REMER 2014 HİZMET ALIM LİSTESİ
HİZMET ADI
KURUM İÇİ ÜCRETİ
KURUM DIŞI ÜCRETİ
HİZMET KODU
1-­‐Görüntüleme
Işık Mikroskopu ve Stereo Mikroskop
Spinning Disk Mikroskobu (Floresan)
PALM, Laser Diseksiyon Mikroskobu (Floresan)
PALM, Microtweezer Mikroskobu (Floresan)
Axiozoom Makroskop (Floresan)
Konfokal Mikroskop (Eğitmen eşliğinde)
25 TL
200 TL / Saat
200 TL / Saat
200 TL / Saat
200 TL / Saat
300 TL / Saat
50 TL
200 TL / Saat
200 TL / Saat
200 TL / Saat
200 TL / Saat
300 TL / Saat
RMR-­‐SM
RMR-­‐SD/TL
RMR-­‐PALM/LDM
RMR-­‐PALM/MT
RMR-­‐AZM
RMR-­‐CONF/WI
500 TL Eğitim
1000 TL Eğitim
RMR-­‐CONF/TCF
100 TL / Saat
250 TL / Saat – Görüntüleme
300 TL/ Saat -­‐ Manipülasyon
750 TL Eğitim – (Görüntüleme)
1000 TL Eğitim -­‐ (Manipülasyon)
150 TL / Saat – Görüntüleme
250 TL / Saat -­‐ Manipülasyon
50 TL / Saat
100 TL / Saat
200 TL / Saat
450 TL / Saat – Görüntüleme
600 TL/ Saat -­‐ Manipülasyon
1500 TL Eğitim – (Görüntüleme)
2000 TL Eğitim -­‐ (Manipülasyon)
300 TL / Saat – Görüntüleme
450 TL / Saat -­‐ Manipülasyon
100 TL / Saat
200 TL / Saat
RMR-­‐CONF/WOI
RMR-­‐MFM/WIG
RMR-­‐MFM/WIM
RMR-­‐MFM/TG
RMR-­‐MFM/TM
RMR-­‐MFM/WOIG
RMR-­‐MFM/WOIM
RMR-­‐HOF
RMR-­‐HOF/F
50 TL
10 TL
100 TL
15 TL
RMR-­‐RNAI/F
RMR-­‐RNAT/2U
50 TL
50 TL
25 TL
25 TL
100 TL
100 TL
50 TL
50 TL
RMR-­‐DNAI/F
RMR-­‐DNAI/A
RMR-­‐DNAI/MOG
RMR-­‐DNAI/MOP
25 TL
50 TL
50 TL
100 TL
RMR-­‐DNAT/2U
RMR-­‐AJEF
25 TL
50 TL
RMR-­‐PMT/2U
40 TL
80 TL
RMR-­‐PMBT/1
40 TL
80 TL
RMR-­‐PMBT/2
300 TL
500 TL
RMR-­‐PEF/9SCB
350 TL
600 TL
RMR-­‐PEF/9SGB
1200 TL
2000 TL
RMR-­‐PMT/9SEM
1200 TL
2000 TL
RMR-­‐PMT/9SWTM
100TL/numune
200TL/numune
RMR-­‐LC-­‐MS/MIN
1500TL/numune
300TL/numune
RMR-­‐LC-­‐MS/MAX
75/numune
200TL sistemin hazırlanması
400TL/numune
200TL/numune
150/numune
400TL sistemin hazırlanması
800TL/numune
400TL/numune
RMR-­‐OM/C18
RMR-­‐OM/PW1
RMR-­‐OM/PW2
RMR-­‐MS-­‐MS/SG
300TL/numune
600TL/numune
RMR-­‐MS-­‐MS/FSG
400TL/numune
800TL/numune
RMR-­‐MS-­‐MS/CSG
500TL/numune
1000TL/numune
RMR-­‐MS-­‐MS/CSLW
1250TL/numune
2000TL/numune
1000TL/numune
1500TL/numune
2000TL/numune
3000TL/numune
250TL/numune
400TL/numune
1000TL/protein
250TL/peptit
2500TL/numune
4000TL/numune
2000TL/numune
3000TL/numune
4000TL/numune
6000TL/numune
500TL/numune
800TL/numune
2000TL/protein
500TL/peptit
RMR-­‐LC-­‐MS/2D5
RMR-­‐LC-­‐MS/2D10
RMR-­‐LC-­‐MS/PEA
RMR-­‐MS-­‐MS/E2D3
RMR-­‐MS-­‐MS/E2D5
RMR-­‐MS-­‐MS/E2D10
RMR-­‐OM/PK1D
RMR-­‐OM/PK2D
RMR-­‐MRM/PKMG
RMR-­‐MRM/KT
650 TL
1000 TL
RMR-­‐CA/N25
750 TL
1250 TL
RMR-­‐CA/N75
300 TL
500 TL
RMR-­‐CF/3M
600 TL
1000 TL
RMR-­‐PKNC/P3
600 TL
1000 TL
RMR-­‐PHNC/P3
850 TL
1500 TL
RMR-­‐PSMNC/AE
650 TL
1000 TL
RMR-­‐PAKGNC/AE
Konfokal Mikroskop (Eğitim + bireysel kullanım)
Multi-­‐foton Mikroskop (Eğitmen eşliğinde)
Multi-­‐foton Mikroskop (Eğitim + bireysel kullanım) görüntüleme
Hoffman mikroskop
Hoffman mikroskop -­‐ Floresan
2-­‐RNA-­‐DNA-­‐Protein Çalışmaları
2-­‐1-­‐RNA
RNA izolasyonu
Bitkiden RNA izolasyonu/örnek
2 ul örnek ile RNA miktar tayini
2-­‐2-­‐DNA
DNA izolasyonu
Bitkisel dokudan izolasyon
Hayvansal dokudan izolasyon
Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu
Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyon
DNA miktar tayini
2 ul örnek ile DNA miktar tayini
Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)
2-­‐3-­‐Protein
2 ul örnek ile protein miktar tayini
Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini (5-­‐80 kDa) /örnek
Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini (14-­‐
230 kDa) (Çip ile)/örnek
Protein elektroforezi, 9 örnek + markır (coomasie blue ile)
Protein elektroforezi, 9 örnek + markır (gümüş boyama ile)
Proteinlerin membrane transferi ve enzimle tanımlama, semi-­‐dry elektroforetik transfer, 9 örnek + markır
Proteinlerin membrane transferi ve enzimle tanımlama, sulu transfer tekniği ile, 9 örnek + markır
2-­‐4-­‐Omiks Laboratuvarı
LC-­‐MS protein tanımlama için numune hazırlama (<100ug)
LC-­‐MS protein tanımlama için numune hazırlam (>100ug)
C18 ZipTip Protein moleküler ağırlığının belirlenmesi
LC-­‐MS/MS protein tanımlama, tek protin hızlı gradient
LC-­‐MS/MS protein tanımlama, sabit karışım ve hızlı gradient
LC-­‐MS/MS protein tanımlama, kompleks örnek ve hızlı gradient
LC-­‐MS/MS protein tanımlama, kompleks örnek, yavaş gradient
2D-­‐LC-­‐MS/MS Protein tanımlama (5-­‐fraksiyon)
2D-­‐LC-­‐MS/MS Protein tanımlama (10-­‐fraksiyon)
LC-­‐MS/MS protein ekspresyon analizi
2D-­‐LC-­‐MS/MS protein ekspresyon analizi (3 fraksiyon)
2D-­‐LC-­‐MS/MS protein ekspresyon analizi (5 fraksiyon)
2D-­‐LC-­‐MS/MS protein ekspresyon analizi (10 fraksiyon)
Protein Kantitasyon hesaplamaları (1D)
Protein Kantitasyon hesaplamaları (2D)
MRM Protein kantitasyon analizi metod geliştirme
MRM kantitasyonu
3-­‐Hücre Çalışmaları
Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 lik hücre büyütme kabında)
Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 lik hücre büyütme kabında)
Hücre dondurma (3x106 hücre/ml)
Primer kortikal nöron kültürü (P3 fareden, bir haftaya kadar inkübasyon dahil)
Primer hippokampal nöron kültürü (P3 fareden, bir haftaya kadar inkübasyon dahil)
Primer spinal motor nöron kültürü ((Yetişkin ve yenidoğan fareden)
Primer arka kök gangliyon nöron kültürü (Yetişkin ve yenidoğan fareden)
Hücre içi enjeksiyon
4-­‐Toksisite Testleri***
Sitotoksisite testi***
Duyarlılık testi***
İritasyon veya derialtı Reaksiyon testi***
Akut sistemik toksisite testi
(in vivo)***
Genotoksisite testi (in vitro)***
İmplantasyon testi (in vivo)***
İn vitro deri irritasyon testi ***
İn vivo akut göz irritasyon/korozyon testi (Tavşan)***
Deri sensitizasyon testi***
Genotoksisite testi, in vitro komet testi***
Uzun süreli stabilite testi***
Kısa süreli stabilite testi***
Farelerde doz belirleme***
(Biyolojik etkinlik)
5-­‐ Deney Hayvanları Merkezi
5.1 -­‐ Deney Hayvan
Fare (Balb/C)
Fare (Swiss Albino) Fare (C57BL/6) Sıçan (Sprague Dawley) Sıçan (Wistar Albino) Axolotl
5.2 -­‐ Bakım (TL/Adet/Gün)
Fare Transgenik fare
Metabolik Kafeslerde
Sıçan
Tavşan
Axolotl
5.3 -­‐ Ötenazi İşlemleri (TL/Adet)
Fare
Sıçan
Tavşan
5.4 -­‐ Kan Alımı (TL/Adet)
Fare
Sıçan
Tavşan
5.5 -­‐ Anestezi (TL/Adet)
Fare
Sıçan
Tavşan
5.6 -­‐ Gavaj Uygulaması (TL/Adet)
Fare
Sıçan
Tavşan
5.7 -­‐ Diğer İşlemler (KDV Hariç TL/Saat)
Post-­‐ Operatif Bakım, Enjeksiyon, Orogastrik sonda uygulaması, Anestezi, Entübasyon, Kan alma, Günlük özel diyet takibi, Hayvan tartma – tutma ve diğer yardımlar 150 TL / Saat
300 TL / Saat
RMR-­‐HOF/HIE
700 TL / Numune
2500 TL / Numune
1800 TL / Numune x 6 hayvan
1300 TL / Numune
4000 TL / Numune
3000 TL / Numune x 6 hayvan
1800 TL /
3000 TL /
RMR-­‐TAM/STT-­‐1
RMR-­‐TAM/DT-­‐1
RMR-­‐TAM/IDRT-­‐6
RMR-­‐TAM/ASTT-­‐VO
600 TL /
3000 TL
1200 TL
2000 TL
2000 TL
2500 Tl
2000 TL / 2 yıllık
1500 TL / 6 aylık
750 TL
1000 TL /
5000 TL
2000 TL
3500 TL
3500 TL
4000 Tl
3500 TL / 2 yıllık
2750 TL / 6 aylık
1250 TL
RMR-­‐TAM/GTST-­‐VTRO
RMR-­‐TAM/IPT-­‐VO
RMR-­‐TAM/DIT-­‐VTRO
RMR-­‐TAM/AGIKT-­‐VO
RMR-­‐TAM/DSTT
RMR-­‐TAM/GTST-­‐KOMET
RMR-­‐TAM/USST-­‐2
RMR-­‐TAM/USST-­‐6
RMR-­‐TAM/KSST-­‐1
2000 TL
4000 TL
RMR-­‐TAM/FDB-­‐BE
10 TL
10 TL
15 TL
15 TL
15 TL
500 TL
20 TL
20 TL
25 TL
30 TL
30 TL
1000 TL
RMR-­‐TAM/BALB
RMR-­‐TAM/SAL
RMR-­‐TAM/C57
RMR-­‐TAM/SDAW
RMR-­‐TAM/WAL
RMR-­‐TAM/AXOL
0,40 TL
1,50 TL
2 TL
0,50 TL
5 TL
10 TL
0,7 TL
3 TL
4 TL
1 TL
10 TL
20 TL
RMR-­‐TAM/BF
RMR-­‐TAM/BTF
RMR-­‐TAM/BMK
RMR-­‐TAM/BS
RMR-­‐TAM/BT
RMR-­‐TAM/BAX
1,50 TL
2 TL
5 TL
3 TL
4 TL 10 TL
RMR-­‐TAM/FO
RMR-­‐TAM/SO
RMR-­‐TAM/TO
4 TL
4 TL
5 TL
7 TL
7 TL
10 TL
RMR-­‐TAM/KAF
RMR-­‐TAM/KAS
RMR-­‐TAM/KAT
4 TL
4 TL
5 TL
7 TL
7 TL
10 TL
RMR-­‐TAM/ANF
RMR-­‐TAM/ANS
RMR-­‐TAM/ANT
0,50 TL
0,5 TL
2 TL
1 TL
1 TL
4 TL
RMR-­‐TAM/GJF
RMR-­‐TAM/GJS
RMR-­‐TAM/GJT
20 TL
40 TL
RMR-­‐TAM/TEKNK
i. Hizmet Fiyatları, KDV hariç fiyatlardır.
ii. Tekniker ve diğer proje ayrıntılarını [email protected] ve [email protected] adresleri ile veya 0216 681 53 44-­‐45 nolu telefonlardan iletişime geçebilirsiniz.
Download

2015 Yılı 2. Dönem Bayan Vaaz İrşat Programı