2014
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Ayna Nöronlar
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
15.12.2014
Asistan Semineri
Nöroleptik Malign Sendrom Ayırıcı
Tanısı
Prof. Dr. Nazan AYDIN
22.12.2014
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Nöropsikiyatrik Belirtili Hastalara
Yaklaşım
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
29.12.2014
Asistan Semineri
Depresyonda Tedaviye Direnç
Prof. Dr. Nazan AYDIN
05.01.2015
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Psikopati Kavramı
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
12.01.2015
Asistan Semineri
Savunma Mekanizmaları- 1
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
19.01.2015
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Duyguların Anatomisi
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
26.01.2015
Asistan Semineri
Savunma Mekanizmaları- 2
Prof. Dr. Nazan AYDIN
02.02.2015
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında
Bipolar Depresyon
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
09.02.2015
Asistan Semineri
Hipersensitivite Psikozu
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
16.02.2015
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
İntihar
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
23.02.2015
Asistan Semineri
Borderline Kişilik Bozukluğu
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
02.03.2015
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Aşkın Yaşantılar ve Beyin
09.03.2015
Asistan Semineri
Borderline Kişilik Bozukluğunda
Psikoterapötik Yaklaşımlar
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
16.03.2015
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Güncel Tedavi Klavuzları Işığında
Bipolar Mani
Prof. Dr. Nazan AYDIN
23.03.2015
Asistan Semineri
Yeme Bozuklukları
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
30.03.2015
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
İntiharda Risk Değerlendirmesi
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
06.04.2015
Asistan Semineri
Panik Bozukluğunda Psikoterapötik
Yaklaşımlar
13.04.2015
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Kişilik, Huy, Karakter
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
20.04.2015
Asistan Semineri
7. Psikofarmakoloji Kongresi
İzlenimleri
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Prof. Dr. Nazan AYDIN
39
27.04.2015
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
7. Psikofarmakoloji Kongresi
İzlenimleri
04.05.2015
Asistan Semineri
Acil Psikiyatrik Hastaya Yaklaşım
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
11.05.2015
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Psikiyatri Hastalarında Adli
Yaklaşım- 1
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
18.05.2015
Asistan Semineri
Genlerimiz ve Kişiliklerimiz
Prof. Dr. Nazan AYDIN
25.05.2015
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Endofenotip Kavramı ve Şizofrenide
Endofenotip Adayları
01.06.2015
Asistan Semineri
Şizofrenide Depresyon
Prof. Dr. Nazan AYDIN
08.06.2015
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Psikiyatri Hastalarında Adli
Yaklaşım- 2
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
15.06.2015
Asistan Semineri
Bipolar Bozuklukta Görülen
Endokrin Değişiklikler
Prof. Dr. Nazan AYDIN
22.06.2015
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Bipolar Bozuklukta Metabolik
Sendrom
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
29.06.2015
Asistan Semineri
Şizofrenide Gidiş Belirleyicileri ve
Prognoz
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
06.07.2015
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Yasta Kişilerarası İlişkiler
Psikoterapisi
Prof. Dr. Nazan AYDIN
13.07.2015
Asistan Semineri
Histrionik Kişilik Özellikleri ve
İlişkili Psikiyatrik Durumlar
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
20.07.2015
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
Neden ve Nasıl EKT?
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
27.07.2015
Asistan Semineri
Genel Tıbbi Durumlarda Ortaya
Çıkan Psikiyatrik Aciller ve Ayırıcı
Tanısı
Prof. Dr. Nazan AYDIN
03.08.2015
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Şizofreni Spektrum Bozuklukları
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
10.08.2015
Asistan Semineri
OKB’de Tedavi Yaklaşımları
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
17.08.2015
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Motivasyonel Görüşme Teknikleri
Prof. Dr. Nazan AYDIN
24.08.2015
Asistan Semineri
Hareket Bozuklukları
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
31.08.2015
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
EMDR’ye Giriş
Uz. Dr. Pınar ÇETİNAY
AYDIN
Prof. Dr. Nazan AYDIN
Uz. Dr. Gökşen YÜKSEL
40
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
16.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU
Ünite Kadrosu:
Uz. Dr. Evrim ERTEN
Uz. Dr. Şakire EREK
Asist. Dr. Akif TAŞDEMİR
Asist. Dr. Deniz ÇUBUKÇU
Asist. Dr. Görkem YILMAZ
Asist. Dr. Pelin ÜNALAN
Asist. Dr. Elif ÇARPAR
Asist. Dr. Bekir Alp KAMAZOĞLU
Asist. Dr. Zeki ÖZNAÇAR
 Pazartesi ve perşembe günleri 09:30- 12:00 saatleri arasında Uz. Dr. Nesrin
KARAMUSTAFALIOĞLU tarafından başasistan, asistan, psikolog, sosyal hizmet uzmanı
ve hemşirelerin katıldığı genel vizit yapılacaktır.
 Genel vizit günleri dışında kalan günlerde yeni yatan, tanı- tedavi açısından zorlukları
bulunan ve taburculuğu planlanan hastalar 09:00- 10:00 saatleri arasında eğitim görevlisi,
başasistan ve asistanlar tarafından değerlendirilecektir.
 Çarşamba ve cuma günleri 10:00- 12:00 saatleri arasında başasistan viziti yapılacaktır.
 14.10.2014- 16.06.2014 tarihleri arasında salı günleri 11:00- 13:00 saatleri arasında,
05.11.2014- 17.06.2015 tarihleri arasında çarşamba günleri 13:00- 14:15 saatleri arasında
hastane eğitim komisyonunca belirlenen eğitimlere ve aynı dönemde her ayın son cuma
günü düzenlenen BARİLEM etkinliklerine birim elemanları katılacaktır.
 1 Kasım 2014- 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında perşembe günleri 14:00- 15:00 saatleri
arasında ünite içi eğitim programında dönüşümlü olarak seminer, olgu tartışması ve
literatür saatleri yapılacaktır. Ünite içi eğitim programı eğitim görevlisi Uz. Dr. Nesrin
Buket TOMRUK yönetiminde, başasistanların süpervizyonu ile yürütülecektir.
 Eğitim görevlisi tarafından ünite çalışma programı, heyet, idari vb görevler el verdiği
ölçüde asistanlara poliklinikte eğitim ve süpervizyon verilecektir.
 Eğitim dönemi dışında, mevcut kadro çerçevesinde, ünite içi seminer, olgu sunumu ve
literatür saatleri sürdürülecektir.
 Eğitim programının gün, saat, süre ve içeriğinde ihtiyaç durumlarında değişiklik
yapıldığında başhekimlik bilgilendirilecektir.
41
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
17. Ünite Koordinatörü: Doç. Dr. Umut Mert AKSOY
Ünite Kadrosu:
Uz. Dr. Elif MUTLU
Uz. Dr. Turan ÇETİN
Uz. Dr. Gültürk KÖROĞLU
Uz. Dr. Müge BOZKURT
Asist. Dr. Özge HISIM
Asist. Dr. Ruken AĞAÇHANLI
AMATEM 17. Psikiyatri Kliniği seminerleri haftada iki kez saat 13:00-14:00 arasında
düzenlenir. Her iki aylık rotasyon döneminde seminerler yinelenir. Haftalık seminerlerden bir
seminer Doç. Dr. Umut Mert AKSOY tarafından düzenlenir.
Seminer konuları:
 Madde Kullanım Bozukluklarının epidemiyolijisi
 Madde Kullanım Bozukluklarının Etiyolojisi
 Opiyat Bağımlılığı ve Tedavisi
 Esrar Kullanım Bozukluğu ve Tedavisi
 Sentetik Kannabinoid Kullanım Bozukluğuna yaklaşım
 Madde kullanım Bozukluğunda Motivasyonel Görüşmeyi, Uyumu Arttırma ve Depreşmeyi
Önleme
 Madde Kullanım Bozukluklarında Eştanılar
 Kokain ve diğer Santral Sinir Sistemi Uyarıcılarının Kullanımına Bağlı Bozukluklar ve
Tedavisi
42
ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİĞİ
Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu: Uz. Dr. Gül KARAÇETİN
Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ayten ERDOĞAN
Başasistan Uz. Dr. Canan TANIDIR
Başasistan Uz. Dr. Özhan YALÇIN
Uz. Dr. Hilal ADALETLİ
Uz. Dr. Arzu DEMİRCİ ÇİFTÇİ
Uz. Dr. Caner MUTLU
Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Uz. Dr. Hatice GÜNEŞ
Uz. Dr. Ali Güven KILIÇOĞLU
Uz. Dr. Başak AYIK
Asist. Dr. Handan METİN DUMAN
Asist. Dr. Sema KURBAN
Asist. Dr. Hamiyet İPEK
Asist. Dr. Tuğba ESEROĞLU
Asist. Dr. Fatih ÖZBEK
Asist. Dr. Gülay GÜNAY
Asist. Dr. Melike ÖZDEMİR
Asist. Dr. Esra BULANIK
Asist. Dr. Tuğba TÜRK
Asist. Dr. Zehra KOYUNCU
Asist. Dr. Gizem KAYMAK
Asist. Dr. Mehmet TEKDEN
Asist. Dr. Deniz TÜRKMEN
Asist. Dr. Funda ARAS
Asist. Dr. Eda KANER
EĞİTİM PROGRAMI:
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniği asistan eğitim programı, Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi uzmanlık öğrencileri ve rotasyoner olarak eğitim almakta olan psikiyatri, çocuk
sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Eğitim
programının amacı uzmanlık öğrencilerinin; çocuk ve ergenlerin normal ruhsal gelişimi,
çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal sorunların temel belirtileri, tanı ve tedavileri konusunda
bilgi edinmesidir.
43
Ünite Koordinatörü Eğitim Sorumlusu Başasistan Uzm. Dr. Gül KARAÇETİN,
Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ayten ERDOĞAN, Başasistan Uzm. Dr. Özhan YALÇIN,
Başasistan Uzm. Dr. Canan TANIDIR ve uzman hekimler tarafından yürütülen ünite içi teorik
eğitim toplantı saatleri Ekim 2014- Haziran 2015 tarihleri arasında aşağıda yer aldığı şekilde
planlanmıştır;
 Pazartesi ve cuma günleri 13:00-14:00 saatleri arasında teorik eğitim; bu eğitim çocuk ve
ergenin ruhsal gelişiminin kuramsal açıdan değerlendirildiği ve çocuk ve ergenlerde
görülen bozukluklar ve uygulanan tedavileri ele alan seminerler, olgu sunumları, makaleler
ve uzman derslerinden oluşmaktadır. Uzmanlık öğrencilerinin hazırladıkları sunumlar
eğitim görevlisi, başasistanlar veya uzman doktorların süpervizyonunda hazırlanmaktadır.
 Pazartesi ve cuma günleri 09:00-12:30 saatleri arasında çocuk ve ergen psikiyatrisi
servisinde bulunan olguların değerlendirildiği ve Ünite Koordinatörü Eğitim Sorumlusu,
Eğitim Görevlileri, servisten sorumlu başasistan ve uzman hekim, uzmanlık öğrencileri,
psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sorumlu hemşirenin katıldığı servis genel viziti
yapılmaktadır.
 Salı ve çarşamba 13:30- 15:30 saatleri arasında ÇEMATEM biriminde bulunan olguların
değerlendirildiği ve ÇEMATEM Servisi sorumlu hekimi Uz. Dr. Arzu DEMİRCİ ÇİFTÇİ
ve uzmanlık öğrencileri, rehberler ve sorumlu hemşirenin katıldığı servis genel viziti
yapılmaktadır.
 Haftanın her günü saat 16:00- 17:00 arasında poliklinikten sorumlu başasistan
koordinatörlüğünde gün içerisinde poliklinikte görülen olguların değerlendirildiği
poliklinik viziti yapılmaktadır.
 Eğitim dönemi boyunca belli çarşamba günleri sabah 08:00- 09:00 arası uzmanlık
öğrencilerine yönelik uzman dersleri yapılmaktadır.
 Eğitim döneminde misafir öğretim görevlileri sunum için bölümümüze davet edilmektedir.
44
EĞİTİM PROGRAMI:
13.10.2014
17.10.2014
20.10.2014
24.10.2014
27.10.2014
03.11.2014
07.11.2014
10.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
19.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
26.11.2014
01.12.2014
05.12.2014
08.12.2014
10.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
17.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
29.12.2014
02.01.2015
Asistan semineri
Cinsel Gelişim ve Cinsel Kimlik Bozukluğu- Dr. Hamiyet İPEK
Makale saati
Makale saati
Asistan semineri
Anoreksia ve Bulimia Nervoza- Dr. Esra BULANIK
Makale saati
Makale saati
Asistan semineri
Mental Retardasyon ve Nöropsikiyatrik Sendromla
Dr. Tuğba TÜRK
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Zehra KOYUNCU
Asistan semineri
Madde Kullanım Bozuklukları- Dr. Sema KURBAN
Makale saati
Uzman dersi: Başasistan Uz. Dr. Özhan YALÇIN
Pediatrik OKB ve OK Spektrum Bozuklukları
Özgül Öğrenme Güçlükleri-NVLD-Semantik Pragmatik B.
Dr. Zehra KOYUNCU
Misafir Konuşmacı
Uzman dersi: Başasistan Uz. Dr. Özhan YALÇIN
Pediatrik OKB Tedavisi
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Tuğba TÜRK
Asistan semineri
Konuşma Gelişimi ve Bozuklukları- Dr. Tuğba ESEROĞLU
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. Caner MUTLU
Psikotrop İlaçlar ve Farmakokinetik-Farmakogenetik Yaklaşım
Asistan semineri
Davranım Bozukluğu ve KOKGB- Dr. Gizem KAYMAK
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. Hatice GÜNEŞ
Çocukluk Çağı Uyku Bozuklukları
Asistan semineri
EKT Uygulamaları ve Pediatrik Popülasyonda Kullanımı
Dr. Mehmet TEKDEN
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Esra BULANIK
Misafir Konuşmacı
Asistan semineri
Çocukluk Çağı Şizofrenisi- Dr. Funda ARAS
45
05.01.2015
07.01.2015
09.01.2015
12.01.2015
14.01.2015
16.01.2015
19.01.2015
21.01.2015
23.01.2015
26.01.2015
28.01.2015
02.02.2015
04.02.2015
06.02.2015
09.02.2015
11.02.2015
13.02.2015
16.02.2015
18.02.2015
20.02.2015
23.02.2015
25.02.2015
02.03.2015
04.03.2015
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı: DEHB Tedavisi- 1
Asistan semineri
Pediatrik Bipolar Bozukluk ve DMDD- Dr. Eda KANER
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Deniz TÜRKMEN
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı: DEHB Tedavisi- 2
Uzman dersi: Başasistan Uz. Dr. Gül KARAÇETİN
DEHB
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı:
Antipsikotik Ajanlar- 1
Uzman dersi: Başasistan Uz. Dr. Özhan YALÇIN
Psikiyatrik Semiyoloji
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı:
Antipsikotik Ajanlar- 2
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Gizem KAYMAK
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı:
Duygu Durum Düzenleyiciler-1
Uzman dersi: Uz. Dr. Hilal ADALETLİ
Pediatrik Anksiyete Bozuklukları
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı:
Duygu Durum Düzenleyiciler- 2
Uzman dersi: Uz. Dr. Ali Güven KILIÇOĞLU
Normal Çocuk Gelişimi
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı: Antidepresanlar- 1
Uzman Dersi: Uz. Dr. Başak AYIK
Çocukluk Çağı Yeme Bozuklukları
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Mehmet TEKDEN
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı: Antidepresanlar- 2
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı: Anksiyolitikler- 1
46
06.03.2015
09.03.2015
11.03.2015
13.03.2015
16.03.2015
20.03.2015
23.03.2015
30.03.2015
06.04.2015
10.04.2015
13.04.2015
20.04.2015
27.04.2015
04.052015
08.05.2015
11.05.2015
13.05.2015
15.05.2015
18.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
27.05.2015
01.06.2015
03.06.2015
05.06.2015
08.06.2015
12.06.2015
Asistan semineri
Somatoform Bozukluklar ve Konversiyon Bozukluğu
Dr. Deniz TÜRKMEN
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. M. Kayhan BAHALI
Çocukluk Çağında Psikotropik İlaç Kullanımı: Anksiyolitikler- 2
Uzman dersi: Uz. Dr. Hilal ADALETLİ
Dürtü Kontrol Bozuklukları ve Trikotillomani
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Tuğba ESEROĞLU
Uzman dersi: Başasistan Uz. Dr. Canan TANIDIR
Tik Bozuklukları ve Tedavisi
Makale saati
Misafir Konuşmacı
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması
Dr. Handan METİN DUMAN
Uzman dersi: Başasistan Uz. Dr. Gül KARAÇETİN
Çocukluk Çağında Depresif Bozukluklar
Makale saati
Makale saati
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Sema KURBAN
Makale saati
Asistan semineri
DEHB Genetiği- Dr. Handan METİN DUMAN
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. Ali Güven KILIÇOĞLU
Bağlanma Kuramı ve Tepkisel Bağlanma Bozukluğu
Asistan semineri
DEHB Nörokimyası ve İmmünolojisi- Dr. Melike ÖZDEMİR
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Fatih ÖZBEK
Asistan semineri
DEHB Nörogörüntülemesi ve Nöroanatomisi- Dr. Fatih ÖZBEK
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması
Uzman dersi: Başasistan Uz. Dr. Özhan YALÇIN
Otizm Spektrum Bozuklukları
Makale saati
Uzman dersi: Uz. Dr. Başak AYIK
Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Yas
Asistan semineri
Otizm Genetiği- Dr. Gülay GÜNAY
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Melike ÖZDEMİR
Asistan semineri
Otizm Nörokimyası ve İmmünolojisi
47
15.06.2015
17.06.2015
19.06.2015
22.06.2015
29.06.2015
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Funda ARAS
Uzman dersi: Başasistan Uz. Dr. Canan TANIDIR
Otizmde Antipsikotik İlaç Kullanımı ve İlkeleri
Asistan semineri: Otizm Nörogörüntülemesi ve Nöroanatomisi
Makale saati
Asistan Olgu Sunumu ve Tartışması- Dr. Eda KANER
48
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM) EĞİTİM PROGRAMI
 TRSM rotasyonunda ilk dört haftada toplam 8 saat eğitim verilecektir. Her Cuma 15:0017:00 arası, Zeytinburnu TRSM’de 4 modül şeklinde eğitim planlanmıştır.
1. MODÜL
KONULAR
TRSM nedir? TRSM'nin Amaçları ve İşleyişi ile İlgili
Bilgilendirme
Eğitici Uz. Dr.
Özlem Devrim
BALABAN
TRSM'de Hastaları Tarama ve Hastalara Ulaşma
Kullanıcı Odaklı Değerlendirme Nasıl Olmalıdır?
2 Saat
TRSM'de Ekip Çalışması, Görevler ve Sorumluluklar
TRSM'de Sosyal Olanakların Kullanımı ve Kurumlar
Arası İşbirliği
2.
MODÜL
KONULAR
Eğitici Uz. Dr.
Erkan AYDIN
Güçlü Yönler Yaklaşımlı Vaka Yönetimi ve Bakım
Planı
2 Saat
Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi
3.
Eğitici Uz. Dr.
Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
MODÜL
Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastaların aileleri
ile çalışmak
2 Saat
Şizofreni ve Cinsel Yaşam
4.
MODÜL
KONULAR
Eğitici Uz. Dr.
Motivasyonel Görüşme Temel İlke ve Teknikleri
Vahap
KARABULUT Şizofreni ve Bipolar Hastalarla Motivasyonel Görüşme
2 Saat
49
II. BASAMAK AYAKTAN TEDAVİ BİRİMİ
Ünite Koordinatörü: Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Eğitim Kadrosu:
Tam Zamanlı Eğiticiler:
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Başasistan Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU YILDIRIM
Başasistan Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
Yarı Zamanlı Eğiticiler:
Uz. Dr. Yeşim CAN
Uz. Dr. Armağan ÖZDEMİR
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
Psk. Behice BORAN
Çalışma Takvimi (Ek 1):
Birimde her sabah 08:15- 09:00 saatleri arasında ve öğleden sonra 13:00- 14:00 saatleri
arasında kuramsal ve beceri eğitimi yapılmaktadır. Bu eğitim her bir dönem için yaklaşık en
az 230 saattir.
Asistanlar ve eğiticiler kasım-mayıs aylarında çarşamba günleri hastane eğitimine katılmakta,
haziran- ekim ve şubat aylarında ise aynı saatlerde birimde eğitim devam ettirilmektedir.
Cuma günleri hariç her gün 09:00- 12:00 ve 14:00- 17:00 saatleri arası süpervizyonlar ve
poliklinik hizmeti verilmekte, süpervizyonda olmayan asistanlar polikliniğe yönlendiren
hastaları görmektedir. Bu saatlerde poliklinikte olan asistanlara uzmanlarca doğrudan olgu
danışmanlığı da yapılmaktadır.
ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI
TANIM:
Birim, BRSHH psikiyatri asistanlarının psikiyatri uzmanlık eğitimi süresince genel
psikoterapi eğitimlerinden sorumludur. Asistanlara psikoterapinin temel kavramlarının
aktarılması, psikotik olmayan hasta gruplarına yaklaşım, psikoterapi eğitimine başlangıç ve
sınırlı psikoterapi uygulama becerisinin kazandırılması, amacı ile 6 aylık rotasyon
dönemlerinde eğitici kadro tarafından yapılandırılmış bir kuramsal-beceri eğitimi verilir.
İkinci basamak tedavi olarak birim aynı zamanda hastanemizde ayaktan psikoterapi hizmeti
vermektedir.
GENEL ESASLAR:
Birimde eğitim bilimindeki son gelişmeler ışığında klasik eğitimin usta çırak ilişkisindeki
gereklilikleri göz önüne alınarak klasik ve modern yöntemlerin birlikteliği esas alınmıştır.
Sadece kuramsal bilgi edinilmesi değil aynı zamanda beceri kazandırılması da
hedeflendiğinden eğitim işleyişinde eğitileni merkeze alınan bir eğitim modeli kurgulanmaya
çalışılmış, eğitim programı ulusal ve uluslararası psikoterapi müfredatına uygun
hazırlanmıştır.
50
EĞİTİM YÖNTEMLERİ:





Probleme dayalı eğitim/aktif eğitim
Grup yönelimli psikoterapi eğitimi
Küçük grup çalışmaları
Teorik bilginin psikodramatik yöntemler ile işlenmesi
Küçük ve büyük grup süpervizyonları
Etkileşimi, beceri aktarımını ve ekip olmayı artırabilmek için eğitimde grup şeklinde
konumlanılır ve eğitimden sorumlu eğitici dışında diğer eğiticiler de grup eğitimi dışındaki
eğitimlere katılırlar.
Birim eğitiminde programa uymak esas alınsa da grubun ihtiyaçlarına göre eğitim programı
saat ve müfredatında serbest saat (Ek 3) adı altında ek başlıklar tanımlanabilmektedir. Serbest
saatte eğitilenlerin ihtiyacına göre eğitici ekip tarafından belirlenen bir eğitim yapılır.
Esnekliğin vurgulanması ile psikoterapi becerisi kazanacak asistanlar açısından tedavi
uygulamalarında da esnekliğin kazandırılması hedeflenmiştir.
EĞİTİM PROGRAMI (Ek 2-3):
Eğitim programı her bir rotasyon dönemi için 6 aylık planlanır. Program kendi içinde dört
kısımdan oluşur. 1. kısım: ilk dört haftayı kapsar. Başlangıç dönemidir ve grubun kaynaşması,
grubun ihtiyaçlarının şekillenmesi açısından önemlidir. 2.kısım: 5-18. haftaları kapsar ve
eğitimin en yoğun dönemidir. Bu dönemin ortasında asistan seminerleri başlar. 3. kısım 1824. Haftalardır. Eğitim ağırlıklı olarak psikoterapide teknikler, asistan tarafından sunulan olgu
merkezli kuramsal bilgiler ve olgu sunumları şeklindedir. 4. kısım son iki haftadır. Grubun
ihtiyaçlarına göre bilgi eksikliğinin tamamlanması ve grubun sonlanma sonrası sürekli
eğitiminin planlanmasını içerir.
Eğitim programı: 1) Psikoterapi eğitimleri (Ek 2), 2) Psikopatoloji eğitimleri (Ek 3) olmak
üzere iki başlıktadır.
Eğitim programı ders saatleri dışında ayrıca aşağıda belirtilen eğitim biçimlerini de
içermektedir:






Süpervizyon
Poliklinik viziti
Asistan semineri
Olgu sunumları
Grup çalışması
Balint grubu
51
Süpervizyonlar (Ek 1):
Her asistan için haftada iki mesai gününün yarısında bir eğitici ile 3 saat sürelidir. Asistanlar
süpervizyona 2- 3 kişilik gruplar halinde katılırlar. Eğitim dönemi boyunca en az 150 saattir.
Gruplar eğitim döneminin başında belirlenir ve tüm eğitim dönemince sabittir. Gruplar her
süpervizyon saatinde farklı eğitimci ile çalışırlar. Böylece her bir eğitimcinin klinik
görüşünden yararlanılmış, klasik anlamda usta çırak ilişkisi kurulmuş olur. Ayrıca haftada 1
saat ek bireysel süpervizyon yapılır. Süpervizyon programı Ek 3’te sunulmuştur.
Poliklinik Viziti:
1.kısmın sonunda başlar. Haftada 1 eğitim saatidir. Tüm eğiticilerin katıldığı bu oturumda
birim envanterine alınan yeni hastalar, konsültasyonlar, zor olgular ve klinik açıdan önem
arzeden olgular sunulur.
Asistan Seminerleri (Ek 2-3):
Eğitim döneminin ikinci ve üçüncü kısmında yapılır.
Klasik yöntemler ile katılımcılara hazırlatılan eğitimlerin aktarımdaki katkısının sınırlı olduğu
bilinmektedir. Asistan seminerleri birimimizde asistanlar tarafından hazırlanmakla birlikte
motivasyon artırıcı yöntemler ile aktarım veriminin yüksek olması amaçlanmaktadır.
Seminer başlıkları eğiticiler tarafından belirlenir. Bu başlıklar ana konu grupları olarak
tanımlanır. Asistanlar bu konuları küçük grup halinde hazırlarlar. Bu işleyişte konu başlıkları
grup içerisinde asistanlar tarafından paylaşılmakla birlikte grup tüm konu başlıklarından
sorumludur ve işleyişi takiple görevlidir. Her bir küçük grup bir eğitici süpervizörlüğünde
hazırlanır. Bu eğitici konunun asgari aktarılması gereken içeriğini, anlatımın şekli ve işleyiş
düzenini gözetmek, danışmanlık yapmak ve sınırları belirlemekle görevlidir. Diğer taraftan
amaç sadece konunun aktarılması değil aktaranların becerilerinin de geliştirilmesi olduğundan
asistanlar aktarım sırasında olabildiğince özgün yollar denemeleri konusunda serbest bırakılır.
Küçük gruplar asistan rotasyon sayılarına göre üç ya da dört kişilik olarak belirlenir.
Olgu Sunumları:
Her asistan rotasyonu süresince izlediği bir olguyu yardımcı sunum teknikleri kullanarak
ayrıntılı bir şekilde tüm ekibin katıldığı ve programda tanımlanmış oturumda sunar. Bu
sunumda bir olguyu tanımlama, öykü, psikiyatrik muayene, tanı ayırıcı tanı, formulasyon,
klinik gidiş, tedavi stratejisi, hedefler ve terapi süreci gibi başlıklar içerir. Asistan bu olguyu
süpervizör eğitici danışmanlığında hazırlar.
Grup Çalışması:
Gerek teorik bilginin gerekse beceri aktarımının grup teknikleri ile çalışıldığı eğitimlerdir.
Empati, terapi ortamında zorluklar, krize müdahale, duygu farkındalığı gibi psikoterapi
pratiğine ilişkin kavramlar grup teknikleri ile çalışılır. Aynı zamanda asistanların grup
deneyimi yaşamaları sağlanır. Serviste yapılan hasta gruplarına gönüllülük esasına göre
koterapist olarak katılmaları sağlanır
52
Balint Grubu:
Bir eğitim döneminde ikinci ve üçüncü bölümlerde en az 10 oturum klinik dışı bir terapist ile
mesleki zorluklar ve kişisel süreçlerin ele alınacağı, terapist kimliğini merkez alan Balint
grubu yapılır.
Misafir Eğiticiler:
İlgili başlıklarda hastanemiz dışında ya da farklı kliniklerdeki, alanında yetkin bilim insanları
da çeşitli başlıklarda katkı sunmaktadır (Ek 2-3). Eğitim dönemine, eğiticinin uygunluğuna ve
birimin ihtiyacına göre değişmektedir.
EK 1: ÇALIŞMA TAKVİMİ
04-09
Şubat
08:15
09:00
Pazartesi
Eğitim
Süpervizyon
A Grubu
Salı
Eğitim
Süpervizyon
D Grubu
09:00- 12:00
Öğle
arası
Poliklinik
13:00
14:00
14:00- 17: 00
Eğitim
Süpervizyon
B Grubu
Poliklinik
Eğitim
Süpervizyon
A Grubu
Poliklinik
Poliklinik
Grup Terapisi
Çarşamba
Eğitim
Süpervizyon
C Grubu
Poliklinik
Perşembe
Eğitim
Süpervizyon
B Grubu
Poliklinik
Cuma
Eğitim
Poliklinik
Eğitim/
Süpervizyon
Hastane
D Grubu
Eğitimi
Süpervizyon
Eğitim
C Grubu
Eğitim/
Vizit/ Grup Çalışması
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
53
EK 2: PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ
1- Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi
DERS ADI
Davranışçı
Terapilere Giriş
Davranışçı
Terapi
Uygulamaları
Bilişsel Terapiler
DERS İÇERİĞİ
Davranış Terapilerinin Temel
İlkeleri, Tarihsel Gelişimi, Tanımı
Öğrenme Kuramları
Alıştırma İlkesine Dayalı Tedaviler
Tedavide Hedef Belirleme
Uygulama Hataları
DT’ye Yöneltilen Eleştiriler
DT’de Avantajlar- KısıtlılıklarEleştiriler
DT’nin Endikasyonları
Tedavide Uygun Koşullar
Zorluklar, Sorun Alanları,
Prognostik Belirleyiciler
Tedavide Genel ve Özel Prensipler
Davranış analizi
DT’de Kullanılan Teknikler
Bilişsel Terapilerin Tarihsel
Gelişimi, Tanımı
Otomatik Düşünceler, Ara İnançlar,
Şemalar Belirleme ve Değiştirtmeye
Yönelik Girişimler
Bilişsel Formülasyon ve Olgu
örnekleri,
BDT’de Kavramlaştırma ve Tedavi
Planlama, Tedavi Rasyonelinin
Aktarılması Ödev Düzenleme
İlkeleri Bilişsel Davranışçı
Teknikler
Depresyo-BDT
Uygulamada
Bilişsel
Davranışçı
Terapiler
SÜRE
1
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
1
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
1
2
2
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Armağan ÖZDEMİR
4
4
2
Panik Bozukluğu- BDT
2
Obsesif Kompulsif Bozukluk- BDT
4
Sosyal Fobi- BDT
Travma Sonrası Stres BozukluğuKlasik BDT ve Diğer Teknikler
Yaygın Anksiyete Bzk. BDT
2
Yeme Bozuklukları BDT
2
Özgül Fobi BDT
1
Beden Dismorfik Bozukluğu BDT
Somatizasyon Bozukluğu ve
Hipokondriazis –BDT
1
Dürtü Kontrol Bozukları
(Trikotillomani, Patolojik Kumar)
EĞİTİCİ
3
1
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Armağan ÖZDEMİR
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
1
1
54
2- Dinamik- Destekleyici Terapiler Eğitimi
DERS ADI
Psikalize Giriş
Temel
Kavramlar
Uygulamada
Dinamik
Yönelimli
Psikoterapiler
İnterpersonel
Terapi
Destekleyici
Terapi
Varoluşçu
Psikoterapiler
DERS İÇERİĞİ
SÜRE
EĞİTİCİ
Psikanalitik Psikoterapiler
Psikanaliz ve Psikodinamik
Psikoterapiler Yelpazesi
Psikanalizin temel ilkeleri
Dürtüler Ruhsal Aygıt
Sürçmeler ve Espri Düşler
Psikopatoloji ve Olgu Örnekleri
Psikanalitik Karakter Tanısı;
Dürtü Kuramı, Ego Psikolojisi,
Nesne İlişkileri, Kendilik
Psikolojisi, Diğer katkılar
Savunma Süreçleri
Kişilik Örgütlenmesinin
Gelişimsel Düzeyleri
Karakter Örgütlenmesi Tipleri
1
Doç. Dr. Murat ERKIRAN
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Aktarım- Karşı aktarım
2
Olgu Formülasyonu
Açıklayıcı Uçtan Destekleyici
Uca Dinamik Terapiler
Dinamik Terapilerde İyileştirici
Araçlar- Yorum, Telkin
Dinamik Yönelimli
Psikoterapilerde Çerçeve
Bağlanma Kuramı, Rol Kuramı,
İnterpersonel BağlarNörobiyoloji
İnterpersonel Terapide
Formülasyon
Terapi Aşamaları
Empatik Görüşme ve Terapistin
Konumu
Olgu Önekleri, Demo Görüşme
Psikodinamik Açıdan
Psikopatoloji ve Ruhsal Tanı
Endikasyonları
Temel Kurallar
DP'de Terapötik Müdahale
Araçları
DP'de Yorum, Aktarım, Direnç
Ve Derinlemesine Çalışma
Depresyonda Destekleyici
Terapi
Anksiyete Bozukluklarında
Destekleyici Terapiler
Bipolar Bozukluk ve Psikotik
Bozukluklarda Destekleyici
Terapiler
Temel Kavramlar, Varoluşçu
Yaklaşım
Uygulamada Varoluşçu Terapi
1
Uz. Dr. Yeşim CAN
Prof. Dr. Peykan GÖKALP
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
1
Prof. Dr. Peykan GÖKALP
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
2
2
6
Uz. Dr. Yeşim CAN
4
4
2
Uz. Dr. Yeşim CAN
2
2
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
1
1
1
1
1
1
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Uz. Dr. Nurdan EREN BODUR
1
1
1
1
Doç. Dr. Fulya MANER
1
55
3- Grup Psikoterapilerine Giriş
DERS ADI
Grup
Psikoterapiler
inde Temel
Kavramlar
Uygulamada
Grup
Terapileri
DERS İÇERİĞİ
Grup Terapisti Olmak
Grup Psikoterapilerinde
Kurallar
Grup Süreci ve Grubun
Dinamikleri
Grup Terapisi Türleri ve
Uygulama Alanları
Grupta İyileştirici
Etmenler
Grupta Isınmalar,
İmajinasyonlar,
Başlatıcılar ve Demo
Grup (Uygulama)
Balint Grupları
(Uygulama)
SÜRE
1
1
1
1
1
2
8
EĞİTİCİ
Prof. Dr. Arşaluys KAYIR
Psk. Nalan ÖZÇETE
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Psk. Behice BORAN
Uz.Dr. Ali Keyvan
Psk. Behice BORAN
56
4- Cinsel İşlev Bozuklukları
DERS ADI
Cinsel İşlev
Bozukluklar
ına Giriş
Cinsel
Terapi
Teknikleri
Vajinismus
Orgazm
Bozukluklar
ı
İstek
Bozukluklar
ı
Sertleşme
Bozukluğu
CİB
Olmayan
Cinsel
Sorunlar
DERS İÇERİĞİ
SÜRE
EĞİTİCİ
Cinsellik Kavramı
Cinsellik Konuşmak ve Cinsel
Sorunda Görüşme Teknikleri
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
2
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Cinsel Öykü
2
Çift İle Görüşme
2
Cinsel Davranışlar
Cinsel Kimlik Yönelim, Cinsel
Roller Kavramı
Cinsel Mitler
1
Cinsel Terapide Genel İlkeler
2
CİB’de Uygun Olmayan
Tedaviler
1
Cinsel Terapi Teknikleri SF,
Dilatasyon, Kısıtlama, Sıkma
Psikotrop İlaçlar ve CİB
1
1
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Ceyda GÜVENÇ
2
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
CİB’de medikal tedaviler
1
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
Cinsel Anatomi Fizyoloji
1
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
Cinsel Bilgilendirme Oturumu
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Vajinismus Tanı ve Tedavi
2
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Vajinismusta Zor Olgular
2
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Erken Boşalma Tanı-Tedavi
2
Kadında Orgazm Bozukluğu
1
İstek Bozuklukları Tanısı
1
İstek Bozukluklarında Tedavi
1
Sertleşme Bozukluğu Tanısı
Sertleşme Bozukluğunda
Tedavi
Diğer Cinsel Bozukluklar
Cinsel Kimlik Bzk,Parafililer
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Aytül GÜRBÜZ TÜKEL
Uz. Dr. Aytül GÜRBÜZ TÜKEL
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
2
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
CİB Olmayan Cinsel Sorunlar
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
57
5- Aile- Çift Terapileri
DERS ADI
DERS İÇERİĞİ
Aile Sistemine Bakış
Aile Sistem Teorilerinin İlkeleri
Aile Terapisi Okulları
Psikoanalitik, Yapısal, Stratejik,
Temel
Kavramlar Yaşantısal Deneyimsel, Bilişsel
Davranışçı
Aile Terapisinin Ana Kavramları
İlişki Şekilleri
Genogram Soyağacı
Ailenin Tanımlanması
Sorunun Tanımlanması
Terapi İçin Başvuru Şekli
Uygulamad
İlişki Öyküsünün Alınması
a Aile
Aile Yaşam Döngüsü
Terapileri
Mahşerin Dört Atlısı
İlişkinin Değerlendirileceği
Alanlar
Müdahale Teknikleri
SÜRE
1
1
EĞİTİCİ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
1
1
58
EK 3: PSİKOPATOLOJİLER
1- Anksiyete Bozuklukları (Asistan seminerleri tabloya ayrıca dahil edilmiştir)
DERS ADI
Anksiyete
Bozukluklar
ına Giriş
Panik
Bozukluğu
Sosyal Fobi
Yaygın
Anksiyete
Bozukluğu
Travma
Sonrası
Stres
Bozukluğu
Obsesif
Kompulsif
Bozukluk
Özgül
Fobiler
SÜR
E
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
2
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
Asistan Semineri- Tüm eğiticiler
2
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
Asistan Semineri- Tüm eğiticiler
2
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
YAB Tedavi Algoritması*
1
Asistan Semineri- Tüm eğiticiler
Ruhsal Travma Kavramı
Travmada görüşme
teknikleri
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
TSSB Fenomenolojisi
2
TSSB’de Terapiler
1
TSSB’de Prolonged
Exposure
1
TSSB’de EMDR
1
TSSB Tedavi Algoritması*
OKB’nin Nörobiyolojisi
1
1
Asistan Semineri- Tüm eğiticiler
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
OKB’nin fenomenolojisi
2
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
OKB’de Tanı Ayırıcı Tanı
1
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
OKB’de Kullanılan Tanısal
Araçlar
1
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
OKB Tedavi Algoritması
2
Asistan Semineri- Tüm eğiticiler
Özgül Fobiler ve Tedavi
Algoritması*
1
Asistan Semineri- Tüm eğiticiler
DERS İÇERİĞİ
Anksiyete Kavramı
Semptomdan Ayırıcı
Tanıya
Panik Bozukluğu Tanı
Ayırıcı Tanı, Tedavi
Panik Bozukluğunda
Psikoeğitim
Panik Bozukluğu Tedavi
Algoritması*
Sosyal Fobi Tanı Tedavi
Sosyal Fobi Tedavi
Algoritması*
YAB’de Tanı-Tedavi
EĞİTİCİ
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Münevver HACIOĞLU
YILDIRIM
Uz. Dr. Burhanettin KAYA
59
2- Somatoform Bozukluklar
DERS ADI
Somatoform
Bozukluklara
Giriş
Somatizasyon
Bozukluğu
Konversiyon
Bozukluğu
Hipokondriazi
s
DERS İÇERİĞİ
Somatizasyon Kavramı ve
Psikopatoloji
SÜRE
EĞİTİCİ
1
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Duyum, Ağrı ve Ruhsal Aygıt
1
Psikodinamik Açıdan Somatoform
Bozukluklar Beden ve Ruhsal Aygıt
1
Genel Bilgi ve Tedavi Yaklaşımları
1
Bozukluktan Tepkiye Konversiyon
1
Konversiyon Bozukluğunda Tedavi
1
Hipokondriazisde Tanı-Ayırıcı Tanı
1
Hipokondriaziste Tedavi
1
Beden
Beden Dismorfik Bozuklukta TanıDismorfik
Ayırıcı Tanı
Bozukluk
BTA ve Diğer
Somatoform Bozukluklar
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Semra
YALÇINKAYA
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
Doç. Dr. Ejder Akgün
YILDIRIM
1
Uz. Dr. Abdülkadir TABO
1
Uz. Dr. Oya GÜÇLÜ
GÖNÜLLÜ
3- Diğer Bozukluklar ve İlaçlar
DERS ADI
Yeme
Bozuklukl
arı
Psikofarmakoloj
i*
Psikoterap
i ve Etik
Adli
Psikiyatri
Serbest
saat
DERS İÇERİĞİ
Yeme Bozukluklarına Giriş
Anoreksia Nervoza
Anoreksia Bulumia ve Diğer
Yeme Bozuklukları
Antidepresan ilaçlar
Klinikte Antidepresan
Kullanımı
Gebelik ve Emzirmede
antidepresanlar
Psikoterapide sır saklama
yükümlülüğü
Tanıklık, Bilirkişilik, Yasal
mevzuat ve Etik kodlar
Adli idari bilirkişilik ve
Nonpsikotik Bozukluklar
SÜRE
1
1
EĞİTİCİ
Uz. Dr. Armağan ÖZDEMİR
1
2
Asistan Semineri
2
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
1
Asistan Semineri
1
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
2
Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ
Uz. Dr. Ali KEYVAN
2
60
4- Eğitim Programı Asistan Seminerleri
DERS ADI
Anksiyete
Bozuklukları
Tedavi
Algoritmaları*
Psikofarmakoloji*
Dissosiyatif
Bozukluklar
Dürtü Kontrol
Bozuklukları
Yas ve Yas
terapisi
Kişilik
Bozuklukları
Gelişim
Kuramları
Olgu
Sunumları
DERS İÇERİĞİ
Panik Bozukluğu Tedavi
Algoritması
Sosyal Fobi Tedavi
Algoritması
OKB Tedavi Algoritması
YAB Tedavi Algoritması
TSSB Tedavi Algoritması
Özgül Fobi ve Tedavi
Algoritması
Antidepresan İlaçlar
SÜRE
İŞLEYİŞ YÖNTEMİ
1
1
2
1
1
20 dakikalık temel kavramlar ve
algoritma sunumu sonrası tüm
eğiticiler ve asistanlar ile olgu
örnekleri üzerinden serbest
tartışma
1
2
Gebelik ve Emzirmede
Antidepresanlar
1
Fenomenoloji, Tanı Ayırıcı
Tanı, Tedavi
Dissosiyatif Boz. Tartışma
Fenomenoloji, Tanı Ayırıcı
Tanı, Tedavi
Dürtü Kont. Boz. Tartışma
Fenomenoloji, Tanı Ayırıcı
Tanı, Tedavi
Yas Tartışma
A Kümesi
B Kümesi
C Kümesi
3
1
3
1
1
1
1
2
1
Kişilik Boz. Tartışma
2
Topografik, Yapısal,
Dinamik, Ekonomik,
Psikogenetik Kuramlar, Ego
Psikolojisi, Lacanien
yaklaşım, Nesne İlişkileri,
Kendilik Psikolojisi, Erikson,
Piaget, Bağlanma Kuramı
4
Asistan
Sayısı X
1
Kısa sunumlar ile farmakokinetik
ve farmakodinamik kavramların
ele alınması, tüm eğiticilerin
katıldığı tartışma
Başlıklar 2 ya da 3 asistan
tarafından alınır. İşleyiş konuyu
alan grupça düzenlenir ve tüm
içerikten sorumludurlar. Konu alt
başlıkları bir uzman
süpervizörlüğünde anlatıcılar
tarafından belirlenir.
İçerik ve anlatım şekli tamamen
anlatıcıya aittir.
Her konu bitimi sonrası alınan
sorular tartışma oturumunda tüm
anlatıcılar tarafından yanıtlanır.
Tartışma oturumuna tüm
eğiticiler ve eğitilenler aktif
olarak katılırlar
Gelişim kuramlarının
karşılaştırmalı ve entegratif
işlenmesi
Eğitim dönemi son ayında her bir
asistan izlediği, tanısal süreç,
izlem, tedavi şekli ya da özel
durumları olan bir olgusunu tüm
eğiticiler ve eğitilenlerin katıldığı
oturumlarda sunarlar. Olgu
sunumları bir uzman
süpervizörlüğünde hazırlanır
*: Programda farklı bölümlerde tekrar edilen Asistan Seminerleri
61
NÖROLOJİ KLİNİĞİ
1.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. Hüseyin SARI
Uz. Dr. Cengiz DAYAN
Uz. Dr. Aysu ŞEN
Uz. Dr. Betül GÜVELİ
Uz. Dr. Oya ÖZTÜRK
Uz. Dr. Mesrure BİTNEL
Uz. Dr. Sezin ALPAYDIN BASLO
Asist. Dr. Sibel ÇELİKER USLU
Asist. Dr. Nur İNCE
Asist. Dr. Elif SÖYLEMEZOĞLU
Asist. Dr. Metin DEDEİDARYAN
Asist. Dr. Asist. Dr. Asist. Dr. Kasım MULHAN
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
Asist. Dr. Samet MUTLU
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
Pazartesi ve cuma günleri yapılacak olan nöroloji kliniği üniteleri ortak eğitim programı
dışında kalan Nöroloji Kliniği 1. Ünite eğitim programı
 İlk yıl asistanlarına ve rotasyona gelen hekimlere bir haftalık nörolojik muayene eğitimi ve
oryantasyon döneminden sonra, başasistan ve uzmanların denetiminde bağımsız hasta
üstlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca dosya düzenleme, epikriz yazma, uygulamalı
laboratuvar işlemleri gibi beceriler kazandırılmaktadır.
 Pazartesi ve cuma günleri 08:30-09:30 arasında hasta başında uzman denetiminde
asistanlarla vizit yapılmakta, ardından 09:30-12:30 arasında yine hasta başında, eğitim
görevlisi ile beraber, toplu, tartışmalı olarak vizitler yapılmaktadır. Salı, çarşamba ve
perşembe günleri ise vizitler ünite uzmanı ve asistanlar tarafından hasta başında
yapılmaktadır. Tartışılması gereken hastalar bu vizitlerden sonra hep birlikte tekrar
değerlendirilmektedir.
 Asistanlar uzman denetiminde genel polikliniğin yanında salı, çarşamba ve perşembe
günleri inme, epilepsi, hareket bozuklukları, kas hastalıkları ve multiple skleroz poliklinik
çalışmalarına katılmaktadırlar.
62
 Son yıl asistanları tüm bunlara ek olarak EEG, EMG ve uyku laboratuvarı çalışmalarına
aktif olarak katılmaktadırlar.
 Ünite içi seminerlerimiz saat 15:30’da yapılacaktır.
EĞİTİM PROGRAMI:
02.09.2014
Bilincin Epizodik Etkilenmesi
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
10.09.2014
Literatür
Asist. Dr. Kasım MULHAN
16.09.2014
Deliryum
Asist. Dr. Metin DEDEİDARYAN
23.09.2014
Literatür
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
01.10.2014
Stupor ve Koma
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
07.10.2014
Literatür
Asist. Dr. Metin DEDEİDARYAN
14.10.2014
Davranış ve Kişilik Değişikliği ile Gelen Hasta
Asist. Dr. Kasım MULHAN
22.10.2014
Literatür
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
28.10.2014
Apraxi
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
04.11.2014
Literatür
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
12.11.2014
Afazi
Asist. Dr. Metin DEDEİDARYAN
18.11.2014
Literatür
Asist. Dr. Metin DEDEİDARYAN
25.11.2014
Görme Kaybı
Asist. Dr. Samet MUTLU
03.12.2014
Literatür
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
09.12.2014
Beyin Sapı Senfromları
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
16.12.2014
Literatür
Asist. Dr. Samet MUTLU
24.12.2014
Beyin Omurilik Sıvısı ve LP
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
30.12.2014
Literatür
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
06.01.2015
Status Epileptikus
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
14.01.2015
Literatür
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
20.01.2015
Nörojenik Ortostatik Hipotansiyon Asist. Dr. Samet MUTLU
27.01.2015
Literatür
Asist. Dr. Kasım MULHAN
04.02.2015
Vertigo ve Dengesizlik
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
10.02.2015
Literatür
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
17.02.2015
Narkolepsi
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
25.02.2015
Literatür
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
03.03.2015
Parasomni
Asist. Dr. Kasım MULHAN
63
10.03.2015
Literatür
Asist. Dr. Samet MUTLU
17.03.2015
Baş Ağrısı
Asist. Dr. Metin DEDEİDARYAN
25.03.2015
Literatür
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
31.03.2015
Migren
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
08.04.2015
Literatür
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
14.04.2015
Parkinson Hastalığı
Asist. Dr. Metin DEDEİDARYAN
21.04.2015
Literatür
Asist. Dr. Kasım MULHAN
29.04.2015
Esansiyel Tremor
Asist. Dr. Samet MUTLU
05.05.2015
Literatür
Asist. Dr. Samet MUTLU
12.05.2015
Koreler
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
20.05.2015
Literatür
Asist. Dr. Kasım MULHAN
26.05.2015
Distoni
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
02.06.2015
Literatür
Asist. Dr. Samet MUTLU
10.06.2015
Behçet Hastalığı
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
16.06.2015
Literatür
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
23.06.2015
Viral Ensefalitler
Asist. Dr. Samet MUTLU
01.07.2015
Literatür
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
07.07.2015
Tüberküloz Menenjit
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
14.07.2015
Literatür
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
22.07.2015
MS Etyoloji ve Tanı
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
28.07.2015
Literatür
Asist. Dr. Samet MUTLU
04.08.2015
MS Tedavileri
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
12.08.2015
Literatür
Asist. Dr. Merve YATMAZOĞLU
18.08.2015
Miyastenia Gravis
Asist. Dr. Zeynep Ezgi KURTPINAR
25.08.2015
Literatür
Asist. Dr. Semiha AKBULUT
64
NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
(Nöroloji Klinikleri Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Ünite Kadrosu:
Başasistan Uz. Dr. Hayriye KÜÇÜKOĞLU
Başasistan Uz. Dr. Musa ÖZTÜRK
Başasistan Uz. Dr. Yavuz ALTUNKAYNAK
Başasistan Uz. Dr. Ayhan KÖKSAL
Başasistan Uz. Dr. Belgin Munise MUTLUAY
Başasistan Uz. Dr. Serkan ÖZBEN
Uz. Dr. Ayten CEYHAN DİRİCAN
Asist. Dr. Vasfiye Burcu DOĞAN
Asist. Dr. Eugeniu VİERU
Asist. Dr. Nurhan KAYA TUTAR
Asist. Dr. Zerrin YILDIRIM
Asist. Dr. Selma TOPALOĞLU
Asist. Dr. Fulya BAŞOĞLU
Asist. Dr. Aslı KEŞKEK
Asist. Dr. Özge KARAKULAK
 Pazartesi ve cuma günleri yapılacak olan nöroloji kliniği üniteleri ortak eğitim programı
dışında kalan Nöroloji Kliniği 2. Ünite eğitim programı
Pazartesi
Salı
:
Çarşamba
Perşembe
Cuma
:
:
08:00-08:45
Uzman viziti (Uzman ve asistan katılımı ile)
08:45-09:30 Vaka tartışması (Yaz aylarında da devam eder)
09:30-12:30 Genel visit (Eğitim görevlisi, başasistan, uzman ve asistan
katılımı ile)
14:30-15:30 Asistan semineri (Eğitim görevlisi, başasistan, uzman ve asistan
katılımı ile Ekim’de başlar. Mayıs sonunda biter)
15:30-16:30
Akşam viziti
08:30-10:30 Uzman viziti (Uzman ve asistan katılımı ile)
14:00-16:00 Uyku EEG’si okuma saati (Doç. Dr. SevimBAYBAŞ)
15:30-16:30 Akşam viziti
:
08:30-10:30
Uzman viziti (Uzman ve asistan katılımı ile)
13:00-16:00 Rutin EEG okuma saati (Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ)
15:30-16:30 Akşam viziti
:
08:00-08:45
Uzman viziti (Uzman ve asistan katılımı ile)
08:45-09:30 Literatür saati (Yaz aylarında da devam eder)
09:30-12:30 Genel vizit (Eğitim görevlisi, başasistan, uzman ve asistan
katılımı ile)
13:30-16:30 Uyku EEG’si okuma saati (Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ)
08:30-10:00 Uzman viziti (Uzman ve asistan katılımı ile )
15:30-16:30 Akşam viziti
65
 Asistan seminerleri; nöroanatomi, nörofizyoloji, semiyolojik bilgiler ve klinik nöroloji
ağırlıklı olarak planlanmıştır.
 Vaka tartışması saatinde; ünitede yatan ilginç veya çözümü zor hastalar tartışmaya açılır ve
konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.
 Literatür saatinde; daha çok ünitede yatan hastalar ile ilişkili olarak seyrek görülen
nörolojik hastalıklara yönelik literatür taraması yapılır.
 Yıllık ünite içi eğitim programı eğitim görevlisi, başasistan, uzman ve asistan katılımı ile
sağlanır.
 Ayrıca asistanlar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri başağrısı, epilepsi, kas
hastalıkları, stroke, m.s. parkinson ve demans gibi özel polikliniklere sıra ile katılarak,
uzman denetiminde eğitim alırlar.
 Son sene asistanlarının, ilaveten EEG, EMG, uyku laboratuvarı çalışmalarına katılarak
nörofizyoloji konusunda eğitim almaları sağlanır.
EĞİTİM PROGRAMI:
13.10.2014
Başağrılı Hastaya Yaklaşım
Dr. Fulya BAŞOĞLU- Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
20.10.2014
Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım
Dr. Nurhan KAYA TUTAR- Uz. Dr. Musa ÖZTÜRK
27.10.2014
Pramidal Sistem
Dr. Zerrin YILDIRIM- Uz. Dr. Hayriye KÜÇÜKOĞLU
03.11.2014
Ekstrapramidal Sistem
Dr. Özge KARAKULAK- Uz. Dr. Yavuz ALTUNKAYNAK
10.11.2014
Frontal, Parietal, Temporal ve Oksipital Lop Fonksiyonları
Dr. Nurhan KAYA TUTAR- Uz. Dr. Ayhan KÖKSAL
17.11.2014
Konuşma ve Lisan Bozuklukları
Dr. Zerrin YILDIRIM- Uz. Dr. Belgin Munise MUTLUAY
01.12.2014
Aqnozi, Apraksi ve Diğer Kognitif işlev Bozuklukları
Dr. Selma TOPALOĞLU – Uz. Dr. Serkan ÖZBEN
08.12.2014
Serebellum Anatomisi ve Fonksiyonları
Dr. Nurhan KAYA TUTAR- Uz. Dr. Ayten CEYHAN DİRİCAN
66
15.12.2014
Beyin Sapı ve Retiküler Sistem
Dr. Eugeniu VİERU- Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
22.12.2014
Kranial Sinirler ve Muayeneleri (1.2.3.4.6)
Dr. Aslı KEŞKEK- Uz. Dr. Hayriye KÜÇÜKOĞLU
29.12.2014
Kranial Sinirler ve Muayenesi (5.7.8)
Dr. Nurhan KAYA TUTAR- Uz. Dr. Musa ÖZTÜRK
05.01.2015
Kranial Sinirler ve Muayeneleri (9.10.11.12)
Dr. Eugeniu VİERU- Uz. Dr. Yavuz ALTUNKAYNAK
12.01.2015
Medulla- Spinalis Anatomisi ve Fonksiyonları
Dr. Özge KARAKULAK- Uz. Dr. Ayhan KÖKSAL
19.01.2015
Brakial Pleksus
Dr. Aslı KEŞKEK - Uz. Dr. Belgin Munise MUTLUAY
26.01.2015
Lumbosakral Pleksus
Dr. Eugeniu VİERU- Uz. Dr. Serkan ÖZBEN
02.02.2015
Tuzak Nöropatiler
Dr. Fulya BAŞOĞLU- Uz. Dr. Ayten CEYHAN DİRİCAN
09.02.2015
Duyu Yolları ve Muayenesi
Dr. Özge KARAKULAK- Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
16.02.2015
Lomber Ponksiyon ve Değerlendirilmesi
Dr. Eugeni VİERU- Uz. Dr. Hayriye KÜÇÜKOĞLU
23.02.2015
Otonom Sinir Sistemi
Dr. Zerrin YILDIRIM- Uz. Dr. Musa ÖZTÜRK
02.03.2015
Trombolitik Tedavi
Dr. Selma TOPALOĞLU- Uz. Dr. Yavuz ALTUNKAYNAK
09.03.2015
Epileptik Nöbet ve Epilepsi Sınıflaması
Dr. Aslı KEŞKEK - Uz. Dr. Ayhan KÖKSAL
16.03.2015
1. Basamak Antiepileptik İlaçlar
Dr. Selma TOPALOĞLU- Uz. Dr. Belgin Munise MUTLUAY
23.03.2015
Status Epileptikus ve Tedavisi
Dr. Fulya BAŞOĞLU- Uz. Dr. Serkan ÖZBEN
30.03.2015
Başağrısı Sınıflaması
Dr. Özge KARAKULAK- Uz. Dr. Ayten CEYHAN DİRİCAN
06.04.2015
Migren Tedavisi
Dr. Zerrin YILDIRIM- Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
67
13.04.2015
M.S.S ve Nörotransmitterler
Dr. Fulya BAŞOĞLU- Uz. Dr. Hayriye KÜÇÜKOĞLU
20.04.2015
Paraneoplastik Sendromlar
Dr. Selma TOPALOĞLU- Uz. Dr. Musa ÖZTÜRK
27.04.2015
Parkinson Plus Sendromlar
Dr. Aslı KEŞKEK - Uz. Dr. Yavuz ALTUNKAYNAK
04.05.2015
Demanslı Hastaya Yaklaşım
Dr. Fulya BAŞOĞLU- Uz. Dr. Belgin Munise MUTLUAY
11.05.2015
Nöromüsküler Hastalıklarda Acil Durumlar
Dr. Zerrin YILDIRIM- Uz. Dr. Ayhan KÖKSAL
25.05.2015
M.S.S. ve Nörotransmitterler
Dr. Selma TOPALOĞLU- Uz. Dr. Ayten CEYHAN DİRİCAN
68
NÖROLOJİ KLİNİĞİ
3.Ünite Koordinatörü ve Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Ünite Kadrosu:
Doç. Dr. Nilüfer KALE İÇEN
Başasistan Uz. Dr. Eda ÇOBAN
Uz. Dr. Nazan KARAGÖZ SAKALLI
Uz. Dr. Günay GÜL
Uz. Dr. Mesude ÖZERDEN ACAR
Uz. Dr. Zeynep BAŞTUĞ GÜL
Asist. Dr. Erkan ACAR
Asist. Dr. Elmir XANMEMEDOV
Asist. Dr. Özge AKIN
Asist. Dr. Beyza ÇİFTÇİ KAVAKLIOĞLU
Asist. Dr. Mehmet Ali ALDAN
Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Asist. Dr. Sedat GEZ
Asist. Dr. Yeşim KAYKI
Pazartesi ve cuma günleri yapılacak olan nöroloji kliniği üniteleri ortak eğitim programı
dışında kalan Nöroloji Kliniği 3. Ünite eğitim programı
 İlk yıl asistanlarına ve rotasyona gelen hekimlere bir haftalık nörolojik muayene eğitimi ve
oryantasyon döneminden sonra, başasistan ve uzmanların denetiminde bağımsız hasta
üstlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca dosya düzenleme, epikriz yazma, uygulamalı
laboratuvar işlemleri gibi beceriler kazandırılmaktadır.
 Pazartesi ve cuma günleri 08:30-09:30 arasında hasta başında uzman denetiminde
asistanlarla vizit yapılmakta, ardından 09:30-12:30 arasında yine hasta başında, eğitim
görevlisi ile beraber, toplu, tartışmalı olarak vizitler yapılmaktadır. Salı, çarşamba ve
perşembe günleri ise vizitler ünite uzmanı ve asistanları tarafından hasta başında
yapılmaktadır. Tartışılması gereken hastalar bu vizitlerden sonra hep birlikte tekrar
değerlendirilmektedir.
 Asistanlar uzman denetiminde genel polikliniğin yanında, Salı, Çarşamba ve Perşembe
günleri, inme, epilepsi, hareket bozuklukları, kas hastalıkları ve multıple skleroz poliklinik
çalışmalarına katılmaktadırlar.
 Son yıl asistanları tüm bunlara ek olarak EEG, EMG ve uyku laboratuarı çalışmalarına
aktif olarak katılmaktadırlar.
69
EĞİTİM PROGRAMI:
17.09.2014
24.09.2014
01.10.2014
08.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
05.11.2014
12.11.2014
19.11.2014
26.11.2014
03.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
24.12.2014
31.12.2014
07.01.2015
14.01.2015
21.01.2015
28.01.2015
04.02.2015
11.02.2015
18.02.2015
25.02.2015
04.03.2015
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
Bilincin Epizodik Etkilenmesi
Asist. Dr. Erkan ACAR
Deliryum
Asist. Dr. Elmir XANMEMEDOV
Stupor ve Koma
Asist. Dr. Yeşim KAYKI
Literatür
Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Davranış ve Kişilik Değişikliği ile Gelen Hasta
Asist. Dr. Mehmet Ali ALDAN
Intensiyonel Motor Bozukluklar ve Apraksiler
Asist. Dr. Sedat GEZ
Literatür
Rotasyoner
Nöbet Semiyolojisi
Asist. Dr. Elmir XANMEMEDOV
EEG
Uz. Dr. Günay GÜL
Status Epileptikus ve Tedavisi
Asist. Dr. Erkan ACAR
Literatür
Asist. Dr. Mehmet Ali ALDAN
Dirençli Epilepsiler
Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Af’da İnmeden Korunmada Antitrombotik Tedavi
Uz. Dr. Eda ÇOBAN
Gençlerde Kardiak Kökenli İnme Nedenleri
Asist. Dr. Sedat GEZ
Gençlerde Vasküler Kökenli İnme Nedenleri
Asist. Dr. Yeşim KAYKI
Literatür
Asist. Dr. Erkan ACAR
Postpartum İnme, Etyoloji, İncelemeSonuçları
Asist. Dr. Elmir XANMEMEDOV
Intra/ Ekstrakraniyal Büyük Damar Hastalıklarına Yaklaşım
Asist. Dr. Mehmet Ali ALDAN
Acile Başağrısı ile Gelen Hastaya Yaklaşım
Asist. Dr. Sedat GEZ
Literatür
Asist. Dr. Yeşim KAYKI
Olgularla Sekonder Başağrılarına Yaklaşım
Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Primer Başağrıları ve Tedavisi
Asist. Dr. Elmir XANMEMEDOV
MS Tanı ve Ayırıcı Tanı
Uz. Dr. Mesude ÖZERDEM ACAR
Literatür
Rotasyoner
SSS’nin Diğer Demiyelinizan Hastalıkları (Adem, Balo, Marburg)
Asist. Dr. Erkan ACAR
Parkinson Hastalığı ve Tedavisi
Uz. Dr. Nazan KARAGÖZ SAKALLI
Parkinsonla İlişkili Demanslar
Asist. Dr. Mehmet ALİ ALDAN
Literatür
Asist. Dr. Elmir XANMEMEDOV
Atipik Parkinsonizm
Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Frontal Demanslar
Asist. Dr. Sedat GEZ
Akut ve Subakut Demanslar
Asist. Dr. Yeşim KAYKI
Vasküler Demanslar
Asist. Dr. Erkan ACAR
70
06.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
29.05.2015
03.06.2015
10.06.2015
17.06.2015
24.06.2015
01.07.2015
08.07.2015
15.07.2015
22.07.2015
29.07.2015
05.08.2015
12.08.2015
19.08.2015
26.08.2015
Literatür
Asist. Dr. Sedat GEZ
Optik Nöropatiler
Doç. Dr. Nilüfer KALE İÇEN
Papil Ödemle Gelen Hastaya Yaklaşım
Asist. Dr. Mehmet Ali ALDAN
Arteritik ve Nonarteritik İskemik Optik Nöropatilere Yaklaşım
Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Literatür
Rotasyoner
Anizokori ile Gelen Hastaya Yaklaşım
Asist. Dr. Yeşim KAYKI
Literatür
Asist. Dr. Mehmet Ali ALDAN
ALS ve Tedavisi
Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Literatür
Asist. Dr. Sedat GEZ
Polinöropatili Hastaya Yaklaşım
Asist. Dr. Yeşim KAYKI
Literatür
Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Nöromuskuler Hastalıkların Tedavisi
Asist. Dr. Mehmet Ali ALDAN
Literatür
Asist. Dr. Yeşim KAYKI
İnflamatuvar Miyopatiler
Asist. Dr. Sedat GEZ
Literatür
Asist. Dr. Mehmet Ali ALDAN
Nörojenik Ortostatik Hipotansiyon Asist. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Literatür
Asist. Dr. Sedat GEZ
71
NÖROLOJİ KLİNİĞİ (1. 2. ve 3. ÜNİTE)
2014- 2015 YILI ORTAK EĞİTİM TOPLANTILARI
GENEL İLKELER VE İŞLENİŞ BİÇİMİ
 Ortak eğitim programı; eğitim görevlileri, başasistan ve asistan doktorların katılımıyla
uygulanır.
 Pazartesi günleri nöroloji klinikleri üniteler arası ortak seminerler saat: 13:30-14:30
arasında yapılacaktır (Kasım-Mayıs aylarında).
 Cuma günleri saat 13:00-14:00 arası nöroloji klinikleri eğitim görevlileri, başasistan
ve asistan doktorlarının ve radyoloji uzmanları ve asistanlarının katılımıyla
nöroradyoloji yapılacaktır (Tüm yıl boyunca devam eder).
 Cuma günleri saat 14:00-15:00 arası nöroloji üniteleri arası ortak olgu sunumu ve
tartışmaları yapılacaktır (Tüm yıl boyunca devam eder).
 Bütün uygulamalarda rotasyoner asistanların durumu da dikkate alınarak düzenlemeler
yapılacaktır.
 Her yıl düzenli olarak yapılmakta olan İstanbul’daki eğitim hastaneleri nöroloji
üniteleri arası aylık olgu sunum ve tartışmalarına katılım sağlanacaktır.
 Toplantılar Dr. Yıldırım Aktuna Nöroloji Kliniği toplantı salonunda yapılacaktır.
EĞİTİM PROGRAMI:
10.10.2014
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
17.10.2014
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
24.10.2014
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
31.10.2014
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
03.11.2014
Psikojen Nöbetler
Doç.Dr. Baki ARPACI
72
07.11.2014
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
10.11.2014
Epilepside Ayırıcı Tanı
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
14.11.2014
Nöroradyoloji
17.11.2014
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu Sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği Sözel İstem, Renkli Kodlar,
Bilgi Güvenliği, Güvenlik Raporlama/ Olay Bildirimleri, Kimyasal
21.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
05.12.2014
08.12.2014
ve Tehlikeli Maddeler
Münevver AKIN- Hacer ATİK TOSUNLAR
İlk Nöbete Yaklaşım
Dr. Betül GÜVELİ
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu Sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Çalışan Hakları-
Humayun TAŞTAN
Fokal epilepsiler-
Uz. Dr. Günay GÜL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
İkinci Kuşak Antiepileptik İlaçlar
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
12.12.2014
15.12.2014
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
İletişim Becerileri, Hasta Memnuniyeti
Münevver AKIN
Yaşlılık ve Epilepsi
19.12.2014
Dr. Hüseyin SARI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
73
22.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
Hasta Hakları-
Psk. Kemal YERLİKAYA
Mitokondrial Hastalıklar
Dr. Ayten CEYHAN DİRİCAN
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Temel Yaşam Desteği
Uz. Dr. Hakan YILDIRIM
Nörooftalmolojik Muayene Doç. Dr. Nilüfer KALE İÇEN
02.01.2015
05.01.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi, El Hijyeni,
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, İzolasyon Yöntemleri,
Bağışıklanma, Hastane Temizliği, Atık Yönetim
Uz. Dr. Eda SALİHOĞLU KARA
Demans ile gelen hastaya Yaklaşım
Uz. Dr. Hayriye KÜÇÜKOĞLU
09.01.2015
12.01.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Alzheimer Hastalığı ve MCI Tanısında Yeni Kriterler ve Klinik
Yansımaları
16.01.2015
19.01.2015
Dr. Nazan KARAGÖZ SAKALLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Afazi Değerlendirmesi ve Rehabilitasyonu
Psk. Dr. Cahit KESKİNKILIÇ
23.01.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
26.01.2015
Tremor ayırıcı tanı ve tedavisi
30.01.2015
Nöroradyoloji
Dr. Aysu ŞEN
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
74
02.02.2015
Hareket Bozukluklarında Cerrahi
06.02.2015
Nöroradyoloji
09.02.2015
Doç. Dr. Bekir TUĞCU
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Multipl sklerozda atak ve tedavisi
Dr. Mesude ÖZERDEM
13.02.2015
16.02.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Mutipl Skleroz Tedavisi-Vaka Örnekleri ile Tedavi Seçenekleri
Dr. Musa ÖZTÜRK
20.02.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
24.02.2015
NMO ve NMO Spektrumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
27.02.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
02.03.2015
Vaskülit ve İnme İlişkisi
Uz. Dr. Eda ÇOBAN
06.03.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
09.03.2015
Hematomda Görüntüleme
Dr. Batuhan KARA
13.03.2015
Nöroradyoloji
16.03.2015
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöroradyolojide Yapılan İşlemler
Dr. Hakan SELÇUK
20.03.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
23.03.2015
Hipersomniler
Dr. Mesrure KÖSEOĞLU
27.03.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
75
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
30.03.2015
Parasomniler
Uz. Dr. Serkan ÖZBEN
03.04.2015
Nöroradyoloji
06.04.2015
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Treigeminootonomik Başağrıları
Dr. Yavuz ALTUNKAYNAK
10.04.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
13.04.2015
Sepsis
Uz. Dr. İsmet BEYCAN
17.04.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
20.04.2015
Elektrolit Dengesizlikler
Uz. Dr. Türkay AKBAŞ
27.04.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
04.05.2015
Miyopatilere yaklaşım
Dr. Oya ÖZTÜRK
08.05.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
11.05.2015
Miyastenia Gravis ve tedavisi Dr. Ayhan KÖKSAL
15.05.2015
Nöroradyoloji
18.05.2015
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Periferik Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıkları
Dr. Belgin Munise MUTLUAY
22.05.2015
25.05.2015
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöromuskuler Kavşak Hastalıklarında Patofizyoloji ve Elektrodiagnoz
Uz. Dr. Sezin BASLO
29.05.2015
Nöroradyoloji
76
05.06.2015
12.06.2015
19.06.2015
26.06.2015
03.07.2015
10.07.2015
17.06.2015
24.07.2015
31.07.2015
07.08.2015
14.08.2015
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
77
Olgu sunumu
21.08.2015
28.08.2015
04.08.2015
11.08.2015
18.08.2015
25.09.2015
02.09.2015
09.09.2015
16.09.2015
23.10.2015
30.10.2015
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Sevim BAYBAŞ
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Dilek ATAKLI
Nöroradyoloji
Doç. Dr. Hakan SELÇUK-
Doç. Dr. Batuhan KARA
Olgu sunumu
Doç. Dr. Aysun SOYSAL
78
NÖROŞİRÜRJİ KLİNİĞİ
Nöroşirürji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu: Doç. Dr. Erhan EMEL
Ünite Kadrosu:
Doç. Dr. Bekir TUĞCU
Op. Dr. Bülent Timur DEMİRGİL
Op. Dr. Lütfi Şinasi POSTALCI
Op. Dr. Hasan Burak GÜNDÜZ
Op. Dr. Murad ASİLTÜRK
Op. Dr. Ali Ender OFLUOĞLU
Op. Dr. Mustafa Levent UYSAL
Op. Dr. Müslüm GÜNEŞ
Op. Dr. Özden Erhan SOFUOĞLU
Op. Dr. Talat Cem OVALIOĞLU
Op. Dr. Ömür GÜNALDI
Op. Dr. Uzay ERDOĞAN
Op. Dr. Ömer Batu HERGÜNSEL
Asist. Dr. Hakan KINA
Asist. Dr. Buruç ERKAN
Asist. Dr. Ozan HAŞİMOĞLU
Asist. Dr. Eyüp VAROL
Asist. Dr. Ahmet KAYHAN
Asist. Dr. Orhun Mete ÇEVİK
Asist. Dr. Zeynel Abidin TALMAÇ
Asist. Dr. Baran BOZKURT
Asist. Dr. İlhan AYDIN
Asist. Dr. Rashid AYVASOV
Asist. Dr. Anas ABDALLAH
Asist. Dr. Fatih CESUR
Asist. Dr. Sarper POLAT
Asist. Dr. Abdullah Emre TAÇYILDIZ
Asist. Dr. Ahmet AKBAŞ
EĞİTİM PROGRAMI:
16.09.2014
23.09.2014
Şiddetli Kafa Travmalarında Tedavi Algoritması
Asist. Dr. İlhan AYDIN
Torako- Lomber Travmalar, Güncel Sınıflama Tedavi Algoritmaları
Asist. Dr. Hakan KINA
79
30.09.2014
14.10.2014
21.10.2014
28.10.2014
04.11.2014
11.11.2014
18.11.2014
25.11.2014
02.12.2014
09.12.2014
16.12.2014
23.12.2014
30.12.2014
06.01.2015
Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği Sözel İstem, Renkli Kodlar,
Bilgi Güvenliği, Güvenlik Raporlama/ Olay Bildirimleri, Kimyasal
ve Tehlikeli Maddeler
Münevver AKIN- Hacer ATİK TOSUNLAR
(Literatür) Omurga, Dejeneratif Omurga
Asist. Dr. Anas ABDALLAH
Kafa Travmalı Hastanın Acil Poliklinikte Radyolojik Algoritması,Radyolojik
Bulgular
Asist. Dr. Fatih CESUR
Pseudotümör Serebride Tanı ve Tedavi Prensipleri
Asist. Dr. Buruç ERKAN
(Literatür) Fonksiyonel; Parkinson Cerrahisi
Asist. Dr. Rashid AVYASOV
Kraniosynostozlar
Asist. Dr. Nesrin AKKOYUN
Frontal Lob Akmadde Yolları
Asist. Dr. Baran BOZKURT (3D Sunum)
Çalışan Hakları- Humayun TAŞTAN
(Literatür) Vasküler; ARUBA Çalışması Sonuçları
Asist. Dr. Ö. Batu HERGÜNSEL
Nörüşirürjide Antiepileptik Kullanımı
Op. Dr. Bekir TUĞCU
Konjenital Skolyoz, Kifo- skolyozun Cerrahi Tedavisi
Doç. Dr. Mehmet AYDOĞAN
(Literatür) Vasküler; Posterior Serebral Arter Anevrizmaları
Asist. Dr. Sarper POLAT
Nöromonitörizasyonda Nöroanestezi İlkeleri
Uz. Dr. Hakan YILDIRIM
Anterior Sirkülasyon Anevrizmaları
Op. Dr. Bülent DEMİRGİL
İletişim Becerileri, Hasta Memnuniyeti
Münevver AKIN
(Literatür) Omurga; Omurilik Tümörleri
Asist. Dr. Eyüp VAROL
Servikal Spondilotik Miyelopatide Anterior Cerrahi Yaklaşımlar
Op. Dr. Erhan SOFUOĞLU
80
13.01.2015
20.01.2015
27.01.2015
03.02.2015
10.02.2015
17.02.2015
24.02.2015
03.03.2015
10.03.2015
17.03.2015
24.03.2015
31.03.2015
07.04.2015
14.04.2015
21.04.2015
28.04.2015
05.05.2015
12.05.2015
19.05.2015
Siyatalji Ayırıcı Tanısı, Piriformis Sendromu, tanı ve Tedavisi
Uz. Dr. Uzay ERDOĞAN
(Literatür) Pediatrik; Ayrık Omurilik Sendromu
Asist. Dr. Abdullah Emre TAÇYILDIZ
Torasik Çıkış Sendromu, Tanı, Ayırıcı Tanı ve Cerrahi Tedavisi
Asist. Dr. Hakan KINA
Nöral Tüp Defektleri ve Cerrahi Endikasyonları
Doç. Dr. Erhan EMEL
Hasta Hakları- Psk. Kemal YERLİKAYA
(Literatür) Tümör, Hipofiz Adenomları (GH)
Asist. Dr. Ahmet KAYHAN
Teşhisten Tedaviye Omurga Tümörleri
Op. Dr. Ali Ender OFLUOĞLU
(Literatür) Vasküler; AVM’ler
Asist. Dr. Orhun Mete ÇEVİK
Hidosefalide Shunt Komplikasyonları
Asist. Dr. Anas ABDALLAH
Kavernöz Malformasyonlar, Tanı ve Tedavi Algoritmaları
Op. Dr. Lütfi Şinasi POSTALCI
Temel Yaşam Desteği- Uz. Dr. Hakan YILDIRIM
(Literatür) Enfeksiyon: Postoperatif Kranial Cerrahi Enfeksiyonları
Dr. Zeynel DALMAÇ
Nöroşirürjide Postoperatif Radyoterapi
Uz. Dr. Alptekin ARİFOĞLU
Posterior Vertebral Kolon Rezeksiyonu: Cerrahi Teknik
Op. Dr. Ali Ender OFLUOĞLU
(Literatür) Vasküler; Serebral Vasospazm
Asist. Dr. Ahmet AKBAŞ
Diffüz Aksional Yaralanma, Tanı ve Tedavisi
Asist. Dr. Ozan HAŞİMOĞLU
Beyin Abseleri, Klinik ve Cerrahi Takip Prensipleri
Asist. Dr. Rashid AVYASOV
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi, El Hijyeni,
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, İzolasyon Yöntemleri,
Bağışıklanma, Hastane Temizliği, Atık Yönetimi
Uz. Dr. İsmet BEYCAN
(Literatür) Pediatrik Omurilik Sendromu-Asist. Dr. Buruç ERKAN
Fasial ve Vestibuler Sinir Cerrahi Anatomisi ve Yaklaşım Yolu
Op. Dr. Ömür GÜNALDI
Fasial ve Vestibuler Sinir Cerrahi Anatomisi ve Yaklaşım Yolu
Op. Dr. Ömür GÜNALDI
Deformite Cerrahisindeki Osteotomi Teknikleri
Op. Dr. Ali Ender OFLUOĞLU
81
26.05.2015
02.06.2015
09.06.2015
(Literatür) Epilepsi: MTS Cerrahisi, Temporal Lobektomi mi? Selektif Cerrahi
mi?
Asist. Dr. Ozan HAŞİMOĞLU
Metastatik Beyin Tümörleri; Tedavi Algoritması ve Güncel Yaklaşım
Op. Dr. Burak GÜNDÜZ
Subdural ve Epidural Kanamalar
Asist. Dr. Sarper POLAT
82
2014-2015 EĞİTİM YILI HEMŞİRELİK HİZMETLERİ EĞİTİM PROGRAMI
Hizmet İçi Eğitim Koordinatörleri:
Uz. Hemşire Münevver AKIN
Uz. Hemşire Hacer Eşref ATİK
 2014- 2015 yılı hizmet içi eğitim programı Ekim 2014- Haziran 2015 tarihleri arasında
yapılacaktır. Hizmet içi eğitimler ile birlikte klinik içi seminerler ve genel seminerler
yapılacaktır. Hemşirelik hizmetlerini yürüten tüm sağlık personelinin eğitimlere fiilen
katılımı zorunludur.
PSİKİYATRİ KLİNİKLİLERİ
KONUŞMACILAR
*** Diyabet ve
Hemşirelik
Yaklaşımları
Hülya CÜRGÜL
(Diyabet
Hemşiresi)
Sentetik
Kannabinoidler
ve Hemşirelik
Yaklaşımları
Esra ALBAL
(Uzman Hemşire)
*** Hemşirelik
Kayıtları
Münevver AKIN
(Uzman Hemşire)
Adli Psikiyatri
ve
Hemşirelik
Yaklaşımları
Birsen ÇELİK
(Servis Sorumlu
Hemşiresi)
*** Akılcı İlaç
ve Advers Etki
Gebelik
Sürecinde
Psikiyatrik
Hastaya
Yaklaşım
*** Hasta Başı
Test Cihazları,
Glikometre,
Test Rehberi,
Örnek
Transferi,
Panik/Kritik
Değer ve Panik
Değer Bildirimi
*** Kadın
Kanserleri
Ayşin TOSUN
(Eczacı)
Tuğrulhan TEMEL
(Eczacı)
Semra
ENGİNKAYA
(Servis Sorumlu
Hemşiresi)
Sevgi
GEBEDEK
(Uzman Hekim)
Özlem KOÇ
(Organ Bağış
Koordinatörü)
TARİH
25 Aralık 2014
25 Aralık 2014
26 Aralık 2014
26 Aralık 2014
08 Ocak 2015
08 Ocak 2015
09 Ocak 2015
09 Ocak 2015
22 Ocak 2015
22 Ocak 2015
23 Ocak 2015
23 Ocak 2015
05 Şubat 2015
05 Şubat 2015
06 Şubat 2015
SAAT
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
06 Şubat 2015
13 30 – 15 00
19 Şubat 2015
19 Şubat 2015
20 Şubat 2015
20 Şubat 2015
05 Mart 2015
05 Mart 2015
06 Mart 2015
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
06 Mart 2015
13 30 – 15 00
19 Mart 2015
19 Mart 2015
20 Mart 2015
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
20 Mart 2015
13 30 – 15 00
02 Nisan 2015
02 Nisan 2015
03 Nisan 2015
03 Nisan 2015
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
YER
1170 KAMURAN CEM EĞİTİM SALONU
KONULAR
83
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
2014 - 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI (devam)
Psikiyatri
Hastalarında
Sanat Terapi
*** Hasta ve
Hasta
Yakınlarında
Öfke ve Agresyon
Yönetimi
İş Yaşamında
Profesyonel
Yaklaşım
Değişim İçin
Motivasyon
KONUŞMACILAR
Tülay YILMAZ
(Sorumlu Hemşire)
Suna Uysal
(Uzman Hemşire)
Hacer Eşref Atik
TOSUNLAR
(Uzman Hemşire)
Azize Gözde
ATAKOĞLU
(Uzman Hemşire)
TARİH
SAAT
16 Nisan 2015
09 00 – 10 30
16 Nisan 2015
13 30 – 15 00
17 Nisan 2015
09 00 – 10 30
17 Nisan 2015
13 30 – 15 00
07 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
07 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
08 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
08 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
21 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
21 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
22 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
22 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
04 Haziran 2015
09 00 – 10 30
04 Haziran 2015
13 30 – 15 00
05 Haziran 2015
09 00 – 10 30
05 Haziran 2015
13 30 – 15 00
YER
1170 KAMURAN CEM EĞİTİM SALONU
KONULAR
84
NÖROLOJİ- NÖROŞİRÜRJİ-DÂHİLİYE-UYEPAM KLİNİKLİLERİ HEMŞİRELİK
HİZMETLERİ 2014 - 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
*** Diyabet ve
Hemşirelik
Yaklaşımları
***Hemşirelik
Kayıtları
Beyin Ölümü
Kriterleri ve
Organ
Transplantasyonu
*** Hasta Başı
Test Cihazları,
Glikometre, Test
Rehberi, Örnek
Transferi,
Panik/Kritik
Değer ve Panik
Değer Bildirimi
ALS ve
Hemşirelik
Yaklaşımları
*** Akılcı İlaç
ve Advers Etki
Yatağa Bağımlı
Hastalarda
Hemşirelik
Bakımı
Aspirasyon
Uygulamaları ve
Hemşirelik
Yaklaşımları
KONUŞMACILAR
TARİH
SAAT
00
09 Aralık 2014
09
09 Aralık 2014
13 30 – 15 30
10 Aralık 2014
09 00 – 12 00
10 Aralık 2014
13 30 – 15 30
06 Ocak 2015
09 00 – 10 30
06 Ocak 2015
13 30 – 15 00
07 Ocak 2015
09 00 – 10 30
07 Ocak 2015
13 30 – 15 00
20 Ocak 2015
09 00 – 10 30
20 Ocak 2015
13 30 – 15 00
21 Ocak 2015
09 00 – 10 30
21 Ocak 2015
13 30 – 15 00
03 Şubat 2015
09 00 – 10 30
03 Şubat 2015
13 30 – 15 00
04 Şubat 2015
09 00 – 10 30
04 Şubat 2015
13 30 – 15 00
17 Şubat 2015
09 00 – 10 30
17 Şubat 2015
13 30 – 15 00
18 Şubat 2015
09 00 – 10 30
18 Şubat 2015
13 30 – 15 00
Ayşin TOSUN
(Eczacı)
03 Mart 2015
09 00 – 10 30
03 Mart 2015
13 30 – 15 00
Tuğrulhan TEMEL
(Eczacı)
04 Mart 2015
09 00 – 10 30
04 Mart 2015
13 30 – 15 00
17 Mart 2015
09 00 – 10 30
17 Mart 2015
13 30 – 15 00
18 Mart 2015
09 00 – 10 30
18 Mart 2015
13 30 – 15 00
Betül GÜLER
(Hemşire)
31 Mart 2015
09 00 – 10 30
31 Mart 2015
13 30 – 15 00
Burcu TORAMAN
(Hemşire)
01 Nisan 2015
09 00 – 10 30
01 Nisan 2015
13 30 – 15 00
Hülya CÜRGÜL
(Diyabet Hemşiresi)
Münevver AKIN
(Uzman Hemşire)
Özlem KOÇ
(Organ Bağış
Koordinatörü)
Sevgi GEBEDEK
(Uzman Hekim)
Serap ALTIN
(Servis Sorumlu
Hemşiresi)
Muhammet Furkan
KARAKUŞ
(Hemşire)
– 12
YER
00
1170 KAMURAN CEM EĞİTİM SALONU
KONULAR
85
Hemşirelik
Bakım ve
Uygulamalarında
Çalışan Güvenliği
*** Hasta ve
Hasta
Yakınlarında
Öfke ve Agresyon
Yönetimi
İntrakranial
Anevrizmalarda
Tedavi ve
Hemşirelik
Yaklaşımları
Özlem KOÇ
(Organ Bağış
Koordinatörü)
Füsun BAŞTUĞ
(Hemşire)
Suna UYSAL
(Uzman Hemşire)
Sevda KAYA
(Hemşire)
09 00 – 10 30
14 Nisan 2015
13 30 – 15 00
15 Nisan 2015
09 00 – 10 30
15 Nisan 2015
13 30 – 15 00
28 Nisan 2015
09 00 – 10 30
28 Nisan 2015
13 30 – 15 00
29 Nisan 2015
09 00 – 10 30
29 Nisan 2015
13 30 – 15 00
05 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
05 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
06 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
06 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
26 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
26 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
27 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
27 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
1170 KAMURAN CEM EĞİTİM SALONU
*** Kadın
Kanserleri
14 Nisan 2015
86
RADYOLOJİ HİZMETLERİ 2014- 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
*** Diyabet ve
Hemşirelik
Yaklaşımları
KONUŞMACILAR
TARİH
SAAT
25 Aralık 2014
09 00 – 10 30
25 Aralık 2014
13 30 – 15 00
26 Aralık 2014
09 00 – 10 30
26 Aralık 2014
13 30 – 15 00
Duygu DALKILINÇ
02 Ocak 2015
15 00-16 00
Nurcan BAY
23 Ocak 2015
15 00-16 00
M. Mustafa
ÖZÜDOĞRU
06 Şubat 2015
15 00-16 00
Ayşin TOSUN
(Eczacı)
19 Şubat 2015
09 00 – 10 30
19 Şubat 2015
13 30 – 15 00
Tuğrulhan TEMEL
(Eczacı)
20 Şubat 2015
09 00 – 10 30
20 Şubat 2015
09 00 – 10 30
Hülya CÜRGÜL
(Diyabet Hemşiresi)
YER
1170
KAMURAN
CEM EĞİTİM
SALONU
KONULAR
Radyasyonda Tıbbı
Uygulama
Radyasyonda
Mesleki Işınlama
*** Akılcı İlaç
ve Advers Etki
1170
KAMURAN
CEM EĞİTİM
SALONU
Korunma Sistemi
RADYOLOJİ
Radyasyondan
Radyasyon
Kaynaklarının
Hidayet DOĞANTAY 06 Mart 2015
15 00-16 00
İnsan Sağlığı
Üzerindeki Etkileri
*** Kadın
Kanserleri
*** Hasta ve
Hasta
Yakınlarında
Öfke ve Agresyon
Yönetimi
Mine HEKİMHAN
PETEK
Özlem KOÇ
(Organ Bağış
Koordinatörü)
Suna UYSAL
(Uzman Hemşire)
20 Mart 2015
15 00-16 00
02 Nisan 2015
09 00 – 10 30
02 Nisan 2015
13 30 – 15 00
03 Nisan 2015
09 00 – 10 30
03 Nisan 2015
13 30 – 15 00
07 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
07 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
08 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
08 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
1170 KAMURAN CEM EĞİTİM
SALONU
Radyasyonun
RADYOLOJİ
Riskleri
87
LABORATUVAR HİZMETLERİ 2014- 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM
PROGRAMI
25 Aralık 2014
13 30 – 15 00
26 Aralık 2014
09 00 – 10 30
26 Aralık 2014
13 30 – 15 00
Dr. Mehmet KIZIL
22 Ocak 2015
15 30-16 30
Dr. Melike BEŞKOÇ
19 Şubat 2015
15 30-16 30
Dr. Sevgi GEBEDEK
26 Mart 2015
15 30-16 30
Ayşin TOSUN
(Eczacı)
19 Şubat 2015
19 Şubat 2015
20 Şubat 2015
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
Tuğrulhan TEMEL
Eczacı
20 Şubat 2015
09 00 – 10 30
*** Kadın
Kanserleri
Özlem KOÇ
(Organ Bağış
Koordinatörü)
02 Nisan 2015
02 Nisan 2015
03 Nisan 2015
03 Nisan 2015
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
09 00 – 10 30
13 30 – 15 00
Laboratuv
ar
Temizliği
Dr. Aysun COŞKUN
GENÇ
23 Nisan 2015
Analiz
hataları
Red
Kriterleri
Kan Alma
Tekniği
***
Akılcı
İlaç ve
Advers
Etki
*** Hasta
ve Hasta
Yakınları
nda Öfke
ve
Agresyon
Yönetimi
Hülya CÜRGÜL
(Diyabet Hemşiresi)
Suna UYSAL
(Uzman Hemşire)
15 30-16 30
07 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
07 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
08 Mayıs 2015
09 00 – 10 30
08 Mayıs 2015
13 30 – 15 00
LABORATU
VAR
09 00 – 10 30
1170
KAMURAN
CEM EĞİTİM
SALONU
25 Aralık 2014
YER
1170
KAMURAN
CEM
EĞİTİM
SALONU
SAAT
1170
KAMURA
LABORATUV
N CEM
AR
EĞİTİM
SALONU
TARİH
*** Diyabet
ve
Hemşirelik
Yaklaşımla
rı
KONUŞMACILAR
,1170
KAMURAN
CEM EĞİTİM
SALONU
KONULA
R
88
LABORATUVAR HİZMETLERİ
2014- 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
Laboratuvar Temizliği
KONUŞMACILAR
Dr. Aysun COŞKUN GENÇ
TARİH
SAAT
23.04.2015
15 30-16 30
Reaktifler
Dr. Nazife DOĞAN
28.05.2015
15 30-16 30
El Hijyeni
Dr. Melike BEŞKOÇ
25.06.2015
15 30-16 30
Atık Yönetimi
Dr. Nazife DOĞAN
27.08.2015
15 30-16 30
Dr. Aysun COŞKUN GENÇ
24.09.2015
15 30-16 30
Dr. Sevgi GEBEDEK
29.10.2015
15 30-16 30
Dr. Aysun COŞKUN GENÇ
26.11.2015
15 30-16 30
24.12.2015
15 30-16 30
Laboratuvar Numuneleri
Kabulü ve Transferi
Kan Transfüzyon merkezinin
işleyişi
Koruyucu Ekipmanlar
Laboratuvar Güvenliği
Dr. Melike BEŞKOÇ
YER
LABORATUVAR
KONULAR
89
AMELİYATHANE VE ANESTEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
2014- 2015 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
KONUŞMACILAR
Özen AKSU
Anestezi
Özgül KURTULUŞ
Komplikasyonları
Ameliyathanede İzlenen
Kalite Göstergeleri,
Canan ATASOY
Süreçli Kalite
Fatma DEDE
İyileştirme ve Hasta
Güvenliği
Eriş KEÇECİ
Ameliyathane İşleyişi ve
Ülkü YILDIZ
Kadro Yapısı
Burçin Satı ESER
CPR
Saliha KEÇE
Steril Yıkanma,
Arife ÖRTEN
Giyinme, Steril Eldiven
Tevfik DİKMECİ
Giyme ve Giyinmeyi
Asiste Etme
Aynur KESKİN
Ekipman Güvenliği,
Fatma
Koruyucu Ekipmaların
MANAVOĞLU
Kullanımı
Hülya HASKURT
Anestezi Yöntemleri
Sevda ASLAN
Ameliyathanede Cilt
Sevim GÖKÇE
Hazırlığı ve Kullanılan
Solüsyonlar
Anestezi Çalışma
Ayşen ÇABUK
Ortam Kontrolü,
Sevim DALANBAY
Anestezi Çalışanları
Riskleri
Öznur HAS
Temel Alet Seti,
Belgin
Termitoloji Aletleri
COŞKUNALP
Kurma ve Verme
Aysel ACARAYA
Per-Op Monitörizasyon
Hanım Ayşe BAĞCI
Ameliyathane
Çiğdem AKÇA
Hemşireleğinin
Ülkü SALİHOĞLU
Felsefesi, Amacı,
Hedefi, Görev Tanımı.
TARİH
SAAT
05.11.2013
08:15- 09:15
12.11.2013
08:15- 09:15
19.11.2013
08:15- 09:15
10.12.2013
08:15- 09:15
17.12.2013
08:15- 09:15
24.12.2013
08:15- 09:15
07.01.2014
08:15- 09:15
14.01.2014
08:15-09:15
04.02.2014
08:15- 09:15
04.03.2014
08:15- 09:15
18.03.2014
08:15- 09:15
08.04.214
08:15- 09:15
YER
AMELİYATHANE
KONULAR
90
91
Download

2014- 2015 eğitim kitapçığı - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları