Adli Toksikoloji
Laboratuvarı
Adli Toksikoloji Laboratuvarında
Düzenlenen Raporlar
Adli Toksikoloji Analiz Raporu
Adli Toksikoloji Kurul Mütalaa Raporu
Alkol Kurul Mütalaa Raporu
Adli Toksikoloji Laboratuvarının
Bilimsel Misyonu
Alanla ilgili tez çalışmalarında
analiz hizmeti sunmak
Ulusal ve uluslararası adli toksikoloji
projelerine ortak olmak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
ve
Alkol Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Sıhhiye Yerleşkesi Adli Tıp Binası
Tel: 0(312) 305 4057 - 0(312) 305 2004
Faks: 0(312) 305 3192
E-posta: [email protected]
E-ağ: www.adlitip.hacettepe.edu.tr
Kat.No 483928
HAE-F02/REV.0/04.2014
Ulusal ve uluslararası laboratuvar ağlarına
dahil olmak
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı ve Hacettepe
Üniversitesi Alkol Araştırma ve Uygulama
Merkezi bünyesinde hizmet vermektedir.
Laboratuvarımız hem özel ve tüzel kişiliklere
adli toksikoloji analiz hizmetleri vermekte
hem de adli toksikoloji alanında bilimsel
araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir.
Kalite, güvenirlilik ve objektifliğin sağlanması
amacıyla laboratuvar işleyiş sistemi
uluslararası akreditasyon kurumlarının
kriterleri esas alınarak oluşturulmuştur.
Özel ve tüzel kişilikler tarafından
talep olması durumunda adli toksikoloji veya
alkol analiz raporlarına ait mütalaa raporları
düzenlemektedir.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Toksikoloji
Laboratuvarı hizmet verme sürecinde
kalite ve objektifliği garanti eder.
Adli olaylar dışında sonuçların,
güvenli bir şekilde yalnızca ilgili kişi ile
paylaşılmasını sağlar.
Adli Toksikoloji Laboratuvarımızda Bulunan
Analiz Sistemleri
GC-HS
GC-MS
LC-MSMS
Adli Toksikoloji Laboratuvarında
Çalışılan Materyaller
Kan
İdrar
Kıl
Tükürük
İçerisinde yabancı bir etkenin arandığı
her türlü katı ve/veya sıvı madde
Adli Toksikoloji Laboratuvarında Yapılan
Analizler
Alkol ve Metabolitleri
Etanol
Methanol
Etil Glukoronid
Etil Sülfat
Fosfatidil Etanol
Diğer Uçucu Maddeler
Aseton Hekzan
Toluen
Uyuşturucu-Uyarıcı Maddeler
Benzodiazepinler
Barbütiratlar
Trisiklik Antidepresanlar
Kokain ve Metabolitleri
Esrar ve Metabolitleri
Opiatlar ve Metabolitleri
Amfetaminler
Genel Tarama (GC-MS)
Psikiyatrik İlaçlar
Genel Tarama (GC-MS ve LC-MSMS)
Download

RUSYA FEDERASYONU ADIGE CUMHURİYETİ TANITIM