1918/384
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Telefon ve Fax No
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 21
Tarih
: 02.12.2014
Konu
: Fitch Derecelendirme Notları hk.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum :
Fitch Derecelendirme Kuruluşu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin İhraççı Temerrüt
notlarını (Issuer Default Rating) pozitif izlemeye aldı. Kurum bu kararın Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A.’nın (BBVA) 19 Kasım 2014’te Garanti Bankası’ndaki payını
mevcut %25’ten %39,9’a çıkaracağını açıklaması üzerine alındığını belirtti.
Fitch, aynı zamanda Garanti Bankası’nın Destek Notu Tabanını aşağı yönlü revize
ederek "BB+" seviyesinden "BB-" seviyesine düşürdü. Kurum, Destek Notu Tabanı
revize kararının, Türkiye devletinin bankalara yabancı para cinsinden destek
sağlayabilme kapasitesine yönelik olarak yapılan yeniden değerlendirmenin sonucu
olduğunu ifade etti.
Fitch’in Türkiye Garanti Bankası A.Ş. derecelendirme notları ile ilgili yaptığı
değişiklikler aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•
•
Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları
"BBB-" seviyesinden pozitif izlemeye alındı.
Kısa Vadeli Yabancı Para ve Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "F3"
seviyesinden pozitif izlemeye alındı.
Ulusal Uzun Vadeli Notu "AA+(tur)" seviyesinden pozitif izlemeye alındı.
Destek Notu "3" seviyesinden pozitif izlemeye alındı.
Destek Derecelendirme Tabanı "BB+" seviyesinden "BB-" seviyesine indirildi.
Finansal Kapasite Notu "bbb-" seviyesinde olup etkilenmedi.
Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "BBB-" seviyesinden pozitif izlemeye
alındı.
Bilgilerinize sunarız.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is
stated below.
Announcement regarding Fitch Credit Ratings
Fitch Ratings has placed the Issuer Default Ratings (IDRs) of Turkiye Garanti Bankasi
A.S. (Garanti) on Rating Watch Positive (RWP). Fitch Ratings has explained that such
decision was taken following an announcement made by Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A. (BBVA; A-/ Stable) on 19 November 2014 regarding the increase of its
stake in Garanti Bank to 39.9% from the current 25%.
At the same time, Fitch has revised down the Support Rating Floors (SRFs) of Garanti to
'BB-' from 'BB+'. Fitch Ratings has stated that the revision of the SRFs reflects a
reassessment of the Turkish sovereign's ability to provide support to the banks in foreign
currency (FC).
The rating actions of Fitch on the ratings of Turkiye Garanti Bankasi A.S. are as follows:
• Long-term foreign currency (FC) and local currency (LC) IDRs of 'BBB-' placed on
RWP
• Short-term FC and LC IDRs of 'F3' placed on RWP
• National Long-term rating of 'AA+(tur)' placed on RWP
• Support Rating of '3' placed on RWP
• Support Rating Floor revised to 'BB-' from ''BB+'
• Viability Rating of 'bbb-' unaffected
• Senior unsecured debt: 'BBB-', placed on RWP
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish
version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
02.12.2014 Saat:
Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
02.12.2014 Saat:
Download

Genel Kurul Danışmanlık Hizmetleri Ekibimiz