Haftalık Siyasi Yerel Haber Gazetesi
Ortaca'da narenciye yüklü
týr devrildi
Ortaca’da
narenciye yüklü týrýn
devrilmesi sonucu
bir kiþi yaralandý.
Týrdaki yaklaþýk 40
ton nar, limon,
greyfurt ve plastik
kasalar yola daðýldý.
10 EKİM 2014
YIL: 22 SAYI: 3422 FİYATI: KDV DAHİL 25 krş.
Ortaca SGK’dan
bilgilendirme toplantýsý
2.sayfada
Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir:
“KÖYCEÐÝZ DUBLE YOLU
NEDEN DURDURULDU?”
CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir,
Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi, kamuoyunda
torba yasa’da Ýþ Kanunu ile bazý kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde deðiþiklik
yapýlmasý ile bazý alacaklarýn yeniden
yapýlandýrýlmasýna dair kanun ve konularýn
geneli ile ilgili olarak Ortaca, Köyceðiz ve
Dalaman’da bilgilendirme toplantýlarý yapacak.
Ortaca Sosyal Güvenlik
Merkezi, kamuoyunda
torba yasa olarak bilinen ve
11/9/2014 tarihli ve 29116
(Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “10/9/2014
tarihli ve 6552 sayılı İş
Kanunu ile bazı kanun ve
kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklik
yapılması ile bazı
alacakların yeniden
yapılandırılmasına dair
kanun” ve konuların geneli
ile ilgili olarak Ortaca,
Köyceğiz ve Dalaman’da
bilgilendirme toplantıları
yapacak.
Diğer taraftan kurum
tarafından belirlenen
toplantılar haricinde,
önceden iletişime geçmek
şartıyla, her türlü sivil
toplum kuruluşları, mahalle
muhtarlıkları, birlikler
tarafından talep geldiği
takdirde bilgilendirme
toplantılarına da katılarak
bilgilendirmeler
yapılabilecek.
Süre sınırlamalı iki
önemli konu
Kanunda müracaat için
süre sınırlaması olan iki
konu hakkında önceden
bilgi vermekte fayda
gördüğünü ifade eden
Ortaca Sosyal Güvenlik
Merkezi müdürü Özkan
Arslan “Bunlardan
birincisi; Kurumumuza
devamı 3.sayfada
YAVRU CARETTALAR MAVÝ
SULARLA BULUÞTU... 3.sayfada
Köyceðiz-Marmaris-Muðla istikametine giden duble yol
yapýmý hakkýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme
Bakaný Lütfi Elvan’ýn yanýtlamasý istemiyle TBMM
Baþkanlýðý’na yazýlý soru önergesi verdi.
CHP Muğla Milletvekili Prof.Dr.
Nurettin Demir, Köyceğiz-MarmarisMuğla istikametine giden duble yol yapımı hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın
yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.
62.Hükümet Pr ogramında bu
dönemin Otoyollar Dönemi olarak
tanımlandığını belirten Demir, AntalyaFethiye-Dalaman üzerinden KöyceğizMarmaris-Muğla istikametine giden
duble yol yapımının yaklaşık olarak 6
aydır durduğunu belirtti. Yol yapımında
herhangi bir faaliyetin olmadığını, tüm
araç-gereçlerin yol kenarında terk
edilmiş bir vaziyette olduğunu söyleyen
Demir, yolu yapan firmayla anlaşmazlık
olup olmadığını ve yolun ne zaman
tamamlanacağını sordu.
Muğla Milletvekili Demir’in
yazılı soru önergesi:
62. Hükümet Programında bu dönem
otoyollar dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede Muğla’da yapılan
otoyol yatırımları, 592 kilometre diğer
şehirlere bağlanan devlet yolları, 357
kilometre il yolları olmak üzere toplam
949 kilometre karayolu ağı; 276 kilometreye çıkarılmış bölünmüş yol mesafesi
olarak ifade edilmektedir.
Ancak Antalya-Fethiye-Dalaman
üzerinden Köyceğiz-Marmaris-Muğla
istikametine giden duble yol yapımında
yaklaşık olarak 6 aydır durmuştur. Yol
yapımında herhangi bir faaliyet görülmemekte, tüm araç-gereçler yol kenarında
terk edilmiş görünümündedir.
Bu bağlamda;
1-Köyceğiz-Döğüşbelen yol yapımı
niçin durdurulmuştur? Gerekçesi nedir?
2-Yolu yapan bir firmayla bir
anlaşmazlık hali mi söz konusudur?
Şirketle herhangi bir alacak-verecek söz
konusu mudur?
3-Bu sorunlar ne zaman çözülecek
ve yol ne zaman bitirilecektir?
CHP, PM üyesi Öztürk Dalaman’da
Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçtiðimiz günlerde
yapýlan Parti Meclisi Üyeliði seçiminde Muðla’dan
Parti Meclisi’ne giren Mimar Rana Öztürk,
Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz’ý
makamýnda ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçtiğimiz günlerde
yapılan Parti Meclisi Üyeliği seçiminde Muğla’dan Parti
Meclisi’ne giren Mimar Rana Öztürk, Dalaman Belediye
Başkanı Muhammet Şaşmaz’ı makamında ziyaret etti.
Parti Meclisi Üyesi Rana Bozkurt Dalaman Belediye
Başkanı Muhammet Şaşmaz’a görevinde başarılar diledi.
Muhammet Şaşmaz “Muğla’dan Cumhuriyet Halk
Partisi Parti Meclis Üyeliği’ne Rana Bozkurt’un
seçilmesinden dolayı mutluluk duyduk. Genç ve bir o kadar
da başarılı bir kişinin Muğla’dan bu tür önemli bir göreve
seçilmesi bizleri onurlandırdı. Kendisine yeni seçildiği
görevinde başarılar dilerim” dedi.
Ziyarete, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları İl
Başkanı Mahir Akgül, Belediye Meclis Üyeleri Emine
Karakuş Güven ve Ülkü Yeşiltuna ve partililer katıldı.
-Tuncay Karaçelik
2
haftalık siyasi yerel haber gazetesi
10 EKİM 2014 CUMA
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
Organizasyonu ile
Ortaca’da
“Sağlık Turizmi”
narenciye yüklü týrýn
devrilmesi sonucu
bir kiþi yaralandý.
Týrdaki yaklaþýk 40
ton nar, limon,
greyfurt ve plastik
kasalar yola daðýldý.
Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Demirtaþ yaptýðý
yazýlý basýn açýklamasýnda “Saðlýk
Turizmi”nin baþladýðýný belirtti.
Ortaca’da narenciye
yüklü tırın devrilmesi
sonucu bir kişi yaralandı.
Tırdaki yaklaşık 40 ton nar,
limon, greyfurt ve plastik
kasalar yola dağıldı.
Edinilen bilgiye göre,
Muğla-Fethiye karayolu,
Yerbelen Mahallesi
Dalaman köprüsü
mevkisinde Ramazan
Korkmaz idaresindeki 35
AKB 08 plakalı narenciye
yüklü tır sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, Korkmaz hafif
şekilde yaralanırken tırda
yüklü olan yaklaşık 40 ton
nar, limon, greyfurt ve
plastik kasalar yola dağıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık
yarım saat trafiğe kapanan
yolda yaklaşık 1
kilometrelik araç kuyruğu
oluştu. Yola savrulan
kasaları, araç kuyruğundaki
İl Sağlık Müdürü İsmail
Demirtaş yaptığı yazılı
basın açıklamasında “Sağlık
Turizmi”nin başladığını
belirtti. Açıklamada şöyle
denmekte:
“Muğla İl Sağlık
Müdürlüğü organizasyonu
ile Hollanda'dan sağlık
turizmi hastaları ilimize
geldi. Hollanda'dan
Landstede Buitengewoon
Reizen ve Elelezorg
şirketleri, Bodrum'dan
ANB Travel, engelli
hastalar için gerekli olan
düzenlemeleri tamamlanmış
toplam 25 odada gelen
misafirlere hizmet sunan
Sundance Otel ve Vera
Aegean Dream Resort
yetkilileri ile yapılan ortak
çalışma sonucunda 4 hasta
Bodruma gelmiştir.
Ekim ayı için 2 hasta
planlaması yapılmış olup,
sayıda artış beklenmektedir.
İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe
Sağlık Müdürlüğü yetkilileri,
Özel Bodrum Hastanesi
yetkilileri, Elelezorg şirket
yetkilisi, misafir hasta ve
eşini konakladığı otelde
ziyaret etmiştir.
Çiftle yapılan söyleşide
aldıkları sağlık ve
konaklama hizmetlerinden
çok memnun olduklarını ve
en kısa sürede tekrar
gelmek istediklerini ve
çevrelerinde bulunan
kişilere Bodrumu
anlatacaklarını
belirtmişlerdir.
İl Sağlık Müdürlüğü
yetkilileri Sağlık Turizmi'nin
tüm İle yayılması için
gerekli çalışmalara devam
ettiklerini ve ayrıca gelecek
kış döneminde en azından
her ilçede 1 konaklama
tesisinin sağlık turizmi
misafirlerini ağırlamasını
hedeflediklerini
belirtmiştir.”
-Tuncay Karaçelik
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel
Haber Gazetesi
Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Sayfa editörü: Soner Aydýn
Muhabir: Ömer Kundakçý
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný
B:203 ORTACA
Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres:
Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ortacahaber.com
HaberMerkezi Tel/fax : 282 8645-0530.923 8381
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn
veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs)
Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
Ortaca'da narenciye
yüklü týr devrildi
vatandaşların kendi
çabalarıyla alması sonucu
yol kısmen trafiğe açıldı.
Yolu kapatan tırın vinç
yardımıyla kaldırılması ve
Muğla Büyükşehir
Belediyesi Ortaca İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerinin
yolu yıkamasının ardından
trafik yeniden sağlandı.
-ÖMER KUNDAKÇI
Belediye
Personeline
Eðitim
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim
Dairesi Baþkanlýðý’na baðlý
Eðitim Þube Müdürlüðü,
belediye çalýþanlarýna yönelik
“Taþýnýr Kayýt Kontrol
Yönetmeliði Eðitimi”
düzenliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’na bağlı Eğitim Şube
Müdürlüğü, belediye çalışanlarına yönelik
“Taşınır Kayıt Kontrol Yönetmeliği
Eğitimi” düzenliyor.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanlığı 24 Eylül 2014 tarihinde “Tebligat Kanunu ve Uygulamada Yaşanan
Problemler” konulu bir eğitim
düzenlemişti. 13 Ekim 2014 Pazartesi
günü de Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Kültür Merkezi’nde yapılacak olan
eğitime toplam 50 personel katılacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ali
Zağlı, belediye hizmetlerinin daha sağlıklı,
verimli ve standartlara uygun şekilde
yürütülebilmesi için eğitimlere devam
edeceklerini belirtti. İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanı Ali Zağlı
“Eğitimlerimiz sayesinde belediyelerin
çeşitli birimlerinde görev yapan personel
vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli bir
hizmet sunmuş olacak.” dedi.
-Tuncay Karaçelik
T.C. ORTACA 1.İCRA DAİRESİ
2014/469 TLMT TAŞINIRIN AÇIK
ARTIRMA İLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün
kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen
gün, saat ve ayný yerde 2. Artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma
bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin
alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka
paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu;
birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda
birinci 'irtýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði,
mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya
ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði
takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan
olunur. 18/09/2014
1 .Ýhale Tarihi :
2.ihale Tarihi :
Ýhale Yeri
:
No
Takdir Edilen
Değeri TL.
1
38.000.00
22/10/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
07/11/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
Muðla Ýli, Ortaca Ýlçesi, Fethiye Karayolu Üzeri,
Ortaca Adalet Sarayý, Ortaca Adliye Giriþi
- null null / null
Adedi
1
KDV
Cinsi
(Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
%18 45 KK 739 Plakalý , 2012 Model,
FIAT Marka, 250 Tipli,
F1AE0481D1711407 Motor No'lu,
ZFA25000002314493 Þasi No'lu.
Yakýt Tipi Dizel, Rengi Beyaz. 45
KK 739 Plakalý. FIAT Marka. 250
Tipli, 2012 Model. KamyonetPanelvan Cinsli. Beyaz Renkli.
F1AE0481D1711407 Motor Nolu,
ZFA25000002314493 Þase Nolu.
Yakýt Cinsi Dizel, Sol Arka Stoplar
Kýrýk. Sol Ön Kapý Ezik. Sað-Sol
Arka Köþeleri ve Üst Tavan Vuruk,
Sað Taraf Boydan Boya Çizik-Ezik.
Hafif Ýçeri Geçmiþ Durumda. Sað
Tarafta Plastik Yok Vaziyette
(ÝÝK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e
karþýlýk gelmektedir.
RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de
Basın No: 1338
3
haftalık siyasi yerel haber gazetesi
10 EKİM 2014 CUMA
YAVRU CARETTALAR MAVÝ
SULARLA BULUÞTU...
Ýztuzu
Piknik alanýnda
ceset bulundu
Ortaca'da Azman Dede Mesire alanýnda
bir erkek cesedi bulundu.
Ortaca'da Azman Dede Mesire alanında bir erkek
cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi Azman Dede
Mesire alanında bir erkek cesedi gören vatandaşlar,
durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin
yaptığı araştırmada, cesedin Selim Güngör'e (48) ait olduğu
belirlendi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin
ardından Güngör'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin
belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan Göngör'ün cesedinde yapılan ilk
incelemede, kafasında darp izleri olduğu belirtildi.
ÖMER KUNDAKÇI
Hýrsýzlarý ayak
izi ele verdi...
Dalaman ilçesinde Türk Telekom’a ait
tefon hattý kablolarýný keserek çalan iki kiþi
olay yerinde býraktýklarý ayak izlerinden
yakayý ele verdi.
Dalaman ilçesinde Türk Telekom’a ait tefon hattı
kablolarını keserek çalan iki kişi olay yerinde bıraktıkları
ayak izlerinden yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre; Dalaman’ın Gürköy mahallesinde
telefon hatlarında arıza ihbarı alan Türk Telekom yetkilileri
arıza tespiti için gittiklerinde kabloların kesilerek çalındığını
tespit etti. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen
Dalaman İlçe Jandarma komutanlığı ve Ortaca Olay Yeri
İnceleme Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan
incelemede 2 adet menhol kapağının açılarak içerisinden
Türk Telekoma ait (250) metre uzunluğunda iletişim
kablosunun çalındığını belirledi.
Ayak izleri tespit edildi
Diğer taraftan olay yerinde yapılan incelemede 3 kişiye
ait ayrı ayrı ayak izi tespit edildi. Bu çerçevede yürütülen
istihbarı çalışmalar sonucunda M.D. A.G ve E.K. isimli
şahıslar olduğu tespit edilerek A.G ve E.K ikamet ettikleri
evlerinde şüpheli olarak gözaltına alındı. Olay yerinden
alınan ayak izlerinin E.K. isimli şahsın ayakkabısı ile
uyuştuğu tespit edildi.
Zanlı tutuklandı
İfade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan
şüphelilerden A.G. tutuklanırken, E.K.’nin adli kontrol
altında tutulmasına karar verildi. Diğer şüpheli M.D ve
olayda kullanılan aracın aranmasına devam ediliyor.
-Ömer Kundakçı
bayinizde & ÝNTERNETTE
ortacahaber.com
kumsalýndaki caretta
caretta yuvalarýndan yavru
çýkýþlarýnýn sona ermesiyle son
çýkan 11 yavru denize býrakýldý
Caretta carettaların
önemli üreme merkezleri
arasında yer alan İztuzu
Plajında caretta caretta
yavru çıkışları sona erdi.
Deniz Kaplumbağaları
Araştırma Kurtarma ve
Rehabilitasyon Merkezi
(DEKAMER) Müdürü
Prof. Dr. Yakup Kaska,
yaptığı açıklamada, Ağustos
ortasında bırakılan
yumurtalardan bugünlerde
son yavruların çıktığını ve
yavru çıkışlarının sona
erdiğini söyledi.
Deniz kaplumbağalarının
her sezonda bıraktığı
yumurtaların ve yuvaların
korunmasının çok önemli
olduğunu vurgulayan Kaska
şunları kaydetti:
"Sezon boyunca
yuvaların hepsi aynı
sıcaklığa maruz kalmıyor.
Sezonun başında ve
sonunda yapılan
yuvalardaki yumurtalar
daha serin ortamda
gelişiyor. Sezon ortasındaki
yumurtalar ise tamamen
sıcak ortamda gelişiyor. Bu
da kaplumbağaların
cinsiyetlerini değiştiren bir
faktör. Yani sıcaklık yüksek
olursa yavrular dişi oluyor.
Yumurtalar biraz daha serin
ortamda gelişirse erkek
oluyor."
Yumurtlama sezonunun
başındaki ve sezon
sonundaki bir tek yuvanın
dahi korunması gerektiğini
işaret eden Kaska,
yuvalardan çıkan erkek
bireylerin korunması ve
denize gönderilmesinin
önemli olduğunu ifade etti.
Son çıkan yavruların
serin ortamda geliştiği için
muhtemelen erkek
olduğunu belirten Kaska,
"İztuzu'daki son yuvalarda
kalan 11 yavruyu da denize
gönderdik. Yavrular
yaşama şansı bulursa 25-30
yıl sonra tekrar bu
kumsallara gelerek
bölgedeki dişi
kaplumbağalarla çiftleşip
neslin devamlılığını
sağlayacak" dedi.
Belediye Meclisi tatil yapmayacak
Dalamana Belediyesi “Ekim ayı olağan
meclis toplantısı”, Belediye Başkanı
Muhammet Şaşmaz başkanlığında yapıldı.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü
toplantıda önemli bira karara imza atıldı.
Dalaman Belediye Meclisi’nin 2014 yılı
içerisinde tatil yapmayacağı karara
bağlandı.
Diğer taraftan, Hasta Hakları Üyesi
Emine Karakuş Güven’in yanına yedek
üye olarak Belediye Meclis Üyesi Ülkü
Yeşiltuna seçildi. -Soner Aydın
Ortaca SGK’dan bilgilendirme toplantýsý
gerek kendi 4-b (Bağkur)
sigortalılığından, gerek işçi çalıştırdığı
için ödemesi gereken 4-a (SSK) prim
borcundan, gerekse emekli olduktan
sonra bir işyeri açmış veya bir şirkete
ortak olduklarından dolayı ödemesi
gereken Sosyal Güvenlik Destek
Primi (SGDP), isteğe bağlı, EK-5, Ek6, 2925 sigorta prim borcu ve İdari
Para Cezası olanların en geç 31/12/
2014 tarihine kadar kurumumuza
müracaat etmeleri gerekmektedir.
İkinci olarak; 01/01/2012 tarihinden
itibaren zorunlu olarak uygulanan,
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim
borcu olanların; gelir testi yaptırmak
için en geç 31/03/2015 tarihine kadar
Sosyal Yardımlaşma Vakfına, daha
sonra da 30/04/2015 tarihine kadar
borçlarını yapılandırmak için
kurumumuza müracaat etmeleri
gerekmektedir. 01/01/2012 tarihinden
sonra 18 yaşını geçmiş, hiçbir sosyal
güvencesi olamayan, çalışma
hayatında boşluk olanlar veya bu
tarihten sonra kısmi süreli (ay
içerisinde 30 günden az) çalışanlar
durumlarını kurumumuzdan muhakkak
kontrol ettirsinler” dedi.
Mesaj, internet ve basın
yoluyla bilgilendirme
Kanun ile ilgili mesaj, internet ve
basın yoluyla bilgilendirme yapılarak
gündemde tutulması gerektiğine işaret
eden Arslan, “ayrıca 4-b (Bağkur)
kayıtları düzenli olanlar hiçbir şifre
gerektirmeden Kimlik bilgileriyle;
https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/
adresinden bağkur borçlarının ne
kadar olduğunu yapılandırması halinde
ne kadar ödeyeceğini tablolar halinde
görebilmektedir. Yapılandırma talep
dilekçelerini kurumumuzdan
1.sayfadan
devam...
alabileceğiniz gibi http://
www.sgk.gov.tr/ adresindeki
Mevzuat, Yürürlükteki mevzuat,
Genelgeler oradan da 2014-26 sayılı
genelgeden ulaşabilirsiniz. SMS
sistemini kullanan odalarımızın
üyelerine “SGK Prim Borçları
Yapılandırmaları Başladı, Son
Müracaat 31/12/2014” olarak
bilgilendirme mesajı göndermelerinde
fayda var. Ayrıca basın mensubu
arkadaşlarımızın da özellikle
bölgemizde 20 bin’den fazla kişiyi
yakından ilgilendiren GSS için her
şeyin başlangıcı olan “Gelir Testini”
yaptırmaları ve akabinde borçları
çıkması halinde kurumumuza gelerek
yapılandırmaya müracaat etmesi
gerektiği konusunu gündemde
tutmalarında fayda görmekteyim”
açıklamasında bulundu.
-ÖMER KUNDAKÇI
4
haftalık siyasi yerel haber gazetesi
10 EKİM 2014 CUMA
ORTACA’DA KOBANÝ EYLEMÝ
“Barýþýn yolu Kobani’den geçer”
Okçular’da 27
yaþýndaki kadýnýn
cesedi bulundu
Muğla’nın Ortaca ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi
Zehra Çoban’ın (27) av tüfeği ile vurulmuş olarak cesedi
bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ortaca Okçular mahallesinde
oturan Zehra Çoban (27) sabah saatlerinde evinin 200
metre ilersinde Karagöl mevkiinde su kanalının içinde av
tüfeği ile vurulmuş olarak bulundu. Zehra Çoban’ın
cesedini görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen
Dalyan Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinde
güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan
incelemede Çoban’ın öldüğü belirlendi.
Ortaca Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki
incelemesinin ardından Zehra Çoban’ın cenazesi Muğla
Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma
sürdürülüyor. -ÖMER KUNDAKÇI
Atakent Ortaokulu ek
binasý inþaatý baþladý
Dalaman Atakent Ortaokulu, 16 derslikli
ek bina inþaatý temel kazý çalýþmalarý
baþladý. Ýnþaat tamamlandýðýnda Atatürk
ortaokulu da bu binaya taþýnacak, mevcut
okul ise üniversiteye devredilecek.
Dalaman Atakent
Ortaokulu, 16 derslikli ek
bina inşaatı temel kazı
çalışmaları başladı. İnşaat
tamamlandığında Atatürk
ortaokulu da bu binaya
taşınacak, mevcut okul ise
üniversiteye devredilecek.
Dalaman Belediye
Başkanı Muhammet
Şaşmaz, İl Genel Meclis
üyesi olduğu dönemde 29
Kasım 2013 yılında ihalesi
ve 2 Temmuz’da da yer
teslimi yapılan Atakent
Ortaokulu ek binasının
inşaatı ile yakından
ilgileneceklerini söyledi.
Mevcut okul
üniversiteye
devredilecek
Okulun tamamlanmasının Dalaman için çok önemli olduğuna işaret eden
Şaşmaz “Burası tamamlandığında 16 derslikli ve
zemin katı spor kompleksi
olan bir binaya kavuşmuş
olacağız. Aynı zamanda
Atatürk Ortaokulu’da bu
binaya taşınacak. Böylelikle
Atatürk İlkokulu’nu
üniversiteye devrini
sağlamış olacağız. 4 yıllık
açılan Sivil Havacılık
Bölümü’nün bina ihtiyacını
sağlamış olacağız. Daha
fazla üniversite öğrencisi
Dalaman’da eğitim alma
şansı yakalayacak. Buda
Dalaman’ın gelişmesi ve
ekonomik anlamda
canlanması için önemli bir
olaydır. Bina tamamlanana
kadar biz buranın takipçisi
olacağız. İnşallah kısa
sürede inşaat tamamlanır”
dedi. -Soner Aydın
Halklarýn Demokratik Partisi üyesi bir grup,
Kobani'ye destek amacýyla eylem yaptý. Ortaca
Cumhuriyet meydanýnda toplanan eylemciler
slogan atarak basýn açýklamasý yaptýlar.
Halkların Demokratik Partisi üyesi
bir grup, Kobani'ye destek amacıyla
eylem yaptı. Ortaca Cumhuriyet meydanında toplanan eylemciler slogan
atarak basın açıklaması yaptılar.
Halkların Demokratik Partisi
Ortaca İlçe Başkanı Erdoğan
Gümüş’ün de aralarında bulunduğu
grup, IŞİD'in Kobani'ye düzenlediği
saldırıları protesto etti.
Grup adına basın açıklamasını
HDP üyesi Yusuf Uludağ yaptı.
Uludağ, IŞİD'in Kürt halkına yönelik
ağır bir katliamı gerçekleştirmek için
23 gündür Kobani'yi kuşattığını dile
getirdi.
Kobani'nin bütün insanlık ailesi
adına direndiğini ifade eden Yusuf
Uludağ "HDP olarak, bütün yerel
örgütlerimizle ve dostlarımızla Kobani
ve Rojava'yı savunma, destek ve
dayanışma mücadelemizi kararlılıkla
sürdürüyoruz. Türkiye topraklarından
IŞİD’e sağlanan her türlü desteğin
derhal kesilmesi, Özsavunma dahil
Kobani halkının bütün ihtiyaçlarının
sağlanması için Türkiye’den bir
koridor açılması, Rojava’nın Kanton
Yönetimleri statüsünün tanınması
Kobani’de direnenlerin talepleridir. Bu
talepler hepimizin talepleridir. HDP
olarak, IŞİD’in Kobani’yi işgal
etmesinin önü alınamaz bir kırılma ve
felakete sürüklenme ihtimalini güçlü
biçimde barındırdığına bir kez daha
işaret ediyoruz. Çözüm süreci ile
Kobani’nin birbirinden
koparılamayacağını, barışın yolunun
Kobani’den geçtiğini, biri çökerse
diğerinin de çökeceğini ve büyük bir
psikolojik kırılma yaşanacağını bir kez
daha vurguluyoruz." dedi.
IŞİD'in İslamiyet'i maske yaparak
Allah'ın ismini katliamlarını örtmek için
kullanarak yaptıklarına sessiz kalınmamasının istendiği açıklamada, işlenen
cinayetlerin farklı inanç ve mezhepleri
tehdit ettiğini ve IŞİD’in elinde on
binlerce Müslüman’ın kanı olduğunun
unutulmaması gerektiği kaydedildi.
Yusuf Uludağ basın açıklamasında
şunları kaydetti: "Rojava ve Kobani’ye
saldırarak adil ve eşitlikçi, özgürlükçü
bir gelecek umudumuzu yok etmek,
başarabilme umudumuzu kırmak
istiyorlar, buna izin vermeyelim.
Kobani ve Rojava direnişi ile
dayanışmamızı Türkiye’nin her yerine
birlikte taşıyalım. Çözüm ve barış
sürecinin heba edilmesine izin
vermeyelim. IŞİD çetesi, kadınlara
tecavüz ederek, pazarlarda köle olarak
satarak ve kadınları hiçleştirerek
Rojava ve tüm Ortadoğu’da kadınların
uyanışını ve devrimci gelişimini
boğmaya çalışıyor. Farklı inançlara ve
kültürlere yaşam hakkı tanımayan
IŞİD vahşetine karşı ancak güçlerimizi
birleştirirsek, mücadeleyi eşitlik ve
özgürlük temelinde yükseltirsek
başarılı olabiliriz. Rojava Ortadoğu’da
farklı inançların ve halkların eşit ve
barış içinde yaşayabilecekleri yeni bir
yaşam modelidir. IŞİD saldırısı bu yeni
yaşamı boğmayı hedefliyor. Şu çok
açık ki, Türkiye’deki barış süreci
Rojava’dan ayrı düşünülemez. Irak
veya Suriye Kürdistanı’nda yaşanan
savaş ortamı kaçınılmaz olarak
hepimizi doğrudan etkiliyor. Çözüm ve
barış sürecinin sınır ötesi gelişmelerle
etkileşimini değerlendirmek büyük
önem taşıyor. Halklar arasındaki
akrabalık ve komşuluk ilişkileri, Irak
ve Suriye Kürdistanı ile kurulacak
kültürel, ticari, ekonomik, sosyal ve
siyasal ilişkilerde sınır tellerini ve
duvarlarını aşan bir yaklaşımın öncelik
kazanmasını gerekli kılıyor. AKP
iktidarı, bugüne değin izlediği mezhepçi
ve tekçi anlayışa dayalı politikalarla,
Suriye ve Irak’taki cihatçı gruplara
verdiği lojistik, askeri, siyasal ve
manevi destekle sürecin buraya
gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Bu tutuma son verilmelidir. Hükümete
bir kez daha çağrı yapıyoruz:
Kobani’ye destek vermemek, destek
vermek isteyenleri de engellemekle
çözüm sürecini tehlikeye itiyorsunuz.
Talihsiz benzetmelerle, Şengal’de,
Kobani’de ve Rojava’da IŞİD
katliamına karşı direnen güçlerle bu
vahşet çetesini eşitleme hatasından
vazgeçin. Kobani’de direnenlerin
özsavunma başta olmak üzere her
türlü ihtiyacının karşılanması için bir
koridor açılmasına imkan verin. IŞİD,
Türkiye’nin de içsel sorunu olma
yönünde gelişme gösteriyor,
Türkiye’de de örgütleniyor. Bu konuda
suskun kalarak tehlikenin önüne
geçilemez. IŞİD’in Türkiye’deki
yapılanmalarını dağıtın. Bugün IŞİD’in
yenilgiye uğratılması, başta Suriye
olmak üzere Ortadoğu'nun ve
Türkiye’nin demokratikleşmesinin
önünü açacaktır. Ortadoğu yeniden
şekillenirken, haritalar yeniden
çizilirken, özgürlük, adalet, eşitlik ve
demokrasi için mücadele edenlerin
daha güçlü ve hedeflerine bir adım
daha yaklaşıyor olmalarının yolu
budur. Adil, eşitlikçi ve özgürlükçü bir
gelecek umudumuzu büyütmek;
demokrasi, barış ve özgürlüğü
gerçekleştirme umudumuzu yaşatmak
için susmayalım, mücadeleyi
ortaklaştıralım. Yaşadığımız mahalleyi
ve sokağı Kobani ruhuyla direniş
alanına dönüştürelim, IŞİD’in ve
destekçilerinin kaybedeceğini
kesintisiz bir şekilde haykıralım. Her
gün ve her gece direnişi ve
dayanışmayı büyüterek sürdürelim”
denildi.
Cumhuriyet meydanına “Diren
Kobane” pankartı asan grup, Bir süre
oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.
-ÖMER KUNDAKÇI
5
haftalık siyasi yerel haber gazetesi
10 EKİM 2014 CUMA
Markalaþma yolunda bir adým:
Seydikemer’in 2015
bütçesi 30 Milyon
Projede amaç,
Zeytinyaðý Tadým
Eðitimleri Baþlýyor
Zeytinyaðý tadýmýnda
uzman kiþilerin
vereceði eðitimler ile
Muðla’da üretilen
zeytinyaðýný daha
kaliteli hale getirmek
için katýlýmcýlar
bilinçlendirilecek.
Seydikemer Belediyesi Muðla’da bir ilk’e
imza attý. 2015 tahmini bütçesini basýn
kuruluþlarýna açýklama olarak gönderdi.
Açýklamada þu bilgilere yer verildi:
Seydikemer Belediyesi’nin 2015 Yılı Tahmini Bütçesi
30.325 BİN TL olarak kabul edilirken, 14.533 BİN TL’lik
bütçe ile Fen İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı.
5 yıllık Stratajik Plan dahil tüm maddelerin oy birliği ile
geçtiği Seydikemer Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis
Toplantısı iki oturum halinde geçti. Saat 10:00’da başlayan
ilk oturumda 10 madde görüşüldü ve komisyona havale
edilen ‘Bazı Maktu Vergi Harç ve Tarifelere İlişkin
belirlenen tarife grupları’ ile ‘2015 Mali Yılı Belediye
Bütçesi’ maddeleri saat 13.30’da başlayan ikinci bileşimde
yine oy birliği ile karara bağlandı. 30,325 BİN TL olarak
öngörülen 2015 Mali Yılı Bütçesine göre müdürlüklere
verilen pay ise aşağıdaki gibi:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 147.500
Yazı İşleri Müdürlüğü: 750.000
Hukuk İşleri Müdürlüğü: 20.000
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 343.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 2.208.000
Fen İşleri Müdürlüğü: 14.533.500
Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5.300.000
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 3.697.000
Temizlik İşleri Müdürlüğü: 1.800.000
Zabıta Müdürlüğü: 1.100.000
Sağlık İşleri Müdürlüğü: 426.000
Öte yandan 5 yıllık Stratejik Planın da görüşüldüğü
Ekim Ayı Meclis Toplantısında, Başkan Yakup Otgöz,
stratejik plana ekleme yapmak isteyen tüm meclis
üyelerine açık kapı bırakarak fikir sunabileceklerini belirtti.
Muðla’nýn en önemli
tarým ürünlerinden
olan zeytin ve zeytin
yaðý hususunda
farkýndalýk yaratmak.
Zeytinyaðýnýn üretimi
ve tüketimindeki püf
noktalara dikkatleri
çekmek.
Uzun vadede
MUTSO 8 gün sürecek ‘Zeytinyağı Tadım Eğitimi’ düzenliyor. Tüketici, üretici,
akademisyen ayırt edilmeden tüm halk bu eğitimlerden yararlanabilecek.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
(MUTSO), Zeytin Dostu Derneği
Genel Sekreteri Atilla Totoş ile birlikte
yürüttüğü çalışma sonrasında bir proje
geliştirerek Güney Ege Kalkınma
Ajansı (GEKA)’na sundu. GEKA’nın
projeye destek vermesinin ardından
çalışmaları hızlandıran MUTSO ekibi
Muğla’da 8 gün sürecek ‘Zeytinyağı
Tadım Eğitimi’ verecek.
Protokol İmzalandı
GEKA’nın projeyi kabul etmesinin
ardından MUTSO ile GEKA arasında
bir protokol imzalandı. 1 Ekim
Çarşamba günü MUTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ile
GEKA Muğla Yatırım Destek Ofisi
Uzmanı M. Yasin Kartal arasında
imzalanan protokolün ardından 13-20
Ekim tarihleri arasında 8 gün sürecek
olan eğitimler için çalışmalara hız
verildi.
Basın Toplantısı Düzenlendi
MUTSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mustafa Ercan ile Zeytin
Dostu Derneği Genel Sekreteri
Atilla Totoş 2 Ekim Perşembe günü
bir basın toplantısı düzenleyerek konu
hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren Başkan Yardımcısı
Mustafa Ercan, eğitimler hakkında
bilgi verdi. Ercan: “GEKA 2014 Yılı
Teknik Destek Programı
kapsamında Odamızın ‘Zeytinyağı
Duyusal Tadım Eğitimi’ proje adı
ile yapmış olduğu başvuru
onaylanmış ve destek almaya hak
kazanmıştır. Proje kapsamında
eğitimler MUTSO
Koordinatörlüğünde 13-20 Ekim
tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir. MUTSO
Konferans Salonunda
gerçekleştirilecek olan 8 eğitimin
her birine 25-30 kişi arası bir
katılım uygun görülmüş ve
toplamda 200 kişiye ulaşılması
hedeflenmektedir.” ifadelerine yer
verdi.
Mustafa Ercan’ın konuşmasının
ardından projenin ana fikrini
açıklamak için söz alan Atilla Totoş:
üreticiler daha kaliteli
zeytinyaðý üretecek ve
Muðla ili zeytin ve
zeytinyaðý üretimi
konusunda
markalaþacak
“Bu projede amacımız, Muğla’nın
en önemli tarım ürünlerinden olan
zeytin ve zeytin yağı hususunda
farkındalık yaratmaktır.
Zeytinyağının üretimi ve
tüketimindeki püf noktalara
dikkatleri çekmek istiyoruz.
Zeytinyağı tadımında uzman
kişilerin vereceği eğitimler ile
Muğla’da üretilen zeytinyağını
daha kaliteli hale getirmek için
katılımcılar bilinçlendirilecektir.
Sonuç olarak uzun vadede
üreticiler daha kaliteli zeytinyağı
üretecek ve Muğla ili zeytin ve
zeytinyağı üretimi konusunda
markalaşacaktır.” dedi.
Aynı zamanda Eczacı olan Atilla
Totoş, Muğla’da dikimi en fazla olan
Memecik zeytin türü hakkında bilgi
verirken, gazeteciler ile zeytinyağının
bilinmeyen özellikleri hususunda da bir
sohbet gerçekleştirdi. Totoş, doğru
zeytinyağı hazırlayın, hastalanmayın
mesajı verdi. Basın toplantısı sorucevap şeklinde geçen verimli sohbetin
ardından sona erdi.
Kaza “GELÝYORUM!” dedi...
Ortaca’da duble yolda ters yönden giden motosiklet
sürücüsü karþýdan gelen araçla kafa kafaya çarpýþtý.
Kazada 19 yaþýndaki motosiklet sürücüsü Ekrem
Akboyun yaralandý.
Ortaca’da duble yolda ters
yönden giden motosiklet sürücüsü
karşıdan gelen araçla kafa kafaya
çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki
motosiklet sürücüsü Ekrem
Akboyun yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza
Muğla-Fethiye duble yolu
Ortaca Sarıgerme
kavşağında meydana
geldi. İlker Karaşahin
idaresindeki 34 GZ 3153
plakalı araç yolun ters
yönünden gelen Ekrem
Akboyun (19)
idaresindeki 48 RY
161plakalı motosiklet ile
kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole
yuvarlanan motosiklet sürücüsü
Akboyun vücudunun çeşitli
yerlerinden yaralandı.
112 acil yardım ekipleri
tarafından ilk müdahalesi olay
yerinde yapılan Akboyun Ortaca
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan tetkikte ayağında ve
vücüdunun çelşitli yerlerinde kırık
olduğu tespit edilen Ekrem
Akboyun Muğla Sıtkı Koçman
Araştırma Hastanesine sevk
edildi.
Diğer taraftan,
Ekrem Akboyun’un
evinin duble yolun
karşısında olduğu, evine
kısa mesafeden gitmek
için ters yönde seyir
ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili
soruşturma sürdürülüyor.
-ÖMER
KUNDAKÇI
6
haftalık siyasi yerel haber gazetesi
10 EKİM 2014 CUMA
Behçet Saatçi’ye
MHP’den Sert Eleþtiri
FETHÝYE BELEDÝYE BAÞKANI SAATÇÝ’YÝ
DE ELEÞTÝREN MHP MUÐLA ÝL BAÞKANI
MEHMET KORKMAZ. “MÝLLÝYETÇÝ
DUYGULARLA HAREKET EDÝP, AKP ÝLE
FLÖRT ETMEK SÝYASÝ AHLAKA DA
AYKIRIDIR” DEDÝ.
MHP Muğla il Başkanı Mehmet Korkmaz, son
günlerde IŞİD bahanesi ile sokaklara çıkan PKK ve
yandaşlarının ülkeyi yangın yerine çevirdiğini söyledi.
Korkmaz “Son olaylar şunu açık olarak ortaya koyuyor.
Bu coğrafyada barışın ve kardeşliğin Türk Milleti çatısı
altında devam etmesi gerektiği bir kez daha
anlaşılmaktadır. AKP’nin çözüm süreci ortaklarının
sergilediği isyan provalarına milliyetçi kesim kesinlikle izin
vermeyecektir” dedi.
MHP İl Başkanı Korkmaz, yaklaşan genel seçimlerle
ilgili olarak AKP ‘ye geçmek için zemin yoklayan Fethiye
Belediye Başkanı Behçet
Saatçi’yi de eleştirdi.
Korkmaz bu konuda şunları
söyledi:
“ MHP’nin yükselişini
engellemeye çalışanları
ibretle izliyoruz. Milliyetçi
duyguları istismar ederek
AKP ile flört etmeyi ihanet
olarak değerlendiriyoruz.
Behçet Saatçi, Genel
Başkanımız Sayın Devlet
Bahçeli’yi de asılsız
ithamlarla suçlayarak bir
yerlere sıçramak istemektedir. Aslında kendisinin bu
çıkışlarındaki esas maksadın “Fethiye’ye Hizmet”
söylemleriyle AKP’ye geçmesini meşrulaştırma
çabalarının bir ürünü olduğunu biliyoruz. Ancak
oluşturmaya çalıştığı algının ve meşrulaştırmaya çalıştığı
yanlışın milliyetçi duygularını suiistimal ederek oylarını
aldığı vatandaşlarımız nezdinde bir itibarı olmadığını da
hatırlatmak isterim”
Korkmaz, Saatçi’yi sağduyulu olmaya, doğruları saptırmamaya da çağırdı ve daha sonra şunları söyledi: “Şu hususları gayet net bir şekilde ifade etmeliyim: Ülkücüler için;
şehidinin mektubunu kullanarak şov yapan, ardından Türk
Milliyetçiliğini ayaklar altına almakla övünen, 12 yıl boyunca sadece bir defa, mecburiyetten “Türk” olduğunu (!)
söyleyen, adeta “Türküm” demekten utanan, kendi ülkesini
adeta ateşin içine atan, yetmemiş gibi İslam coğrafyasında
da Truva atı misali BOP eş başkanlığı görevini layıkıyla!
yerine getirip, milyonlarca Müslümanın kanına giren
birisinin adıyla anılmak bir züldür. Bir hakarettir. Ülkücü
Hareketin hiçbir mensubu eline Müslüman kanı bulaşmış
bir şahsiyetin çatısı altında “ikbal” aramaz.”
Kaptan June’dan 6.kitap
Tatilini geçirmek için 1986 yýlýnda geldiði Dalyan’da 28 yýlýný geçiren 94 yaþýndaki
Ýngiliz çevreci JuneHaimoff “Kaptan June” yaþam öyküsünü anlatan 6. kitabýnýn
tanýtým kokteyli ve imza günü Dalyan’da yapýldý.
Tatilini geçirmek için 1986 yılında
geldiği Dalyan’da 28 yılını geçiren 94
yaşındaki İngiliz çevreci JuneHaimoff
“Kaptan June” yaşam öyküsünü
anlatan 6. kitabını yazdı.
Ortaca’ya bağlı Dalyan’da
yaşayan JuneHaimoff “Kaptan June”
6. kitabı “Kaptan June ve Dalgalar”ı
Dalyan Resort otelde düzenen
kokteylle tanıttı. Gelirinin bir
bölümünün kaptan June tarafından
kurulan “Kaptan June Deniz
Kaplumbağaları Vakfı”na bağışlanan
kitap İngilizce olarak Remzi
Kitabevinden çıktı.
JuneHaimoff, “Kaptan June ve
Dalgalar” adlı kitabında 1975 yılında
Yunan adasından teknesiyle Dalyan’a
ilk gelişini, bölgenin eşsiz doğasını ve
caretta carettaları ile ünlenen
Dalyan’a nasıl hayran kaldığını
anlatıyor.
Dalyan Resort otel sahibi ve
DOKTOB Başkanı Yücel Okutur
“Kaptan June bölgemize geldiği 1986
yılından bu yana gerek çevrenin
korunmasında gerekse bölgemizin
uluslararası anlamda tanıtılmasında
önemli katkıları olmuştur. Yazdığı bu
son kitabı ile de bunu devam
ettirmiştir. Kendisine çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
kaplumbağaları Caretta Caretta´larla
karşılaştı. Nesli tükenmeye yüz
tutmuş bu kaplumbağaları gözleyerek
bu sahillere nasıl, ne zaman
geldiklerini, yumurtlama, üreme ve
Akdeniz'e geri dönüşleri hakkında
bilgi edindi.
Caretta carettaların yuvalama ve
yaşam alanı olan İztuzu Sahili'nde otel
yapılmak istendiğini öğrendiğinde bir
kampanya başlatarak dünyanın ilgisini
bu kumsala çekti ve otel yapma
girişiminin durdurulmasını sağladı.
Ankara'da dönemin başbakanıTurgut
Özal ile görüşen Haimoff, Özel Çevre
Koruma Kurumu'nun kurulmasında
önemli rol oynadı. Bu mücadelenin ve
kazanılan zaferin öyküsünü 2002
yılında İngiltere'de yayınladığı "Captain June and the Dalyan Turtles"
kitabında anlattı. Kitap aynı yıl
"Kaptan June ve Kaplumbağalar" adı
altında Türkçeye çevrildi ve Remzi
vatandaşı oldu. Kurduğu Kaptan June
Deniz Kaplumbağalarını Koruma
Vakfı (kısaca "Kaplumbağa Vakfı")
2011 yılı başında tescillendi. Haimoff
ayrıca, Birleşik Krallık kraliçesi II.
Elizabeth tarafından yılbaşında ve
doğum gününde yaklaşık 1350 ismi
kapsayacak şekilde yılda iki kez
yayınlanan "Britanya Onur Listesi"nin
2011 yılbaşı itibariyle yer aldı.
Carettaların yuvalanma alanı
İztuzu sahilinde başlanılması
düşünülen bina yapılanmasına karşı
oluşturduğu kamuoyu ile İztuzu’ndaki
betonlaşmaya engel olan, carettaların
korunmasında yaptığı çalışmalardan
dolayı İngiliz Kraliyet Kraliyet
Ailesi’nin “Kraliyet Nişanı” takmaya
layık gördüğü JuneHaimoff, Dalyan’a
yerleştikten sonra kendi adıyla Deniz
Kaplumbağalarını Koruma Vakfı’nı
kurdu. JuneHaimoff, yazdığı ilk kitabı
“Kaptan June ve Kaplumbağalar”
Kitabevi tarafından yayınlandı. June
Haimoff ayrıca 2003 yılında geliri
Caretta Carettaların korunması
amacıyla kullanılmak üzere tek
şarkılık CD yaptı.
Dalyan halkının "Kaptan June"
olarak hitap ettiği Haimoff, halen
Köyceğiz Gölü-Dalyan ve çevresinin
doğa bekçiliğini sürdürmekte,
bölgedeki doğal dengeleri tehlikeye
iten yapılanmaları engellemeye
çalışmaktadır. Çalışmalarını
Toparlarbeldesinin sınırları içinde
bulunan günlük ağaçlarının
kurtarılması üzerinde
yoğunlaştırmıştır. Dalyan Belediyesi
tarafından evinin bulunduğu sokağa
kendi adı verilmiştir.
Haimoff, 2009 yılında Türk
dan sonra sırasıyla; “Üniversitelilerin
Caretta Nöbeti, Carettayı Dalgıçlar
kurtardı”, İngiltere’de yayımlanan
“MakeWaves,
BreakfastWithCaptanJune,
TheAdvantures Of LolaThaCatThat
Can” adlı eserleri kaleme aldıktan
sonra son kitabı Kaptan June ve
Dalgalar adlı kitabını yazdı.
-ÖMER KUNDAKÇI
Kaptan June kimdir?
Londra'nın doğusundaki Essex
vilayetinde (county), 1922 yılında
doğdu. Babası, ünlü bir petrol
mühendisi idi. Babasının işi nedeniyle
çocukluğu Uganda, İran, Irak'ta geçti.
Gençliğinde opera şarkıcısı olmak için
müzik, dans ve bale okuluna gitti,
daha sonraları yağlıboya resim
çalışmalarına başladı. İki evlilik yaptı.
Haimoff soyadını taşıyan ikinci eşi ile
ABD'de ve İsviçre'de yaşadı. Dünya
jet sosyetesinde yer aldı. İkinci
eşinden ayrıldıktan sonra satın aldığı
bir balıkçı teknesi ile Ege'de seyahat
etti ve Yunanistan'da 20 yılını geçirdi.
Dalyan’la ilk tanışma
31 EKÝM-01 KASIM 2014
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi-Muðla
TMMOB MÝMARLAR ODASI
İlk defa Temmuz 1975´te
teknesiyle Dalyan sahilindeki Ekincik
Koyu'na geldi. Daha sonra tatilini
geçirmek için sürekli bu bölgeye
geldi. Dalyan'a 1986'daki gelişinde
İztuzu Plajı'nda bir barakada ve
teknesinde yaşamaya başladı. Bu
dönemde, geceleri yumurta bırakmak
için kumsala gelen deniz
bayinizde & ÝNTERNETTE
ortacahaber.com
Download

Ek için TIKLAYINIZ