T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2000 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
1
2
5
15
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ozkul, S., Harmancioglu, N.B., Singh, V.P.,"Entropy-Based Assessment of Water Quality Monitoring Networks",
ASCE Journal of Hydrologic Engineering, vol. 5, no. 1, pp. 90-100, 2000, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Ünal Öziş, Ferhat Türkman, Türkay Baran, Yalçın Özdemir,"Güneydoğu Anadolu Projesi ve Hidro-Politik
Yönleri", Yapı Dünyası, 50 (Mayıs 2000), s. 37 - 47, 2000, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Serhan TANYEL, Çetin VARLIORPAK,"Cowan M3 Dağılımının Trafik Akımlarının Modellenmesinde
Kullanımı", D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:2 / Sayı: 3 / s.35-49 / 2000, 2000, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Ozden, G., Kagawa, T.,"Experimental Cyclic p-y Curves for Saturated Loose Sand", The International
Conference of Geotechnical & Geological Engineering, AVUSTRALYA, Kasım 2000, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Koç A., Güney M,"In Situ Measurements of Waterhammer In Pumping Stations", Advances In Civil Engineering,
K.K.T.C., Ekim 2000, volume 4,1597-1605, Uluslararası Hakemli organizasyon
Harmancıoğlu, N.B., Ozkul, S.D., Fıstıkoğlu, O.,"Integrated Catchment Management Plan Proposed for a
Drinking Water Supply Reservoir", FRIEND, UNESCO International Hydrology Programme International Seminar
on Hydrology of the Mediterranean Regions, FRANSA, Ekim 2000, Uluslararası Hakemli organizasyon
Şengöz B., Tanyel S.,"Geometric design of roundabouts and their applicability in Turkey", Advances in Civil
Engineering 4th International Congress, K.K.T.C., Kasım 2000, Proceedings of the Advances in Civil
Engineering 4th International Congress,1587, Uluslararası organizasyon
Tanyel S., Şengöz B., Varlıorpak Ç.,"Composite headway distributions and their applicability in Turkey",
Advances in Civil Engineering 4th International Congress, K.K.T.C., Kasım 2000, Proceedings of the Advances
in Civil Engineering 4th International Congress,1657-1662, Uluslararası organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
M DÜZGÜN, HH CATAL, Y ERTUTAR,"Prefabrike yapılarda zemin-üst yapı etkileşimi", 10. Prefabrikasyon
Sempozyumu, İSTANBUL, Nisan 2000, 10. Prefabrikasyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı,57-66, Hakemli
organizasyon
Selçuk TÜRKEL, Halit YAZICI, Bülent BARADAN,"An Investigation on the Alkali-Silica Reactivity of İzmir Region
Aggregates", Cement and Concrete Technology in the 2000 s, İSTANBUL, Eylül 2000, Cement and Concrete
Technology in the 2000 s Proceedings Volume 2,419-427, Uluslararası Hakemli organizasyon
Selçuk TÜRKEL, Halit YAZICI, Bülent BARADAN,"Deprem Hasarlarında Beton Kalitesi ve İşçiliğinin Önemi",
Batı Anadolu'nun Depremselliği Sempozyumu, İZMİR, Mayıs 2000, Batı Anadolu?nun Depremselliği
Sempozyumu Bildiriler,433-440, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2000 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
1
2
5
15
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Topal A., Şengöz B.,"Bitümlü karışımlarda kullanılan ince taneli agregaların köşeliliğinin belirlenmesi ve
kullanılabilirliğinin saptanması", 3. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA, Kasım 2000, ASFALT 2000
3. Ulusal Asfalt Sempozyumu,184-193
Çatal, S.,"Deprem Mukabele Hesaplarında Matematiksel Çözüm Yöntemlerinin Kıyaslanması", Batı Anadolunun
Depremselliği Sempozyumu, BORNOVA, Mayıs 2000, Batı Anadolunun Depremselliği Sempozyumu,400-405,
Hakemli organizasyon
Ü ÇELEBİ, H H CATAL,"Taşıyıcı sistemi çok katlı betonarme sistemlerden oluşan yapılarda inşaat derzlerinin
yapının deprem davranışına etkisi", Batı Anadolunun Depremselliği, İZMİR, Mayıs 2000, Batı Anadolunun
Depremselliği Bildiriler Kitabı,393-399, Hakemli organizasyon
Harmancıoğlu, N.B., Özkul, S.D., Fıstıkoğlu, O.,"Future of Karst Studies Within an Integrated Water Resources
Perspective", Karst-2000, International Symposium and Field Seminar on Present State and Future Trends of
Karst Studies, MARMARİS, Eylül 2000, Uluslararası Hakemli organizasyon
Halit YAZICI, Selçuk TÜRKEL, Bülent BARADAN,"High Temperature Resistance of Pumice Mortar", Cement and
Concrete Technology in the 2000 s, İSTANBUL, Eylül 2000, Cement and Concrete Technology in the 2000 s
Proceedings Volume 2,457-464, Uluslararası Hakemli organizasyon
Halit YAZICI, Selçuk TÜRKEL, Bülent BARADAN,"Betonarme Yapılarda Korozyon", Batı Anadolu'nun
Depremselliği Sempozyumu, İZMİR, Mayıs 2000, Batı Anadolu?nun Depremselliği Sempozyumu
Bildiriler,441-449, Hakemli organizasyon
HH CATAL,"Deprem hasarlarının süneklilik yönünden incelenmesi", Deprem Bölgelerinde Yapılaşma
Sempozyumu, İZMİR, Kasım 2000, Deprem Bölgelerinde Yapılaşma Sempozyumu Bildiriler Kitabı,80-86,
Hakemli organizasyon
Şengöz B., Topal A., Tanyel S.,"Kireçin asfalt kaplamalarında kullanımı", 3. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve
Sergisi, ANKARA, Kasım 2000, ASFALT 2000 3. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi,82-89
H H CATAL, MY YARDIMCI,"Tasarım ivme spektrumlarının zemin türlerine göre irdelenmesi", Batı Anadolunun
Depremselliği Sempozyumu, İZMİR, Mayıs 2000, Batı Anadolunun Depremselliği sempozyumu Bildiriler
Kitabı,387-392, Hakemli organizasyon
Gürkan ÖZDEN,"Kazıklı Temellerin Dinamik Yükler Altında Performansı", Batı Anadolu'nun Depremselliği
Sempozyumu, İZMİR, Mayıs 2000, Batı Anadolu?nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,369-375,
Hakemli organizasyon
Doç.Dr. Serap KAHRAMAN, Araş.Gör. Gökhan ŞAKAR,"Prefabrike Yapılar ve Yapı Denetimi", 10.
Prefabrikasyon Sempozyumu, İSTANBUL, Mayıs 2000, 10. Prefabrikasyon Sempozyum Bildirileri,79-88,
Hakemli organizasyon
HH CATAL, M DÜZGÜN, ÖZ ALKU,"Prefabrike yapıların düğüm noktalarının deprem etkisi altında
incelenmesi", 10. Prefabrikasyon Sempozyumu, İSTANBUL, Nisan 2000, 10. Prefabrikasyon Sempozyumu
Bildiriler Kitabı,21-27, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2001 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
3
3
22
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Ünal Öziş, Türkay Baran, Yalçın Özdemir, Okan Fıstıkoğlu,"Türkiye Açısından Sınır-Aşan Sular", Meteoroloji
Mühendisliği, ISSN 1301-1103, s. 34 - 39, 2001, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Ünal ÖZİŞ, Ferhat TÜRKMAN, Türkay BARAN, Yalçın ÖZDEMİR, Yıldırım DALKILIÇ,"Hidro-politik Açıdan
Güneydoğu Anadolu Projesi", Meteoroloji Mühendisliği Dergisi, 1/1/43-49/2001, 2001, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Gürkan ÖZDEN,"Marjinal Zeminlerde Temel Sorunlar", İnşaat ve Malzeme, Sayı: 161 / 60-64, 2001, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Onusluel, G., Ozkul, S., Harmancioglu, N.B.,"Regional Flood Frequency Analysis Using L-Moments", CIVILCOMP2001, "The Eighth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing", AVUSTURYA,
Eylül 2001, Uluslararası organizasyon
Nilgun B. Harmancioglu, Gulay Onusluel,"Sustainable Management of Water-Short Basins", Agence de l'Eau
Rhone Méditerranée Corse, International Symposium on Scientists and Decision Makers Acting Together for
Sustainable Management of Our River Systems, FRANSA, Haziran 2001, International Symposiom on Scientists
and Decision Makers Acting Together for Sustainable Management,1-10, Uluslararası organizasyon
Harmancioglu, N.B., Cetinkaya, C.P., Ozkul, S.D.,"Assesment of Information Related to Floods", The 8th
International Confrence Civil & Structural Engineering Computing, AVUSTURYA, Eylül 2001, Proceedings of the
Eight International Conference on Civil and Structural Engineering Computing,ISBN 0-948749-77-6 (XXVII127), Uluslararası Hakemli organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Güney M, Koç A. C.,"Pompa ve Basınç Düşürücü Vana İçeren Su Dağıtım Şebekelerinin Farklı Yaklaşımlarla
Hesaplanması", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi, ANKARA, Kasım 2001, bildiriler kitabı su
grubu,29, Hakemli organizasyon
Özkul, S., Onuşluel, G., Harmancıoğlu, N.,"Su Kaynaklarının Yönetimi ve Karar Vermede Bilgisayar Modellerinin
Kullanımı", III. Ulusal Hidroloji Kongresi, İZMİR, Haziran 2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,s.
311-322
HH ÇATAL,"Elastik çubukların II.Mertebe tesirlerine göre başlangıç değerleri metodu kullanılarak dinamik
analizi", XII Ulusal Mekanik Kongresi, KONYA, Eylül 2001, XII Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler,215-222,
Hakemli organizasyon
Harmancıoğlu, N.B., Ozkul, S.D.,"Entropy-Based Design Considerations for Water Quality Monitoring Networks",
NATO-ARW on Integrated Technologies for Environmental Monitoring and Information Production, MUĞLA,
Eylül 2001, Integrated Technologies for Environmental Monitoring and Information Production,pp. 119-138
(CPCI-S tarafından taranmaktadır), Uluslararası Hakemli organizasyon
Kamile TOSUN, Halit YAZICI, Bülent BARADAN,"Uçucu Kül ve Silika Tozunun Alkali-Silika Reaksiyonuna
Etkisinin incelenmesi", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi, ANKARA, Kasım 2001,
Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı,-
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2001 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
3
3
22
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Okan Fıstıkoğlu, Nilgün Harmancıoğlu,"Yukarı Gediz Havzasında Aylık Su Bütçesi Modeli Uygulaması", III.
Ulusal Hidroloji Kongresi, İZMİR, Haziran 2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,269-278, Hakemli
organizasyon
Selçuk TÜRKEL,"Beton ve Çeliğin Kalite Kontrol Yöntemleri", Yapı Denetimi Sempozyumu, İZMİR, Nisan
2001, YAPI DENETİMİ BİLDİRİLER KİTABI,25-34
Serap Kahraman, Özgür Özçelik,"Depreme Bağlı Yangınların Oluşum Mekanizmaları ve Alınabilecek
Önlemler", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI.Teknik Kongre ve Sergisi, ANKARA, Kasım 2001, Teknik
notlar,s.43-52, Hakemli organizasyon
Serhan Tanyel, Ali Topal, Çetin Varlıorpak,"Araç Hızlarına Bağlı Olarak Yaya Güvenliğinin Belirlenmesi", Trafik
ve Yol Güvenliği Kongresi, ANKARA, Nisan 2001, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi,1-9
Türkay BARAN, Okan ÇAKMAKOĞLU,"Aras Havzası Su Potansiyelinin Belirlenmesi", III. Ulusal Hidroloji
Kongresi Bildiriler Kitabı, İZMİR, Haziran 2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi, Bildiriler,629 - 632, Hakemli
organizasyon
Türkay BARAN, Yıldırım DALKILIÇ, Baykan AVCI, Ferhat TÜRKMAN,"Batı Anadolu Santralları Üretim
Maliyeti-Yük Faktörü İlişkileri", Ankara, İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi, ANKARA, Mayıs 2001,
Ankara, İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi Bildiriler,79-90, Hakemli organizasyon
Türkel S, Yazıcı H,"Beton tabancası deney yönteminin güvenilirliğine ilişkin iki uygulama", Türkiye İnşaat
Mühendisliği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi, ANKARA, Kasım 2001, XVI. Teknik Kongre Teknik Notlar,24,
Hakemli organizasyon
Yıldırım DALKILIÇ, Türkay BARAN, Baykan AVCI, Ferhat TÜRKMAN,"Batı Anadolu Santralları İşletim
Düzeni", Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İZMİR, Ocak 2001, ,
Çatal, S. (Alku),"Doğrusal Olmayan Elastik Eğri Diferansiyel Denkleminin Çözüm Yöntemlerinin Kıyaslanması",
TUMTMK, XII. Ulusal Mekanik Kongresi, KONYA, Eylül 2001, TUMTMK, XII. Ulusal Mekanik Kongresi,885-889,
Hakemli organizasyon
Ö CİVALEK, HH CATAL,"Geriye yayılma sinir ağı kullanılarak elastik kirişlerin eğilme titreşimlerinin yaklaşık
hesabı", XII Ulusal Mekanik Kongresi, KONYA, Eylül 2001, XII Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler Kitabı,203212, Hakemli organizasyon
Ferhat TÜRKMAN, Türkay BARAN, Yıldırım DALKILIÇ,"Su Kaynaklarının Korunmasında Hukukun İşlevi", III.
Ulusal Hidroloji Kongresi, İZMİR, Haziran 2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi, Bildiriler,180-190, Hakemli
organizasyon
Düzgün M, Ertutar Y, Tanarslan HM,"Çok katlı betonarme perde-çerçeveli yapılarda alfam perde katkı
katsayısı ile ilgili pratik bir hesap yöntemi", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI teknik kongre ve sergisi, ANKARA,
Kasım 2001, Bildiriler kitabı,116-125, Hakemli organizasyon
Cem P. Çetinkaya, Cenk Çetin, Nilgün B. Harmancıoğlu, Hasan Akyar,"Su Kalitesi Gözlem Ağlarında Maliyet
Analizi", III. Ulusal Hidroloji Kongresi, İZMİR, Haziran 2001, III Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,s. 185192, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2001 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
3
3
22
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Birol KAYA,"PVC borularda serbest yüzeyli akım durumu için pürüzlülük katsayısının incelenmesi", Türkiye
İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi, ANKARA, Kasım 2001, Bildiriler Kitabı,No:31, Hakemli
organizasyon
A:ALKAN,"Karst pınar katkılı akarsularda, serbest yüzeyli akışlı çevirme santralları için akım sürek eğrilerinin
modellenmesi", III. Ulusal Hidroloji Kongresi, İZMİR, Haziran 2001, III. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler
Kitabı,247-254, Hakemli organizasyon
A.ALKAN, B.KAYA,"Su kaynaklarının korunmasına yönelik yasal mevzuatın irdelenmesi", 1. Çevre ve Jeoloji
Sempozyumu , ÇEVJE'2001 Yeraltı Suları ve Çevre Sempozyumu, İZMİR, Mart 2001, 1. Çevre ve Jeoloji
Sempozyumu, ÇEVJE'2001 Yeraltı Suları ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler,15-23, Hakemli organizasyon
Güney M, Koç A.C.,"Yeraltısuyu Akımı Denklemlerinin İki Boyutlu Matematiksel Model Kullanılarak Sayısal
Çözümü", III. Ulusal Hidroloji Kongresi, İZMİR, Haziran 2001, bildiriler kitabı,487-494, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2002 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
2
6
8
7
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Okan Fistikoglu, Nilgun B. Harmancioglu,"Integration of GIS with USLE in Assessment of Soil Erosion", Water
Resources Management, 16/6/447-467/2002, 2002, Araştırma Makale,SCI-Expanded
HH CATAL,"Free vibration of partially supported piles with the effects of bending moment, axial and shear force",
Engineering Structures, 24/12/1615-1622/2002, 2002, Araştırma Makale,SCI
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Baran, T., Özkul, S.,"Türkiye'de Su Hukuku", Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri
Dergisi, Su-1 Özel Sayısı, 47, 2002-3, Sayı:419, s. 52-54, 2002, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Gülay Onuşluel, Nilgün Harmancıoğlu,"Su Kaynaklı Doğal Afet: Taşkın", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,
Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Su II Özel Sayısı, 47/2002-4-5-6, Sayı: 420-421-422, s. 131-132,
2002, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
HH CATAL,"3 Şubat 2002 Sultandağı depremin yapı mühendisliği yönünden incelenmesi", Dokuz Eylül
üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 4/3/57-66/2002, 2002, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mehmet Emin Kural, Erden İnce,"I Profilli Çelik Kirişlerin LRFD ve TS 648 Şartnamelerine göre Dizaynı", İnşaat
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Dergisi, 104/25-30/2002, 2002, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Özkul, S., Baran, T., Harmancıoğlu, N.B.,"Su Kaynakları Planlaması ve Yönetiminde Kurumsal Sorunlar",
Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Su-1 Özel Sayısı, 47, 2002-3,
Sayı:419, s. 48-51, 2002, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Ünal ÖZİŞ, Ferhat TÜRKMAN, Türkay BARAN, Yalçın ÖZDEMİR, Yıldırım DALKILIÇ,"Güneydoğu Anadolu
Projesi ve Su Siyaseti", Türkiye Mühendislik Haberleri, 47/420-421-422/35-45/2002, 2002, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Harmancioglu, N.B., Ozkul, S.D., Onusluel, G.,"Assessment and Redesign of Water Quality Monitoring Networks",
International Conference on Automation in Water Quality Monitoring, AVUSTURYA, Mayıs 2002, Proceedings of
International Conference on Automation in Water Quality Monitoring: Automonet 2002,217-224, Uluslararası
organizasyon
Arısoy B, Arısoy Y,"A Practical Approach for Finding Optimal Routes in Property Assessment", International
Association of Assessing Officers 68th Annual Conference on Assessment Administration, AMERİKA
BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Ekim 2002, Uluslararası organizasyon
Ali Hakan Oren, Abidin Kaya,"Physicochemical Aspects of Mixed Clay Minerals.", 6th International Symposium on
Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, GÜNEY KORE, Temmuz 2002,
Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development,37-46, Uluslararası Hakemli organizasyon
Harmancıoğlu, N.B., Özkul, S.,"Entropy-Based Assessment of Rainfall Networks", ASCE-EGS III. International
Conference on Water Resources, MISIR, Nisan 2002, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2002 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
2
6
8
7
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Şengöz B., Topal A.,"The use of hydrated lime as an antistiripping additive in hot-mix asphalt", 3rd International
Conference, Bituminous Mixtures and Pavements, YUNANİSTAN, Kasım 2002, 3rd International Conference
Bituminous Mixtures and Pavements,Volume I/ 583-592, Uluslararası organizasyon
Okan Fistikoglu, Nilgun B. Harmancioglu,"Development of a Cell-Based Parsimonious Catchment Model",
Integrated Assessment and Decision Support Proceedings of the First Biennial Meeting of the IEMSs, İSVİÇRE,
Haziran 2002, Integrated Assessment and Decision Support Proceedings of the First Biennial Meeting of the
IEMSs v1,387-392, Uluslararası Hakemli organizasyon
Nilgun B. Harmancioglu, Cem P. Cetinkaya,"Resource Management in Water Short Basins", The International
Conference on Water Resources Management in Arid Regions, KUVEYT, Mart 2002, Proceedings of the
International Conference on Water Resources Management in Arid Regions,?, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Nilgun B. HARMANCIOĞLU, Yılmaz İÇAĞA, Ali GÜL,"The Use of an Optimization Method in Assessment of
Water Quality Sampling Sites", EWRA 5. Uluslararası Konferansı, YUNANİSTAN, Eylül 2002, Conference
Proceedings,414-427, Uluslararası organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Ferhat TÜRKMAN, Yıldırım DALKILIÇ,"Su Yapıları Sistemleri", Antakya, Su Havzalarında Toprak ve Su
Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, ANTAKYA (MRK), Eylül 2002, Antakya, Su
Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu,18-28
K.Tosun, H.Yazıcı, B.Baradan,"The Effect of Silica Fume and Fly Ash on Alkali-Silica Reaction", Fifth
International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Eylül 2002, Proceedings of Fifth
International Congress on Advances in Civil Engineering,815-824, Uluslararası Hakemli organizasyon
Yrd.Doç.Dr.Selçuk TÜRKEL,"Yapı Malzemelerinin Yangına Dayanıklılığı", Endüstriyel Tesislerde Yangından
Korunma ve Yangınla Mücadele Semineri, İZMİR, Ocak 2002, Teknik Seminer-Endüstriyel Tesislerde
Yangından Korunma ve Yangınla Mücadele,60-70
Topal A., Şengöz B.,"Bitümlü çatı örtüsü (Shingle) atıklarının bitümlü sıcak karışımlarda değerlendirilmesi", 4.
Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, BALIKESİR, Eylül 2002, Balıkesir Üniversitesi IV. Mühendislik Mimarlık
Sempozyumu,126-132
Selçuk TÜRKEL,"Kirli ve Temiz Deniz Sularının Karma Suyu Olarak Kullanımının Taze ve Sertleşmiş Betonun
Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri", Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi IV.Mühendislik ve
Mimarlık Sempozyumu, BALIKESİR, Eylül 2002, Hakemli organizasyon
S.Türkel, V.Alabaş,"İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü
Uygulama Sürelerinin Etkileri", ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, ANKARA,
Ekim 2002, ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu,445-453, Uluslararası
organizasyon
İbrahim ALTUN, Serhan TANYEL, Çetin VARLIORPAK,"Yeni Tip Dönel Kavşakların Trafik Kazalarının
Azaltılmasında Kullanımı", IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, BALIKESİR, Eylül 2002, IV. Mühendsilik
Mimarlık Sempozyumu Bildiriler,179-188, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2003 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
5
6
3
29
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ö CİVALEK, HH CATAL,"Plakların diferansiyel quadrature metodu ile stabilite ve titreşim analizi", Teknik Dergi,
14/1/2835-2852/2003, 2003, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Serhan TANYEL, Nadir YAYLA,"A discussion on the parameters of Cowan M3 distribution for Turkey",
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol: 37/ Issue: 2/ pp. 129-143/ 2003, 2003, Araştırma
Makale,SCI
Mustafa Düzgün, Özgür Bozdağ,"İstinat Duvarlarına Etkiyen Sismik Zemin Basıncının Dağılımı İçin
Geliştirilen Yeni Bir Yöntem", İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, Cilt: 14 Sayı:1 Sayfa Aralığı: 2819 2834, 2003, Araştırma Makale,SCI-Expanded
ALI HAKAN ÖREN, ABIDIN KAYA,"Some engineering aspects of homoionized mixed clay minerals",
Environmental Monitoring and Assessment, 84/1-2/85-97/2003, 2003, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Çatal, S.,"Numerical Approximation for the Oxygen Diffusion Problem", Applied Mathematics and Computation,
Vol:145, 361-369, 2003, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Baradan B, Yazıcı H,"Betonarme Yapılarda Durabilite ve TS EN 206-1 Standardının Getirdiği Yenilikler",
Türkiye Mühendislik Haberleri, 426/62-69/2003, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
H H CATAL,"3 Şubat 2002 Sultandağı ve 1 Ekim 1995 Dinar depremlerinin yapı mühendisliği yönünden
kıyaslanması", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 5/1/115-120/2003, 2003, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
O CİVELEK, HH CATAL,"Dairesel plakların harmonik diferansiyel quadrature (HDQ) yöntemiyle lineer statik ve
titreşim hesabı", Osman Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi dergisi, 16/1/45-76/2003, 2003,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Prof.Dr. Ünal ÖZİŞ, Y.DALKILIÇ, Y.ÖZDEMİR, Meltem ALSAN-IZSU,"Itaipu-Dünyanın En Güçlü Su Kuvveti
Tesisi", Yapı Dünyası, 7/82/9-16/2003, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yalçın Özdemir, Ünal Öziş, Türkay Baran, Nurhan Demirci, Okan Fıstıkoğlu,"Fırat - Dicle Havzasının Türkiye,
Suriye, Irak, İran'daki Su Potansiyeli", TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:
47/2002-4-5-6, No:420-421-422, s. 27 - 34, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mustafa Düzgün, Özgür Bozdağ,"Distribution of seismic earth pressure acting on retaining walls", İMO Teknik
Dergi (Digest 2003), c:14/s:917/2003, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
B Felekoglu, B Baradan,"Utilisation of limestone powder in self-levelling binders", International Symposium on
Advances in Waste Management and Recycling , Recycling and Reuse of Waste Materials, İSKOÇYA, Eylül
2003, Proceedings of the International Symposium on Advances in Waste Management and Recycling,475-484,
Uluslararası organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2003 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
5
6
3
29
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Burak Felekoglu, Mert Yucel Yardimci, Bulent Baradan,"A comparative study on the use of powder and chemical
types of viscosity enhancers in self-compacting concrete", 3rd International Symposium on Self-Compacting
Concrete, İZLANDA, Ağustos 2003, Proceedings of the 3rd International RILEM Symposium on SlefCompacting Concrete,446-456, Uluslararası organizasyon
Abidin Kaya, Ali Hakan Oren, Yeliz Yukselen,"Settling Behavior and Zeta Potential of Kaolinite in Aqueous
Media.", The Thiteenth (2003) International Offshore and Polar Engineering Conference, AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ, Mayıs 2003, Proceedings of the Thirteenth International Offshore and Polar Engineering
Conference,407-412, Uluslararası Hakemli organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
N. Harmancıoğlu, F. Barbaros, O. Fıstıkoğlu,"Hidrometrik Veri Yönetimi", I. Ulusal Su Mühendisliği
Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2003, I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,sayfa 135-145
S.Kahraman,"Afet Yönetiminde Depreme Bağlı Yangınlar", Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı,
İSTANBUL, Mayıs 2003, Hakemli organizasyon
Selçuk TÜRKEL, Burak FELEKOĞLU,"Silika dumanı ve akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanımının betonda
kendiliğinden yerleşebilirlik ve basınç dayanımı üzerine etkileri", Deprem Sempozyumu Kocaeli 2003,
KOCAELİ, Mart 2003, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2003 Sunular,286-293, Hakemli organizasyon
Selçuk TÜRKEL,"Soğuk Hava Koşullarında Beton Üretimi", Deprem Sempozyumu, UŞAK, Ekim 2003, Deprem
Sempozyumu,32-45
Serdar AYDIN, Bülent BARADAN,"Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Harç Geliştirilmesi", TMMOB 5. Ulusal Beton
Kongresi, BEŞİKTAŞ, Ekim 2003, Betonun Dayanıklılığı (Durabilite),452-460, Hakemli organizasyon
Topal A., Şengöz B.,"Agrega boyutu ve köşeliliğinin Alkali Silika Reaksiyonu üzerine etkisi", TMMOB 5. Ulusal
Beton Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2003, 5. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler,195-204
Yusuf YEŞİLCE, Hikmet H. ÇATAL,"Depremler Sonrası Gözlenen Betonarme Yapı Hasarları ve Nedenleri",
Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 2003, KÜÇÜKÇEKMECE, Ekim 2003, Bildiriler Kitabı 2.
Cilt,798-806, Hakemli organizasyon
Yusuf YEŞİLCE, Seval ÇATAL, Hikmet H. ÇATAL,"Yatak Katsayısı Değişken Zemine Gömülü Kazıkların
Serbest Titreşimi", TUMTMK, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, GAZİANTEP, Eylül 2003, Hakemli organizasyon
Ö CİVALEK, HH CATAL,"Diferansiyel quadratur yöntemleriyle yapıların karşılaştırmalı dinamik analizi", 5.
Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, Nisan 2003, 5. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı
Bildiriler Kitabı,-, Hakemli organizasyon
Özkul, S., Çetinkaya, C.P., Harmancıoğlu, N.,"Gediz Havzası Su Kalitesi Gözlem Ağının Drenaj ve Deşarj
Yoğunluklarına Göre Tasarımı", I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2003, I. Ulusal Su
Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,s. 215-227, Hakemli organizasyon
Özuysal, M., Tanyel, S., Şengöz, B.,"Erişilebilirlik yönetiminin ulaşım planlama politikası olarak
değerlendirilmesi", TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi, ANKARA, Ekim 2003, TMMOB Ulaştırma
Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı,111-121, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2003 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
5
6
3
29
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Ünal ÖZİŞ, Türkay BARAN, Yıldırım DALKILIÇ, Fatih ZIRIH, Şebnem ŞEKER, Yalçın ÖZDEMİR,"Türkiye
Açısından Hidroelektrik Enerjinin Gelişimi", Türkiye 9. Enerji Kongresi, İSTANBUL, Eylül 2003, Türkiye 9. Enerji
Kongresi, Bildiriler,79 -88, Uluslararası Hakemli organizasyon
İbrahim ALTUN, Serhan TANYEL,"Depremlerde Kent Bilgi Sistemlerinden Yararlanaak Ulaşımın Sağlanması",
Küçkçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi 2003, KÜÇÜKÇEKMECE, Ekim 2003, Kçükçekmece ve Yakın
Çevresi Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı 1. Cilt,164-173, Hakemli organizasyon
İnş. Müh. Yusuf YEŞİLCE, İnş. Y. Müh. Oktay DEMİRDAĞ,"Deprem Parametreleri", TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Deprem Sempozyumu, UŞAK, Ekim 2003, "Deprem Sempozyumu" Bildiriler
Kitabı,46-54
Kamile TOSUN, Halit YAZICI, Hüseyin YİĞİTER, Bülent BARADAN,"Uçucu Kül İçeren Çimento Harçlarının
Sülfat Dayanıklılığının İncelenmesi", 5. Ulusal Beton Kongresi, ŞİŞLİ, Ekim 2003, 5. Ulusal Beton Kongresi
Betonun Dayanıklılığı (Durabilite),17-26
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Güçlendirmede temel ilkeler", İnşaat Mühendisleri Odası,İzmir Şubesi, İZMİR, Ekim
2003, ,
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Depremlerden hasar gören yapıların tespiti", İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir
Şubesi, İZMİR, Mayıs 2003, ,
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Deprem yükleri altında çözümleme yöntemleri", İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir
Şubesi, İZMİR, Ekim 2003, ,
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Betonarme bacalarda dinamik analiz", İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi,
İZMİR, Ekim 2003, ,
Halit YAZICI,"Beton ve Çelikte Kalite Kontrol Süreçleri", Deprem Sempozyumu, UŞAK, Ekim 2003, eprem
Sempozyumu,1-68
İnş.Y.Müh. Ali GÜL, Prof.Dr. Nilgün B. HARMANCIOĞLU,"Su Kaynakları Yönetiminde Bilgisayar Modellerinin
Kullanımı", I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, SEFERİHİSAR, Eylül 2003, Bildiriler Kitabı,0-5
HH CATAL,"Yakın zamanlarda Türkiye'de meydana gelen depremlerin yapısal açıdan irdelenmesi", Deprem
Sempozyumu, UŞAK, Ekim 2003, Deprem Sempozyumu Bildiri Kitabı,1-6
Gülay Onuşluel, Nilgün Harmancıoğlu, Bülent Dilek,"Büyük Menderes Havzası'nda Taşkın Analizi", 1. Ulusal Su
Mühendisliği Sempozyumu, SEFERİHİSAR, Eylül 2003, 1. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler
Kitabı,597-607
Demirdağ, O., Çatal, S.,"Elastik Çubukların Eğilme Momenti, Kesme Kuvveti ve Eksenel Kuvvet Tesirleri Altında
Serbest Titreşimi", TUMTMK, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, GAZİANTEP, Eylül 2003, TUMTMK, XII. Ulusal
Mekanik Kongresi,879-882, Hakemli organizasyon
Burak FELEKOĞLU, Mert Yücel YARDIMCI, Bülent BARADAN,"Kendiliğinden yerleşen betonların aşınma ve
donma-çözülme direnci", 5. Ulusal Beton Kongresi, ŞİŞLİ, Ekim 2003, 5. Ulusal Beton Kongresi,365-374,
Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2003 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
5
6
3
29
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Bacanlı, Ü.G., Özkul, S., Baran, T.,"Dicle Havzası Botan Çayı Örneğinde Farklı Yöntemlerle Biriktirme
Haznelerinin Tasarımı", I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2003, I. Ulusal Su Mühendisliği
Sempozyumu Bildiriler Kitabı,s. 389-402, Hakemli organizasyon
Arısoy, Y., Özdemir, Y., Alkan, A., Kaya, B., Öziş, Ü.,"Anadolu'daki tarihi su yapıları için geliştirilecek coğrafi
bilgi sistemi standartları", I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2003, I. Ulusal Su Mühendisliği
Sempozyumu Bildiriler Kitabı,789-801, Hakemli organizasyon
Arısoy, Y., Alkan, A., Kaya, B.,"Municipal GIS development and its potential problems", Küçükçekmece ve Yakın
Çevresi Teknik Kongresi, KÜÇÜKÇEKMECE, Ekim 2003, Deprem ve Planlama Bildiriler Kitabı,183-193,
Hakemli organizasyon
Halit YAZICI, Selçuk TÜRKEL, Hüseyin YİĞİTER, Serdar AYDIN,"Beton İçindeki Bağlayıcı Miktarının
Betonun Deniz Suyuna Dayanıklılığına Etkisi", TMMOB 5. Ulusal Beton Kongresi, BEŞİKTAŞ, Ekim 2003, 5.
Ulusal Beton Kongresi-Betonun Dayanıklılığı (Dürabilite),27-36, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2004 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
1
12
7
47
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Çatal, S.,"Numerical Solution of the Thermistor Problem", Applied Mathematics and Computation, Vol: 152, 743757, 2004, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Armağan Korkmaz, Özgür Bozdağ,"Yapı Sistemlerinin Performansa Bağlı Analizi ve Tasarımı", TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 118 Sayfa Aralığı: 37-40, 2004, 2004, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Ünal ÖZİŞ, Yalçın ÖZDEMİR, Yıldırım DALKILIÇ, Ferhat TÜRKMAN, Türkay BARAN,"Su Siyaseti Açısından
Sınır Aşan Fırat-Dicle Havzası", Silahlı Kuvvetler Dergisi, 1/382/16-33/2004, 2004, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Ö CİVALEK, H H CATAL,"Geriye yayılma sinir ağı kullanılarak elastik kirişlerin statik ve dinamik analizi", Dokuz
Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dregisi, 6/1/1-16/2004, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Ö CİVALEK, H H CATAL,"Diferansiyel quadrature metodu ile dikdörtgen ve kare plakların statik hesabı", Dokuz
Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6/1/115-127/2004, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Çatal, S. (Alku),"Cebirsel Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemlerin Fark Denklemleri İle Çözümü", Dokuz
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 129-138, 0cak, 2004, 2004,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Serap Kahraman, Aydın Saatci,"Depreme Bağlı Yangınlar", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi
Haber Bülteni, Sayı: 118, s. 33 - 36,Ağustos 2004, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Selçuk TÜRKEL, Burak FELEKOĞLU,"Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Kimyasal Madde Kullanımının Taze ve
Sertleşmiş Betonun Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve
Mühendislik Dergisi, 6/1/79-91/2004, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Bizsel KC, Tirasin EM, Cihangir B, Arisoy Y,"Ege Bölgesi Balıkçı Barınakları Bilgi Sistemi", Turkish Journal of
Aquatic Life, 2(3): 241-248, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Burak FELEKOĞLU, Selçuk TÜRKEL,"Yükleme Hızının Beton Basınç Dayanımına ve Elastisite Modülüne
Etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6/1/67-77/2004, 2004,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Burak Felekoğlu, Selçuk Türkel, Bülent Baradan,"Kendiliğinden Yerleşen Betonda Toz Madde Kullanımının
Taze ve Mekanik Özelliklere Etkisi", Hazır Beton Dergisi, 11/62/67-77/2004, 2004, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Halden, E., Özkul, S.,"Kritik Dönem Yöntemleri ile Hazne Hacminin Belirlenmesi", DEÜ Mühendislik Fakültesi,
Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 101-115, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mehmet KURUOĞLU,"İzmir İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Aktivitesi", TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni, Deprem Özel Sayısı, Sayı: 118 / s. 45-46 / Yıl: 19, 2004, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2004 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
1
12
7
47
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Ali GÜL,"SMART Sustainable Management of Scarce Resources in the Coastal Zone", ECO-IMAGINE Opening
Conference, İSPANYA, Mayıs 2004, Uluslararası organizasyon
Mustafa Birkan Bayrak, Egemen Teomete, Manish Agarwal,"Use of Artificial Neural Networks for Predicting Rigid
Pavement Roughness", Midwest Transportation Consortium, Fall Student Conference, 2004, Ames, Iowa.,
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Kasım 2004, Uluslararası Hakemli organizasyon
M.S. Guney, A. Ozgenc, C. Ozcelik, G.Bombar,"Design And Construction Of 1/100 Scaled Model Of Cine Dam
Stepped Spillway", 4th International Symposium on Environmental Hydraulics and Sustainable Water
Management, ÇİN, Aralık 2004, Environmental Hydraulics and Sustainable Water Management,1755-1760,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Harmancıoğlu N., Çetinkaya C.P, Geerders P.,"Transfer Of Information Among Water Quality Monitoring Sites:
Assessment By An Optimization Method", EnviroInfo - Conference 2004 18th International Conference
Informatics for Environmental Protection, İSVİÇRE, Ekim 2004, EnviroInfo-Conf. 2004 18th Inter. Conference
Informatics for Environmental Protection Proceed.CD-ROM,(online)
http://www.enviroinfo2004.org/cdrom/Datas/Fullpaper.htm, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ali Hakan Ören, Yeliz Yükselen, Abidin Kaya,"The Impact of Pore Fluid Chemistry on Geotechnical Index
Properties of the Turkish Clays.", International Symposium on Engineering Practice and Performance of Soft
Deposits, JAPONYA, Haziran 2004, Proceedings of the international symposium on engineering practice and
performance of soft deposits,1-6, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ali Hakan Ören, Yeliz Yükselen, Abidin Kaya,"On Utilization of Bentonite Embedded Zeolite as Landfill Liner.", 7th
International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, FİNLANDİYA,
Haziran 2004, Proc. 7th International Symp. on Environmental Geotechnology and Global Sustainable
Development,1300-1309, Uluslararası Hakemli organizasyon
Şengöz B., Ağar E.,"Determination of optimum asphalt film thickness in relation with the aging of hot mix asphalt",
3 rd Euroasphalt and Eurobitume Congress, AVUSTURYA, Mayıs 2004, Proceedings of the 3rd Euroasphalt and
Eurobitume Congress,Vol:2,Viena, pp:1224-1237, Uluslararası organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Araş.Gör. Hüseyin YİĞİTER, Yrd.Doç.Dr. Selçuk TÜRKEL,"Çelik Lif Kullanımının Yüksek Performanslı
Betonların Süneklik Özelliğine Etkisi", Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi, ŞİŞLİ,
Nisan 2004, Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı,469-477, Hakemli
organizasyon
Bombar G., Güney M,"Study of flows in stepped channels", Water Resources Management: Risk and Challenges
fort he 21st Century, İZMİR, Eylül 2004, Proceedings volume 2,959-970, Uluslararası Hakemli organizasyon
Burak FELEKOĞLU, Mert Yücel YARDIMCI, Bülent BARADAN,"Geleneksel prefabrike beton üretiminden
kendiliğinden yerleşen betona geçişte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri", 11. Beton Prefabrikasyon
Sempozyumu, BALÇOVA, Kasım 2004, 11. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu,11s. CD 5-2.pdf, Hakemli
organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2004 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
1
12
7
47
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Burak Felekoğlu, Bülent Baradan,"Kendiliğinden Yerleşen Betonun Mekanik Özellikleri", Beton 2004 Kongresi,
İSTANBUL, Haziran 2004, Beton 2004 Kongresi Bildirileri,234-243, Hakemli organizasyon
Cem P. CETINKAYA, Filiz BARBAROS, Huseyin GUNDOGDU,"Determination of Social Economical Indicators for
Future Water Use Scenarios in Gediz River Basin", EWRA Symposium on: Water Resources Management: Risks
and Challenges for the 21st Century, İZMİR, Eylül 2004, EWRA Symp. on: Water Resources Manage.: Risks
and Challenges for the 21st Cent. Proceed. Vol I,s. 375-384, Uluslararası organizasyon
Ceyhun Özçelik, Ertuğrul Benzeden,"Göl Seviyelerinin Matematik Modelleri", IV. ulusal hidroloji kongresi, ŞİŞLİ,
Haziran 2004, IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, Bildiriler Kitabı,247-259, Hakemli organizasyon
E Teomete, Engin Aktaş,"Structural Assessment of a Historical Masonry Structure: Urla Kamanlı Mosque",
Proceedings of the 6th International Conference on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Ekim 2004,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Gulay Onusluel, Ali GÜL,"Utilization of Geoinformation Tools in Water Management Studies", EWRA Symposium
on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21st Century, İZMİR, Eylül 2004, EWRA
Symposium on Water Resources Management: Risks and Challanges for the 21st Proceedings Volume 2,723731, Uluslararası organizasyon
Gürkan ÖZDEN, Mehmet KURUOĞLU,"Sıvılaşma Analizinde En Yüksek Yüzey İvmesi", Zemin Mekaniği ve
Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İSTANBUL, Eylül 2004, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği
Onuncu Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı,447-456, Hakemli organizasyon
Halit YAZICI, Burak FELEKOĞLU, Serdar AYDIN, Kamile TOSUN, Bülent BARADAN,"Silika Tozu ve Yüksek
Oranda Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Beton", Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre
ve Sergisi, ŞİŞLİ, Nisan 2004
Harmancıoğlu, N.B., Geerders, P., Fıstıkoğlu, O., Ozkul, S.D.,"The Need for Integration in Environmental Data
Management", EWRA Symposium on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21th Century,
İZMİR, Eylül 2004, Proceedings of EWRA Symposium on Water Resources Management,Volume 2, p. 707712, Uluslararası Hakemli organizasyon
Hüseyin YİĞİTER, Serdar AYDIN, Halit YAZICI, Bülent BARADAN,"Effects of mineral admixtures on mechanical
properties of high strength mortar", 6 th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL,
Ekim 2004, Proceedings of 6 th International Congress on Advances in Civil Engineering,176-185, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Hüseyin YİĞİTER, Serdar AYDIN, Halit YAZICI, Bülent BARRADAN,"C Tipi Uçucu Kül Katkılı Betonların Bazı
Fiziksel, Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması", Beton 2004 Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2004,
Beton 2004 Kongresi Bildirileri,58-66, Hakemli organizasyon
Kahraman S, Mısır İS,"Proje Dışı Eklenen Katların Taşıyıcı Sisteme Etkileri", Türkiye İnşaat Mühendisliği
On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi, ŞİŞLİ, Nisan 2004, Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik
Kongre ve Sergisi Tam Metinler CD'si,01-Yapı-0064, Hakemli organizasyon
Kaya, B., Daneshfaraz, R., Alkan, A., Eriş, E.,"Channel capacity analysis of Laka stream for floods", EWRA
Symposium on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21 st Century, İZMİR, Eylül 2004,
EWRA Symposium on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21 st Century
Proceedings,687-692, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2004 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
1
12
7
47
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
M. Seçer, Ö. Bozdag,"Yarı Rijit Birleşimlerin Üç Boyutlu Çelik Yapı Davranışına Etkisi", Sixth International
Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Ekim 2004, Sixth International Congress on Advances
in Civil Engineering,734-742, Uluslararası Hakemli organizasyon
M. Şükrü Güney, Erdinç Özdinçer, Ayşegül Özgenç, Ceyhun Özçelik,"Çine Barajı Basamaklı Dolusavağının
1/100 Ölçekli Fiziksel Modelinin Tasarım ve İnşaası", I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu,
ANKARA, Haziran 2004, I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu,629-639, Hakemli
organizasyon
M.Seçer, Ö.Bozdag, M.E.Kural,"Simplified Second Order Plane Frame Analysis", Sixth International Congress on
Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Ekim 2004, Sixth International Congress on Advances in Civil
Engineering,743-752, Uluslararası Hakemli organizasyon
Mehmet Kuruoğlu, Mehmet Kapar, Gürkan Özden,"Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Merkezli Zemin Dinamiği Veri
Tabanı Geliştirilmesi ve Dinamik Analizler", Türkiye İnşat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi,
İSTANBUL, Nisan 2004, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı,429-436, Hakemli
organizasyon
Mehmet Rıfat KAHYAOĞLU, Arif Şengün KAYALAR,"Geoteknik Mühendisliği Eğitiminde Zorluklar ve Çözüm
Yolları", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, BEŞİKTAŞ, Nisan 2004, Türkiye İnşaat
Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı,422-425, Hakemli organizasyon
Mehmet Şükrü GÜNEY,"Mühendislik Eğitiminde Laboratuar Çalışmalarının ve Teknik İngilizcenin Önemi", I.
Ulusal Mühendislik Kongresi, FOÇA, Mayıs 2004, bildiriler kitabı,179-188, Hakemli organizasyon
Monkul, M. M., Özden, G.,"İri ve İnce Daneler Arası Boşluk Oranları", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği
Onuncu Ulusal Kongresi, ŞİŞLİ, Eylül 2004, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi
Bildiriler Kitabı,1-6, Hakemli organizasyon
Ozkul, S., Barbaros, F.,"Effects of Human Activities on Water Quality in Case of Mogan-Eymir Basin", EWRA
Symposium on: Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21st Century, İZMİR, Eylül 2004,
EWRA Symposium Proceedings - Volume I,p. 167-180, Uluslararası organizasyon
Ozuysal, M., Sengoz, B.,"Capacity based operation planning of rail transit system- A case study for Izmir light rail
transit", 10th World Conference on Transport Research, İSTANBUL, Temmuz 2004, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Selçuk Türkel, Kamile Tosun,"TS EN 206-1 ile TS 500 ve TS 11222 Standartlarının Beton Açısından
Değerlendirilmesi", Beton 2004 Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2004, BETON 2004 KONGRESİ
BİLDİRİLERİ,509-518, Hakemli organizasyon
Serap Kahraman, Türkay Baran, Müjgan Şalk,"İzmir ve Çevresi Deprem Frekans ve Risk Analizi", Altıncı
Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2004, Proceedings V.I (Eds.
T.Özturan, C.Yalçın, Y.Tokmak, C.Güngör),pp. 500 ? 509., Uluslararası Hakemli organizasyon
Serep Kahraman, Özgür Bozdağ,"Mevcut Yapıların Hasar Görebilirliklerinin Belirlenmesi", Sixth International
Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Ekim 2004, International Cengress Advances in Civil
Engineering - ACE 2004,490-499, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2004 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
1
12
7
47
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Serhan TANYEL, Ersel Zafer ORAL, Mustafa KALKAN, A. Güldem CERİT,"Designing Main Internal Tansport
Web for İzmir Including Exclusive Emergency Transport Means", International Logistics Congress 2004, İZMİR,
Aralık 2004, International Logistics Congress 2004 "Developing Value Networks through Logistics ad
Transport",650-657, Uluslararası Hakemli organizasyon
Teomete E, Engin Aktaş,"Finite Element Modeling of Historical Masonry Structures; Case Study: Urla Kamanli
Mosque", Poster Competition of Graduate Students, Izmir Institute of Technology, 2004., İZMİR, Ocak 2004, ,
Topal A., Şengöz B., Metli M.,"Polyolefin katkıların bitümlü baglayıcıların kıvamı ve yumuşama noktasına
etkisi", 4.Ulusal Asfalt Sempozyumu, ANKARA, Kasım 2004, Asfalt 2004- 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu
Bildiriler,70-79
Türkay BARAN, Mehmet GÜLAY,"İzmir Meles Çayı Deltası Islah Projesi", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII.
Teknik Kongre ve Sergisi, İSTANBUL, Nisan 2004, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi
Bildiriler Kitabı,CD, Hakemli organizasyon
Türkay BARAN, Muharrem TÜTÜNCÜ,"Water Conveyance System of Metropolis", 12th International Conference
on History of Water Management and Hydraulic Engineering, KUŞADASI, Ekim 2004, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Türkay BARAN, Yalçın ÖZDEMİR, Yıldırım DALKILIÇ,"Dicle Havzası Su Potansiyelinin Belirlenmesi", ACE, 6.
Uluslar arası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2004, ACE, 6. Uluslar arası
İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi Bildiriler,1168 ? 1177, Uluslararası Hakemli organizasyon
Türkay BARAN, Yıldırım DALKILIÇ,"Akdeniz Bölgesindeki Taşkınların Bölgesel Frekans Analizi", ACE, 6.
Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2004, ACE, 6. Uluslar arası
İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi Bildiriler,1178 ? 1187, Uluslararası Hakemli organizasyon
Türkay BARAN, Ülker G. BACANLI,"Evaluation of Suitability Criteria in Stochastic Modeling", EWRA Symposium
on Water Resources Management, İZMİR, Eylül 2004, EWRA Symposium on Water Resources Management
Proceedings,V.II, 937 ? 948, Uluslararası Hakemli organizasyon
Türkay Baran, Serap Kahraman,"Mühendislik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Modelleri", Mühendislik
Dekanları Konseyi, I. Ulusal Mühendislik Kongresi, İZMİR, Mayıs 2004, I. Ulusal Mühendislik Kongresi
Bildiriler Kitabı,31 - 40, Hakemli organizasyon
Türkay Baran, Serap Kahraman,"Mühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII.
Teknik Kongre ve Sergisi, İSTANBUL, Nisan 2004, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi
Bildiriler Kitabı,CD, Hakemli organizasyon
Y. Yükselen, A.H. Ören, A. Kaya,"Seawater Effect on the Hydraulic Conductivity and Undrained Shear Strength of
Turkish Clays.", Sixth International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Ekim 2004, ACE
2004 ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING 6th International Congress,1634-1643, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Ö.Bozdag, M.Düzgün,"Distribution of Seismic Earth Pressures on Retaining Walls", Sixth International Congress
on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Ekim 2004, Sixth International Congress on Advances in Civil
Engineering,1507-1513, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2004 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
1
12
7
47
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Özden, G., Kayalar, A.Ş., Kahyaoğlu, M.R.,"Aydın Söke'de Bir Heyelanın Analizi", Zemin Mekaniği ve Temel
Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İSTANBUL, Eylül 2004, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu
Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı,423-428, Hakemli organizasyon
Özden, G., Sütçüoğlu, M.,"Deprem Hareketinin Kazıklı Temellere Kinematik Etkileri", Türkiye İnşaat
Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, BEŞİKTAŞ, Nisan 2004, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik
Kongre ve Sergisi, Bildiriler Kitabı,416-421, Hakemli organizasyon
Özgür Bozdağ, Mutlu Seçer,"Yarı Rijit Birleşimli Çelik Çerçevelerin Analizi", Türkiye İnşaat Mühendisliği On
Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi, ŞİŞLİ, Nisan 2004, Hakemli organizasyon
Ü. G. BACANLI, B. SAF, T. BARAN, H. İLHAN,"Denizli İli Taşkınlarının Değerlendirilmesi", ACE, 6.
Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2004, Altıncı Uluslararası İnşaat
Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi Bildiriler,V. II, 1158 -1167., Uluslararası Hakemli organizasyon
Ülker G. BACANLI, Türkay BARAN,"Stokastik Modellerde Yıllık Akım Verilerinde Uygunluk Kriterlerinin
Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2004, IV. Ulusal Hidroloji Kongresi,
Bildiriler Kitabı,215 - 225, Hakemli organizasyon
Ünal ÖZİŞ, Yalçın ÖZDEMİR, Yıldırım DALKILIÇ, Ferhat TÜRKMAN, Türkay BARAN,"Development of the
Euphrates-Tigris basin.", EWRA Symposium on Water resources management, İZMİR, Eylül 2004, EWRA
Symposium on Water resources management: risks and challenges for the 21st century,
Proceedings,Proceedings V.I , Keynote papers 85-95, Uluslararası Hakemli organizasyon
Şengöz B., Ağar E.,"Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi", 4.Ulusal Asfalt
Sempozyumu, ANKARA, Kasım 2004, 4.Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı,292-297, Hakemli
organizasyon
Şengöz B., Ağar E.,"Evaluation of the effect of asphalt film thickness on the aging of HMA by using Indirect
Tensile Strength Test", Advances in Civil Engineering, 6th International Conference, İSTANBUL, Ekim 2004,
Proceedings of the Advances in Civil Engineering, 6th International Conference,1868-1877, Uluslararası
organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2005 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
9
22
7
28
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
K. Ramyar, A. Topal, Ö. Andiç,"Effects of aggregate size and angularity on alkali silika reaction", Cement and
Concrete Research, Vol.35 / Issue.12 / 2165-2169, 2005, Araştırma Makale,SCI
Halit Yazıcı, Serdar Aydın, Hüseyin Yiğiter, Bülent Baradan,"Effect of steam curing on class C high-volume fly
ash concrete mixtures", Cement and Concrete Research, Vol. 35, Issue 6, pp. 1122-1127, 2005, Araştırma
Makale,SCI
Abidin Kaya, Ali Hakan Ören,"Adsorption of zinc from aqueous solutions to bentonite.", Journal of Hazardous
Materials, 125/1-3/183-189/2005, 2005, Araştırma Makale,SCI
Şengöz B., Topal A.,"Use of asphalt roofing shingle waste in HMA", Construction and Building Materials, Cilt:19
Sayı: 5 pp.337-346, 2005, Araştırma Makale,SCI
OZTURK A.U., CATAL H.H.,"Dynamic Analysis of Semi-Rigid Frames", Journal of Mathematical&Computational
Aplications, Vol 10/pp.1-8/2005, 2005, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Tanyel, S., Baran, T., Ozuysal, M.,"Determining the Capacity of Single-Lane Roundabouts in İzmir, Turkey",
ASCE Journal of Transportation Engineering, 131(12):953-956/2005, DOI: 10.1061/(ASCE)947X(2005)131:12(953), 2005, Araştırma Makale,SCI-Expanded
S.Turkel, V.Alabas,"The Effect of Excessive Steam Curing on Portland Composite Cement Concrete", Cement
and Concrete Research, 35/2/405-411/2005, 2005, Araştırma Makale,SCI
OZTURK A.U., SECER M.,"An Investigation for Semi-Rigid Frames by Different Connection Models", Journal of
Mathematical&Computational Aplications, Vol. 10/pp.35-44, 2005, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Topal A., Şengöz B.,"Determination of fine aggregate angularity in relation with the resistance to rutting of hot-mix
asphalt", Construction and Building Materials, Cilt:19 Sayı: 2 pp:155-163, Mart, 2005, Araştırma Makale,SCI
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Halit YAZICI,"Yapay Alçı-Uçucu Kül Esaslı Bağlayıcıların Mekanik Özellikleri", Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7/1/65-72/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Halit YAZICI,"Yüksek Hacimde C Sınıfı Uçucu Kül İçeren Betonların Mekanik Özellikleri ve Sülfürik Asit
Dayanıklılığı", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11/3/443-448/2005, 2005, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Hüseyin YİĞİTER, Halit YAZICI, Serdar AYDIN, Bülent BARADAN,"Yüksek Oranda Uçucu Kül Kullanımının ve
Lif Hacminin SIFCON'un Mekanik Özelliklerine Etkisi", Hazır Beton Dergisi, Cilt 12, Sayı 67, Sayfa 68-74, 2005,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Kamile TOSUN, Bülent BARADAN,"Çimento ve Agrega Tipinin Gecikmiş Etrenjit Oluşumu Üzerindeki Etkileri",
Beton Prefabrikasyon, 18/73/5-12/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA,"Kapasite Spektrumu Yöntemi ile Betonarme Çerçeve Yapıların Performans Noktalarının
Belirlenmesi", Selçuk Üniversitesi, Müh-Mim Fak Dergisi, C20, S2, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2005 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
9
22
7
28
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Mehmet KURUOĞLU,"Yöresel Dinamik Zemin Davranışı Analizlerinin Önemi", TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni, Zemin Özel Sayısı-II, Sayı:123 / s. 20-21/ Yıl: 20, 2005, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Serap Kahraman, Aydın Saatcı,"Toplu Mekan Yangınları ve Yangın Yönetmeliği", Yangın ve Güvenlik, Sayı:
84, s: 38-42, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Serhan TANYEL,"Yuvarlakada Kavşaklarda Anaakımdaki Ağır Araç Yüzdesinin Yanyol Kapasitesi Üzerindeki
Etkisi", D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 7/ Sayı:1/ s.19-30/ 2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yusuf YEŞİLCE,"Üç Boyutlu Bir Çerçevenin Uzaysal ve Düzlemsel Statik Yapısal Davranışlarının
Kıyaslanması", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 73-85, 2005,
2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yıldırım Y, Smit AF, Korkmaz KA,"Development of a Laboratory Test Procedure to Evaluate Tack Coat
Performance", Turkish J. Eng. Env. Sci. Tubitak, 29, 195-205, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Çatal, S.,"Cebirsel Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemlerin Spline Fonksiyonu İle Çözümü", Dokuz Eylül
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, 55-68, 2005, 2005, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Özgür Bozdağ, Armağan Korkmaz,"Yapıların Deprem Altındaki Davranışlarının İncelenmesi", TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 121 Sayfa Aralığı: 32-36, 2005, 2005, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Halit YAZICI, Kamile TOSUN, Bülent BARADAN,"The Effect of Mineral Admixture Combinations on Alkali-Silica
Reaction Expansion", Cement and Concrete World, 9/54/60-70/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Doç.Dr. Serap KAHRAMAN, Öğr.Gör.Dr. İ.Aydın SAATCI,"Toplu Mekan Yangınları ve Yangın Yönetmeliği",
Tesisat Dergisi (Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat), Sayı:110, -Şubat 2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Şengöz B., Ağar E.,"Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi", İstanbul Teknik
Üniversitesi Dergisi/Mühendislik Serisi, Cilt:4, Sayı:1, Shf:71-84, Şubat 2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Burak Felekoğlu, Kamile Tosun, İ. Akın Altun,"Clinker characterization by using optical microscope and image
processing techniques (Part II - The grindability of clinker, physical and mechanical properties of cements
produced)", Cement and Concrete World, 10/58/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Burak Felekoğlu, Kamile Tosun, İ. Akın Altun,"Clinker characterization by using optical microscope and image
processing techniques (Part I - Porosity and crystal size distribution)", Cement and Concrete World, 10/57/5467/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Burak FELEKOĞLU, Selçuk TÜRKEL,"Effects of Specimen Type and Dimensions on Compressive Strength of
Concrete", G.U. Journal of Science, 18/4/639-646, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Burak FELEKOĞLU, Bülent BARADAN,"Prefabrikasyonda Kendiliğinden Yerleşen Beton Kullanımı", Beton
Prefabrikasyon, 18/74/5-12/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2005 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
9
22
7
28
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Araş. Gör. Mert Yücel YARDIMCI, Prof. Dr. Bülent BARADAN,"Çelik lif donatılı kendiliğinden yerleşen betonların
reolojik özellikleri", Beton Prefabrikasyon, Yıl: 18, Sayı:76, s. 5-11, Ekim 2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
A.U. ÖZTÜRK, Y. YEŞİLCE,"The Statical Analysis of Semi-Rigid Frames by Different Connection Types",
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 19-34, 2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Burak Felekoğlu,"Kendiliğinden yerleşen beton üretiminde kullanılan kum özelliklerinin akışkanlaştırıcı kimyasal
katkı performansına etkileri", Hazır Beton Dergisi, 12/67/30-36/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
B Felekoglu, B Baradan, H Sarikahya, L Yuceer,"Compatibility of a new generation polycarboxylate-type
superplasticizer with different set accelerators", 6th International Congress on Global Construction: Ultimate
Concrete Opportunities, Admixtures Enhancing Concrete Performance, İSKOÇYA, Temmuz 2005, Proceedings
of 6th International Congress on Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities,89-96, Uluslararası
organizasyon
Cem P. CETINKAYA, Nilgun B. HARMANCIOGLU,"Simulation of Water Demand/Supply Scenarios in Gediz River
Basin", WATMED 2 Second Mediterranean Conference Water Resources in Mediterranean Basin, FAS, Kasım
2005, WATMED 2 Second Mediterranean Conference Water Resources in Mediterranean Basin Proceedings
CD-ROM,?, Uluslararası Hakemli organizasyon
Gülay Onuşluel Gül,"Floodplain Management Based on the HEC-RAS Modeling System", Remote Sensing in
Vegetation and Land Surface Process Modeling, DANİMARKA, Kasım 2005, Uluslararası organizasyon
Korkmaz KA, Sarı A,"An Optimal Design Method For Steel Structures", ASME/ASCE/SES Conference on
Mechanics and Materials, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Ekim 2005, -,-, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Monkul, M. M., Özden, G.,"Effect of intergranular void ratio on one-dimensional compression behavior",
International Conference on Problematic Soils, K.K.T.C., Mayıs 2005, Proceedings of International Conference
on Problematic Soils,1203-1209, Uluslararası organizasyon
Nilgun HARMANCIOGLU, Yıldırım DALKILIÇ,"Sustainability Issues in a Mediterranean River Basin: the Case of
the Gediz in Turkey", WATMED2 Second Mediterranean Conference on Water Resources, FAS, Kasım 2005,
WATMED2 Proceedings,10-20, Uluslararası Hakemli organizasyon
Teomete E, Viren R. Amin, Halil Ceylan, Omar Smadi,"Digital Image Processing for Pavement Distress Analysis",
Proceedings of 2005 Mid Continent Transportation Research Symposium, Ames, Iowa., AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ, Ağustos 2005, Uluslararası Hakemli organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Ahmet Hilmi AYTAÇ, Serdar AYDIN, Kambiz RAMYAR, İsmail ÇİL,"Kimyasal Katkı Kökeni, Çimento
Kompozisyonu ve Çimento Dozajının Taze Beton Özelliklerine Etkisi", Yapılarda Kimyasal Katkılar Kongresi
(Beton ve Harç Katkıları), ANKARA, Mart 2005, Yapılarda Kimyasal Katkılar Kongresi (Beton ve Harç
Katkıları)-Bildiriler,147-155
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2005 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
9
22
7
28
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Özgür Bozdağ, Mutlu Seçer,"Elastik Zemine Oturan Radye Temelli Yapıların İncelenmesi", Deprem
Sempozyumu Kocaeli 2005, KOCAELİ, Mart 2005, Hakemli organizasyon
B.Felekoğlu, H.Sarıkahya,"Pomza agregalı hafif blok eleman üretiminde erken dayanım arttırıcı kimyasal katkı
kullanımı", Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, ISPARTA, Eylül 2005, Türkiye Pomza Sempozyumu
ve Sergisi 2005,295-300, Hakemli organizasyon
Bombar G., Güney M,"Basamaklı Kanallar Boyunca Oluşan Akımlarda Enerji Sönümlenmesinin Araştırılması",
II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, MENDERES, Eylül 2005, bildiriler kitabı,349-361, Hakemli
organizasyon
Burak FELEKOĞLU, Selçuk TÜRKEL,"Farklı Dayanım Sınıflarındaki Betonlar için Akışkanlaştırıcı Kimyasal
Katkıların Su Azaltma Performansları", Yapılarda Kimyasal Katkılar Kongresi (Beton ve Harç Katkıları),
ANKARA, Mart 2005, Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Bildiri Kitapçığı,191-200, Hakemli
organizasyon
Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, Hasan Sarıkahya, Levent Yüceer,"Kendiliğinden yerleşen betonlarda zamana
bağlı işlenebilirlik kaybının azaltılmasında polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların kullanımı", 6. Ulusal
Beton Kongresi, BEŞİKTAŞ, Kasım 2005, 6. Ulusal Beton Kongresi,53-62, Hakemli organizasyon
Burak Felekoğlu, Kamile Tosun, Bülent Baradan,"Yüksek performanslı mikrobeton tasarımı", 6. Ulusal Beton
Kongresi, BEŞİKTAŞ, Kasım 2005, 6. Ulusal Beton Kongresi, Yüksek Performanslı Betonlar,45-52, Hakemli
organizasyon
Burak Felekoğlu, Okan Önal, Gürkan Özden,"Kendiliğinden yerleşen betonların makro boşluk yapısının normal
betonla karşılaştırılması", 6. Ulusal Beton Kongresi, BEŞİKTAŞ, Kasım 2005, 6. Ulusal Beton Kongresi,147156, Hakemli organizasyon
Eriş, E., Daneshfaraz, R., Kaya, B., Alkan, A.,"Laka Deresi taşkın pik debileri ve kesit kapasiteleri", II. Ulusal Su
Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2005, II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 21-24
Eylül 2005 Gümüldür/İZMİR,485-494, Hakemli organizasyon
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Deprem hasarlarının yorumlanması", İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi,
İZMİR, Ekim 2005, ,
Ilgaz CANDEMİR, Serhan TANYEL,"Hızlı Raylı Sistemlerin Yolcu Taşıma Kapasite Hesaplamaları ve
Türkiye'deki Benzer Sistemlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması", 6. Ulaştırma Kongresi, İSTANBUL, Mayıs
2005, 6. Ulaştırma Kongresi,309-322, Hakemli organizasyon
Kaya, B., Daneshfaraz, R., Şengör, A.D.,"Bostanlı Deresi Su Yüzeyi Profilleri", II. Ulusal Su Mühendisliği
Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2005, II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,485-494, Hakemli
organizasyon
Korkmaz KA, Aktas E,"Performansa Bağlı Tasarimda Kırılganlık Analizleri", Kocaeli Deprem Sempozyumu,
KOCAELİ, Mayıs 2005, -,-, Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Uçar T, İrtem E,"Kat Düzensizliğinin Ve Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Deprem
Davranışına Etkileri", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, ANTALYA, Eylül 2005, -,-,
Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2005 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
9
22
7
28
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Korkmaz KA, Uçar T,"Betonarme Yapıların Performansa Bağlı Analizi, Kocaeli Deprem Sempozyumu", Kocaeli
Deprem Sempozyumu, KOCAELİ, Nisan 2005, -,-, Hakemli organizasyon
Mehmet KURUOĞLU, Gürkan ÖZDEN,"Seismic Risk of Quaternary Soil Deposits for Long Distance Earthquakes
in İzmir Metropolitan Area", Tenth International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, İZMİR,
Ekim 2005, Tenth International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions Proceedings Book,428-439,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Mutlu SEÇER, Özgür BOZDAĞ,"Uzaysal ve Dolu Gövdeli Aşıkların Çelik Çatı Ağırlığına Etkisinin
İncelenmesi", İMO Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, ANTALYA, Eylül 2005, İMO
Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi,130-137, Hakemli organizasyon
Mısır İS, Özden G, Kahraman S,"Temel-Zemin Yaylarının Alansal Etkileşimi ve Yapı Davranışına Etkisi",
Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, KOCAELİ, Mart 2005, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005 Tam Metin
Bildiriler CD'si,S.Pelin Çalışkanelli, Serhan TANYEL, Çetin VARLIORPAK,"Sinyalize Kavşakların Denetimsiz Kavşak
Kapasitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", 4.Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Aralık
2005, 4.Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu,255-264, Hakemli organizasyon
Serdar AYDIN, Ahmet Hilmi AYTAÇ, Kambiz RAMYAR,"Çimento Kompozisyonunun ve Kimyasal Katkı Kökeninin
Beton Özelliklerine Etkisi", Yapılarda Kimyasal Katkılar Kongresi (Beton ve Harç Katkıları), ANKARA, Mart
2005, Yapılarda Kimyasal Katkılar Kongresi (Beton ve Harç Katkıları),33-44, Hakemli organizasyon
Serdar AYDIN, Halit YAZICI, Hüseyin YİĞİTER, Bülent BARADAN,"Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Otoklav
Kürlü SIFCON'un Mekanik Özellikleri", 6. Ulusal Beton Kongresi, BEŞİKTAŞ, Kasım 2005, Yüksek
Performanslı Betonlar,307-316
T.GÖREZ, A.ALKAN,"Türkiye?nin yenilenebilir enerji kaynakları ve hidroelektrik enerji potansiyeli", YEKSEM
2005, ANTALYA, Ekim 2005, YEKSEM 2005,25-30, Hakemli organizasyon
Tuna AYDEMİR, Serhan TANYEL,"Çok Şeritli Dönel Kavşalar üzerinde OD Matrisinin Etkisi", 6. Ulaştırma
Kongresi, İSTANBUL, Mayıs 2005, 6. Ulaştırma Kongresi,248-258, Hakemli organizasyon
Türkay BARAN, Yıldırım DALKILIÇ, Ünal ÖZİŞ,"Antalya-Düden Havzası Su Kaynaklarının Geliştirilmesi",
İMO Antalya Yöresi İnşaat Mühendisliği Sorunları Sempozyumu, ANTALYA, Eylül 2005, İMO Antalya Yöresi
İnşaat Mühendisliği Sorunları Sempozyumu,CII, 52-60, Hakemli organizasyon
Yalçın ARISOY,"Bilgi Sistemlerinin Kıyı Yapılarının Planlama, Tasarım ve İşletimine Katkısı", 5. Ulusal Kıyı
Mühendisliği Sempozyumu, BODRUM, Mayıs 2005, ,
Özgenç, A., Özçelik, C., Güney, M.Ş., Kaya, B.,"Dehliz Regülatörü Fiziksel Model Çalışmaları", II. Ulusal Su
Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2005, II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu,387-398, Hakemli
organizasyon
Özgür Bozdağ, Mutlu Seçer, Mehmet Kapar,"Tek Katlı Çelik Endüstri Yapılarının Düzlemsel Tasarım ve Analiz
Yazılımı", Çelik Yapılar Sempozyumu, ANKARA, Nisan 2005, Çelik Yapılar Sempozyumu Bildiriler,-, Hakemli
organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2005 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
9
22
7
28
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Araş.Gör. Aslı ÜLKE, Doç.Dr. Türkay BARAN,"Köprüçay Yıllık Akım Verilerine Uygun Olasılık Dağılım
Fonksiyonu ve Kuraklık Analizi", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, ANTALYA, Eylül
2005, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi,142-154, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2006 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
15
22
11
34
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Burak Felekoğlu, Kamile Tosun, Bülent Baradan, Akın Altun, Bahadır Uyulgan,"Effect of fly ash and limestone
fillers on the viscosity and compressive strength of self-compacting repair mortars", Cement and Concrete
Research, 36/9/1719-1726/2006, 2006, Araştırma Makale,SCI
H H CATAL,"Free vibration of semi-rigid connected and partially embedded piles with the effects of the bending
moment, axial and shear force", Engineering Structures, 28/14/1911-1918/2006, 2006, Araştırma Makale,SCI
Burak Felekoglu,"Utilisation of Turkish fly ashes in cost effective HVFA concrete production", Journal of Fuel,
85/12-13/1944-49/2006, 2006, Araştırma Makale,SCI
Ali Hakan Ören, Okan Önal, Gürkan Özden, Abidin Kaya,"Nondestructive evaluation of volumetric shrinkage of
compacted mixtures using digital image analysis", Engineering Geology, 85/3-4/239-250/2006, 2006, Araştırma
Makale,SCI
Ali Hakan Ören, Abidin Kaya,"Factors affecting adsorption characteristics of Zn2+ on two natural zeolites.",
Journal of Hazardous Materials, 131/1-3/59-65/2006, 2006, Araştırma Makale,SCI
ABIDIN KAYA, ALI HAKAN ÖREN, YELIZ YÜKSELEN,"Settling of Kaolinite in Different Aqueous Environment",
Marine Georesources and Geotechnology, 24/203-218, 2006, Araştırma Makale,SCI
Çatal, S.,"Analysis of free vibration of beam on elastic soil using differential transform method", Structural
Engineering and Mechanics, Vol:24, no:1, 51-63, 2006, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Çatal, S., Çatal, H.H.,"Buckling analysis of partially embedded pile in elastic soil using differential transform
method", Structural Engineering and Mechanics, 24/ 2/ 246-269, 2006, Araştırma Makale,SCI-Expanded
S.Türkel,"Long term compressive strength and some other properties of controlled low strength materials (CLSM)
made with pozzolana cement and Class C fly ash", Journal of Hazardous Materials, B137/261-266/2006, 2006,
Araştırma Makale,SCI
O CİVELEK, HH CATAL, O DEMİRDAĞ,"Geriye yayılma yapay sinir ağları ile düzlem çerçeve ve kirişlerin
titreşim frekanslarının tahmini", Teknik Dergi, 17/1/3739-3760/2006, 2006, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Koca M.Y., Özden G., Yavuz A.B., Kıncal C., Onargan T., Küçük K.,"Changes in The Engineering Properties of
Marble in Fire-Exposed Columns", International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 43/4/520530/2006, 2006, Araştırma Makale,SCI
Kamile Tosun,"Effect of SO3 content and fineness on the rate of delayed ettringite formation in heat cured
Portland cement mortars", Cement and Concrete Composites, 28/9/761-772/2006, 2006, Araştırma Makale,SCIExpanded
Kahraman S, Saatci A, Misir IS,"The Effects of Adding Illegal Storeys to Structural Systems", SADHANA, Vol.31,
Part 5, pp. 515-526, 2006, Araştırma Makale,SCI
Halit Yazıcı, Hüseyin Yiğiter, Serdar Aydın, Bülent Baradan,"Autoclaved SIFCON with high volume Class C fly
ash binder phase", Cement and Concrete Research, Vol. 36, Issue 3, pp. 481-486, 2006, Araştırma Makale,SCI
Burak Felekoğlu, Kambiz Ramyar, Kamile Tosun, Barış Musal,"Sulfate resistances of different types of Turkish
Portland cements with appropriate test methods", Construction and Building Materials, 20/9/819-823/2006, 2006,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2006 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
15
22
11
34
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Korkmaz KA,"Çok Katlı Betonarme Çerçeve Yapıların Artımsal İtme Analizleri", Dumlupınar Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, 87-99, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mutlu SEÇER,"Second Order Refined Plastic Hinge Analysis of Steel Plane Frames", Sigma Muhendislik ve Fen
Bilimleri Dergisi, 1/83-93/2006, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mutlu SEÇER,"The Effect of Flexible Joints on the Effective Length Factor and Critical Elastic Buckling Load of
Unbraced Columns", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10/117-130/2006, 2006, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Serdar AYDIN, Hüseyin YİĞİTER, Kambiz RAMYAR,"Effects of Red Mud on Compressıve Strength and AlkaliSilica Reaction Expansion of Mortar", Cement and Concrete World, Vol. 11, Issue 61, pp. 60-67, 2006, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Yusuf YEŞİLCE,"Dynamic Analysis of Foundation Beams Subjected to Transerve Loading on Winkler Soil",
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 99-116, 2006, 2006, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Özden G, Mısır İS, Bozdağ Ö,"Temel Tasarımında Zemin-Yapı Etkileşimi: Genel İlkeler", TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Haber Bülteni, 20/123/27-33, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA,"Ankrajlı Betonarme Perdelerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Deplasman Esaslı Analizi", Niğde
Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1-2, 49-60, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Uçar M,"Betonarme Binaların Deprem Davranışında Dolgu Duvar Etkisinin İncelenmesi", Dokuz
Eylul Üniversitesi MMF Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 1, 101-108, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Ucar T,"Yumuşak Kat Düzensizliğinin Betonarme Binaların Deprem Davranışında Etkisi", Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 65-76, 2006, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Korkmaz KA, Duzgun M,"Statik Artımsal İtme Analizinde Kullanılan Yük Dağılımlarının Değerlendirilmesi",
İMO Teknik Dergi, 3873 -3878, 255, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Aktaş E,"Betonarme Çerçeve Yapıların Olasılıklı Sismik Analizi", Gazi Universitesi Dergisi, Cilt
21, No 1, 55-64, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Kasım Armağan KORKMAZ,"Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük
Katsayılarının Optimizasyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10:1, 99-108,
2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Halit YAZICI,"Yüksek Fırın Curufu Katkılı Harçların Sülfat Dayanıklılığının İncelenmesi", D.E.Ü. Fen ve
Mühendislik Dergisi, 1/51-58/2006, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Halit YAZICI, Selçuk TÜRKEL, M. Celal ÖZDEN, Ömer SOY,"Karbon Lifi Takviyeli Kompozit Malzemelerin Beton
Elemanların Güçlendirilmesinde Kullanımı", Hazır Beton Dergisi, 73/58-65/2006, 2006, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Civalek, Ö., Çatal, S.,"Genelleştirilmiş Diferansiyel Quadrature Metodu ile Bazı Sınır Değer Problemlerinin
Sayısal Çözümü", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 19-
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2006 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
15
22
11
34
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
37, 2006, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Burak FELEKOĞLU,"Prekast yapı elemanlarının makro boyuttaki yüzeysel boşluk analizinde görüntü işleme
tekniklerinin kullanımı", Beton Prefabrikasyon, 19/80/5-14/2006, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Burak FELEKOĞLU, Mert Yücel YARDIMCI, Bülent BARADAN,"Uçucu külün ve taş tozunun kendiliğinden
yerleşen betonda aşınma direncine etkileri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dergisi, 19/1/11-22/2006, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Ülker G. Bacanlı, Türkay Baran,"Çine Çayı Örneğinde Biriktirme Haznelerinin Tasarımında Farklı Yöntemlerin
Değerlendirilmesi", Mühendislik Bilimleri Dergisi, V 12, 1: 27-36, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Baradan B, Yazıcı H,"Betonarme yapılarda korozyon ve paspayının önemi", TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası, İzmir Şubesi Haber Bülteni, 130/24-29/2006, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Abidn KAYA, Seda DURUKAN, A. Hakan ÖREN, Yeliz YÜKSELEN,"Bentonit-Zeolit Karşımlarının Mühnedislik
Özelliklerinin Belirlenmesi", İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, 17/3/3879-3892, 2006, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Abidin KAYA, Seda DURUKAN, A. Hakan ÖREN, Yeliz YÜKSELEN,"Determining the Engineering Properties of
Bentonite-Zeolite Mixtures", İMO Teknik Dergi (Digest 2006), 17/1075-1088/2006, 2006, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Burak FELEKOĞLU, Diyal GÜLLÜ,"Klinker incelemelerinde optik mikroskop ve görüntü işleme tekniklerinin
kullanılması", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, 17/1/3761-3770, 2006, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Abhijit Chandra, Ashraf Bastawros, Teomete E, Albert Shih,"Wire Sawing - Mechanics and Design Space
Exploration", NSF Design, Service, and Manufacturing Grantees and Research Conference 2006, Poster, St.
Louis, MO., AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Temmuz 2006, Uluslararası organizasyon
Cetinkaya C.P., Harmancioglu N. B.,"Optimisation methods applied for river basin management", The Fifth
International Conference on Engineering Computational Technology, İSPANYA, Eylül 2006, PROCEEDINGS
OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING COMPUTATIONAL TECHNOLOGY,ISBN
1-905088-11-6 (XXIII-152), Uluslararası Hakemli organizasyon
Harmancıoğlu, N.B., Özkul, S.D.,"Assessment of Information Production by Streamflow Data at Varying
Time/Space Scales", European Geosciences Union, General Assembly 2006, AVUSTURYA, Nisan 2006,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Düzgün M,"Evaluation of Different Types of Pushover Analyses For R/C Frame Structures",
ICCCBE-XI The 2006 Montreal Conference, Montreal, KANADA, Temmuz 2006, -,-, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Korkmaz KA,"Earthquake Risk Assesment of Existing R/C Structures in Turkey", 3rd ASRAnet Collogium,
Glasgow, DİĞER ÜLKELER, Temmuz 2006, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2006 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
15
22
11
34
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Korkmaz KA,"Reliability Based Performance Evaluation of Ordinary Structures in Turkey", 3rd International
Conference on Protection of Structures Against Hazards, İTALYA, Eylül 2006, -,-, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Ozgur Ozcelik, Joel P. Conte, J. Enrique Luco,"Virtual Model of the UCSD-NEES High Performance Outdoor
Shake Table", 4th World Conference on Structural Control and Monitoring, AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ, Temmuz 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon
TOPAL A., OZTURK A.U., BARADAN B.,"Use of Recycled Aggregates in Hot-Mix Asphalt", Eighth CANMET/ACI
International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, KANADA, Haziran 2006, ACI
Symposium Publication 235,362, Uluslararası Hakemli organizasyon
Tanyel, S., Kalfaoglu, G., Sengoz, B., Caliskanelli, S. P., Ozuysal, M.,"Effect of heavy vehicles at signalized
intersections in Turkey", 11th Meeting of the EURO Working Group on Transportation, İTALYA, Eylül 2006,
Proceedings of the EWGT2006 Joint Conferences,419-423, Uluslararası Hakemli organizasyon
Tanyel, S., Ozuysal, M., Caliskanelli, S. P., Baran, T.,"Predicting a Suitable Capacity Estimation Method for
Single-Lane Roundabouts in Izmir, Turkey", 11th Meeting of the EURO Working Group on Transportation,
İTALYA, Eylül 2006, Proceedings of the EWGT2006 Joint Conferences,405-410, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Toker S, Korkmaz KA, Haştemoğlu SH,"Rapid Visual Inspection of Historical Churches in Isparta Region,
Turkey", 3rd International Conference on Protection of Structures Against Hazards, İTALYA, Eylül 2006, -,-,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
A.Ö. Aksoy, M.Ş. Güney,"The effect of Harmandlı Sanitary Landfill Area on Groundwater Contamination",
Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Ekim 2006, Seventh International
Congress on Advances in Civil Engineering,1-10, Uluslararası Hakemli organizasyon
Yalçın Özdemir, Ünal Öziş, Türkay Baran, Okan Fıstıkoğlu, Nurhan Demirci,"Sınır-Aşan Fırat-Dicle
Havzasının Su Potansiyeli ve Yararlanılması", TMMOB Su Politikaları Kongresi, ANKARA, Mart 2006, TMMOB
Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı,CII- 506-516, Hakemli organizasyon
Arisoy B, Arisoy Y,"Municipal GIS Development", E-Conference Proceedings of the International Conference on
Business, Management and Economics (ICBME), ÇEŞME, Haziran 2006, E-Conference Proceedings of the
International Conference on Business, Management and Economics,ISSN 13061089.
Barbaros, F., Ozkul, S.D., Harmancioglu, N.B.,"The Use of Decision Support Systems in Lake Quality
Management", IWA 10th Specialized Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management,
İSTANBUL, Eylül 2006, IWA DipCon 2006 - CD of Proceedings,A-183, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ceyhun ÖZÇELİK, M. Şükrü GÜNEY, Mustafa DOĞAN,"AÇIK KANALLARDA TAŞKIN DALGA HAREKETİNİN
DENEYSEL VE NÜMERİK ARAŞTIRILMASI", I. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU, ANKARA, Mayıs 2006, I.
ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI,401-413, Hakemli organizasyon
Ceyhun Özçelik, Yalçın Arısoy,"Sığ Sularda Su Derinliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Uzaktan
Algılanması", 1. Uzaktan Algılama- CBS Çalıştay ve Paneli, ŞİŞLİ, Kasım 2006, 1. Uzaktan Algılama-CBS
Çalıştay ve Paneli- 2006, Proceedings,1-9, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2006 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
15
22
11
34
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Demir F, Türkmen M, Korkmaz KA, Tekeli H, Çırak İ,"Betonarme Perdelerle Yapılan Güçlendirme
Uygulamalarının Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi", Yapısal Onarım ve Güçlendirme
Sempozyumu, DENİZLİ, Aralık 2006, -,-, Hakemli organizasyon
Erdogan, D., Özden, G.,"Suya Doygun Kumlu Zeminler İçin Doğrusal Olmayan Dinamik Sonlu Elemanlar
Algoritması", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, TRABZON, Eylül 2006, Zemin
Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi Bildiriler CD?si,257-266, Hakemli organizasyon
Eriş E, Alkan A, Kaya B,"Belirli süreli ve tekerrürlü ötelenmiş ve ötelenmemiş taşkın akımlarının Bornova Deresi
örneğinde irdelenmesi", I. Ulusal Taşkın Sempozyumu, ANKARA, Mayıs 2006, I. Ulusal Taşkın Sempozyumu
Tebliğler kitabı,377-387, Hakemli organizasyon
Fatih IŞIK, Mehmet YÖRÜK, Gürkan ÖZDEN,"Bir Deniz Tuzlasında Makine-Zemin Etkileşim Problemi ve Çözüm
Önerisi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, TRABZON, Eylül 2006, Zemin
Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi,686-694
Fıstıkoğlu O, Özkul S, Harmancıoğlu HN,"Modeling for Climate Change Effects in the Gediz and Büyük
Menderes Basins", International Conference on Climate Change and Middle East Past, Present and Future.,
İSTANBUL, Kasım 2006, Proceedings of the International Conference on Climate Change and the Middle East
past, present and,235-245, Uluslararası Hakemli organizasyon
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Yapı dinamiği", İnşaat Mühendisleri Odası,Aydın Şubesi, AYDIN, Haziran 2006, ,
K.Armağan Korkmaz, Özgür Bozdağ, Mustafa Düzgün,"Güvenilirlik Esaslı Analizde Taylor Serisi Yöntemiyle
Yapıların Deprem Davranışlarının Belirlenmesi", Seventh International Congress on Advances in Civil
Engineering, BEŞİKTAŞ, Ekim 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon
Kahraman S, Mısır İS,"Tuğla-Harç Ara yüzeyinin Kayma Dayanımının Belirlenmesi", Yapısal Onarım ve
Güçlendirme Sempozyumu, DENİZLİ, Aralık 2006, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu Bildiriler
Kitabı,176-180
Korkmaz KA, Aktaş E, Demir F, Sarı A,"Earthquake Risk Assessment Profile for Izmir Region", ACE?2006,
Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Eylül 2006, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Bozdağ Ö, Düzgün M,"Reliability Based Design using Taylor Series Methods", ACE?2006,
Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Eylül 2006, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Demir F, Türkmen M, Tekeli H, Çırak İ,"Mevcut Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi
İçin Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, DENİZLİ,
Aralık 2006, -,-, Hakemli organizasyon
Korkmaz KA,"Betonarme Çerçeve Yapıların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesi", Yapısal Onarım ve
Güçlendirme Sempozyumu, DENİZLİ, Aralık 2006, -,-, Hakemli organizasyon
Korkmaz KA,"Fragility Based Probabilistic Earthquake Assessment Analysis for R/C Structures In Turkey", ACE
2006, Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Eylül 2006, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Mehmet KURUOĞLU, Gürkan ÖZDEN, Arif Şengün KAYALAR,"Çelik Cüruflarının Dolgu Malzemesi Olarak
Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2006 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
15
22
11
34
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
TRABZON, Eylül 2006, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi Bildiriler CD'si,192201, Hakemli organizasyon
Mert Yücel YARDIMCI, Serdar AYDIN, Hüseyin YİĞİTER, Halit YAZICI,"Improvement of Self-Compacting
Cement Slurry For Autoclaved Sifcon Containing High Volume Class C Fly Ash", Seventh International Congress
on Advances in Civil Engineering, BEŞİKTAŞ, Ekim 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon
Nilgun B. Harmancioglu, Kurt Fedra, Filiz Barbaros,"Analysis for Sustainability in Management of Water Scarce
Basins", IWA 10th Specialized Conference on DIFFUSE POLLUTION AND SUSTAINABLE BASIN
MANAGEMENT, İSTANBUL, Eylül 2006, IWA DipCon 2006 - CD of Proceedings,A-197, Uluslararası
organizasyon
O.Önal, A.H. Ören,"Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Hacimsel Büzülme Ölçümünde İki Farklı
Görüntü Alma Biriminin Karşılaştırılması", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi,
TRABZON, Eylül 2006, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi CD'si,341-350,
Hakemli organizasyon
O.Önal, G.ÖZDEN,"Sayısal Görüntü İşleme Tekniklerinin Geoteknikte Uygulama Örnekleri", Zemin Mekaniği ve
Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, TRABZON, Eylül 2006, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği
Onbirinci Ulusal Kongresi CD'si,333-340, Hakemli organizasyon
Ozuysal, M., Tanyel, S., Caliskanelli, S. P.,"An Approximation for Induced Demand Analysis of Rural Highways in
Türkiye", Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, Ekim 2006,
Uluslararası Hakemli organizasyon
S.PEKTAŞ, A.ALKAN, E.ERİŞ,"Gediz havzası zirve akışlar için uygun olasılık dağılımları", I. Ulusal Taşkın
Sempozyumu, ANKARA, Mayıs 2006, I. Ulusal Taşkın Sempozyumu Tebliğler kitabı,371-376, Hakemli
organizasyon
Serap Kahraman, Türkay Baran, İ. Aydın Saatçı,"Yaratıcı Mühendislik Eğitimi", 12. Mühendislik Dekanları
Konseyi, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, ZONGULDAK, Mayıs 2006, Bildiriler Kitabı,1-9, Hakemli organizasyon
Tanyel S., Yayla N., Çatal S., Şengöz B.,"Denetimsiz kavşaklarda yanyol minimum gecikmelerinin belirlenmesi",
Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, KOCAELİ, Haziran
2006, Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu Kitapçığı,230239
Tanyel S., Şengöz B.,"Yaya davranışları ve trafik kazaları", Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel
Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, KOCAELİ, Haziran 2006, Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin
Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu kitapçığı,240-249
Tekeli H, Çırak İ, Türkmen M, Demir F, Korkmaz KA,"Betonarme Elastik Ötesi Sismik Performans İlişkisinin
Saptanması İçin Analitik Bir Yöntem", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, DENİZLİ, Aralık 2006,
-,-, Hakemli organizasyon
Türkay BARAN, Yıldırım DALKILIÇ, Yalçın ÖZDEMİR, Ünal ÖZİŞ,"Türkiyenin Su Kuvveti Potansiyelinin
Belirlenmesindeki Aşamalar ve Gelişmeler", 10 . Dünya Enerji Kongresi, İSTANBUL, Kasım 2006, 10. Dünya
Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı,10-20, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2006 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
15
22
11
34
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Türkay BARAN, Ünal ÖZİŞ, Yalçın ÖZDEMİR,"Sınır Aşan Asi Havzası Su Potansiyeli ve Yararlanılması",
TMMOB Su Politikaları Kongresi, ANKARA, Mart 2006, Su Politikaları Kongresi (21-23 Mart 2006), Bildiriler,C II,
571-581, Hakemli organizasyon
Uzundurukan S, Gökhan TS, Korkmaz KA, Bayrak Ç, Keskin SN,"Zeminlerin Şişme Davranışının Anfıs Analizi
İle Tahmin Edilmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, TRABZON, Eylül 2006,
-,-, Hakemli organizasyon
Akdag CT, Ozden G, Misir IS,"A Modeling Study on the Lateral Load Capacity of Steel-Fiber Concrete Piles",
Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, BEŞİKTAŞ, Ekim 2006, Seventh International
Congress on Advances in Civil Engineering CD,ACE06-679, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
A.O. Aksoy, T.Scheytt,"Assessment of Groundwater pollution around Torbali, Izmir, Turkey", Environmental
Geology, 53:19-25/2007, 2007, Araştırma Makale,SCI
Burak FELEKOĞLU, Selçuk TÜRKEL, Bülent BARADAN,"Effect of Water/Cement Ratio on the Fresh and
Hardened Properties of Self-compacting Concrete", Building and Environment, 42/1795-1802/2007, 2007,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Şengöz B., Topal A.,"Minimum voids in mineral aggregate in hot mix asphalt based on asphalt film thickness",
Building and Environment, Cilt:42 Sayı:10 pp:3629-3635, Ekim, 2007, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Şengöz B., Agar E.,"Effect of asphalt film thickness on the moisture sensitivity characteristics of hot mix asphalt",
Building and Environment, Cilt: 42, Sayı: 10, pp:3621-3628, Ekim, 2007, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Türkel S, Felekoğlu B, Dulluç S,"Influence of various acids on the physicomechanical properties of pozzolanic
cement mortars", Sadhana Academy Proceedings in Engineering Sciences, 32/6/683-691/2007, 2007, Araştırma
Makale,SCI
Türkay Baran, Ülker G. Bacanlı,"An Entropy Approach for Diagnostic Checking in Time Series Analysis", Water
SA, V 33, No:4, 487-496, July 2007, 2007, Araştırma Makale,SCI
Tanyel, S., Baran, T., Ozuysal, M.,"Applicability of Various Capacity Models for Single-Lane Roundabouts in
Izmir, Turkey", ASCE - Journal of Transportation Engineering, 133(12):647-653/2007, DOI:
10.1061/(ASCE)0733-947X(2007)133:12(647), 2007, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Serdar Aydın, Bülent Baradan,"Effect of pumice and fly ash incorporation on high temperature resistance of
cement based mortars", Cement and Concrete Research, Vol. 37, Issue 6, pp. 988-995, 2007, Araştırma
Makale,SCI
Serdar AYDIN, Halit YAZICI, Hüseyin YİĞİTER, Bülent BARADAN,"Sulfuric acid resistance of high-volume fly
ash concrete", Building and Environment, Vol. 42, Issue 2, pp. 717-721, 2007, Araştırma Makale,SCI-Expanded
S.Türkel,"Strength properties of fly ash based controlled low strength materials", Journal of Hazardous Materials,
Vol.147/ Issue 3/1015-1019/2007, 2007, Araştırma Makale,SCI
Monkul, M. M., Ozden, G.,"Compressional Behavior of Clayey Sand and Transition Fines Content", Engineering
Geology, 89 (2007) 195-205, 2007, Araştırma Makale,SCI
K.Tosun, B.Felekoğlu, B.Baradan,"The effect of cement alkali content on ASR susceptibility of mortars
incorporating admixtures", Building and Environment, 42/9/3444-3453/2007, 2007, Araştırma Makale,SCIExpanded
Hüseyin YİĞİTER, Halit YAZICI, Serdar AYDIN,"Effects of cement type, w/c ratio and cement dosage on sea
water resistance of concrete", Building and Environment, Vol. 42, Issue 4, pp. 1770-1776, 2007, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Halit YAZICI,"Utilization of Coal Combustion Byproducts in Building Blocks", Journal of Fuel, 86/7-8/929937/2007, 2007, Araştırma Makale,SCI
Halit YAZICI,"The effect of curing conditions on compressive strength of ultra high strength concrete with high
volume mineral admixtures", Building and Environment, 42/5/2083-2089/2007, 2007, Araştırma Makale,SCI-
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Expanded
Burak Felekoğlu,"Effects of PSD and surface morphology of micro-aggregates on admixture requirement and
mechanical performance of micro-concrete", Cement and Concrete Composites, 29/6/481-489/2007, 2007,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Burak FELEKOĞLU,"Utilisation of High Volumes of Limestone Quarry Wastes in Concrete Industry (SelfCompacting Concrete Case).", Resources, Conservation and Recycling, 51/4/770-791/2007, 2007, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Burak FELEKOĞLU, Selçuk TÜRKEL, Yiğit Altuntaş,"Effect of steel fiber reinforcement on surface wear
resistance of self-compacting repair mortars", Cement and Concrete Composites, 29/391-396/2007, 2007,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Taner UÇAR, Mustafa DÜZGÜN,"Seismic Performance Assessment of Reinforced Concrete Structures", Dokuz
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2):63-76/2007, 2007, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
İmançlı G., Kahyaoğlu R., Şengöz B., Topal A., Erdoğan H.Ü.,"Yol inşaatında kullanılan geotekstillerin çekme
dayanımlarının doku farklılığı yönünden incelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt
No:3/Sayı:13/Sy:111-126, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Selçuk TÜRKEL, Bimen KADİROĞLU,"Pomza Agregalı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin
İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (3): 353-359
(2007), 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mutlu SEÇER,"Investigation of Practical Geometric Nonlinear Analysis Methods for Semi Rigid Steel Plane
Frames", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13/97-111/2007, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA,"Çelik Çapraz Elemanlarla Güçlendirilen Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının
İncelenmesi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 8 Sayı 2, 2007, 191-201, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA,"Performansa Bağlı Analiz Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", Politeknik Dergisi, Cilt 10, Sayı 4,
451-460, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Orbay A,"Betonarme Çerçeve Tipi Binaların Güvenilirlik Esaslı Analizinde Yük Katsayılarının
Optimizasyonu", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 8 No: 2, 361-375, 2007, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Düzgün M,"Doğrusal olmayan yapısal analiz yöntemlerinin değerlendirilmesi,", İstanbul Teknik
Üniversitesi Dergisi (Mühendislik-D), Cilt 6, Sayı 3 Haziran 3-10, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Demir F, Sivri M,"Earthquake Assessment of R/C Structures With Masonry Infill Walls, International
Journal of Science and Technology", Fırat Üniversitesi, Cilt 2, Sayı 2, 155-164, 2007, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Korkmaz KA, Ay Z,"Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışlarının İncelenmesi", Yaşar
Üniversitesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 8, 875-887, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Demir F, Tekeli H, Korkmaz KA,"Elastisite Modülünün Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılmasına Etkisi",
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 190-199, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Demir F, Korkmaz KA,"Ispartadakı Eğitim Yapılarının Depremselliğinin İncelemesi", Celal Bayar Üniversitesi,
Soma Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 7-1, Sayı 2, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Daneshfaraz R, Kaya B,"Hidrolik Problemlerinin Çözümünde Taşıma Matrisi Yöntemi", D.E.Ü. Fen ve
Mühendislik Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s.1-8, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Bülent Baradan, Kamile Tosun, Burak Felekoğlu,"Kendiliğinden yerleşen beyaz beton tasarımı ve uygulamaları",
Beton Prefabrikasyon, 20/82/5-13/2007, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Topal A., Şengöz B.,"Comparison of compacted aggregate resistance test method with ASTM C1252",
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, shf:173-179, Ağustos, 2007, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Serdar Aydın, Selçuk Türkel, Bülent Baradan,"Basınç dayanımı ve donma-çözülme dayanıklılığı açısından
beton için optimum hava içeriğinin belirlenmesi", Hazır Beton Dergisi, Cilt 83, Sayı 14, Sayfa 70-76, 2007,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
A.O. Aksoy, T. Scheytt, M.S. Guney,"Investigation of pumping effects on groundwater in Torbalı", International
Conference on Environment: Survival and Sustainability, K.K.T.C., Şubat 2007, International Conference on
Environment,4059-4066, Uluslararası Hakemli organizasyon
A.U.OZTURK, A.TOPAL,"Microstructural Investigation of Cement Mortars with Different Retarders", International
Conference on Advances in Cement Based Materials and Applications in Civil Infrastructure- (ACBM-ACI),
PAKİSTAN, Aralık 2007, International Conference on Advances in Cement Based Materials and Applications in
Civil Infras.,112-118, Uluslararası Hakemli organizasyon
Bombar G., Güney M,"Energy Dissipation and Hydraulic Jump Characteristics in the Flows over the Stepped
Channels", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, K.K.T.C., Ocak 2007,
NEU,proceedings, Uluslararası Hakemli organizasyon
Bombar G., Güney M,"Model Scale Effect on the Inception Point of Air Entrainment in Flows Over Stepped
Spillways", 32th IAHR, İTALYA, Temmuz 2007, Proceedings,11-16, Uluslararası Hakemli organizasyon
C.P.Cetinkaya, N.B. Harmancioglu,"Spatial optimization of water quality monitoring networks", European
Geosciences General Assembly 2007, AVUSTURYA, Nisan 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon
Conte, Joel P., Luco, J. Enrique, Özçelik Ö,"Shake Table Control: Fidelity in Signal Reproduction and Sources of
Signal Distortion", UNR, UB and UCSD Joint Shake Table Workshop, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,
Eylül 2007, Uluslararası organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Demir F, Korkmaz KA, Gençoğlu M,"Seismic Assessment of Precast Concrete Structures With Infilled Masonry
Walls", SEMC-2007, The Third International Conference On Structural Engineering, GÜNEY AFRİKA, Eylül
2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
E. Eris, N.E.Unal, H.Aksoy, A. Alkan,"Station-based frequency analysis of annual maximum flows in Gediz Basin,
western Turkey", Variability in time and space of extreme rainfalls, floods and droughts, İTALYA, Haziran 2007,
Variability in time and space of extreme rainfalls, floods and droughts,163-170, Uluslararası organizasyon
Imancli G., Kahyaoglu R., Şengoz B., Topal A.,"The determination of tensile strength of different textured
geotextiles used in road construction", 4th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements,
YUNANİSTAN, Nisan 2007, Proceedings of 4th International Conference Bitumious Mixtures and
Pavements,Volume II, Session V, 711-722, Uluslararası Hakemli organizasyon
J. Enrique Luco, Joel P. Conte, Özçelik Ö,"Elements of Experimental Characterization and Modeling of UCSDNEES Shake Table - Current State of the Research", 5th NEES Annual Meeting, AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ, Haziran 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Aktas E,"Cost and Safety Optimization for Load Factor Based Reliability Analysis", International
ProbabilisticWorkshop Ghent, BELÇİKA, Kasım 2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Demir F, Tekeli H,"Retrofitting and Strengthening of Existing R/C Buildings Using Shear Walls", RB
07 - 11th International Conference on inspection, appraisal, repairs & maintenance of structures, K.K.T.C., Ekim
2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Johnson PA,"Evaluation of Fragılıty Analyses for Probabilistic Seismic assessment of frame
structures", ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake
Engineering Rethymno, YUNANİSTAN, Haziran 2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Johnson PA,"Probabilistic Seismic Structural Assessment", ASCE Workshop on Computing in Civil
Eng, İNGİLTERE, Temmuz 2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Özyer GT,"Automated Damage Detection Using Satellite Images, 8th Pacific Conference on
Earthquake Engineering (8PCEE 07)", Nanyang Technology university, SİNGAPUR, Kasım 2007, -,-,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA,"Evaluation for Different Types of Strengthenıng of R/C Structures in Turkey", ECCOMAS Thematic
Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering Rethymno,
YUNANİSTAN, Haziran 2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA,"Evaluation of Structural Behavior of R/C Building Structures with Irregularities", 79th Annual Meeting
of The Eastern Section of the Seismological Society of America, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Ekim
2007, Uluslararası Hakemli organizasyon
Tanarslan HM, Altin S, Ertutar Y,"Strengthening RC beams with CFRP strips", 11th international conference on
Inspection appraisal repaires&Maintenance of Structures, K.K.T.C., Kasım 2007, Inspection appraisal
repairs&maintenance of Structures,327-335, Uluslararası Hakemli organizasyon
Toker S, Korkmaz KA, Haştemoğlu HŞ,"Assessment of Wood As A Building Material in Turkey in Terms of
Environmental Sustainability, International Conference on Environmental", Survival and Sustainability, K.K.T.C.,
Şubat 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Topal A., Şengöz B., Isıkyakar G.,"Blending properties of EVA based polymer modified bitumen", 4th
International Conference, Bituminous Mixtures and Pavement, YUNANİSTAN, Nisan 2007, Proceedings of the
4th International Conference, Bituminous Mixtures and Pavemen,Volume I, Session I, 83-92, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Z.Lj.Bozinovski, M. Seçer, Ö. Bozdağ,"Maintenance, reconstruction, repair, strengthening and rehabilitation of
existing masonry buildings", Sustainability of Constructions, PORTEKİZ, Eylül 2007, Sustainability of structures
- Proceedings of the first workshop,3.65 - 3.76, Uluslararası Hakemli organizasyon
Özyer GT, Korkmaz KA,"Damage Detection after Tsunami Disaster Using Satellite Images", Structural Engineers
World Congress, HİNDİSTAN, Kasım 2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Özçelik Ö, Conte, Joel P., Luco, J. Enrique,"Elements of Experimental Characterization and Modeling of NEESUCSD Shake Table", Jacobs School of Engineering Research Expo 2007, AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ, Şubat 2007, Uluslararası organizasyon
Şengöz B., Topal A., Tanyel S,"Engineering properties of SBS modified bitumen for paving mixes", 4th
International Conference, Bituminous Mixtures and Pavement, YUNANİSTAN, Nisan 2007, Proceedings of the
4th International Conference, Bituminous Mixtures and Pavement,Volume I, Session I, 73-82, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
A. Topal, B. Baradan, S. Şen,"İnce Agrega Şekil ve Yüzey Pürüzlülüğünü Belirlemede Kullanılan Standart
Yöntemlerin Değerlendirilmesi", 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR, Şubat 2007,
6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Bildiriler Kitabı,399-405, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Ünal Öziş, Türkay Baran, Yıldırım Dalkılıç,"Hidroelektrik Enerjinin Geliştirilme Hızı", TMMOB, Jeoloji
Mühendisleri Odası, İzmir Şb., İZMİR, Mayıs 2007, Ülkemizdeki Doğal Kaynakların Enerji Üretimindeki
Önemi ve Geleceği, Tebliğler,3-17, Hakemli organizasyon
Ayşegül Ö. Aksoy, M. Şükrü Güney,"TORBALI BÖLGESİNDEKİ YERALTISUYU KAYNAKLARININ SON
YILLARDAKİ DEĞİŞİMİNİN NİCELİK ve NİTELİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ", III. Ulusal Su
Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2007, III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu,115-123, Hakemli
organizasyon
Barış YILMAZ, Nilgün HARMANCIOĞLU,"The Use of Data Envelopment Analysis in Assesment of Irrigation
Efficiency", River Basin Management International Congress, ANTALYA, Mart 2007, River Basin Management
Congress,100, Uluslararası Hakemli organizasyon
Burak FELEKOĞLU, Bülent BARADAN,"Beton üretiminde alternatif su geçirimsizlik katkılarının kullanımı", II.
Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyum ve Sergisi, ANKARA, Nisan 2007, 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar
Sempozyum ve Sergisi,53-64, Hakemli organizasyon
Demir F, Korkmaz KA, Gençoğlu M, Tekeli H,"Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi", 7. Ulusal
Beton Kongresi, İSTANBUL, Kasım 2007, -,-, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Durmuş G, Tekeli H, Korkmaz KA, Ay Z,"FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting
Steel Structures Strengthened by Rib Plate Members", International Symposium on Advances in Earthquake &
Structural Engineering, ISPARTA, Ekim 2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Emre ERCAN, Mutlu SEÇER,"Taban İzolatörlü Uzay Kafes Sistemlerinin Deprem Etkisi Altındaki Davranışının
İncelenmesi", 2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Mayıs 2007, 2. Çelik Yapılar Ulusal
Sempozyumu,49-57, Hakemli organizasyon
F. BARBAROS, C. P. ÇETİNKAYA, N. HARMANCIOĞLU,"Effects of Human Activities on Water Quality: A Case
Study - Mogan & Eymir Basin", INTERNATIONAL CONGRESS ON RIVER BASIN MANAGEMENT, ANTALYA,
Mart 2007, Proceedings of International River Basin Management Congress, Chapter II DSI Yayınları,
2007,439-452, Uluslararası Hakemli organizasyon
Fatih Saraçoğlu, Gürkan Özden, Mehmet Kuruoğlu, Levent Türkben, Özgür Bozdağ,"Kazık Temelli Yüksek Bir
Yapının Deprem Yükleri Altında Analizi", Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, Ekim
2007, Hakemli organizasyon
Ferhat TÜRKMAN, Yıldırım DALKILIÇ,""Olasılık Temelli Baraj Güvenlik Belirleme Yöntemleri"", I. Ulusal Baraj
Güvenliği Sempozyumu, ANKARA, Mayıs 2007, I. Ulusal Baraj Güveliği Sempozyumu-Bildiriler,629-638,
Hakemli organizasyon
Harmancıoğlu, N., Özkul, S.,"Effects of Climate Change on Water Resources Management: The Cases of Gediz
and Buyuk Menderes River Basins", UKİDEK Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri
Konferansı, KONYA, Ekim 2007, Proceedings of International Conference on "Global Climate Change and Its
Environmental Impacts",259-266, Uluslararası Hakemli organizasyon
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Yapı dinamiğinde temel ilkeler", İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi, BERGAMA,
Şubat 2007, ,
Kahraman S, Mısır İS, Özden G,"Sabit ve Değişken Yatak Katsayısı Yaklaşımlarının Yapı Davranışına
Etkisi", Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, Ekim 2007, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği
Konferansı Bildiriler Kitabı Cilt 2,217-228
Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan,"Metakaolin ve silika dumanı kullanımının çimento harcının
mekanik ve fiziksel özelliklerine etkileri", 3rd International Symposium on Sustainability in Cement and Concrete,
İSTANBUL, Eylül 2007, Proceedings of the 3rd International Symposium on Sustainability of Cement and
Concrete,83-94, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Aktaş E, Kayhan AH,"Investigation of Nonstructural Components Behavior in Critical Facilities",
International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, ISPARTA, Ekim 2007, -,-,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Makinacı M., Topal A., Sinecen M.,"Görüntü analizi ile agrega şekil özelliklerinin belirlenmesi", 6. Uluslararası
Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR, Şubat 2007, 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler
Sempozyumu bildiriler kitabı,105-111, Uluslararası Hakemli organizasyon
Mehmet KURUOĞLU, Necdet TÜRK, Şenol ÖZYALIN,"Karşıyaka (İzmir) Zeminleri İçin Dinamik Analiz ve
Mikrotremor Ölçüm Bulgularının Karşılaştırılması", Uluslararası Deprem Sempozyumu, KOCAELİ, Ekim
2007, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Mehmet Rıfat KAHYAOĞLU, Arif Şengün KAYALAR, Gökhan İMANÇLI, Gürkan ÖZDEN,"Bir Pasif Kazık
Laboratuvar Model Çalışmasının 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Simülasyonu", Zemin Mekaniği ve Temel
Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu, AVCILAR, Kasım 2007, Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı
Etkileşimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,69-75, Hakemli organizasyon
Mustafa DOĞAN, Yalçın ARISOY,"BALIKÇI TEKNELERİNİN UYDULARLA İZLENMESİ VE KIYI BİLGİ
SİSTEMLERİ", 6. ULUSAL KIYI MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, İZMİR, Ekim 2007, 6. ULUSAL KIYI
MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI,297-304, Hakemli organizasyon
Mutlu SEÇER,"BİNA TÜRÜ YAPILARA YAPILAN SALDIRILARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINABİLECEK
TEDBİRLER", Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES
2007), KOCAELİ, Haziran 2007, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar
Sempozyumu Bildiriler,678 - 681, Hakemli organizasyon
Mutlu SEÇER,"DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN ÇELİK
YAPILAR KISMININ İNCELENMESİ", Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar
Sempozyumu (UMES2007), KOCAELİ, Haziran 2007, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri
Genç Araştırmacılar Sempozyumu Bildiriler,651-654, Hakemli organizasyon
Mutlu SEÇER,"TÜRKİYEDE ÇELİK YAPILAR VE YENİ GELİŞMELER", UMES2007 Ulusal Teknik Eğitim,
Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, KOCAELİ, Haziran 2007, Ulusal Teknik
Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu Bildiriler,647 - 650, Hakemli
organizasyon
Mutlu Seçer,"Kaynaklı Yapılarda Yorulma Davranışının Eurocode 3 ile İncelenmesi", 2. Çelik Yapılar Ulusal
Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Mayıs 2007, 2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı,163-173,
Hakemli organizasyon
Mutlu Seçer,"Çeşitli Kaynak Yöntemleri İçin Pratik Kaynak Maliyeti Hesap Yöntemlerinin İncelenmesi", 2. Çelik
Yapılar Ulusal Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Mayıs 2007, 2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu Bildiriler
Kitabı,230-242, Hakemli organizasyon
Sarı A, Korkmaz KA,"Blast Resistance Evaluation of LPG Storage Tanks", 10th World Congress on Seismic
Isolation, İstanbul, İSTANBUL, Mayıs 2007, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Sarı A, Korkmaz KA,"Petrokimyasal Tesislerindeki Depolama Tanklarının Sismik Davranışın
Değerlendirilmesi", Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, Ekim 2007, -,-, Hakemli
organizasyon
Serap KAHRAMAN, Türkay BARAN, Aydın SAATÇİ,"Batı Anadolu Örneğinde Bölge Sınırları Seçiminin
Deprem Tehlikesinin Belirlenmesine Etkileri", Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, Ekim
2007, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bİldiriler Kitabı,C II, 335-346, Hakemli organizasyon
Serap KAHRAMAN, Türkay BARAN, İ.Aydın SAATCI,"Yaratıcılık ve Eğitim", IV. Aktif Eğitim Kurultayı,
İZMİR, Haziran 2007, IV. AKTİF EĞİTİM KURULTAYI Bildiriler Kitabı,111-124, Hakemli organizasyon
Taner Uçar, Mutlu Seçer,"Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi", 7. Ulusal Beton Kongresi Beton
Teknolojisinde Gelişmeler ve Uygulamalar, İSTANBUL, Kasım 2007, 7. Ulusal Beton Kongresi Beton
Teknolojisinde Gelişmeler ve Uygulamalar Bildiriler Kitabı,333-341, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Tekeli H, Demir F, Korkmaz KA, Gençoğlu M, Ay Z,"Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının
Değerlendirilmesi", International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, ISPARTA,
Ekim 2007, -,-, Uluslararası organizasyon
Türkay Baran, Ülker G. Bacanlı,"AR Tipi Modellerde Uygun Model Seçimi Ölçütlerinin Değerlendirilmesi", V.
Ulusal Hidroloji Kongresi, ANKARA, Eylül 2007, V. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,339-348, Hakemli
organizasyon
Yalçın ARISOY,"Basınç Tepki Faktörü İçin Alternatif Bir Formül", 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu,
İZMİR, Ekim 2007, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,s.477-482.
Yardımcı M Y, Yiğiter H, Serdar Aydın, Yazıcı H,"Flexural performance of steam cured SIFCON produced with
steel and synthetic-macro fibers", 3rd International Symposium on Sustainability in Cement and Concrete,
İSTANBUL, Eylül 2007, Proceedings of TCMB 3rd International,vol.2, pp. 681-690, Uluslararası organizasyon
Çetinkaya, C.P., Özkul, S.,"The Evaluation of DSI's Water Quality Monitoring Network Performance in Gediz
Basin in Terms of Sampling Intervals", International Congress on River Basin Management, ANTALYA, Mart
2007, Proceedings of International River Basin Management Congress, Chapter III, DSI, 2007,317-329,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Özgür Bozdağ, Nihat Baç, Yalçın Arısoy,"Bodrum (Güllük) İskelesinin Yatay Yük Dayanma Kapasitesinin
Belirlenmesi", 6. ULUSAL KIYI MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, İZMİR, Ekim 2007, 6. Ulusal Kıyı
Mühendisliği Sempozyumu,483-490, Hakemli organizasyon
Öziş, Ü., Arısoy, Y., Alkan, A., Özdemir, Y.,"Türkiye'dekitarihi su kemerlerinin genel durumu", Tarihi eserlerin
güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle devredilmesi sempozyumu-1, ANKARA, Eylül 2007, Tarihi eserlerin
güçlendirilmesi ve geleceğe devredilmedi sempozyumu-1 bildiriler kitabı,491-502, Hakemli organizasyon
Öziş, Ü., Özdemir, Y., Alkan, A., Arısoy, Y.,"Türkiye'deki tarihi taş köprülerin genel durumu", Tarihi eserlerin
güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle devredilmesi sempozyumu-1, ANKARA, Eylül 2007, Tarihi eserlerin
güçlendirilmesi ve geleceğe devredilmesi sempozyumu-1 bildiriler kitabı,503-514, Hakemli organizasyon
Özkul, S., Dalkılıç, Y., Harmancıoğlu, N.,"The Use of Decision Support Systems in River Basin Management in
Turkey", International Congress on River Basin Management, ANKARA, Mart 2007, International Congress on
River Basin Management,331-345, Uluslararası organizasyon
Özuysal, M., Tanyel, S.,"Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir
Değerlendirme", 7. Ulaştırma Kongresi, BEŞİKTAŞ, Eylül 2007, 7. Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı,514525, Hakemli organizasyon
Özyalın Ş, Türk N, Kuruoğlu M,"İzmir İl Merkezi Zeminlerinin Dinamik Parametrelerinin Yerinde Belirlenmesi",
Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, Eylül 2007, Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi
Sempozyumu,271-279, Hakemli organizasyon
Ülke, A., Özkul, S., Tayfur, G.,"Akarsulardaki Askıda Katı Madde Miktarının Farklı Yapay Sinir Ağları Eğitim
Algoritmaları ile Tahmini", III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, Eylül 2007, III. Ulusal Su
Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,369-380, Hakemli organizasyon
Ülke, A., Özkul, S., Tayfur, G.,"YSA ile Gediz Nehri için Askıda Katı Madde Yükü Tahmini", V. Ulusal Hidroloji
Kongresi, ANKARA, Eylül 2007, V. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,257-267, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2007 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
18
16
24
44
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Aktaş E, Korkmaz KA,"Plastic Hinge Analysis Using Reduced Basis Approximations", International Symposium on
Advances in Earthquake & Structural Engineering, ISPARTA, Ekim 2007, -,-, Uluslararası Hakemli
organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
B. Felekoğlu, K. Tosun, B. Baradan, A. Altun,"Relationship between clinker porosity and interstitial phase
morphology", Advances in Cement Research, 20/3/109-119/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Burak FELEKOĞLU,"A comparative study on the performance of sands rich and poor in fines in self-compacting
concrete", Construction and Building Materials, 22/4/646-654/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Şengöz B., Işıkyakar G.,"Analysis of Styrene-Butadiene-Styrene polymer modified bitumen using fluorescent
microscopy and conventional test methods", Journal of Hazardous Materials, Cilt:150 Sayı:2 pp:424-432, Mart,
2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Şengöz B, Işıkyakar G,"Evaluation of the properties and microstructure of SBS and EVA polymer modified
bitumen", Construction and Building Materials, Cilt: 22, Sayı: 9 pp: 1897-1905, Eylül, 2008, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Öztürk A.U., Baradan B.,"A comparison study of porosity and compressive strength mathematical models with
image analysis", computational materials science, 43/4/974-979/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI
Önal, O., Özden, G., Felekoğlu B,"A methodology for spatial distribution of grain and voids in self compacted
concrete using digital image processing methods", Computers and Concrete, Vol. 5, No. 1 (2008), 61-74, 2008,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Önal O, Ören AH, Özden G, Kaya A,"Determination of Cylindrical Soil Specimen Dimensions by Imaging with
Application to Volume Change of Bentonite-Sand Mixtures", Geotechnical Testing Journal, No.2 Vol.31 pp.1-8
March 2008, 2008, Araştırma Makale,SCI
Yusuf Yesilce, Oktay Demirdag,"Effect of Axial Force on Free Vibration of Timoshenko Multi-Span Beam
Carrying Multiple Spring-Mass Systems", International Journal of Mechanical Science, 50, 995-1003, 2008,
2008, Araştırma Makale,SCI
Yusuf Yesilce, Hikmet H. Catal,"Free Vibration of Piles Embedded in Soil Having Different Modulus of Subgrade
Reaction", Applied Mathematical Modelling, 32, 889-900, 2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Yeliz Yükselen-Aksoy, Abidin Kaya, Ali Hakan Ören,"Seawater effect on consistency limits and compressibility
characteristics of clays.", Engineering Geology, 102(1-2), 54-61, 2008, 2008, Araştırma Makale,SCI
YUSUF YESILCE, OKTAY DEMIRDAG, SEVAL CATAL,"Free Vibrations of a Multi-Span Timoshenko Beam
Carrying Multiple Spring-Mass Systems", Sadhana-Academy Proceedings in Engineering Sciences, 33(4), 385401, 2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
YUSUF YESILCE, HIKMET H. CATAL,"Free Vibration of Semi-Rigidly Connected Piles Embedded in Soils with
Different Subgrades", International Journal of Structural Stability and Dynamics (IJSSD), 8(2), 299-320, 2008,
2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
YUSUF YESILCE, HIKMET H CATAL,"Free Vibration of Semi-Rigid Connected Reddy-Bickford Piles Embedded
in Elastic Soil", Sadhana-Academy Proceedings in Engineering Sciences, 33(6), 781-801, 2008, 2008,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Topal A, Şengöz B,"Evaluation of compacted aggregate resistant test compared with the fine aggregate angularity
standards", Construction and Building Materials, Cilt:22 Sayı:5 ,pp: 993-998, Mayıs, 2008, Araştırma
Makale,SCI
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Burak FELEKOĞLU,"Optimization of self-compacting filling grout mixtures for repair purposes", Construction and
Building Materials, 22/4/660-667/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Cem P. Cetinkaya, Okan Fistikoglu, Kurt Fedra, Nilgun B. Harmancioglu,"Optimization Methods Applied for
Sustainable Management of Water Scarce Basins", Journal of Hydroinformatics, 10/1/69-95/2008, 2008,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Daneshfaraz R, Kaya B,"Solution of the propagation of the waves in open channels by transfer matrix method",
Ocean Engineering, 35(2008) 1075-1079, 2008, Araştırma Makale,SCI
Demir F, Korkmaz KA,"Prediction of Lower and Upper Bounds of Elastic Modulus of High Strength Concrete",
Construction and Building Materials, 22 1385-1393, 2008, Araştırma Makale,SCI
Felekoğlu B, Sarıkahya H,"Effect of chemical structure of polycarboxylate-based superplasticizers on workability
retention of self-compacting concrete", Construction and Building Materials, 22/9/1972-1980/2008, 2008,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Galvao, T. Cassia de Brito, Kaya, Abidin, Ören, Ali Hakan, Yükselen-Aksoy, Yeliz,"Geomechanics of LandfillsInnovative Technology for Liners", Soil & Sediment Contamination, 17/4/411-424/2008, 2008, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Halit YAZICI,"The effect of silica fume and high volume class C fly ash on mechanical properties, chloride
penetration and freeze-thaw resistance of self-compacting concrete", Construction and Building Materials,
22/8/504-518/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Halit Yazıcı, Hüseyin Yiğiter, Anıl Ş. Karabulut, Bülent Baradan,"utilization of fly ash and ground granulated blast
furnace slag as an alternative silica source in reactive powder concrete", Fuel, Fuel 87 (2008) 2401?2407, 2008,
Araştırma Makale,SCI
Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan,"Effectiveness of alkyl alkoxy silane treatment in mitigating alkali
silica reaction", ACI Materials Journal, 105/1/303-310/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI
Nilgun B. Harmancioglu, Kurt Fedra, Filiz Barbaros,"Analysis for sustainability in management of water scarce
basins: the case of the Gediz River Basin in Turkey", Desalination, 8 s, 2008, Araştırma Makale,SCI
Ozgur Ozcelik, J. Enrique Luco, Joel P. Conte, Tomaso L. Trombetti, Jose I. Restrepo,"Experimental
Characterization, Modeling, and Identification of the NEES-UCSD Shake Table Mechanical System", Earthquake
Engineering and Structural Dynamics, 37/2/243-264/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI
Ozgur Ozcelik, J. Enrique Luco, Joel P. Conte,"Identification of the Mechanical Subsystem of the NEES-UCSD
Shake Table by a Least Square Approach", Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 134/1/23-34/2008, 2008,
Araştırma Makale,SCI
Ozuysal, M., Tanyel, S.,"Induced Travel Demand in Developing Countries: Study on State Highways in Turkey",
ASCE - Journal of Urban Planning and Development, 134(2):78-87/2008, DOI: 10.1061/(ASCE)07339488(2008)134:2(78), 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Sakar G, Alku O Z,"Strengthening of RC T-section Beams Using CFRP Sheets Subjected to Cyclic Load",
Advanced Composite Letters, Volume 17/issue 6/p.191-202/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Sakar G,"Shear Strengthening of RC Beams Subjected to Cyclic Load Using CFRP Strips", Advanced Composite
Letters, Volume 17/issue 6/p. 203-211/2008, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Serap Kahraman, Türkay Baran, İ. Aydın Saatçı, Müjgan Şalk,"The Effect of Region Borders when Using
Gutenberg-Richter Model, Case Study: Western Anatolia", Pure and Applied Geophysics, 165 (2008) 331- 347,
2008, Araştırma Makale,SCI
Serdar Aydın, Halit Yazıcı, Bülent Baradan,"High temperature resistance of normal strength and autoclaved high
strength mortars incorporated polypropylene and steel fibers", Construction and Building Materials, Vol. 22, Issue
4, pp. 504-512, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Serdar Aydın,"Development of a high-temperature-resistant mortar by using slag and pumice", Fire Safety
Hournal, Vol. 43, Issue 8, pp. 610 - 617, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Seval ÇATAL,"Solution of free vibration equations of beam on elastic soil by using differential transform method",
Applied Mathematical Modelling, 32(2008) 1744-1757, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Seval ÇATAL,"Solution of initial value problem by differential quadrature method with Hermite bases",
International journal of Computer Mathematics, 2008(85/5)791-801, 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Sofiyev A, Zerin Z, Korkmaz KA,"The Stability of a Generic Three-Layered Composite Conical Shell Containing a
FGM Layer Subjected to Non-Uniform External Pressure", Composite Structures, 85 105-115, 2008, Araştırma
Makale,SCI
Tanarslan HM, Ertutar Y, Altin S,"The Effects of CFRP Strips for Improving Shear Capacity of RC Beams",
Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol.27(12), 1287-1308, 2008, Araştırma Makale,SCI
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Girgin SC, Mısır İS, Özden G, Kahraman S,"Yapı Zemin Etkileşiminin Yapısal Tasarımdaki Rolü", D.E.Ü. Fen
ve Mühendislik Dergisi, cilt:10/Sayı:1/sf:27-37/Ocak 2008, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Araş.Gör. Onur MERTER, Araş.Gör. Özgür BOZDAĞ, Prof.Dr. Mustafa DÜZGÜN,"Yapıların Enerji Esaslı
Tasarımı İçin Bir Hesap Yöntemi", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın Organı, Yıl: 23
(Eylül 2008), Sayı: 142, Sf. 11-15, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Türk S, Kaya B, Baykan N.O.,"Batı Akdeniz (Likya) Tarihi Yerleşim Merkezlerinin Su İletim Sistemleri", Dokuz
Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 10, 2008, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Okan Önal,"Development of a soil classification program for smart mobile devices using Microsoft Visual Basic",
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol.14 No.1 49-54 2008, 2008, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Korkmaz KA, Çarhoğlu AI, Kural ME,"Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Türbinlerinin Davranışlarının
Deprem Etkisi Altında İncelenmesi", ITCU FBE Dergisi, Yıl:7 Sayı:14 Güz 2008/2 1-13, 2008, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Kayhan AH,"Yer Değiştirme Esaslı Yöntemlerin Elastik ve Zaman Tanım Alanında Dinamik Analiz
Yöntemleriyle Karşılaştırılması", Trakya Üniversitesi, FBE dergisi, Cilt 9 Sayı 1, 7?13, 2008, Araştırma
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Makale,Ulusal Hakemli
Yazıcı Halit, Yardımcı Mert Yücel, Şeker Fırat,"Yükleme Hızının ve Örnek Nem Durumunun Betonun Mekanik
Özelliklerine Etkisi", Hazır Beton Dergisi, Mart-Nisan 2008, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Ay Z, Çelik ID,"Merkezi Çaprazlı Çelik Yapıların Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi",
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 57-66, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Ay Z, Çelik ID,"Merkez Ve Dış Merkez Çaprazlarla Güçlendirilen Çelik Binaların Doğrusal Olmayan
Davranışı", Teknoloji Dergisi, Cilt 11 Sayı 3, 211-226, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Ay Z, Uysal Ö,"Çelik Yapıların Güçlendirilmesinin Doğrusal Olmayan Analizlerle Değerlendirilmesi",
Erciyes Üniversitesi, Cilt 24, Sayı 1-2, 216?226, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
K. Armağan KORKMAZ, A. Işıl ÇARHOĞLU, M. Emin Kural,"Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar
Türbinlerinin Davranışlarının Deprem Etkisi Altında İncelenmesi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri
Dergisi, 7/14/1-13, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Hüseyin Yiğiter, Bülent Baradan,"mineral katkıların donatı korozyonuna etkisinin elektrokimyasal yöntemlerle
incelenmesi", Beton Prefabrikasyon, yıl:22 sayı:86 nisan 2008 s:5-15, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Demir F, Tekeli H,"Investigation of Concrete Strength Effects on Computer Based Structural
Retrofit", The Journal of Science and Technology, Beykent Üniversitesi, Cilt 2 Sayı 1, 41-51, 2008, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
A.U. Ozturk, B. Baradan,"Investigation of Hydration Products Formation at Early Ages", 1st International
Conference on Microstructure Related Durability of Cementitious Composites, ÇİN, Ekim 2008, Rılem
Proceedings PRO 61 Microstructure Related Durability of Cementitious Composites,233-241, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Abhijit Chandra, Ashraf Bastawros, Teomete E, Albert Shih,"Wire Sawing - Mechanics and Design Space
Exploration", NSF Engineering Research and Innovation Conference 2008, AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ, Ocak 2008, ,
Ashraf F. Bastawros, Abhijit Chandra, Teomete E, Albert J. Shih,"Analysis of Wire Saw Process Parameters for
Cutting of Ductile Materials", Proceedings of 2008 NSF Engineering Research and Innovation Conference,,
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Ocak 2008, Uluslararası organizasyon
Aslı Ulke, Mustafa Dogan,"Infilling the missing precipitation values with anfis and regression techniques", 5th
ARCHENG-2008 International Architecture and Engineering Symposiums, K.K.T.C., Kasım 2008, 5th
ARCHENG-2008 International Architecture and Engineering Symposiums,34-40, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Aysegul Ozgenc Aksoy, Mehmet Sukru Guney,"EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF GROUNDWATER FLOW
IN NON HOMOGENEOUS MEDIA", 5th International Architecture and Engineering Symposiums, K.K.T.C.,
Kasım 2008, 5th International Architecture and Engineering Symposiums,40-45, Uluslararası Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
organizasyon
Caliskanelli, S. P., Tanyel, S., Ozuysal, M.,"The Collision Points at Unsignalized Intersections and Effect of
Upstream Signal", ACE 2008 8th International Congress in Civil Engineering, K.K.T.C., Eylül 2008, ACE 2008
Proceedings Book,131-140, Uluslararası Hakemli organizasyon
Demir F, Korkmaz KA, Tekeli H, Aycı O,"Structural Performance Evaluation by Using ANFIS", 12th International
Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Information
Technology in Construction, ÇİN, Ekim 2008, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Girgin S, Kahraman S,"FLOOR RESPONSE SPECTRUM METHOD FOR DYNAMIC ANALYSIS OF
SECONDARY SYSTEMS", 5th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, K.K.T.C.,
Kasım 2008, Uluslararası Hakemli organizasyon
Gökhan ŞAKAR,"Carbon Fiber Reinforced Polymer Shear Strengthening Of RC T Beams Without Transverse
Steel Reinforcement", 5th Archeng International Architecture and Engineering Symposiums, K.K.T.C., Kasım
2008, Uluslararası Hakemli organizasyon
Güney M, Bombar G,"Experimental Investigation of Sediment Transport in Steady and Unsteady Flows", 5th
International Architecture and Engineering Symposium, K.K.T.C., Ekim 2008, Proceedings,11-14, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Güney M, Bombar G.,"Experimental Study of Shear Velocity and Turbulence Intensity of Flows Over Rough Bed",
5th International Architecture and Engineering Symposium, K.K.T.C., Ekim 2008, Proceedings,11-15,
Uluslararası Hakemli organizasyon
J. Enrique Luco, Joel P. Conte, Özçelik Ö,"NEES Experimental Site Spotlight: Shake Tables", 6th NEES Annual
Meeting, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Haziran 2008, Uluslararası Hakemli organizasyon
Kaya, B., Dalkılıç, H., Türkman, F., Eriş, E.,"Dynamic Programming Models For Multi-Source Branched Pipeline
Networks", Creating The Future 5th ARCHENG-2008 International Architecture and Engineering Symposiums,
K.K.T.C., Kasım 2008, Creating The Future 5th ARCHENG-2008,12-17, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Aktas E, Orbay A,"Seismic Load Factor Optimization for Turkish Seismic Design Code", ASRAnet
4th International ASRANet Colloquium, YUNANİSTAN, Haziran 2008, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Ay Z, Tekeli H,"Investigation Of Torsional Effects on Strengthening With Rib Plate Members",
Investigation Of Torsional Effects on Strengthening With Rib Plate Members, YUNANİSTAN, Haziran 2008, -,-,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Ay Z, Çelik ID,"-Investigation of Inelastic Behavior of Concentric and Eccentric Braced Steel
Building Type Structures", European Conference on Steel and Composite Structures, AVUSTURYA, Eylül 2008,
-,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Carhoglu I, Sari A,"Earthquake and Structural Assessment of Storage Tanks in Industrial Facilities
in Turkey", 6th GRACM International Congress on Computational Mech., YUNANİSTAN, Haziran 2008, -,-,
Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Korkmaz KA, Demir F, Tekeli H, Karahan E,"Effects of Infilled Masonry Walls on Nonlinear Structural Behavior of
Precast Concrete Structures In Turkey", 14th World Conference on Earthquake Engineering, ÇİN, Ekim 2008, ,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Demir F, Tekeli H,"An Alternative Methodology For Prediction of Structural Story Drifts", 5th
International Symposium on Civil and Environmental Engineering, K.K.T.C., Kasım 2008, -,-, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Demir F, Tekeli H,"Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R/C Buildings", 12th
International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on
Information Technology in Construction, ÇİN, Ekim 2008, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Duzgun M,"Structural Assessment of Low Rise R/C Buildings in Turkey", ASRAnet 4th International
ASRANet Colloquium, YUNANİSTAN, Haziran 2008, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Düzgün M,"Probabilistic Seismic Assessment Using Monte Carlo Simulations", 12th International
Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Information
Technology in Construction, ÇİN, Ekim 2008, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Toker S, Haştemoğlu SH,"Structural Evaluation of Wood Constructrion in Turkey", CENG?08: 5th
International Symposium on Civil and Environmental Engineering, K.K.T.C., Kasım 2008, -,-, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Toker S,"Vulnerability screening by visual inspection of churches of North-East Anatolia", Structural
Analysis of Historic Construction, İNGİLTERE, Temmuz 2008, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, İrtem E,"Evaluation of Previous and Current Performance Based Analysis Methods", 14th World
Conference on Earthquake Engineering, ÇİN, Ekim 2008, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA,"Evaluation of Seismic Fragility Analyses", 14th World Conference on Earthquake Engineering, ÇİN,
Ekim 2008, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA,"Nonlinear Analysis of Steel Structures With Rigid and Semi-Rigid Connectıons", European
Conference on Steel and Composite Structures, AVUSTURYA, Eylül 2008, -,-, Uluslararası Hakemli
organizasyon
M. S. Guney, G. Bombar, Özgenç Aksoy A,"A Tool to Generate and Measure an Input Hydrograph", 8th
Internatiol Congress on Advanced in Civil Engineering, K.K.T.C., Eylül 2008, 8th Internatiol Congress on
Advanced in Civil Engineering,413-420, Uluslararası Hakemli organizasyon
M. Seçer, Ö. Bozdağ,"Seismic structural design integrated with life cycle cost analysis", Sustainability of
Constructions - Dresden Workshop, ALMANYA, Ekim 2008, Sustainability of Constructions - Dresden
Seminar,4.95-4.103, Uluslararası Hakemli organizasyon
Mutlu SEÇER,"Investigation of Creep Effects on Composite Frames", Creating The Future: 5th ARCHENG-2008
International Architecture and Engineering Symposiums, K.K.T.C., Kasım 2008, CENG?08: Civil and
Environmental Engineering,99-104, Uluslararası Hakemli organizasyon
Mutlu Seçer.....bildiriyi sundu, Özgür Bozdağ, İlker Kahraman, Yeşim Kamile Aktuğlu, Mujde Altın, Mine Tanaç
Zeren, Özgül Yılmaz Karaman,"Uskudar Mihrimah Sultan Mosque and Sustainability Concept", 5th FAE
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
International Symposium Creating the Future, DİĞER ÜLKELER, Kasım 2008, Uluslararası Hakemli
organizasyon
O. Bozdağ, M. Seçer,"Maintenance, repair and rehabilitation of RC-Buildings", Sustainability of Constructions Dresden Workshop, ALMANYA, Ekim 2008, Sustainability of Constructions - Dresden Seminar,4.95-4.103,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Okkan, U., Kaya, B.,"Design Of Pipeline Systems With Pump Use Of Spreadsheets", Creating The Future 5th
ARCHENG-2008 International Architecture and Engineering Symposiums, K.K.T.C., Kasım 2008, Creating The
Future 5th ARCHENG-2008,7-11, Uluslararası Hakemli organizasyon
Onur MERTER, Özgür BOZDAĞ, Mustafa DÜZGÜN,"A Study for Determination of Plastic Moment of columns in
the First Storey in a Structure Subjected to Earthquake ground Motions", 5th International Symposium on Civil
and Environmental Engineering, K.K.T.C., Kasım 2008, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ozis U, Arisoy Y, Alkan A, Ozdemir Y,"Ancient Water Works in Anatolia and their Universal Importance", 1st
International Conference on the Use of Space Technology for Water Management, SUUDİ ARABİSTAN, Nisan
2008, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ozuysal, M., Tanyel, S., Caliskanelli, S. P.,"Passenger Flow Modelling of Light Rail Transit by Using Artificial
Neural Network", ACE 2008 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, K.K.T.C., Eylül 2008,
ACE 2008 Proceedings Book,121-130, Uluslararası Hakemli organizasyon
Tanarslan HM,"Comparison of Shear Design Methods for RC Beams that were Strengthened with CFRP", ACE
2008, K.K.T.C., Eylül 2008, Engineering Materials/Structural&Earthquake Engineering,545-556, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Topal A., Şengöz B.,"Effect of SBS polymer modified bitumen on the ageing properties of asphalt", 4th Eurasphalt
& Eurobitume Congress, DANİMARKA, Mayıs 2008, Proceedings of 4th Eurasphalt and Eurobitumen
Congress,1147-1153, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ö. Bozdağ, M. Seçer,"Energy Consumption of RC Buildings During Their Life Cycle", World Sustainable Building
Conference, AVUSTRALYA, Eylül 2008, Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference,433440, Uluslararası Hakemli organizasyon
Özçelik Ö, Enrique J. Luco, Joel P. Conte,"Seismic Performance Curves of NEES-UCSD Shake Table", 6th
NEES Annual Meeting, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Haziran 2008, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Ülke, A., Ozkul, S., Tayfur, G.,"Alternative Methods to Estimate Suspended Sediment Load in Gediz River", 5th
ARCHENG-2008 International Architecture and Engineering Symposiums, K.K.T.C., Kasım 2008, 5th
ARCHENG-2008 International Architecture and Engineering Symposiums,28-34, Uluslararası organizasyon
Ülker G. Bacanlı, Fatih Dikbaş, Türkay Baran,"Drought analysis and a sample study of Aegean Region", Sixth Int.
Conf. Ethics and Environmental Policies, İTALYA, Ekim 2008,
http://www.webethics.net/padova2008/it/papers.php,3.pdf(1-10), Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Ahmet Alkan, Ünal Ozıs, Ergün (ÜNAL) TATLIOĞLU,"Akışların beslenme biçiminin sürek eğrilerine etkisi", Su ve
enerji konferansı, ARTVİN, Eylül 2008, Su ve enerji konferansı bildiriler kitabı,88-95, Hakemli organizasyon
İ. A. YALÇIN, M. KURUOĞLU, A. Ş. KAYALAR,"İzmir Körfezi Güneydoğu Kıyısı Zeminleri İçin Bir Geoteknik
Deprem Mühendisliği Araştırması", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, KONYA, Ekim
2008, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı,240-251, Hakemli
organizasyon
Ali Topal, Selçuk Türkel, Bülent Baradan,"Agrega Kırma Yöntemi ve Beton Performansı İlişkisi", Beton 2008 Hazır Beton Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2008, Beton 2008 - Uluslararası Hazır Beton Kongresi Bildiriler
Kitapçığı,281-290, Uluslararası Hakemli organizasyon
Alkan A, Tanrıöver A, Öziş Ü,"Priene'nin tarihi su getirme ve kanalizasyon sistemleri", Tarihi su yapıları
konferansı, MENDERES, Haziran 2008, Tarihi su yapıları konferansı bildiriler kitabı,181-184, Hakemli
organizasyon
Alkan A, Öziş Ü,"Çevlik tarihi su tüneli çevirme sistemi", Tarihi su yapıları konferansı, MENDERES, Ağustos
2008, Tarihi su yapıları konferansı bildiriler kitabı,93-96, Hakemli organizasyon
Arisoy Y, Ozis U,"Edirne Taşlımüsellim Suyolları", DSİ Tarihi Su Yapıları Konferansı, SEFERİHİSAR, Mayıs
2008, DSİ Tarihi Su Yapıları Konferansı Bildiriler Kitabı,s241-244., Hakemli organizasyon
Aslı ÜLKE, Mustafa DOĞAN,"ANFIS VE ÇOKLU REGRESYON TEKNİKLERİ İLE EKSİK YAĞIŞ
GÖZLEMLERİNİN TAMAMLANMASI, GEDİZ ÖRNEĞİ", BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU,
ESKİŞEHİR, Ekim 2008, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS'2008,111-119, Hakemli
organizasyon
Baykan N O, Tanrıöver Y E, Kaya B, Türken N E, Türkman F, Türk S,"Karya, Eolya, Likya Eskil Bölgeleri Su
Mühendisliği Dizgeleri Dökümü", Tarihi Su Yapıları Konferansı, SEFERİHİSAR, Haziran 2008, Tarihi Su
Yapıları Konferansı,101-104, Hakemli organizasyon
C.P. Cetinkaya, N. B. Harmancıoğlu,"Optimization of water resources management schemes", River Flow 2008,
ÇEŞME, Eylül 2008, River Flow 2008 proceedings Vol. 3 ISBN 978-605-60136-3-8,2313-2321, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Cem Polat ÇETİNKAYA Dr., Filiz BARBAROS Dr.,"Su Yönetimi Senaryoları ile Gediz Nehri Yıllık Su Bütçesi
Performansının Değerlendirilmesi", TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, ANKARA, Mart 2008, TMMOB 2. Su
Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2,323-334, Hakemli organizasyon
Dalkılıç Yıldırım, Harmancıoğlu Nilgün,"Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinin Türkiye'de Uygulama
Olanakları", TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, ANKARA, Mart 2008, Bildiriler Kitabı Cilt I,415-424
Em.Prof.Dr. Unal OZIS, Prof.Dr.Türkay Baran, Y. Müh. Yıldırım Dalkılıç,"Hidroelektrik Enerjiyi Geliştirme
Hızları", Su ve Enerji Konferansı, ARTVİN, Eylül 2008, Su ve Enerji Konferansı Bildiriler Kitabı,1 - 14,
Hakemli organizasyon
Filiz Taşkın, Girgin S,"İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME
UZMANLIĞI ve DEĞERLEMEYİ ETKİLEYEN MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI", Konut Sektöründe
Finansman Sorunları ve Mortgage Sistemi Sempozyumu, İZMİR, Mayıs 2008, ,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Fıstıkoğlu O, Biberoğlu E,"Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Önlemleri", TMMOB
İklim Değişimi Sempozyumu, Küresel İklim Değişimi ve Türkiye, ANKARA, Mart 2008, Küresel İklim Değişimi
ve Türkiye Bildiriler Kitabı,241-255, Hakemli organizasyon
Fıstıkoğlu O, Özdemir Y, Öziş Ü,"Fırat-Dicle Havzasında Akışların Barajla Düzenlenmesi", Su ve Enerji
Konferansı, ARTVİN, Eylül 2008, Su ve Enerji Konferansı Bildiriler Kitabı-II,33-42, Hakemli organizasyon
Gümüştekin Ş., Topal A., Şengöz B.,"Modifiye bitüm görüntülerinde Gabor öznitelikleri ile doku analizi", IEEE 16.
Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, DİDİM (YENİHİSAR), Nisan 2008, Hakemli organizasyon
Kaya B, Arısoy Y, Ozıs U,"Limonlu Havzası Su Yolları", 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci Türkiye
Bölgesel Su Toplantıları, SEFERİHİSAR, Haziran 2008, Tarihi Su Yapıları Konferansı,97-100, Hakemli
organizasyon
Korkmaz KA, Demir F, Aktaş E, Tekeli H,"Deprem Tahmini İçin Bir Bulanık Mantık Yaklaşımı", Bilimde Modern
Yöntemler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Ekim 2008, -,-, Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Çimen Ö, Keskin N, Çarhoğlu AI,"Farklı Boylardaki Kazıkların Dinamik Yük Etkisi Altındaki
Davranışının İncelenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Selçuk
Üniversitesi, KONYA, Ekim 2008, -,-, Hakemli organizasyon
Korkmaz KA,"Betonarme Çerçeve Yapıların Optimizasyon Esaslı Tasarımı", Çukurova Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, ADANA, Ekim 2008, -,-, Hakemli organizasyon
M Sukru GUNEY, Aysegul Ozgenc Aksoy,"Experimental Determination of Longitudinal Dispersivity in
Homogeneous Porous Medium", IAHR International Groundwater Symposium, İSTANBUL, Haziran 2008, IAHR
International Groundwater Symposium,513-520, Uluslararası Hakemli organizasyon
Mustafa DOĞAN, Aslı ÜLKE,"TÜRKİYE GENELİ İL MERKEZLERİNDE ÖLÇÜLEN YÜZEY
SICAKLIKLARININ UZUN DÖNEM EĞİLİMLERİ", SU VE ENERJİ KONFERANSI, ARTVİN, Eylül 2008, SU
VE ENERJİ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI,46-57, Hakemli organizasyon
Ozkul, S., Barbaros, F., Fistikoglu, O.,"Water Quality Modeling as a Decision Making Tool for the Lower Gediz
River Basin", River Flow 2008, ÇEŞME, Eylül 2008, River Flow 2008 (Vol 3) - Altinakar, Kokpinar, Darama,
Yegen & Harmancioglu (eds),2133-2141, Uluslararası organizasyon
Selver M. A., Ardalı E., Önal O., Akay O.,"Predicting Uniaxial Compressive Strengths of Brecciated Rock
Specimens Using Neural Networks and Different Learning Models", 23rd International Symposium on Computer
and Information Sciences, İSTANBUL, Ekim 2008, Uluslararası Hakemli organizasyon
Türk S, Kaya B, Baykan N O, Tanrıöver Y E,"Arykanda'nın (Arifköy/Finike/Antalya) Sarnıcı", 5. Dünya Su
Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantıları, SEFERİHİSAR, Haziran 2008, Tarihi Su
Yapıları Konferansı,109-112, Hakemli organizasyon
Türk S, Kaya B, Baykan N O, Tanrıöver Y E,"Pınara (Minare-Fethiye-Muğla) Eeskil Su İletimi", Tarihi Su
Yapıları Konferansı, SEFERİHİSAR, Haziran 2008, Tarihi Su Yapıları Konferansı,113-116, Hakemli
organizasyon
Türkay Baran, Muharrem Tütüncü,"Metropolis Antik Kenti Su Sistemleri", Tarihi Su Yapıları Konferansı,
SEFERİHİSAR, Haziran 2008, Tarihi Su Yapıları Konferansı Bildiirler Kitabı,199-202, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2008 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
36
13
42
37
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Türkay Baran, Serap Kahraman,"Üniversitelerde "Çağın Ruhu"", Dokuz Eylül Üniversitesi V. Aktif Eğitim
Kurultayı, İZMİR, Haziran 2008, V. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı (Basılacak),**-**, Hakemli
organizasyon
Ulke, A., Ozkul, S., Dogan, E., Tayfur, G.,"Soft Computational Methods to Estimate Suspended Sediment Load in
the Gediz River", River Flow 2008, İZMİR, Eylül 2008, Proceedings of the International Conference on Fluvial
Hydraulics, River Flow 2008,1039-1046, Uluslararası Hakemli organizasyon
Yalçın ARISOY,"Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri Su Yapıları.", İzmir, DSİ Tarihi Su Yapıları Konferansı
Bildiriler Kitabı, SEFERİHİSAR, Mayıs 2008, DSİ Tarihi Su Yapıları Konferansı Bildiriler Kitabı,s63-67
Özgür ÖZÇELİK,"Sarsma Tablası Teknolojisindeki Son Gelişmeler", Etkin Araştırma Altyapısı Kurulumu
Ekonomik Değere Dönüşen Ar-Ge, BUCA, Kasım 2008, ,
Öziş, Ü., Arısoy, Y., Alkan, A., Özdemir, Y.,"Türkiye'deki tarihi su yapılarının evrensel önemi", TMMOB 2. su
politikaları kongresi, ANKARA, Mart 2008, TMMOB 2. Su politikaları kongresi, bildiriler kitabı,555-566
Özkul, S., Fıstıkoğlu, O., Harmancıoğlu, N.,"İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Büyük Menderes ve
Gediz Havzaları Örneğinde Değerlendirilmesi", TMMOB II. Su Politikaları Kongresi, ANKARA, Mart 2008,
TMMOB II. Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2,309-322, Hakemli organizasyon
Öztürk A.U., Topal A., Akkuş İ.,"Seramik Köpüğün Çevresel Şartlar Altında Kullanım Limitlerinin ve
Avantajlarının Belirlenmesi", VII. Seramik Kongresi, AFYON, Kasım 2008, Uluslararası Katılımlı VII. Seramik
Kongresi Kongre Bildiriler Kitabı,45-52, Hakemli organizasyon
Ülke A, Özgenç Aksoy A,"Estimation of groundwater level by using adaptive neuro-fuzzy inference systems in
torbali region", IAHR international groundwater symposium İstanbul-2008, İSTANBUL, Haziran 2008, IAHR
International Groundwater Symposium,814-821, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ülke, A., Özkul, S., Tayfur, G.,"Akarsulardaki Askıda Katı Madde Miktarının Esnek Modelleme Yöntemleri ile
Belirlenmesi", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Ekim 2008, Bilimde Modern Yöntemler
Sempozyumu BMYS'2008,893-901, Hakemli organizasyon
Ahmet Hilmi Aytaç, Serdar Aydın, Kambiz Ramyar,"Naftalin Sülfonat Esaslı Süperakışkanlaştırıcıların Çimento
Hamurunun Başlangıç Akışkanlığı Üzerindeki Etkisi", BETON 2008, İSTANBUL, Haziran 2008, Beton 2008Uluslararası Hazır Beton Kongresi Bildirileri,495-504, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
14
10
33
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ahmedzade P., Şengöz B.,"Evaluation of steel slag coarse aggregate in hot mix asphalt concrete", Journal of
Hazardous Materials, Cilt:165, Sayı:1-3 (Haziran), pp:300-305,Haziran, 2009, Araştırma Makale,SCI
Şengöz B., Topal A., Isıkyakar G.,"Morphology and image analysis of polymer modified bitumens", Construction
and Building Materials, Cilt:23 Sayı:5, pp:1986-1992, Mayıs, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Baris Yilmaz, Mehmet Ali Yurdusev, Nilgun B. Harmancioglu,"The assessment of irrigation efficiency in Buyuk
Menderes Basin", Water Resources Management, Accepted paper, 2009, Araştırma Makale,SCI
Burak FELEKOĞLU,"A new approach to the characterization of particle shape and surface properties of fine
ground materials employed in concrete industry", Construction and Building Materials, 23/2/1154-1162/2009,
2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Burak Felekoğlu, Kamile Tosun, Bülent Baradan,"A comparative study on the flexural performance of plasma
treated polypropylene fiber reinforced cementitious composites", Journal of Materials Processing Technology,
209/11/5133-5144, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Caliskanelli, S. P., Ozuysal, M., Tanyel, S., Yayla, N.,"Comparison of Different Capacity Models for Traffic
Circles", Transport, 24(4):257-264/2009, DOI: 10.3846/1648-4142.2009.24.257-264, 2009, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Ceyhun Özçelik, Mustafa Doğan,"Investigation of wave attenuation mechanism under the downstream backwater
effect", Flow Measurement and Instrumentation, 20/4-5/180-188/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI
Felekoğlu B, Tosun K, Baradan İ,"Effects of fibre type and matrix structure on the mechanical performance of
self-compacting micro-concrete composites", Cement and Concrete Research, 39/11/1023-1032/2009, 2009,
Araştırma Makale,SCI
Felekoğlu B, Türkel S, Kalyoncu H,"Optimization of fineness to maximize the strength activity of high-calcium
ground fly ash Portland cement composites", Construction and Building Materials, 23/2053_2061/2009, 2009,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Gurses M, Civalek O, Korkmaz KA, Ersoy H,"Free Vibration Analysis of Symmetric Laminated Skew Plates by
Discrete Singular Convolution Technique Based on First-Order Shear Deformation Theory", Int. J. Numer. Meth.
Engng, 79-3, 290-313, 2009, Araştırma Makale,SCI
Görkem Ç, Şengöz B,"Predicting stripping and moisture induced damage of asphalt concrete prepared with
polymer modified bitumen and hydrated lime", Construction and Building Materials, Cilt:23, Sayı:6, pp: 22272236, Haziran, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"A method for static and dynamic analyses of stiffened multi-bay coupled shear walls",
Structural Engineering & Mechanics, Vol.31,No.3(2009),367-369, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
I.A. Altun, B. Felekoğlu, S. Arslan,"Effects of Hardening Accelerators on the Performance Self-compacting
Mortars Designed for Rapid Repair Purposes", Silicates Industriels, 74/3-4/87-92/2009, 2009, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
J. Enrique Luco, Ozgur Ozcelik, Joel P. Conte,"Acceleration Tracking Performance of UCSD-NEES Shake
Table", Journal of Structural Engineering, ASCE, 135/12/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
14
10
33
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Kahyaoğlu M, İmançlı G, Öztürk A, Kayalar A,"Computational 3D Finite Element Analyses of Model Passive
Piles", Computational Materials Science, 46/1/193-202/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI
Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, İ. Akın Altun,"Effects of limestone replacement ratio on the
sulfate resistance of Portland limestone cement mortars exposed to extraordinary high sulfate concentrations",
Construction and Building Materials, 23/7/2534-2544, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, İ. Akın Altun,"Portland Kalkerli Çimento Bölüm I Çimentoların Hazırlanması", Teknik Dergi-İMO, 309/4717-4736/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, İ. Akın Altun,"Portland Kalkerli Çimento Bölüm II - Sülfat
Dayanıklılığı", Teknik Dergi-İMO, 310/4737-4757, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Korkmaz KA, Tekeli H, Demir F,"Determination Of Elastic Moduli Effects On Storey-Drifts By Fuzzy Logic
Algorithm", Civil and Environmental Engineering Systems, 26:3, 249-262, 2009, Araştırma Makale,SCI
Korkmaz KA,"Earthquake Disaster Assessment in Turkey", Environmental Geology, 57:307?320, 2009,
Araştırma Makale,SCI
Korkmaz KA,"Seismic Hazard Risk Assessment and Evaluation for Pakistan NHESS", Natural Hazards and Earth
System Sciences, 9, 1021?1031, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ozuysal, M., Caliskanelli, S. P., Tanyel, S., Baran, T.,"Capacity Prediction for Traffic Circles: Applicability of ANN",
Proceedings of the ICE- Transport, 162(4):195-206/2009, DOI: 10.1680/tran.2009.162.4.195, 2009, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Sakar G, Tanarslan H M, Alku O Z,"An Experimental Study On Shear Strengthening Of RC T-Section Beams
With CFRP Plates Subjected To Cyclic Load", Magazine of Concrete Research, 61/1 (60th anniversary issue)/ 4356/ 2009, 2009, Araştırma Makale,SCI
Selver M. A., Akay O., Ardalı E., Yavuz A., Önal O., Özden G,"Cascaded and Hierarchial Neural Networks for
Classifying Surface Images of Marble Slabs", IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Part C, vol.
39, issue: 4, July 2009, pp: 426 - 439, 2009, Araştırma Makale,SCI
Selçuk Türkel, Yiğit Altuntaş,"The effect of limestone powder, fly ash and silica fume on the properties of selfcompacting repair mortars", Sadhana Academy Proceedings in Engineering Sciences, Vol.34, Part 2, p.331-343,
2009, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Serdar Aydın, A. Hilmi AYTAÇ, Kambiz Ramyar,"Effects of fineness of cement on polynaphthalene sulfonate
based superplasticizer-cement interaction", Construction and Building Materials, Vol. 23, Issue 6, pp. 2402-2408,
2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Sofiyev A, Korkmaz KA, Mamadov Z, Kamanli M,"The Vibration and Buckling of Freely Supported NonHomogeneous Orthotropic Conical Shells Subjected to Different Uniform Pressures", Journal of Pressure, Vessels
and Piping, 86 661?668, 2009, Araştırma Makale,SCI
Yazıcı H, Yardımcı M, Serdar Aydın, Karabulut A. Ş.,"Mechanical properties of reactive powder concrete
containing mineral admixtures under different curing regimes", Construction and Building Materials, Vol. 23, Issue
3, pp. 1223-1231, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
14
10
33
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Yusuf Yesilce, Seval Catal,"Free Vibration of Axially Loaded Reddy-Bickford Beam on Elastic Soil Using The
Differential Transform Method", Structural Engineering and Mechanics, 31(4), 453-475, 2009, 2009, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Önal O, Önal İsmet,"Development of a Computerized Measurement System for in-Row Seed Spacing
Accuracy", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Turk. J. Agric. For., 33, (2009), 99-109., 2009, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Özden, G., Akdag C.T.,"Lateral load response of steel fiber reinforced concrete model piles in cohesionless soil",
Construction and Building Materials, 23/2/785-794/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Özkul, S.,"Assessment of Climate Change effects in Aegean River Basins: The Case of Gediz and Buyuk
Menderes Basins", Climatic Change, Volume 97, Number 1-2, pp. 253-283, 2009, Araştırma Makale,SCI
Ülke, A., Tayfur, G., Özkul, S.,"Predicting Suspended Sediment Loads and Missing Data for Gediz River, Turkey",
Journal of Hydrologic Engineering, Vol:14, Issue:9, pp:954-965, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded
İmançlı G, Kahyaoğlu M, Özden G, Kayalar A,"Performance Functions for Laterally Loaded Single concrete Piles
in Homogeneous Clays", Structural Engineering & Mechanics, 33/4/529-537/2009, 2009, Araştırma Makale,SCIExpanded
B. Felekoğlu, K. Tosun,"A comparative study on the performance of limestone-blended cement mortars exposed
to cold curing conditions", Advances in Cement Research, 21/2/45-57/2009, 2009, Araştırma Makale,SCIExpanded
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Amaddeo C, Özçelik Ö, Mısır İS, Kahraman S,"Girdi-çıktı sistem tanılama yöntemlerinin yapıların dinamik
parametrelerinin belirlenmesinde kullanımı", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni,
24/148/30-36/2009, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Civalek Ö, Korkmaz KA, Altunsoy F,"Polinomal Diferansiyel Quadrature (PDQ) Metodu ile Dikdörtgen Plakların
Statik, Dinamik ve Burkulma Hesabı", SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 34-60, 2009,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Daneshfaraz, R., Kaya, B.,"A Numerical Solution Of The One Dimensional Groundwater Flow by Transfer Matrix
Method", Journal of Science of Technology, 3(2) 229-240, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Hikmet Hüseyin ÇATAL,""Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Satatik ve Dinamik Analizi" Başlıklı
Makale Üzerine Bir Tartışma", T.C. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5/1/1-4/2009, 2009, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Kahyaoğlu M, İmançlı G, Özden G,"Determination of Lateral Loads on Slope Stabilizing Piles", Pamukkale
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15/2/194-202/2009, 2009, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Kayıkçı N. S., Güney M,"Pompa durmasıyla oluşan kararsız akımların deneysel ve teorik araştırılması", Gazi
Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 24/2/359-368, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
14
10
33
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Keskin E, Korkmaz KA, Çarhoğlu AI, Helvacı D,"Dim Barajının Deprem Güvenliğinin Dinamik Analizlerle
İncelenmesi", TUBAV Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 128-137, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Ay Z, Çimen Ö, Keskin SN, Çelik ID, Bayrak Ç,"Dolgu Duvarlı Betonarme Yapıların Deprem
Davranışında Bağ Kirişlerinin Yapı Performansına Etkisinin İncelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Dergisi,
Cilt 30, Sayı 1, 19-30, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Çarhoğlu AI,"Çelik Kule Yapılarının Yapı Zemin Etkileşiminin incelenmesi", Erzincan Üniversitesi
FBE Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1-15, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mutlu SEÇER, Mehmet Emin KURAL,"Beton Kullanılan Yapı Sistemlerinde Gerilme - Şekil Değiştirme - Zaman
İlişkilerinin İncelenmesi", Beton Prefabrikasyon, 90/13-25/2009, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mutlu SEÇER,"Inelastic and large deformation analyses of plane trusses", Technology, 12/3/175-184/2009, 2009,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mısır İS, Özçelik Ö, Kahraman S,"Kolon-Kiriş Birleşimlerinin Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Konu
Üzerine Yürütülen Deneysel Çalışmalar", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Haber Bülteni,
Sayı: 146/12-17/ Yıl: 24, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Çimen Ö, Korkmaz KA, Keskin SN, Ay Z, Çarhoğlu AI,"Farklı Zeminlerdeki Kazıkların Deprem Davranışının
İncelenmesi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 25 Sayı 1-2, 223?236, 2009, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
İmançlı G, Kahyaoğlu M, Özden G,"Limit State Moment Functions for Laterally Loaded Single Piles in Local OC
Clay", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15/3/235-245/2009, 2009, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Doç.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu, Y.Doç.Dr. Müjde Altın, Öğr.Gör.Dr. Mine Tanaç Zeren, Araş.Gör. Özgül Yılmaz
Karaman, Araş.Gör. Mutlu Seçer, Araş.Gör. Özgür Bozdağ, İlker Kahraman,""The use of structural iron of Mimar
Sinan's Mosques to create stability along the whole structure"", The International Conference, Stability and
Ductility of Structures, LİTVANYA, Eylül 2009, Uluslararası Hakemli organizasyon
Aysegu Ozgenc Aksoy, Güney Mehmet Sukru,"Experimental determination of longitudinal dispersivity values in
heterogeneous porous medium", 33rd IAHR Congress: Water Engineering for a Sustainable Environment,
KANADA, Ağustos 2009, 33rd IAHR Congress,4670-4677, Uluslararası Hakemli organizasyon
Yeşim Kamile Aktuğlu....bildiriyi sundu, Müjde Altın, Mine Tanaç Zeren, Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer,
Özgür Bozdağ, İlker Kahraman,"Suleymaniye Mosque of Mimar Sinan, in Turkish Architectural Construction
History", Third International Congress on Construction History, ALMANYA, Mayıs 2009, Proceedings of the Third
International Congress on Construction History,Volume 1, s.11- 15, bildiri özeti de var, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Sofiyev A, Schnack E, Korkmaz KA,"The Vibration Analysis Of Simply Supported FGM Truncated Conical Shells
Resting On Two-Parameter Elastic Foundations", 3rd International Conference on Integrity, Reliability and
Failure, PORTEKİZ, Ekim 2009, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
14
10
33
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Elçi A, Karadaş D, Fıstıkoğlu O,"The combined use of MODFLOW and precipitation-runoff modeling to simulate
groundwater flow in a diffuse-pollution prone watershed", IWA Dipcon 2009, GÜNEY KORE, Ekim 2009, CDROM,0, Uluslararası Hakemli organizasyon
Rami A. Hawileh, Jamal A. Abdalla, Tanarslan HM,"Finite Element Analysis of a Shear Deficient Reinforced
Concrete Beam Subjected to Dynamic Loading", 2nd South-East European Conference on Computational
Mechanics, YUNANİSTAN, Haziran 2009, Uluslararası Hakemli organizasyon
Okan ÖNAL,"A digital image analysis methodology for the investigation of heterogeneous prismatic cohesive
specimens", The fourth international young geotechnical engineers conference, MISIR, Ekim 2009, Proceedings
of the fourth international young geotechnical engineers conference, Alexandria,Section 1 45-48, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Demir F, Tekeli H,"Investigation of Shear Wall-Frame Interaction In Strengthening Accounting
Torsional Effects", ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and
Earthquake Engineering, YUNANİSTAN, Haziran 2009, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Güney M, Tayfur G., Elçi Ş., Bombar G., Bor A.,"Experimental and Numerical Investigation of Bed Load Flux in
Unsteady Open Channel Flows", River Corridor Restoration Conference, KANADA, Ağustos 2009, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Rami A. Hawileh, Jamal A. Abdalla, Tanarslan HM,"Nonlinear Finite Element Analysis of RC T-beams with Side
Bonded CFRP Subjected to Cyclic Loading", The First International Conference on Computational Technologies
in Concrete Structures(CTCS?09), GÜNEY KORE, Mayıs 2009, THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE
ON COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN CONCRETE STRUCTURES,504-510, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Deprem ve Yapı Denetimi", Deprem ve yapı denetimi, İZMİR, Ağustos 2009, ,
Şengöz B, Tanyel S, Görkem Ç, Kaçmaz B,"İzmir Şehiriçi yollarının kayma dirençlerinin trafik güvenliği
açısından değerlendirilmesi", İzmir Ulaşım Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2009, İzmir Ulaşım Sempozyumu
Bildiriler Kiatpçığı,220-229, Hakemli organizasyon
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Yapı dinamiğinin temel ilkeleri", İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi, İZMİR,
Mayıs 2009, ,
Hikmet Hüseyin Çatal, Abdullah İncir, Jale Alel, Ahmet Ermin, İbrahim Özmen,"Deprem riski açısından
İzmir'deki üç pilot bölgedeyapı stoğubelirlenmesi", Afet Riskini Azaltma Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2009,
İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu Bildiriler Kitabı,3-20, Hakemli organizasyon
Kahraman S, Ertutar Y, Girgin S,"Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyon", İnşaat Mühendisliği Eğitimi
Sempozyumu, KONYAALTI, Kasım 2009, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,277-284,
Hakemli organizasyon
Kahraman S, Özçelik Ö, Mısır İS, Girgin SC,"İzmir Eski Gümrük (Balık Hali- Konak Pier) Binasının
Güçlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
14
10
33
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Sempozyumu, DİYARBAKIR, Ekim 2009, Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe
Güvenle Devredilmesi Sempozyumu,567-579, Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Demir F, Irtem E, Tekeli H,"Investigation of Earthquake Behavior of Health Care Facilities in
Turkey", International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic
Republics, ISPARTA, Ekim 2009, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Mehmet Kuruoğlu, Gürkan Özden, Özgür Bozdağ, Levent Türkben,"Manavkuyu Bölgesindeki Hasar Görmüş Bir
Yapı İçin Deprem Performans Analizi Bulguları", İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu 2009, İZMİR,
Aralık 2009, İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu Bildiriler Kitabı,157-172, Hakemli organizasyon
Mine Tanaç Zeren, Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer, Özgür Bozdağ, İlker Kahraman, Yeşim Kamile
Aktuğlu.....bildiriyi sundu, Müjde Altın,"Examination of Şehzade Mehmet Mosque", LIVENARCH IV (RE/DE)
CONSTRUCTIONS IN ARCHITECTURE, TRABZON, Temmuz 2009, LIVENARCH IV (RE/DE)
CONSTRUCTIONS IN ARCHITECTURE 4th international congress proceedings,volume III, s.1281-1288 bildiri
özeti de var, Uluslararası Hakemli organizasyon
Müjde Altın, Mine Tanaç Zeren, Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer, Özgür Bozdağ, İlker Kahraman, Yesim
Kamile Aktuğlu....bildiriyi sundu,"A guideline for architects: Architect Sinan's Selimiye Mosque in Edirne",
LIVENARCH IV (RE/DE) CONSTRUCTIONS IN ARCHITECTURE, TRABZON, Temmuz 2009, LIVENARCH IV
(RE/DE) CONSTRUCTIONS IN ARCHIECTURE, 4th int. cong. proceedings,volume III, s.1271- 1279,
Uluslararası Hakemli organizasyon
S.Pelin ÇALIŞKANELLİ, Yeliz NEHİR,"İzmirdeki Otobüs Duraklarının Trafik Akımı Üzerindeki Etkilerinin
İncelenmesi", İzmir Ulaşım Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2009, İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiri
Kitabı,577-584, Hakemli organizasyon
Tanarslan HM, Şakar G,"An Experimental Study for Designating the Effect of Inclined CFRP Plate Usage on
Shear Behavior", ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELI 2009, KOCAELİ, Ağustos 2009,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Türkay Baran, Muharrem Tütüncü,"Metropolis Antik Kenti Şehir İçi Su Sistemleri", Uluslararası Katılımlı Tarihi
Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, DİYARBAKIR, Ekim 2009,
Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Semp-2 Bild,87-97,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Türkay Baran, Serap Kahraman,"Üniversitelerde "Çağın Ruhu": Bilgi Teknolojilernin Eğitime Katkısı", 1. İnşaat
Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, ANTALYA, Kasım 2009, 1.İnşiaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu
Bildiriler Kitabı,111-118, Hakemli organizasyon
Türkay Baran, Özgür Temiz,"Gediz Havzası Yağışlarının Eğilim Analizi", IV. Ulusal Su Mühendisliği
Sempozyumu, İSTANBUL, Temmuz 2009, IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,241-251,
Hakemli organizasyon
Yeliz NEHİR, S.Pelin ÇALIŞKANELLİ, Serhan TANYEL,"İzmirdeki Otobüs Duraklarının Etkin Kullanımı
Üzerine Bir İnceleme", İzmir Ulaşım Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2009, İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiri
Kitabı,585-593, Hakemli organizasyon
Yücel Gıer G, Arısoy Y, Pazı İ,"An ICZM Spatial analysis of marine aquaculture in Izmir Bay, Turkey",
Integrated Coastal Zone Management Workshop, İZMİR, Ekim 2009, Uluslararası organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
14
10
33
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Yılmaz M., Kök B.V, Kuloğlu N., Şengöz B., Topal A.,"Stiren-Butadien-Stiren modifikasyonunun bitümlü
bağlayıcıların orta ve yüksek sıcaklıkta reolojik davranışları üzerindeki etkisi", 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu,
ANKARA, Kasım 2009, 5. Ulusal Asfalt Semp. Bildiriler Kitapçığı,83-92, Hakemli organizasyon
Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer, Özgür Bozdağ, İlker Kahraman, Yeşim Kamile Aktuğlu...bildiriyi sundu,
Müjde Altın, Mine Tanaç Zeren,"Learning from past: "Edirnekapı Mihrimah Sultan Mosque"", LIVENARCH IV
(RE/DE) CONSTRUCTIONS IN ARCHITECTURE, TRABZON, Temmuz 2009, LIVENARCH IV (RE/DE)
COSTRUCTIONS IN ARCHITECTURE 4th international congress proceedings,volume III, s.1289- 1294,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Özgür ÖZÇELİK,"Sistem Tanılama Yöntemleri Kullanılarak Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
ve Hasar Tespiti", İMO İzmir Şubesi 2009 Yılı İlkbahar-Yaz Eğitim Seminerleri, İZMİR, Nisan 2009, ,
Özuysal, M., Tanyel, S., Alver, Y.,"BRT Sisteminin İzmir'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme", İzmir
Ulaşım Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2009, İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı,624-635, Hakemli
organizasyon
Özçelik Ö, Baran T, Mısır İS, Kahraman S,"Gerçek Zamanlı, Uzaktan Erişimli Sarsma Tablası Laboratuarı", 1.
İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, ANTALYA, Kasım 2009, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi
Sempozyumu Bildiriler Kitabı,419-427, Hakemli organizasyon
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Deprem tepki spektrumlarının hesaplanması", İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir
Şubesi, İZMİR, Mayıs 2009, ,
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Baca dinamiği", İnşaat Mühendisleri Odası,İzmir Şubesi, İZMİR, Şubat 2009, ,
Görkem, Ç., Tanyel, S., Şengöz, B., Özuysal, M.,"Adnan Menderes Havaalanı yolcu ve yük taleplerinin değişimi
üzerine bir inceleme", İzmir Ulaşım Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2009, İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiriler
Kitabı,176-186, Hakemli organizasyon
Deri, A., Özuysal, M.,"Buca İlçesinde Yapılması Planlanan Raylı Sistem Yatırımlarının İrdelenmesi", İzmir
Ulaşım Sempozyumu, İZMİR, Aralık 2009, İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı,376-388, Hakemli
organizasyon
Demir F, Korkmaz KA, Tekeli H,"Investigation of Earthquake Behaviors of Existing Structures According to
Turkish Design Code-2007", International Sakarya Earthquake Symposium, SAKARYA, Ekim 2009, -,-,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Demir C, Civalek Ö, Korkmaz KA,"Frequencies Analysis of Tapered Carbon Nanotubes Embedded in TwoParameter Elastic Foundation", International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan,
Caucasus and Turkic Republics, ISPARTA, Ekim 2009, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Bacanli UG, Dikbaş F, Baran T,"Meteorological Drought Analysis, Case Study: Central Anatolia", International
Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment, DENİZLİ, Eylül 2009, ULE 2009
Workshop II: Environment Proceedings,1-10, Uluslararası Hakemli organizasyon
Arısoy Y, Ozıs U, Alkan A, Özdemir Y,"fırat - dicle havzasında tarihi köprüler ve su yapıları", uluslararası
katılımlı tarihi eserlerin güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle devredilmesi sempozyumu-2, DİYARBAKIR, Ekim
2009, Bildiriler kitabı,75-86, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
14
10
33
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Akçığ Z, Pınar ÖR, Türk N, Akgün M, Özden G, Utku M, Polat OD, Dicle SZ, Özyalın Ş, Kuruoğlu M, Pamukçu
O, Sındırgı P, Korsacılar İS, Akdemir Ö, Arslan AT, Gönenç T, Gök E, Erhan Z, Balkaya Ç., Tunçel A, Başarı
E,"İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismik
Davranışlarının Modellenmesi (106G159 TÜBİTAK Projesi)", İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu,
İZMİR, Aralık 2009, İzmir Afet Riskini Azaltma sempozyumu Bildiler Kitabı,143-156, Hakemli organizasyon
Abay O, Baykan N.O., Kaya B,"Türkiye Barajlarının Fiziksel İlişkilerinin Basit Doğrusal Regresyon Tekniği İle
İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Bara Güvenliği Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Mayıs 2009,
Bildiriler Kitabı,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Depreme dayanıklı yapı tasarımının ana ilkeleri", İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir
Şubesi, İZMİR, Ekim 2009, ,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ali TOPAL,"Evaluation of the properties and microstructure of plastomeric polymer modified bitumens", Fuel
Processing Technology, Volume 91, Issue 1, 45-51, 2010, 2010, Araştırma Makale,SCI
Önal O, Öztürk A,"Artificial neural network application on microstructure-compressive strength relationship of
cement mortar", Advances in Engineering Software, 41 (2010) 165-169, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Bombar G., Güney M, Altınakar M.,"Application of image processing in unsteady flows to investigate bed load
transport", Mathematical and Computational Applications, Association for Scientific Research, 15/ 420-427, 2010,
Araştırma Makale,SCI
Bombar G., Güney M, Tayfur G., Elçi Ş.,"Calculation of the time-varying mean velocity by different methods and
determination of the turbulence intensities", Scientific Research and Essays, 5/6, 2010, Araştırma Makale,SCI
Bombar G., Güney M,"Experimental investigation of sediment transport in steady flows", Scientific Research and
Essays, 5, 2010, Araştırma Makale,SCI
Burak Felekoğlu, Kamile Tosun, Bülent Baradan, Akın Altun,"Effects of porosity and related interstitial phase
morphology difference on the grindability of clinkers", Materials and Structures, 43/179-193/2010, 2010,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
C. Kincal, M.Y. Koca, G. Ozden, N. Demirbasa,"Fractal parameter approach on weathering grade determination
of Cesme (Izmir, Turkey) tuffs", Bulletin of Engineering Geology and the Environment, vol.69, is.4, p.617-629,
2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
C.H. Benson, A.H. Ören, W.P. Gates,"Hydraulic conductivity of two geosynthetic clay liners permeated with a
hyperalkaline solution.", Geotextiles and Geomembranes, 28(2), 206-218, 2010, 2010, Araştırma Makale,SCI
Civalek O, Korkmaz KA, Demir C,"Discrete Singular Convolution Approach for Buckling and Vibration Analyses of
Rectangular Kirchhoff Plates Subjected to Compressive Loads on Two Opposite Edges", Advances in
Engineering Software, 41-4: 557-560, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Deniz A, Korkmaz KA, Irfanoglu A,"Probabilistic Seismic Hazard Assessment for Izmir, Turkey", Pure and Applied
Geophysics, 167/12/1475-1484, 2010, Araştırma Makale,SCI
Egemen Teomete, Engin Aktaş,"Structural Analyses and Assessment of Historical Kamanlı Mosque in Izmir,
Turkey", JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, Vol. 24/No. 4/p.353-364/2010, 2010,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Elçi A, Karadaş D, Fıstıkoğlu O,"The combined use of Modflow and precipitation-runoff modeling to simulate
groundwater flow in a diffuse-pollution prone watershed", Water Science and Technology, 62/1/180-188/2010,
2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
G. Onuşluel Gül, D. Rosbjerg,"Modeling of hydrologic processes and potential response to climate change
through the use of a multisite SWAT", Water and Environment Journal, 24/1/21-31/2010, 2010, Araştırma
Makale,SCI
Gül A, Fıstıkoğlu O, Harmancıoğlu N,"Hydro-spatial approach to assist decision making on reservoir protection
zones", Journal of Hydrologic Engineering, Vol. 15, No.4, 297-307, 2010, 2010, Araştırma Makale,SCIExpanded
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Gülay Onuşluel Gül, Dan Rosbjerg, Ali Gül, Maria Ondracek, Kobamelo Dikgola,"Assessing climate change
impacts on river flows and environmental flow requirements at catchment scale", Ecohydrology, 3/1/28-40/2010,
2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Gülay Onuşluel Gül, Nilgün Harmancıoğlu, Ali Gül,"A combined hydrologic and hydraulic modeling approach for
testing efficiency of structural flood control measures", Natural Hazards, 54/2/245-260, 2010, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Kamile Tosun, Bülent Baradan,"Effect of ettringite morphology on DEF-related expansion", Cement and Concrete
Composites, 32/4/271-280/2010, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kaya, B.,"Solution of the Advection-Diffusion Equation Using the Differential Quadrature Method", KSCE Journal
of Civil Engineering, 14(1),69-75, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Klaus Grewe, Ozıs U, Alkan A,"umleitung mitten durch den fels", Antike Welt, 6/2010/57-62, 2010, Araştırma
Makale,SSCI
Kok B V, Yılmaz M, Şengöz B, Sengur A, Avcı E.,"Investigation of complex modulus of base and SBS modified
bitumen with artificial neural networks", Expert Systems with Application, Cilt:37; Sayı:12; pp:7775-7780, Aralık,
2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Korkmaz KA, Irfanoglu, A, Kayhan AH,"Seismic Risk Assessment of Buildings in Izmir, Turkey", Natural Hazards,
54:97?119, 2010, Araştırma Makale,SCI
Korkmaz KA, Kutay ME,"Automated Hazard Assessment Techniques Using Satellite Images Following the 2008
Sichuan China Earthquake", Human & Ecological Risk Assessment, BHER #478505, 16, 3: 463-477, 2010,
Araştırma Makale,SCI
Korkmaz KA,"Integrated Seismic Hazard Evaluation and Disaster Management Approach For Turkey",
Environmental Earth Science, 61/3/467-476, 2010, Araştırma Makale,SCI
Ozcelik C, Arisoy Y,"Remote sensing of water depths in shallow waters via artificial neural networks", Journal of
Estuarine, Coastal and Shelf Science, V. 89, Iss. 1, pp.89-96, 2010, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Selçuk Türkel, Ali Kandemir,"Fresh and Hardened Properties of SCC Made with Different Aggregate and Mineral
Admixtures", Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 22, Issue 10, pp. 1025-1032, October 2010, 2010,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Serdar Aydın, Yazıcı H, Yardımcı M, Yiğiter H,"Effect of Aggregate Type on Mechanical Properties of Reactive
Powder Concrete", ACI Materials Journal, Vol. 107, Issue 5, pp. 441-449, 2010, Araştırma Makale,SCI
Serdar Aydın, Çağlayan Karatay, Bülent Baradan,"The effect of grinding process on mechanical properties and
alkali-silica reaction resistance of fly ash incorporated cement mortars", Powder Technology, Vol. 197, Issue1-2,
pp. 68-72, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Tanarslan HM, Altin S,"Behavior of RC T-section Beams Strengthened with CFRP Strips, Subjected to Cyclic
Load", Materials and Structures, 43:529?542, 2010, Araştırma Makale,SCI
Tanarslan HM,"Behavior of RC Beams Strengthened with Inclined CFRP Strips", Journal of Reinforced Plastics
and Composites, 10.1177/0731684410371406, 2010, Araştırma Makale,SCI
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Tanarslan HM,"Repairing&Strengthening of Earthquake Damaged RC Beams with CFRP Strips", Magazine of
Concrete Research, No. 5, 365?378, 2010, Araştırma Makale,SCI
Tanyel S, Yayla N,"Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma", İMO Teknik dergi, 21-1-2010,
2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
YUSUF YESILCE,"Effect of Axial Force on the Free Vibration of Reddy-Bickford Multi-Span Beam Carrying
Multiple Spring-Mass Systems", Journal of Vibration and Control, 16(1), 11-32, 2010, 2010, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Yazıcı H, Serdar Aydın, Yiğiter H, Yardımcı M, Alptuna G,"Improvement on SIFCON Performance by Fiber
Orientation and High-Volume Mineral Admixtures", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 22, Issue 11, pp.
1093-1101, 2010, Araştırma Makale,SCI
Yazıcı H, Yardımcı M, Yiğiter H, Serdar Aydın, Türkel S,"Mechanical properties of reactive powder concrete
containing high volumes of ground granulated blast furnace slag", Cement and Concrete Composites, Vol. 32,
Issue 8, pp. 639-648, 2010, Araştırma Makale,SCI
Yusuf Yesilce,"Differential Transform Method for Free Vibration Analysis of a Moving Beam", Structural
Engineering and Mechanics, 35(5), 645-658, 2010, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Yücel Gier G, Arisoy Y, Pazi I,"A Spatial Analysis of Fish Farming in the Context of ICZM in the Bay of IzmirTurkey", Coastal Management, 38:399-411, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Çalışkanelli S. Pelin, Tanyel S,"Investigation of Vehicle Bunching at Signalized Arterials in Turkey", Canadian
Journal of Civil Engineering, 37(3) 380-388 (DOI:10.1139/L09-148), 2010, Araştırma Makale,SCI
Önal O, Özden G, Felekoğlu B,"Quantification of Void Shape in Cemented Materials", Techno-Press Computers
and Concrete, Vol.7 No.6 511-522, 2010, Araştırma Makale,SCI
Aysegul Ozgenc Aksoy, M.S.Guney,"EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THREE DIMENSIONAL
DISPERSIVITIES IN HOMOGENEOUS POROUS MEDIUM", Environmental Earth Science, 60:383-393, 2010,
Araştırma Makale,SCI
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Akgöz B, Baltacıoğlu Ak, Civalek Ö, Korkmaz KA,"Deprem Hasarlarının Hızlı Tespitinde Yapay Sinir Ağları
Yaklaşımı", SDÜ Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 22-27, 2010, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Dalkılıç H, Okkan Umut,"DEMİRKÖPRÜ BARAJI AYLIK BUHARLAŞMA YÜKSEKLİKLERİNİN YAPAY
SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNLENMESİ", DSİ Teknik Bülteni, Sayı 108, Temmuz 2010, 2010, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Dalkılıç H. Yıldırım, Umut OKKAN,"kemer barajı haznesinin performansının performans indisleri yöntemiyle
belirlenmesi", DSİ Teknik Bülten, sayı 107, ocak 2010, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Gokdeniz N., Şengöz B., Görkem Ç.,"Tekne üretimi kaynaklı cam takviyeli polyester atıkların asfalt betonu
kaplamalarında geri dönüşümü", Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, Sayı:182, shf:27-33 Şubat, 2010, Araştırma
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Makale,Ulusal Hakemli
Gökhan Şakar, Ömer Zafer Alku,"Etriyesiz Betonarme Kirişlerin CFRP Levhalarla Kesmeye Karşı
Güçlendirilmesi", İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi/Mühendislik Serisi/d, cilt 9/sayı 6/sayfa 3-12/Aralık 2010,
2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Kasım Armağan KORKMAZ, Taner UÇAR, Mustafa DÜZGÜN,"Yapısal Düzensizlikleri Olan Betonarme
Yapıların Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik
Dergisi, 22(2):123-138/2010, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Kaya B,"Dalaman Havzası Örneğinde AGİ verilerinden Yararlanılarak Karst Pınar Katkılarının Belirlenmesi",
Türk Speleoloji Dergisi, 1(1) 41-56, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Kaya, B., Okkan, U.,"Su Dağıtım Şebekelerinin Tasarımında Hesap Çizelgelerinin Kullanımı", DSİ Teknik
Bülten, Sayı:108, Temmuz 2010, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Uçar T, Düzgün M,"Yapısal Düzensizlikleri olan Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının
Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 22 Sayı 2, 123-138, 2010, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Çarhoğlu AI,"Structural Vulnerability Assessment of Masonry Buildings in Turkey", Marmara
Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 22 Sayı 2, 105-122, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mehmet Emin Kural, Mutlu Seçer,"Çatı Kaplama Malzemelerinin Performanslarının İncelenmesi", Çatı ve
Cephe, Kasım - Aralık/29/2010, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mutlu SEÇER, Mehmet Emin KURAL,"İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme - Şekil
Değiştirme - Zaman İlişkilerinin İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16/01/2010,
2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mısır İS, Özçelik Ö, Girgin SC, Kahraman S, Baran T,"Yapısal Olmayan Elemanların Hasar Görebilirliğinin
Azaltılması ve Sarsma Tablası Testleri", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Haber Bülteni, /152/24-26/2010, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Tanarslan HM, Altin S, Ertutar Y,"CFRP Şeritlerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Davranışı", Yapı
Dünyası, kasım/2010, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Tanyel, S., Topal, A., Görkem, Ç., Şengöz, B., Özuysal, M.,"Adnan Menderes havaalanı yolcu ve yük taleplerinin
değişimi üzerine bir inceleme", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi,
Cilt:12(1) shf:19-32, Ocak, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Çimen Ö, Uyanık O, Elmasdere E, Korkmaz KA, Keskin SN,"Mavikent-Isparta Örneğinde Sismik Mikrobölgeleme
Çalışmaları için Yerel Zemin Koşullarının Belirlenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, 14:1, 46-54, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Özgür Bozdağ, Mustafa Düzgün,"Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi
Yöntemleri İle Belirlenmesi", Beton Prefabrikasyon, Sayı: 93/Sayfa: 5-13/Ocak 2010, 2010, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Özkul, S.,"Çağlayan Barajı Aktif Hazne Hacminin Olasılık Matris Yöntemleri ile İrdelenmesi", DSİ Teknik
Bülteni, Sayı:107, 27-38, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Şengöz B, Tanyel S, Görkem Ç, Kaçmaz B,"İzmir şehiriçi yollarının kayma dirençlerinin trafik güvenliği
açısından değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:12
Sayı:1 Shf:75-85, Ocak, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Şimşek C, Kaya B, Alkan A, Büyüktopçu F, Güneş C, Türk N, Arisoy Y,"Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin
(Bozdağ) Hidrojeolojisi, Speleolojik Özellikleri ve Düdenlerin Korum Alanlarının Belirlenmesi", Türk Speleoloji
Dergisi, 1(1), 15-28, 2010, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Tanarslan HM,"Comparison of Flexure Design Methods for RC Beams that were Strengthened with CFRP",
ACEE 2010, TAYLAND, Aralık 2010, Uluslararası Hakemli organizasyon
Tanarslan HM,"An Experımental Study for Designating the Effect of CFRP Type and Arrangement on Shear
Behavior", 14TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, MACARİSTAN, Haziran 2010,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Ozıs U, Arısoy Y, Alkan A, Özdemir Y,"Ancient Water Works in Anatolia", 3rd WSEAS International Conference
on Cultural Heritage and Tourism (CUHT 10)Location: Corfu, Greece)., YUNANİSTAN, Haziran 2010, 3rd
WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT 10),63-71, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Ozgur Ozcelik, J. Enrique Luco, Joel P. Conte, Luis H. Mendoza,"Experimental Study of the Dynamic Interaction
Between the Foundation of the NEES/UCSD Shake Table and the Surrounding Soil", Fifth International
Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, AMERİKA
BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Mayıs 2010, Proc. Fifth International Conference on Recent Advances in
Geotechnical Earth. Eng. and Soil Dyn.,1-12, Uluslararası Hakemli organizasyon
Tanarslan HM,"The Effects of Inclined CFRP Strips on Shear Behavıor of Deficient RC Beams", Third
International Conference on Recent Advances in Composite Materials, FRANSA, Aralık 2010, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Onur MERTER, Mustafa DÜZGÜN,"A Study to Determine the Nonlinear Spectral Displacement of Structures", 6th
International Symposium on Civil and Environmental Engineering, K.K.T.C., Kasım 2010, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Mehmet KURUOĞLU,"Algorithm for Interfacing between GIS and Dynamic Site Response Computing Domains",
The Third International Conference on "Problems of Cybernetics and Informatics, AZERBAYCAN, Eylül 2010,
PCI'2010 Volume III,308-313, Uluslararası Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Irfanoglu A, Kayhan AH, Deniz A,"Evaluation of Seismic Safety of Existing Reinforced Concrete
Buildings In Western Region of Turkey", 9th US national and 10th Canadian conference on earthquake
engineering, KANADA, Haziran 2010, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Elcin Gok, Orhan Polat, Doguser Yilmaz, Ulubey Ceken, Mehmet Kuruoglu, Ahmet Turan Arslan, Bekir Tuzel,
Zafer Akcig,"Site Characteristics of Strong Motion Earthquake Stations in Metropolitan Izmir, Aegean Region of
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Turkey", 5th International Conference on Earthquake Engineering, JAPONYA, Mart 2010, 5th International
Conference on Earthquake Engineering,97-102, Uluslararası Hakemli organizasyon
Onur MERTER, Mustafa DÜZGÜN,"An Energy-Based Method for Computing Target Displacement of a
Structure", 6th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, K.K.T.C., Kasım 2010,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Yapı Dinamiğinin temel ilkeleri, zemin yapı etkileri", Mühendislik Haftası, Aydın İl
Koordinasyon Kurulu, AYDIN, Ekim 2010, ,
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Yapı dinamiğinde tepki spektrumlarının yorumlanması", İnşaat Mühendisleri oDASI,
iZMİR şUBESİ, İZMİR, Eylül 2010, ,
Işık F, Kuruoğlu M, Özden G,"Çakıl Şekli ve Pürüzlülüğünün Kompaksiyon Özelliklerine Etkisi", Zemin Mekaniği
ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, Eylül 2010, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13.
Ulusal Kongresi,679-686, Hakemli organizasyon
Kumanlıoğlu A, Fıstıkoğlu O,"GR4J Günlük Yağış-Akış Modeli ve Gediz Havzasında Uygulanması", VI. Ulusal
Hidroloji Kongresi, DENİZLİ, Eylül 2010, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,663-673, Hakemli
organizasyon
İlker Kahraman, Yeşim Kamile Aktuğlu, Müjde Altın, Özgür Bozdağ, Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer, Mine
Tanaç Zeren,"Konya Kent Kimliğini Yaratan Farklı Binaların İncelenmesi", I. Disiplinlerarası Turizm
Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, Mayıs 2010, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri
Kitabı,491-505, Hakemli organizasyon
M. Seçer, Ö. Bozdağ,"Demolition and Deconstruction of Structures", 9th International Congress on Advances in
Civil Engineering, TRABZON, Eylül 2010, 9th International Congress on Advances in Civil
Engineering,ACE2010-CTM-014, Uluslararası Hakemli organizasyon
M. Şükrü Güney, Ayşegül Özgenç Aksoy, Nuri Seçkin Kayıkçı,"POMPA DURMASIYLA OLUŞAN KARARSIZ
AKIMLARIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK ARAŞTIRILMASI", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu,
DİYARBAKIR, Ekim 2010, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu,1-10, Hakemli organizasyon
M. Şükrü Güney, Emre KEBAPCIOĞLU, Ayşegül Özgenç AKSOY,"Açık Kanallarda Taşkın Dalgası
Yayılmasının Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması", VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, DENİZLİ, Eylül 2010,
VI. Ulusal Hidroloji Kongresi,1-10, Hakemli organizasyon
Mehmet Emin Kural, Mutlu Seçer,"Çatı Kaplama Malzemelerinin Performanslarının İncelenmesi", 5. Ulusal Çatı
& Cephe Sempozyumu, BUCA, Nisan 2010, 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu,161-167, Hakemli
organizasyon
Mehmet Kuruoğlu, Tuğba Eskişar,"İzmir Körfezi Kuzey Kıyı Bölgesi Zeminlerinin Dinamik Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, Eylül 2010, Zemin
Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1,235-244, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Mine Tanaç Zeren, Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer, Özgür Bozdağ, İlker Kahraman, Müjde Altın, Yeşim
Kamile Aktuğlu,"Osmanlı Başkentliğinden Kültür ve Turizm Başkentliğine Bursa", I. Disiplinlerarası Turizm
Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, Mayıs 2010, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri
Kitabı,657-666, Hakemli organizasyon
Mutlu Seçer, Mehmet Emin Kural,"Çelik Çatılara Etkiyen Yüklerin Araştırılması", 5. Ulusal Çatı & Cephe
Sempozyumu, BUCA, Nisan 2010, 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu,287-293, Hakemli organizasyon
Müjde Altın, Mine Tanaç Zeren, Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer, Özgür Bozdağ, İlker Kahraman, Yeşim
Kamile Aktuğlu,"Sürdürülebilir Turizm: İstanbul Örneği", I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi,
NEVŞEHİR, Mayıs 2010, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı,736-754, Hakemli
organizasyon
Nuhoglu A, Korkmaz KA,"Micro-Modeling Finite Element Analysis of Composite Frames, 9th International
Congress on Advances in Civil Engineering", 9th International Congress on Advances in Civil Engineering,
TRABZON, Eylül 2010, -,-, Uluslararası Hakemli organizasyon
Onuşluel Gül G, Gül A,"İzmir Bostanlı Havzası için Taşkın Alanlarının HEC-HMS ve HEC-RAS Modelleri ile
Belirlenmesi", II. ULusal Taşkın Sempozyumu, AFYON, Nisan 2010, II. Ulusal Taşkın Sempozyumu Bildiriler
Kitabı,99-109, Hakemli organizasyon
Ozıs U, Harmancıoğlu H, Alkan A,"tarihi su tünelleri ve benzeri örtme yapılarının hidrolik kapasiteleri ve karşı
gelen taşkınların dönegelim süreleri", VI ulusal hidroloji kongresi, DENİZLİ, Eylül 2010, bildiriler kitabı,x - xxxi,
Hakemli organizasyon
Pazı İ, Yücel Gıer G, Arısoy Y,"İzmir Körfezinde Deniz Kullanımı", Türkiye'nin kıyı ve deniz alanları VIII.
kongresi, TRABZON, Nisan 2010, Türkiye Kıyıları 2010,317-322, Hakemli organizasyon
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL, Araş.Gör. Onur MERTER,"İzmir'de 1999 Yılında Gerçekleştirilen Radius
Projesi Çalışmaları ve Mikro Bölgelendirmenin Ana İlkeleri", İzmir Yapı Stoğunun Durumu ve İyileştirilmesi
Paneli, İZMİR, Aralık 2010, ,
Tanyel S, Oylumluoğlu J,"Trafiğin Durağanlaştırılması", Avrupa Kentsel Şartı Felsefesinde Sürdürülebilir Kentler
Sempozyumu, SEFERİHİSAR, Ekim 2010, Avrupa Kentsel Şartı Felsefesinde Sürdürülebilir Kentler
Sempozyumu,47-55
Türk S, Baykan N.O., Tanrıöver Y.E., Kaya B,"Likya (Orta Akdeniz) Bölgesi Eskil Su Mühendisliği Sistemleri", VI.
Ulusal Hidroloji Kongresi, DENİZLİ, Eylül 2010, Bildiriler Kitabı,110-125, Hakemli organizasyon
Yalçınkaya Ç, Yazıcı H,"The Effect of High Volume GGBFS Replacement on Mechanical Performance of SelfCompacting Steel Fiber Reinforced Concrete", 9th International Congress on Advances in Civil Engineering,
TRABZON, Eylül 2010, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ören A, Önal O, Başarı E, Işık F, Özden G,"Kirlenmiş Zeminlerin Karakteristik Özellikleri ve Oturma Davranışı",
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, Eylül 2010, Zemin Mekaniği ve Temel
Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi,Cilt 1 163-172, Hakemli organizasyon
Özge Akboğa, Sonay Şehriban Perçin, Selim Baradan, Girgin S,"A Comparative Study on the Influence of Cultural
Differences on Project Duration in International Construction Projects", 9th International Congress on Advances in
Civil Engineering, TRABZON, Eylül 2010, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer, Özgür Bozdağ, İlker Kahraman, Yeşim Kamile Aktuğlu, Müjde Altın, Mine
Tanaç Zeren,"Bir Kültür ve Turizm Başkenti Olarak Edirne", I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi,
NEVŞEHİR, Mayıs 2010, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı,910-929, Hakemli
organizasyon
Özgür Bozdağ, Mutlu Seçer,"Evaluationof Life Cycle Energy Consumption of Reinforced Concrete Buildings in
Izmir, Turkey", The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, ANKARA,
Temmuz 2010, Uluslararası Hakemli organizasyon
Özgür Temiz, Türkay Baran,"Gediz havzası örneğinde beklenen aylık toplam yağışların entropi yöntemiyle
tayini", VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, DENİZLİ, Eylül 2010, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,188200, Hakemli organizasyon
Özkan Çakmak, Özgür Temiz, Türkay Baran,"Dicle havzası Billoris yıllık ve aylık akımlarının stokastik
modellemesi", VI. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, Eylül 2010, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi
Bildiriler Kitabı,416-427, Hakemli organizasyon
Ülker Güner Bacanlı, Fatih Dikbaş, Türkay Baran,"Kuzey Ege bölgesi için meteorolojik kuraklık analizi", VI.
ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, Eylül 2010, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,804814, Hakemli organizasyon
İlker Kahraman, Yeşim Kamile Aktuğlu, Müjde Altın, Özgür Bozdağ, Özgül Yılmaz Karaman, Mutlu Seçer, Mine
Tanaç Zeren,"Azapkapı Sokollu Caminin Sürdürülebilirlik Kriterleri Bakımından İncelenmesi", Yapı Fiziği ve
Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İSTANBUL, Mart 2010, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi
Bildiriler Kitabı,301-312, Hakemli organizasyon
Gökdeniz Neşer, Şengöz B., Çiçek Özes, Şadan Aktan, Sibel Özkara, İ. Çağrı Görkem,"Cam takviyeli plastik
tekne atıklarının geri dönüşüm seçeneklerinin deneysel araştırılması", 2. Uluslararası Katılımlı Polimerik
Kompozitler Sempozyum, Sergi ve Proje Pazarı, İZMİR, Kasım 2010, 2. Uluslararası Katılımlı Polimerik
Kompozitler Sempozyumu, Sergi ve Proje Pazarı,379-390, Uluslararası Hakemli organizasyon
Fıstıkoğlu O, Okkan U,"Tahtalı Havzası için Aylık Su Bütçesi Modeli", VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, DENİZLİ,
Eylül 2010, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,546-554, Hakemli organizasyon
Ender Başarı, Gürkan ÖZDEN,"Mika Dane içeriğinin Eski Gediz Nehri Deltası Kumlu Zeminlerinde Dinamik
Kayma Modülüne Etkisi", zemin mekaniği ve temel mühendisliği 13. ulasal kongresi, İSTANBUL, Eylül 2010,
Zemin Mekaniği Ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı,215-224, Hakemli organizasyon
Cem Polat ÇETİNKAYA,"Örneklerle Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi", Avrupa Kentsel Şartı Felsefesinde
Sürdürülebilir Kentler Sempozyumu, SEFERİHİSAR, Ekim 2010, AVRUPA KENTSELŞARTI FELSEFESİNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER SEMPOZYUMU,99-106, Hakemli organizasyon
Başarı E, Işık F, Ören A, Önal O,"Sıkıştırılmış Killerde Hacimsel Büzülmelerin Sentetik Lif Kullanılarak
Azaltılması", 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, MERSİN, Ekim 2010, Hakemli organizasyon
Baykan N.Y., Tanrıöver Y.E., Türken N.E., Türk S, Baykan N.O., Türkman F, Kaya B,"Orta Kıyı Ege (Eolya) ve
Batı ve Orta Akdeniz (Karya ve Likya) Bölgeleri Eskil Su Mühendisliği Sistemlerinin Eksik Kalan Araştırma
Konuları", VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, DENİZLİ, Eylül 2010, Bildiriler Kitabı,88-109, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2010 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
39
20
10
40
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Aslı Ülke, Sevinç Özkul, Gökmen Tayfur, İsmail Gündoğdu,"Gediz Nehri için Eksik Sediment Verilerinin Tahmin
Edilmesi", VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, DENİZLİ, Eylül 2010, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,254264, Hakemli organizasyon
Alper Elçi, Okan Fıstıkoğlu,"İklim Değişikliğinin İzmir-Tahtalı Havzası Yeraltı Suyu Sistemine Etkisinin
Modellenmesi", 6. Ulusal Hidroloji Kongresi, DENİZLİ, Eylül 2010, 6. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler
Kitabı,583-600, Hakemli organizasyon
Ali Hakan ÖREN,"Bentonitik Karışımların Atık Depolama Alanlarında Kullanılması.", 2. Ulusal Katı Atık
Yönetimi Kongresi, MERSİN, Ekim 2010, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi CD'si,237-245, Hakemli
organizasyon
Aktuğlu Y, Altın M, Tanaç Zeren M, Yılmaz Karaman Ö, Seçer M, Bozdağ Ö, Kahraman İ,"Başkent Ankara'nın
Kültürel Çekiciliğinin Turizme Katkıları", 1. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, Mayıs
2010, 1. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı,1200-1216, Hakemli organizasyon
M. Seçer, Ö. Bozdağ,"Corrosion Damage Assessment of Steel Structures", 9th International Congress on
Advances in Civil Engineering, TRABZON, Eylül 2010, 9th International Congress on Advances in Civil
Engineering,ACE2010-SEE-072, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2011 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
7
18
41
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ali Hakan Ören, Abidin Kaya, Arif Şengün Kayalar,"Hydraulic conductivity of zeolite bentonite mixtures in
comparison to sand bentonite mixtures", Canadian Geotechnical Journal, 48(9) 1343-1353, 2011, Araştırma
Makale,SCI
Araş.Gör. Umut OKKAN, Araş.Gör.Dr. Yildirim DALKILIC,"Reservoir Inflow Modeling with Artificial Neural
Networks: The Case of Kemer Dam in Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, , 2011, Araştırma Makale,SCIExpanded
Ülker Güner Bacanli, Fatih Dikbas, Türkay BARAN,"Meteorological Drought Analysis, Case Study: Central
Anatolia", Desalination and Water Treatment, 26 (2011), 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ülke, A., Özkul, S., Tayfur, G.,"Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri için Askıda Katı Madde Yükü Tahmini", TMMOB
İMO Teknik Dergi, 22, 2, 5387-5407,2011, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Öztürk A, Önal O, Baradan İ,"Microstructure - Macro Property Model Proposal", Advances in Cement Research,
2011, 23(4), 161?169, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Özgenç Aksoy A, Güney M, Traugott Scheytt,"A regional-scale transient groundwater flow model for Torbali ,
Turkey", Teknik Dergi, 22/3/5509-5522, 2011, Araştırma Makale,SCI
Yılmaz M., Kok B. V., Şengöz B, Sengur A., Avcı E.,"Investigation of complex modulus of base and EVA
modified bitumen with Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System", Expert Systems with Application,
Cilt:38, Sayı:1, pp:969-974, Ocak, 2011, Araştırma Makale,SCI
Yusuf Yesilce,"Free Vibrations of a Reddy-Bickford Multi-Span Beam Carrying Multiple Spring-Mass Systems",
Shock and Vibration, 18(5); 709-726; 2011, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Araş.Gör. Umut OKKAN, Araş.Gör.Dr. Yıldırım Dalkılıç,"Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları ile Kemer Barajı
Aylık Akımlarının Modellenmesi", İMO Teknik dergi, , 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Bombar G., Elçi Ş., Tayur G., Güney M, Bor A.,"Experimental and Numerical Investigation of Bedload Transport
Under Unsteady Flows", Journal of Hydraulic Engineering, 10.1061, 2011, Araştırma Makale,SCI
Burak Felekoğlu, Kamile Tosun, Bülent Baradan,"Compatibility of a polycarboxylate-based superplasticiser with
different set-controlling admixtures", Construction and Building Materials, 25/3/2011/1466-1473, 2011, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
E TEOMETE,"Investigation of long waviness induced by the wire saw process", Journal of Engineering
Manufacture, Vol. 225/Issue: B7/p.1153-1162/2011, 2011, Araştırma Makale,SCI
Egemen TEOMETE,"Roughness Damage Evolution Due to Wire Saw Process", INTERNATIONAL JOURNAL OF
PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING, Vol. 12/ No. 6/p. 941-947/2011, 2011, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Egemen Teomete, Tahir Kemal Erdem,"Cement Based Strain Sensor: A Step to Smart Concrete", Cement
Wapno Beton, Vol.16/Issue 2/p.78-91/2011, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Fıstıkoğlu O, Okkan U,"Statistical Downscaling of Monthly Precipitation Using NCEP/NCAR Re-Analysis Data for
Tahtali River Basin in Turkey", Journal of Hydrologic Engineering, 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000300, 2011,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2011 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
7
18
41
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Gu, Q., Özçelik Ö,"Integrating OpenSees with other software with application to coupling problems in civil
engineering", Structural Engineering and Mechanics, 40/1/2011, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Gümüştekin Ş, Topal A, Şengöz B,"Texture analysis of polymer modified bitumen images", International Journal
of Materials Research, Cilt:102, Sayı:5, pp:513-520, Mayıs, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kaya B,"Investigation of Gradually Varied Flows Using Differential Quadrature Method", Scientific Research and
Essays, 6(13), 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kaya, B., Arisoy, Y.,"Differential Quadrature Solution of One Dimensional Aquifer Flow", Mathematical and
Computational Applications, 16(2), 524-534, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kayhan AH, Korkmaz KA, Irfanoglu A,"Selecting and Scaling of Real Ground Motion Records using Harmony
Search Algorithm", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31/941-953, 2011, Araştırma Makale,SCI
Korkmaz KA, Ay Z, Keskin SN, Ceditoglu D,"Investigation of Traffic Induced Vibrations on Masonry Buildings in
Turkey and Countermeasures, Journal of Vibration Control", Journal of Vibration and Control, 17: 3-10, 2011,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Korkmaz KA, Ay Z, Sari A, Celik ID,"Probabilistic Seismic Risk Assessment of Hall Buildings in Turkey", The
Structural Design of Tall and Special Buildings, , 2011, Araştırma Makale,SCI
Korkmaz KA, Demir F, Tekeli H,"Uncertainty Modeling of Critical Column Buckling", Sadhana Academy
Proceedings in Engineering Sciences, Volume:36, Part 2: 267?280, 2011, Araştırma Makale,SCI
Korkmaz KA, Karahan AE,"Investigation of Seismic Behavior and Infill Wall Effects for Prefabricated Industrial
Buildings in Turkey", Journal of Performance for Constructed Facilities, 25(3), 158?171, 2011, Araştırma
Makale,SCI
Korkmaz KA, Sari A, Carhoglu AI,"Seismic Risk Assessment of Storage Tanks in Turkish Industrial Facilities",
Journal of Loss Prevention in the Process, 24/4/314-320, 2011, Araştırma Makale,SCI
Luco J. E., Özçelik Ö, Conte J. P., Mendoza L. H.,"Experimental study of the dynamic interaction between the
foundation of the NEES/UCSD Shake Table and surrounding soil: Reaction block response", Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 31/954-973/2011, 2011, Araştırma Makale,SCI
Mutlu Seçer, Özgür Bozdağ,"Effect of X-Bracing Configuration On Earthquake Damage Cost Of Steel Building",
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 17/3/348-356/2011, 2011, Araştırma Makale,SCIExpanded
Nuhoglu A, Korkmaz KA,"A Practical Approach for Nonlinear Analysis of Tensegrity Systems", Engineering With
Computers, 27:337-345, 2011, Araştırma Makale,SCI
Oktay Demirdag, Yusuf Yesilce,"Solution of Free Vibration Equation of Elastically Supported Timoshenko
Columns with a Tip Mass by Differential Transform Method", Advances in Engineering Software, 42(10), 860-867,
2011, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Rami A. Hawileh, Jamal A. Abdalla, Tanarslan HM, Muhanad Z. Naser,"Modeling of Nonlinear Cyclic Response of
Shear-Deficient RC T-beams Strengthened with Side Bonded CFRP Fabric Strips", computers & concrete, Vol.
8, No. 2, 193-2062010,, 2011, Araştırma Makale,SCI
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2011 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
7
18
41
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Tanarslan HM,"Predicting the Capacity of RC Beams Strengthened in Shear with Side Bonded FRP
Reinforcements using Artificial Neural Networks", Composite Interfaces, Volume 18, Number 7,, 2011, Araştırma
Makale,SCI
Tanarslan HM,"The Effects of NSM CFRP Reinforcements for Improving the Shear Capacity of RC Beams",
Construction and Building Materials, Volume 25/Issue 5/2663-2673/2011, 2011, Araştırma Makale,SCI
Topal A, Yılmaz M, Kok B, Kuloğlu N, Şengöz B,"Evaluation of rheological and image properties of styrenebutadiene-styrene and ethylene-vinyl acetate polymer modified bitumens", Journal of Applied Polymer Science,
Cilt:122 Sayı: 5, pp:3122-3132, Aralık, 2011, Araştırma Makale,SCI
Yusuf Yesilce, Hikmet H. Catal,"Solution of Free Vibration Equations of Semi-Rigid Connected Reddy-Bickford
Beams Resting on Elastic Soil Using the Differential Transform Method", Archive of Applied Mechanics, 81, 199213, 2011, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Yusuf Yesilce,"DTM and DQEM for Free Vibration of Axially Loaded and Semi-Rigid Connected Reddy-Bickford
Beam", Communications in Numerical Methods in Engineering, 27(5), 666-693, 2011, 2011, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan,"Selüloz kökenli suda çözünebilir polimerlerin çimento hamuru
reolojik özelliklerine etkileri", Hazır Beton Dergisi, 103/Ocak-Şubat/66-76/2011, 2011, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Girgin SC, Mısır İS, Özçelik Ö, Kahraman S, Baran T,"Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Güçlendirilmesi", Yapı
Dünyası, 15/179/18-23/2011, 2011, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Ahmet Ali Kumanlıoğlu, Fıstıkoğlu O,"Kavramsal Bir Hidrolojk Modele Yapay Zeka Entegrasyonu ve Model
Performanslarının Gediz Nehri Havzasında İrdelenmesi", DSİ Teknik Bülteni, 111/25-43/2011, 2011,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Taner UÇAR, Gökhan ŞAKAR,"Kemerlerin Statik Analizi İçin Basitleştirilmiş Bir Yaklaşım", Dumlupınar
Üniverisitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 24/35-42/2011, 2011, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Selçuk Türkel, Ebru Erten Tarım,"Deniz Suyunun Farklı Tip Çimentolarla Yapılan Harçlara Etkisi", DEÜ
Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri, 13/3/1-11/Ekim 2011, 2011, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Onur MERTER, Taner UÇAR, Mustafa DÜZGÜN,"Çelik Çerçevelerin Enerjiye Dayalı Tasarımında Kat Yatay Yer
Değiştirmelerinin Etkisi", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 2(2):67-78/2011, 2011,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Özuysal, M., Tanyel, S., Alver, Y.,"BRT Sisteminin İzmir'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme", D.E.Ü.
Denizcilik Fakültesi Dergisi, 3(1):19-33/2011, 2011, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2011 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
7
18
41
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Arisoy Y, Turan MH, Nuhoglu A, Erturan P,"Protection of archaeological remains in Yortanli dam lake", 6th
international conference on dam engineerig, PORTEKİZ, Şubat 2011, Proceedings of the 6th international
conference on dam engineerig, Pina et al. (eds),pp.153-166, Uluslararası Hakemli organizasyon
Arısoy Y, Pazı İ, Yücel Gıer G,"Geographic Information Systems Potential for Coastal Zone Land Use
Assessment in Izmir bay and Gulluk Bay (Turkey)", 11th 11TH INTERNATIONAL MULITDISCIPLINARY
SCIENTIFIC GEOCONFERENCE (SGEM 2011), BULGARİSTAN, Haziran 2011, VOL II Book Series:
International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM,425-432, Uluslararası Hakemli organizasyon
Baykan O, Alkan A, Bacanlı Ü, Baykan N, Ozıs U,"Testing flood estimation methods on ancient closed
conduits.", International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, ARNAVUTLUK, Mayıs 2011,
Uluslararası organizasyon
Baykan O, Alkan A, Özdemir Y, Baykan N, Ozıs U,"Ottoman masonry bridges in Anatolia and the Balkans",
International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, ARNAVUTLUK, Mayıs 2011, Uluslararası
organizasyon
Castellarin, A., Kohnova, S., Kjeldsen, T., Szolgay, J., Gaal, L., Diez, J.J., Fleig, A., Lang, M., Loukas, A.,
Macdonal, N., Madsen, H., Mediero, L., Merz, B., Neykov, N., Nicholson, O., Onuşluel Gül, G., Ozga-Zielinski, B.,
Pistocchi, A., Salinas, J., Kriauciuniene, J., Sarauskine, D., Strupczewski, W., Toumazis, A., Veijalainen, N.,
Willems, P.,"European flood data availability and parent distribution of annual floods", Floods in 3D: Processes,
patterns, predictions, SLOVAK CUMHURİYETİ, Kasım 2011, Uluslararası organizasyon
Filiz BARBAROS, Ali GÜL, Nilgün B. HARMANCIOĞLU,"An Earth Observation Assisted Tool for Irrigation Water
Management", VI International Symposium - EWRA 2011, İTALYA, Haziran 2011, Uluslararası organizasyon
Güney M, Gökçen Bombar, Özgenç Aksoy A, Mustafa Altınakar,"Experimental Investigation of Time-Dependent
Local Scour at Bridge Piers", River Corridor Restoration Conference 2011, İSVİÇRE, Mart 2011, Uluslararası
Hakemli organizasyon
J. Enrique Luco, Özçelik Ö, Joel P. Conte, Luis H. Mendoza,"Dynamic Interaction between the Foundation of the
Large-Scale NEES/UCSD Shake Table and the Surrounding Soil", 5th International Conference on Earthquake
Geotechnical Engineering, ŞİLİ, Ocak 2011, Proceedings of the 5th International Conference on Earthquake
Geotechnical Engineering,180-191, Uluslararası Hakemli organizasyon
Kaya B., Tayfur G.,"Use of Differential Quadrature Method in Bed Load Sediment Transport", INTERNATIONAL
BALKANS CONFERENCE ON CHALLENGES OF CIVIL ENGINEERING, ARNAVUTLUK, Mayıs 2011,
Proceedings CD,x-x, Uluslararası Hakemli organizasyon
Kemal SUBULAN, Alper SALTABAS, A.Serdar TASAN, Sadik Can GIRGIN,"Modeling and Analyzing of a
Construction Project Considering Resource Allocation Through a Hybrid Methodology: Petri Nets and Fuzzy Rule
Based Systems", 41st International Conference on Computers and Industrial Engineering (CIE41), AMERİKA
BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Ekim 2011, Proceedings of the 41st International Conf. on Computers & Industrial
Engineering SSN: 2164-8689,1045-1050, Uluslararası Hakemli organizasyon
M. Şükrü GÜNEY, Ayşegül ÖZGENÇ AKSOY, Mustafa DOĞAN,"Contribution of Laboratory Works in Engineering
Education", III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, K.K.T.C., Mayıs 2011, Uluslararası Hakemli
organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2011 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
7
18
41
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Oylumluoğlu J, Şengöz B, Topal A, Gorkem C,"Experimental study of recycled asphalt mixtures with Sasobit",
Conference Asphalt Pavements, ÇEK CUMHURİYETİ, Kasım 2011, Uluslararası organizasyon
R. Hawileh, Tanarslan HM, M. Naser, J. A. Abdalla,"Experimental and Numerical Investigation on the
Performance of Shear Deficient RC Beams Strengthened with NSM GFRP Reinforcement when Subjected to
Cyclic Loading", Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, YUNANİSTAN,
Mayıs 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon
Selim Altun, Tuğba Eskişar, Mehmet Kuruoğlu, Devrim Erdoğan, Gürkan Özden,"A Multistage Microzonation
Study of the Northern Bay Area of İzmir", 5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering,
ŞİLİ, Ocak 2011, 5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (5ICEGE)
Proceedings,145-156, Uluslararası Hakemli organizasyon
Topal A, Şengöz B, Görkem Ç,"Evaluation of Ethylene Glycol as an anti-stripping agent in hot mix asphalt", 5th
International Conference Bituminous Mixtures and Pavements, YUNANİSTAN, Haziran 2011, Proceedings of
the 5th International Conference, Bituminous Mixtures and Pavements,Volume II, Session III, 825-836,
Uluslararası organizasyon
Yücel Gıer G, Pazı İ, Arısoy Y,"The regulation of Turkish marine aquaculture and the necessity of its integration
within the society of the coastal zone", Aquaculture Europe 2011, YUNANİSTAN, Ekim 2011, Mediterranean
Aquaculture 2020,1182-1183, Uluslararası Hakemli organizasyon
Çetinkaya C. P., Harmancıoğlu N.B.,"Station ranking by Analytic Hierarchy Process (AHP) in a hydrologic
monitoring network reduction problem", VI. EWRA International Symposium, İTALYA, Haziran 2011, VI. EWRA
Int. Symp. Proceedings CD-ROM,Session 3 - 6, Uluslararası Hakemli organizasyon
Şengöz B, Topal A, Tanyel S, Kacmaz B,"Evaluation of the relationship between the pavement skid resistance
and traffic safety case study For Izmir metropolitan area", 5th International Conference, Bituminous Mixtures and
Pavements, YUNANİSTAN, Haziran 2011, Proceedings of the 5th International Conference, Bituminous
Mixtures and Pavements,Session VI, 1147-1156, Uluslararası organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Ali Hakan Ören, Abidin Kaya,"Hidrolik İletkenlik Deneylerinde Örnek Hazırlamanın Önemi", 4. Geoteknik
Sempozyumu, ADANA, Aralık 2011, 4. Geoteknik Sempozyum Kitapçığı,357-364, Hakemli organizasyon
Şengöz B, Topal A, Tanyel S, Kaçmaz B,"Trafik karakteristiklerinin yol yüzey dokusu üzerine etkilerinin
değerlendirilmesi", 2. Karayolu Ulusal Kongresi, ANKARA, Ekim 2011, Karayolu 2. Ulusal Kongresi Bildiriler
Kitapçığı,237-244
Barbaros, F., Harmancıoğlu, N. B.,"Management Problems in a Water Scarce Basin", 1st International
Conference on Sustainable Watershed Management, İSTANBUL, Eylül 2011, Uluslararası organizasyon
Deri, A., Özuysal, M., Uzunoğlu Koçer, U., Çalışkanelli, S. P.,"Kentiçi Otobüs İşletiminde Sefer Çizelgeleme
Optimizasyonu", 9. Ulaştırma Kongresi, BEŞİKTAŞ, Mayıs 2011, 9. Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı,233244, Hakemli organizasyon
E. Aydoner, Güney M, G. Bombar, Özgenç Aksoy A,"Katı Madde Taşınması Nedeniyle Kanal Tabanında
Oluşan Değişikliklerin Deneysel Olarak Araştırılması", 6th International Advanced Technologies Symposium,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2011 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
7
18
41
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
ELAZIĞ, Mayıs 2011, 6th International Advanced Technologies Symposium,64-66, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Egemen TEOMETE,"Lif Katkılı Çimentolu Kompozitlerde Birim Deformasyon , Elektriksel Direnç İlişkisinin
Deneysel Analizi", XVII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, ELAZIĞ, Eylül 2011, XVII. ULUSAL MEKANİK
KONGRESİ,1-10, Hakemli organizasyon
Erdoğanoğlu, N., Tanyel, S., Çalışkanelli, S. P., Özuysal, M.,"Denetimsiz Kavşaklarda Anayol Araçlarının
Gecikmeleri Üzerine Bir Tartışma", 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, ANTALYA, Ekim 2011, 6. Kentsel Altyapı
Sempozyumu Bildiriler Kitabı,107-118, Hakemli organizasyon
Girgin SC, Mısır İS, Özçelik Ö, Kahraman S,"Prefabrik Betonarme Moment Aktaran Kolon Kiriş Birleşimlerinin
İyileştirilmesi", Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı, KOCAELİ, Mayıs 2011, Hakemli organizasyon
Gökhan ŞAKAR,"Doğal Afetler ve Bu Afetlerin Oluşturduğu Risklerin Azaltılması", 6. Kentsel Altyapı
Sempozyumu, ANTALYA, Ekim 2011, 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu Bildiriler Kitabı,533-540, Hakemli
organizasyon
Gökhan ŞAKAR,"Kent Konseyi-Üniversite İşbirliğinin Mevcut Durumu ve Geliştirme Önerileri", Kent Konseyleri
Sempozyumu, BURSA, Mayıs 2011, Hakemli organizasyon
Güney M, Özgenç Aksoy A, Bombar G.,"Experimental Study of Local Scour Versus Time Around Circular Bridge
Pier", 6th International Advanced Technologies Symposium, ELAZIĞ, Mayıs 2011, 6th International Advanced
Technologies Symposium,135-137, Uluslararası Hakemli organizasyon
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"Depremlerde Mikrobölgelemenin Ana İlkeleri", Tesisler Şefleri Toplantısı, ANTALYA,
Ocak 2011, ,
Hikmet Hüseyin ÇATAL,"yapı stoğu envanteri çalışmaları ve mikrobölgelemenin ana ilkeleri", İnşaat
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Konferans, ANTALYA, Ocak 2011, ,
Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan,"Tamir harcı üretiminde kullanılan polimer kökenli katkıların
beton-harç arası aderans dayanımına etkileri", 8.Ulusal Beton Kongresi, İZMİR, Ekim 2011, 8.Ulusal Beton
Kongresi,607-618
M. Ş. Güney, M. Doğan, G. Bombar, A. O. Aksoy,"Experimental Study of Local Scours Around Submerged Pipes
Resulting From Hydrograph", 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS?11), ELAZIĞ, Mayıs
2011, 6th International Advanced Technologies Symposium,67-70, Uluslararası Hakemli organizasyon
M. Şükrü GÜNEY, Mustafa DOĞAN, Ayşegül Ö. AKSOY, Gökçen BOMBAR,"UVP Algılayıcıları Kullanılarak Su
Altı Borusu Altındaki Oyulmaların Zamanla Değişimlerinin Deneysel Araştırılması", 7. Kıyı Mühendisliği
Sempozyumu, TRABZON, Kasım 2011, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,559-566, Hakemli
organizasyon
Mustafa DOĞAN, H. Kerem CIĞIZOĞLU, D. Uğur ŞANLI, Aslı ÜLKE,"Ülkemiz Ege Kıyıları İçin Deniz
Seviyelerinin Uzun Dönem Değişimleri", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TRABZON, Kasım 2011, 7. Kıyı
Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,45-50, Hakemli organizasyon
Mustafa DOĞAN, Yalçın ARISOY, Turhan ACATAY, Adnan AKYARLI,"Dokuz Eylül Üniversitesi Hidrolik
Laboratuvarı Dalga Kanalı", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TRABZON, Kasım 2011, 7. Kıyı Mühendisliği
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2011 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
7
18
41
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Sempozyumu Bildiriler Kitabı,509-516, Hakemli organizasyon
Mısır İS, Kahraman S,"Betonarme Yapıların Deprem Davranışının İyileştirilmesinde Çelik Lif Katkılı
Çimento Esaslı Kompozit(SFRC) ve Çimento Şebeti Emdirilmiş Lifli Beton(SIFCON) Kullanımı", Ulusal Yapı
Mekaniği Laboratuarları Toplantısı, KOCAELİ, Mayıs 2011, Hakemli organizasyon
Mısır İS, Özçelik Ö, Girgin SC, Kahraman S, Baran T,"Farklı Tipte Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin
Tersinir Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışı", Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı, KOCAELİ,
Mayıs 2011, Hakemli organizasyon
Ozıs U, Arısoy Y, Alkan A, Özdemir Y,"Türkiye'deki tarihi su yapıları", ICOMOS Dünya anıtlar günü konferansı,
2011, İZMİR, Ocak 2011, ,
Salavati M., Özçelik Ö, Mısır İS, Kahraman S,"Sensör Yoğunluğu ve Gürültü Faktörlerinin Model Bir Köprünün
Dinamik Parametrelerinin Tahminine Etkisi", Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,
ANKARA, Ekim 2011, Hakemli organizasyon
Selçuk Türkel, Burak Felekoğlu,"İri Agrega Türü ve Akışkanlaştırıcı Katkı Dozajının KYB'nin Mekanik
Performansına Etkileri", THBB Hazır Beton Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2011, THBB Hazır Beton
Kongresi,160-169, Hakemli organizasyon
Serap Kahraman, Türkay Baran, İ.Aydın Saatçı, Müjgan Şalk,"Veri Kalitesi ve Bölge Sınırları Seçiminin
Deprem Tehlikesi Hesabına Etkisi", Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ANKARA,
Ekim 2011, Hakemli organizasyon
Serhan TANYEL,"Kentiçi Karayolu Ağında Dönel kavşak uygulamalarının Etkinliği", Manisa Kent sempozyumu,
MANİSA, Aralık 2011, Manisa Kent Sempoyumu Bildiriler Kitabı,157-166
Tanarslan HM,"Deprem Sonrasinda Hasar Gormus veya Gormesi Muhtemel Betonarme Kopru Rehabilitasyonu
icin Oneriler", 6. Kentsel Altyapi Ulusal Sempozyumu, ANTALYA, Ekim 2011, Hakemli organizasyon
Tanarslan HM,"Fiber Donatili Polimer Malzemelerin Insaat Muhendisligindeki Rolu", 1. Ulusal Ege Kompozit
Malzemeler Sempozyumu, KUŞADASI, Kasım 2011, Hakemli organizasyon
Tanarslan HM,"Insaat Muhendisliginde Kullanilan Kompozitlerin Yangin Yukleri Altinda Davranisi", 1. Ulusal Ege
Kompozit Malzemeler Sempozyumu, KUŞADASI, Kasım 2011, Hakemli organizasyon
Teomete E, Tahir Kemal Erdem,"Metal Lif Katkılı Çimentolu Kompozitlerde Basınç Birim Şekil Değiştirme,
Elektriksel Direnç İlişkisinin Deneysel Olarak Araştırılması", 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim 2011, İzmir.,
İZMİR, Ekim 2011, 8. Ulusal Betom Kongresi,321-330, Hakemli organizasyon
Topal A, Ali Çağatay Yamanlar, Peyman Aghazadeh Dokandari, Oylumluoğlu J, Ali Rıza Berkay Cinbaş, Amir
Onsori,"Beton Yolların Yüzey Doku Özelliklerinin İncelenmesi", Beton 2011 Hazır Beton Kongresi, İSTANBUL,
Ekim 2011, Beton 2011 Hazır Beton Kongresi Bildirileri Kitapçığı,202-211, Hakemli organizasyon
Türkay BARAN, Serap KAHRAMAN, Sadık Can GİRGİN,"İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Beklentiler: İMO
İzmir Şubesi Çalıştayı Sonuçları", İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, MUĞLA, Eylül 2011, İnşaat
Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu Bildiriler Kitabı,297-306, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2011 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
35
7
18
41
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Türker Dikici, Selçuk Türkel,"Pomza Agregası ve Değişik Tipte Mineral Katkı İçeren Taşıyıcı Hafif Betonların
Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", TMMOB İMO 8. Ulusal Beton Kongresi, İZMİR, Ekim 2011, TMMOB
İMO 8. Ulusal Beton Kongresi,505-515, Hakemli organizasyon
UTKU, M., AKGÜN, M., ÖZDEN, G., GÜRLER, M., ÖZDAĞ, Ö.C.,"Mikrotremor Verisini Değerlendirmede Özel
Durumlar", Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (1.TDMSK), ANKARA, Ekim 2011, CDROM,10 sayfa, Hakemli organizasyon
Yalçınkaya Ç, Yazıcı H, Felekoğlu B,"Reaktif Pudra Betonunun Büzülme Özelliklerinin İncelenmesi", 8. Ulusal
Beton Kongresi, İZMİR, Ekim 2011, 8. Ulusal Beton Kongresi,309, Hakemli organizasyon
Yalçınkaya Ç, Yazıcı H,"Agrega Hacminin Reaktif Pudra Betonunun Mekanik ve Büzülme Özelliklerine Etkileri",
THBB Hazır Beton Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2011, Beton 2011 Hazır Beton Kongresi Bildirileri,150, Hakemli
organizasyon
Çetinkaya C.P., Harmancıoğlu N.B.,"Quantification of sustainability issues in water management", First
International Conference on SUSTAINABLE WATERSHED MANAGEMENT, İSTANBUL, Eylül 2011,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Özer Zeybek, Mutlu Seçer, M. Emin Kural,"Düzlem Çelik Çerçevelerin İkinci Mertebe Analiz Yöntemlerinin
İncelenmesi", IV. Çelik Yapılar Sempoozyumu, İSTANBUL, Ekim 2011, IV. Çelik Yapılar Sempozyumu,213222, Hakemli organizasyon
Özçelik Ö, Kahraman S, Mısır İS, Gündoğan M,"Çelik Model Köprünün Yapı Sağlığının Gözlenmesi", 2.
Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Eylül 2011, Hakemli organizasyon
Özçelik Ö, Mısır İS, Girgin SC, Kahrama S, Baran T,"Basınçlı Tüp Sabitleyicilerin Sarsma Tablası Deneyleri ve
Kırılganlık Eğrileri", Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı, KOCAELİ, Mayıs 2011, Hakemli
organizasyon
Şakar G, Tanarslan HM,"Fiber Donatili Polimer Malzemelerin Betonarme Yapilarin Güçlendirilmesindeki Rolü",
Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, Mayıs 2011, Hakemli organizasyon
Alkan A, Baykan O, Atalay A, Baykan N, Ozıs U,"Su yapısı olarak Anadolu'daki taş köprüler.", II. S yapıları
sempozyumu, DİYARBAKIR, Eylül 2011, II. Su yapıları sempozyumu 16-18 Eylül 2011, Diyarbakır Bildiriler
kitabı,s. 13-24, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2012 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
32
13
9
24
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Burak FELEKOĞLU,"A method for improving the early strength of pumice concrete blocks by using alkyl alkoxy
silane (AAS)", Construction and Building Materials, 28/1/305-310/2012, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Özuysal, M., Tanyel, S., Oral, M. Y.,"Fayda Esaslı Erişilebilirliğin Ulaşım Türü Seçimi Üzerindeki Etkisi", Teknik
Dergi, 23(3)/pp.5987-6016/2012, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Egemen Teomete, Gökmen Tayfur, Engin Aktaş,"Estimation of Mechanical Properties of Limestone Using
Regression Analyses and ANN", Cement Wapno Beton, Volume: 17/Issue: 6/ Pages: 373-389, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Fatih Isik, Gurkan Ozden, Mehmet Kuntalp,"Importance of data preprocessing for neural networks modeling: The
case of estimating the compaction parameters of soils", Energy Education Science and Technology Part A:
Energy Science and Research, 29/2/871-882/2012, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Fatih Isik, Gurkan Ozden,"Estimating compaction parameters of fine- and coarse-grained soils by means of
artificial neural networks", Environmental Earth Sciences, -/-/-/2012, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kamile TOSUN-FELEKOĞLU,"The effect of C3A content on sulfate durability of Portland limestone cement
mortars", Construction and Building Materials, 36/November/437-447/2012, 2012, Araştırma Makale,SCI
Kaya B, Gharehbaghi A,"Kararsız Akım Koşullarında Katı Madde Taşınımının Sonlu Hacimler Yöntemi İle
Modellenmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 27, No 4, 829-838, 2012, 2012,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kaya B, Ülke A, Kazezyılmaz-Alhan, C.M.,"Differential Quadrature Method in Open Channel Flows: Aksu River,
Turkey", Journal of Hydrologic Engineering, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000509, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Kaya B, Ülke A,"Diferansiyel Kuadratur Yöntemi Kullanılarak Difüzyon Dalga Yaklaşımı ile Taşkınların
Ötelenmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 27, No 2, 313-322, 2012, 2012,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Kaya, B, Ülke, A,"Kinematik Dalga Modelinin DQM ile Çözümü ve Sütçüler Taşkını Örneği", İMO Teknik dergi,
23(2), 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Mehmet Rifat Kahyaoğlu, Önal O, İmançlı G, Özden G, Kayalar AŞ,"Soil arching and load transfer mechanism
for slope stabilized piles", Journal of Civil Engineering and Management, 2012 Volume 18(5): 701?708, 2012,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Mehmet Rifat Kahyaoğlu, İmançlı G, Önal O, Kayalar AŞ,"Numerical analysis of piles subjected to lateral soil
movement", KSCE Journal of Civil Engineering, 2012 Volume 16 issue 4 pp562-570, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Mehmet Rıfat KAHYAOĞLU, Mutlu SEÇER, Arif Şengül KAYALAR,"Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif
Kazık Grup Davranisinin Deneysel Olarak İncelenmesi", İMO Teknik Dergi, 377/5931-5950/2012, 2012,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Misir IS, Ozcelik O, Girgin SC, Kahraman S,"Experimental work on seismic behavior of various types of masonry
infilled RC frames", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 44, No.6(2012) 763-774, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2012 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
32
13
9
24
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Onur MERTER, Özgür BOZDAĞ, Mustafa DÜZGÜN,"Energy-based Design of Steel Structures According to the
Predefined Interstory Drift Ratio", Teknik Dergi Digest 2012, Vol. 23/No.1 January 2012, pp.5777-5798, 2012,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Onur MERTER, Özgür BOZDAĞ, Mustafa DÜZGÜN,"Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına
Göre Enerji Esaslı Tasarımı", Teknik Dergi-İMO, Cilt:23/Sayı:1/Yıl:2012, 2012, Araştırma Makale,SCIExpanded
Ozuysal, M., Tayfur, G., Tanyel, S.,"Passenger Flow Estimation of Light Rail Transit (LRT) System in Izmir,
Turkey Using Multiple Regression and ANN Methods", PROMET Traffic and Transportation, 24(1):1-14/2012,
DOI: 10.7307/ptt.v24i1.264, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ozıs U, Alkan A, Özdemir Y,"Ausbau der wasserkraft in der Türkei", Wasserwirschaft, h.7-8, s. 53-58, 2012,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
R.A. Hawileh, J. A. Abdalla, Tanarslan HM,"Modeling of Nonlinear Response of R/C Shear Deficient T-Beam
Subjected to Cyclic Loading", Computers and Concrete, Volume 10, No. 4, 2012, 419-434, 2012, 2012,
Araştırma Makale,SCI
Selçuk Türkel, Emrah Aksin,"A comparative study on the use of fly ash and phosphogypsum in the brick
production", Sadhana Academy Proceedings in Engineering Sciences, 37/5/595-606/2012, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Sengoz B., Ali Topal, Tanyel S.,"Comparison of pavement surface texture determination by sand patch test and
3D laser scanning", Periodica Polytechnica Civil Engineering, Cilt:56, Sayı:1, pp:73-78, Mayıs, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Serdar Aydın, Bülent Baradan,"High Temperature Resistance of Alkali-Activated Slag-and Portland CementBased Reactive Powder Concrete", ACI Materials Journal, 109/4/463-470, 2012, Araştırma Makale,SCI
Serdar Aydın, Bülent Baradan,"Mechanical and microstructural properties of heat cured alkali-activated slag
mortars", Materials and Design, Vol. 35, pp. 374-383, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Seunghak Lee, Ali Hakan Ören, Craig H. Benson, Kostas Dovantzis,"Organoclays as variably permeable reactive
barrier (VPRB) media to manage NAPLs in ground water", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental
Engineering, 138(2), 2012, Araştırma Makale,SCI
Seval ÇATAL,"Response of forced Euler-Bernoulli beams using differential transform method", Structural
Engineering and Mechanics, 42/ 1/ 95-119/ 2012, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Tanarslan HM, Seçer M, Kumanlioglu A,"An Approach for Estimating the Capacity of RC Beams Strengthened in
Shear with FRP Reinforcements using Artificial Neural Networks", Construction and Building Materials, 30/556568/2012, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Taner Ucar, Onur Merter, Mustafa Duzgun,"A study on determination of target displacement of RC frames using
PSV spectrum and energy-balance concept", Structural Engineering and Mechanics, 41(6):759-773/2012, 2012,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Topal A, Subramanian S., Şengöz B, Polacco G.,"Rheology and microstructure of polymer-modified asphalt
nanocomposites (PMAN)", International Journal of Materials Research, Cilt: 103 Sayı:10 pp:1271-1276,Ekim,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2012 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
32
13
9
24
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Tosun K, Felekoğlu B, Baradan B,"Multiple cracking response of plasma treated polyethylene fiber reinforced
cementitious composites under flexural loading", Cement and Concrete Composites, 2012, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Yiğiter H, Aydın S, Yazıcı H, Yardımcı MY,"Mechanical performance of low cement reactive powder concrete
(LCRPC)", Composites: Part B, 43/8/2907-2914, 2012, Araştırma Makale,SCI
Yusuf Yesilce,"Free and Forced Vibrations of an Axially-Loaded Timoshenko Multi-Span Beam Carrying a
Number of Various Concentrated Elements", Shock and Vibration, 19(4), 735-752, 2012, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Cem P. Cetinkaya, Nilgun B. Harmancioglu,"Assessment of water quality sampling sites by a dynamic
programming approach", Journal of Hydrologic Engineering, Volume 17/ Issue 2/ 305-317/ 2012, 2012, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Araş. Gör. Dr. Taner UÇAR, Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜN,"Hasargörebilirlik Eğrilerinin İstatistiksel İfadesi ve
Binalarda Depremde Oluşabilecek Hasar Seviyelerinin Tahmininde Kullanımı", TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Yayın Organı, Sayı 163/22-26/2012, 2012, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Ay Z., Çarhoğlu AI, Korkmaz KA, Nuhoğlu A, Orhon AV,"Yığma Yapıların Yapısal Davranışının İncelenmesi",
Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol:2, No:2,42-55, 2012, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Ay Z., Çarhoğlu I., Korkmaz K. A., Nuhoğlu A., Orhon A. V.,"Yığma Yapıların Yapısal Davranışının
İncelenmesi", Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt: 2 / Sayı: 2 / sf: 41-53 / 2012, 2012, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
M Emin KURAL, Özer ZEYBEK, Mutlu SEÇER,"Çelik Yapı Sistemlerinde İkinci Mertebe Analiz Yöntemlerinin
İncelenmesi", DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13/2/75-87/05-2012, 2012, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Mustafa DOĞAN, Aslı ÜLKE,"Türkiye Geneli Yıllık Toplam Yağışların Uzun Dönem Değişimleri", DSİ (Devlet
Su İşleri) Teknik Bülteni, 115/1-15/2012, 2012, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Selçuk Türkel, R.Okan İpek,"Sülfat Aktivatörlerin Uçucu kül-Kireç Bağlayıcısının Basınç Dayanımına Etkisi",
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15/2/19-30/2012, 2012, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Seval ÇATAL, Yusuf YEŞİLCE,"Obtaining Eigenvalues of Timoshenko Beam using Differential Quadrature
Method Based on Hermite Interpolation", Turkish Journal of Science and Technology, 7(2,) 125-136, 2012, 2012,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Seval ÇATAL,"Green Fonksiyonları Yöntemi ile İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Çözümü", Fırat
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24/1/1-8/2012, 2012, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2012 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
32
13
9
24
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Seval ÇATAL,"Legendre polynomial approximation for non-linear differential equations", Ordu Üniversitesi Bilim
ve Teknoloji Dergisi, 2 / 2/ 1-14 /2012, 2012, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Taner UÇAR, Onur MERTER,"Narinlik Oranının Yanal Ötelenmeli Betonarme Çerçevelerin Göçme Davranışına
Etkisinin Doğrusal Olmayan ve Enerji Esaslı Yöntemlerle Araştırılması", SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım
Dergisi, 2(1):13-25/2012, 2012, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yusuf YESILCE,"Free Vibration Analysis of the Axial-Loaded Timoshenko Multiple-Step Beam Carrying Multiple
Elastic-Supported Rigid Bars", Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 18(3), 183-197, 2012,
2012, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Çalışkanelli SP, Aydın MM, Sabuncuoğlu MA, Özkul S, Tanyel S,"Sinyalize Arterlerdeki Araç Takip Aralıklarının
İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-2 , 227-237, 2012, 2012,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Çatal S, Demirdağ O,"Solution of eigenvalue problem of Timoshenko beam on elastic foundation by differential
transform method and transfer matrix", ?, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2/1/ 49-70 /2012, 2012,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Güney MŞ, Bombar G, Özgenç Aksoy A,"Experimental Investigation of Time-Dependent Clear Water Scour
around Bridge Pier due to a Trapezoidal Hydrograph", World Environmental&Water Resources Congress,
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Mayıs 2012, EWRI 2012,1-10, Uluslararası organizasyon
Gökhan ŞAKAR,"CARBON FIBER REINFORCED POLYMER SHEAR STRENGTHENING OF RC BEAMS
SUBJECTED TO CYCLIC LOAD", 7th ARCHENG-2012 International Architecture and Engineering Symposiums,
K.K.T.C., Kasım 2012, Proceedings of CENG?12 the 7th International Symposium on Civil and Environmental
Engineering,7-12, Uluslararası Hakemli organizasyon
Aydın S, Baradan İB,"High strength Portland cement free cementitious mortar", EUROCOALASH 2012
CONFERENCE, YUNANİSTAN, Eylül 2012, Uluslararası Hakemli organizasyon
Arısoy Y, Yücel Gier G, Pazı İ,"Relocation of the Fish Farms in Gulluk Bay.", Water resources and Wetlands,
ROMANYA, Eylül 2012, WATER RESOURCES AND WETLANDSConference Proceedinggs,390-395,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Mehmet Kuruoğlu, Tuğba Eskişar,"Dynamic Properties of Soils in the Northern Coast of Izmir Bay Area", IV
International Conference on Problems of Cybernetics and Informatics (PCI'2012), AZERBAYCAN, Eylül 2012, IV
International Conference on Problems of Cybernetics and Informatics (PCI'2012) Volume 4,71-76, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Orhan Polat, Elçin Gök, Ulubey Çeken, Mehmet Kuruoğlu,"Seismic Studies from Small Aperture Accelerometric
Network in Izmir Metropolitan City", IV. International Conference on Problems of Cybernetics and Informatics
(PCI'2012), AZERBAYCAN, Eylül 2012, IV. International Conference on Problems of Cybernetics and Informatics
(PCI'2012) Volume IV,66-70, Uluslararası Hakemli organizasyon
Onsori A., Şengöz B, Topal A, Gorkem C,"Evaluation of the effect of aggregate angularity on the surface
properties of hot mix asphalt", 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructure, HIRVATİSTAN,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2012 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
32
13
9
24
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Mayıs 2012, Proceedings Book of 2nd International Conference on Road and Rail Infrastrcuture,343-350,
Uluslararası organizasyon
Mehmet Rifat Kahyaoğlu, Gökhan İmançlı, Arif Şengün Kayalar,"Load-Displacement behaviour of passive
pilesin cohesive soils", 3rd International Conferance on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering, K.K.T.C., Haziran 2012, 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering,157-164, Uluslararası organizasyon
Ali Gul, Gulay Onusluel Gul, Aysegul Kuzucu,"Detecting Risks for Turkey's Wetland Systems in terms of River
Flows and Environmental Flow Requirements", International Conference: Water Resources and Wetlands,
ROMANYA, Eylül 2012, Water Resources and Wetlands Conference Proceedings,271-281, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
M. Mustafa SATILMIS, A. Cagatay DIKMEN, Ebru TASCI, Ali GUL,"Use of Geographic Information Systems in
Environmental Impact Assessments: Turkey's Example", INSPIRE 2012 Conference, İSTANBUL, Haziran 2012,
Uluslararası organizasyon
Malkoç G, Topal A, Şengöz B,"Improving mechanical properties of hot mix asphalt using plastic waste (Poly
Ethylene Terephthalate)", 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, İSTANBUL, Haziran 2012, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Mehmet Kuruoğlu, Tuğba Eskişar,"Mavişehir (İzmir) Bölgesinde SPT ve CPT Deney Verilerine Dayanılarak
Sıvılaşma Potansiyelinin İrdelenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, ISPARTA,
Ekim 2012, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi Cilt 1,865-870, Hakemli organizasyon
Misir IS, Ozcelik O, Girgin SC, Ugurlu MA, Kahraman S, Baran T,"Cyclic Characterization of Locked and Standard
Brick Infilled Reinforced Concrete Frames under Quasi-Static Loading Conditions: Experimental Work.", 10th
International Congress on Advances in Civil Engineering, ANKARA, Ekim 2012, 10th International Congress on
Advances in Civil Engineering Proceedings,Paper no: 1355, 10 pp., Uluslararası Hakemli organizasyon
O. Merter, Ö. Bozdağ, M. Düzgün,"Determination of Plastic Energy Consumption Using Strains in RC Sections",
10th International Congress on Advances in Civil Engineering, ANKARA, Ekim 2012, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Okkan U, Fıstıkoğlu O,"Downscaling of Precipitation to Tahtali Watershed in Turkey for Climate Change
Scenarios", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, ANKARA, Ekim 2012, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Oylumluoğlu J, Şengöz B, Topal A,"The Utilization of recycled asphalt pavement with warm mix asphalt", 10th
International Congress on Advances in Civil Engineering, ANKARA, Ekim 2012, 10th International Congress on
Advances in Civil Engineering,1-9, Uluslararası organizasyon
Ozıs U, Baykan O, Atalay A, Arısoy Y, Alkan A, Özdemir Y,"Water works of four millenia in Turkey", 3rd IWA
specialized conference on water and wastewater tecnologies in ancient civilizations, İSTANBUL, Mart 2012, IWA
WWTAC 2012 3rd IWA specialized conference on water and wastewater technologies in ancient cities,p.164171, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2012 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
32
13
9
24
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Pazı İ, Yücel Gier G, Arısoy Y, Küçüksezgin F,"Bütünleşik Kıyı Yönetimi Çercevesinde Güllük Körfezi ve Balık
Çiftlikleri", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, ANTAKYA (MRK), Kasım 2012, Türkiye
Kıyıları 2012 Bildiriler Kitabı Cilt I,405-412, Hakemli organizasyon
Tanarslan HM,"NSM CFRP bars for Retrofitting RC Beams", 10th International Congress on Advances in Civil
Engineering, ANKARA, Ekim 2012, Uluslararası Hakemli organizasyon
Tosun Felekoğlu K, Felekoğlu B, Yalçınkaya Ç, Baradan İB,"Influence of Styrene Acrylate and Styrene
Butadiene Rubber on Fresh and Mechanical Properties of Cement Paste and Mortars", 7th Asian Symposium on
Polymers in Concrete, İSTANBUL, Ekim 2012, 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete,145 - 155,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Tuğçe Özdamar, Ali Hakan Ören,"Sıkıştırılmış Zeolitlerin Hidrolik İletkenlik Davranışı", Zemin Mekaniği ve
Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, ISPARTA, Ekim 2012, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14.
Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı,211-218, Hakemli organizasyon
Vahid Abdi, Mustafa Doğan, Yalçın Arısoy,"The Effect of Course Sediment on the Scour Development around
Submerged Pipes", International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and
Rivers, İSTANBUL, Kasım 2012, Uluslararası Hakemli organizasyon
tanıl arkis, Özgenç Aksoy A, Güney MŞ, bombar G,"Use Of Collar as Countermeasure Against Local Scour
Around Circular Bridge Pier", MEDFRIEND 2012 International Conference Sediment Transport Modeling in
Hydrological Watersheds and Rivers, BEŞİKTAŞ, Kasım 2012, Uluslararası organizasyon
Kiarash Ghsemlou, Aydın MM, Tanyel S, Topal A, Çalışkanelli SP,"Effect of Dwell Time on Performance of
Signalized Intersections", 10 th International Congress on Advances in Civil Engineering, ANKARA, Ekim 2012,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Ö. Temiz Bozoğlu, T. Baran,"Determination of Expected Value for Monthly Total Precipitation by Entropy Based
Method.", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, ANKARA, Ekim 2012, 10th International
Congress on Advances in Civil Engineering Proceedings,Paper no: 769, 10 pp., Uluslararası Hakemli
organizasyon
Gümüştekin S, Topal A, Şengöz B, Markanday S., Polacco G.,"Representing polymer modified bitumen images
using textural features", 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, İSTANBUL, Haziran 2012, Uluslararası
organizasyon
Firat GUMGUM, Özgenç Aksoy A, Güney MŞ, Bombar G,"Dairesel Kesitli Köprü Orta Ayakları Etrafında
Meydana Gelen Temiz Su Oyulmalarının Deneysel Olarak İncelenmesi", İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl
Teknik Kongresi, İSTANBUL, Kasım 2012, Bildiri,1-10, Hakemli organizasyon
Felekoğlu B, Tosun Felekoğlu K, Yalçınkaya Ç, Baradan İB,"Improvement of Polyolefin Fiber - Cementitious
Matrix Interaction by Argon Plasma Treatment of Fibers", 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete,
İSTANBUL, Ekim 2012, 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete,755 - 764, Uluslararası Hakemli
organizasyon
Erten E, Yalçınkaya Ç, Türkel S,"Effect of Cement Type and W/C Ratio on the Durability Performance of Mortars
in Sodium Sulfate Solution", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, ANKARA, Ekim 2012,
Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2012 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
32
13
9
24
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Ender Başarı, Gürkan Özden, Ahmet Güzel,"Bursa İl Merkezi Ova Zeminlerin Dinamik Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, ISPARTA, Ekim 2012, ZM 14 Bildiriler
Kitabı - Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi,891-900, Hakemli organizasyon
Egemen TEOMETE,"The Effect of Compressive Strain on Electrical Resistivity of Steel Fiber Reinforced Cement
Based Composites", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering,, ANKARA, Ekim 2012,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Ali Hakan Ören, Tuğçe Özdamar,"Sıkıştırılmış Zeolitlerin Kayma Dayanımı Özellikleri", 15. Ulusal Kil
Sempozyumu, NİĞDE, Eylül 2012, 15. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı,359-365, Hakemli organizasyon
Kaya B, Şimşek C, Alkan A, Buyuktopcu F, Arısoy Y, Guneş C, Türk N,"Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin
Jeomorfolojik Özellikleri (Bozdağ-İzmir)", First Balkan Speleological Symposium ve 6. Ulusal Mağarabilimi
Sempozyumu, ESKİŞEHİR, Kasım 2012, Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2013 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
37
14
2
41
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
A Hakan Ören, Tuğçe Özdamar,"Hydraulic conductivity of compacted zeolites.", Waste Management and
Research., 31/6/634-640, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Şengöz B, Topal A, Gorkem Ç,"Evaluation of natural zeolite as warm mix asphalt additive and its comparison with
other warm mix asphalt additives", Construction and Building Materials, Cilt:45, pp:242-252, 2013, Araştırma
Makale,SCI
Akdag C.T., Özden G.,"Nonlinear behavior of reinforced concrete (RC) and steel fiber added RC (WS-SFRC)
model piles in medium dense sand", Construction and Building Materials, 48/464-472/2013, 2013, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Ali Gül, Gülay Onuşluel Gül, Okan Fıstıkoğlu,"Designating Restricted Areas Around Drinking Water Sources
Through an Index-Based Spatial Approach", Journal of Hydrologic Engineering, 7/2013, 2013, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Ali Hakan Ören, Abidin Kaya,"Compaction and volumetric shrinkage of bentonitic mixtures", Proceedings of the
ICE-Geotechnical Engineering, in press, 2013, Araştırma Makale,SCI
Aydın S, Baradan İB,"Engineering properties of Reactive Powder Concrete without Portland cement", ACI
Materials Journal, 110/6/619-627, 2013, Araştırma Makale,SCI
Aydın S, Baradan İB,"The effect of fiber properties on high performance alkali-activated slag/silica fume
mortars", Composites: Part B, 45/1//63-69, 2013, Araştırma Makale,SCI
Egemen TEOMETE,"Relations of Crack Length and Electrical Resistance for Smart Cement Based Composites",
Cement Wapno Beton, Vol. 6, pp. 329-334. 2013, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Egemen TEOMETE,"Wire Saw Process Induced Surface Damage Characterization", Arabian Journal for Science
and Engineering, 2013, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ender Basari, Gurkan Ozden,"Post-liquefaction volume change in micaceous sandy soils of old Gediz River
Delta", Acta Geotechnica Slovenica, 2013/1, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Filiz Barbaros, Ali Gül, Nilgün Harmancıoğlu,"An Earth Observation Assisted Tool for Irrigation Water
Management", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 22; No. 3 (2013) - s. 705-713, 2013, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Gulhan G, Ceylan H, Özuysal M, Ceylan H,"Impact of utility-based accessibility measures on urban public
transportation planning: A case study of Denizli, Turkey", Cities, 32(3)/102-112/2013, 2013, Araştırma
Makale,SSCI
Gülay ONUŞLUEL GÜL,"Estimating flood exposure potentials in Turkish catchments through index-based flood
mapping", Natural Hazards, in print, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Gülay Onuşluel Gül, Ömer Levend Aşıkoğlu, Ali Gül, F. Gülçem Yaşoğlu, Ertuğrul Benzeden,"Investigation of
Nonstationarity in Flood Time Series", Journal of Hydrologic Engineering, , 2013, Araştırma Makale,SCIExpanded
Güney MŞ, Bombar G, Özgenç Aksoy A,"EXPERIMENTAL STUDY OF THE COARSE SURFACE
DEVELOPMENT EFFECT ON THE BIMODAL BED LOAD TRANSPORT UNDER UNSTEADY FLOW
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2013 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
37
14
2
41
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
CONDITIONS", Journal of Hydraulic Engineering, 0733-9429/2013/1-pages :12-21, 2013, Araştırma Makale,SCI
Kamile Tosun-Felekoğlu, Burak Felekoğlu,"Effects of fiber-matrix interaction on multiple cracking performance of
polymeric fiberreinforced cementitious composites", Composites: Part B, 52/September/62-71/2013, 2013,
Araştırma Makale,SCI
Kamile Tosun-Felekoğlu, Burak Felekoğlu,"Effects of fibre hybridization on multiple cracking potential of cementbased composites under flexural loading", Construction and Building Materials, 41/April/15-20/2013, 2013,
Araştırma Makale,SCI
Kemal Güneş, Beyhan Oktar, Selma Ayaz, Asli Suha Gunay, Gurkan Ozden, Kutay Disbudak, Cem Senduran,
Teoman Dikerler, Emine Metin, Fabio Masi, Birol Kaya, Levent Turkben, Bilal Tuncsiper,"Large scale constructed
wetland implementation projects in Turkey in Salt Lake Special Environmental Protection Area", Desalination and
Water Treatment, 51/6/4758-4767/2013, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
M. Sukru Guney, Gokcen Bombar, Aysegul Ozgenc Aksoy, Mustafa Dogan,"Use of Uvp to Investigate the
Evolution of Bed Configuration", KSCE Journal of Civil Engineering, 17/5/1188-1197/2013, 2013, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Mahmut SİNECEN, Ali TOPAL, Metehan MAKİNACI, Bulent BARADAN,"Neural Network Classification of
Aggregates by Means of Line Laser Based 3D Acquisition", Expert Systems, Volume 30, Issue 4, Pages 333340, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Misir IS, Kahraman S,"Strengthening of non-seismically detailed reinforced concrete beam-column joints using
SIFCON blocks", Sadhana, Vol. 38, Part 1, February 2013, pp. 69-88., 2013, Araştırma Makale,SCI
Mustafa Dogan, Aysegul Ozgenc Aksoy,"Investigation of the relation between meteorological parameters, North
Atlantic Oscillation and groundwater levels in Torbali Region, Turkey", Water and Environment Journal, 27 / 138145, 2013, Araştırma Makale,SCI
Nilgun B. Harmancioglu, Filiz Barbaros, Cem P. Cetinkaya,"Sustainability Issues in Water Management", Water
Resources Management, Volume 27, Issue 6 (2013), Page 1867-1891, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ozcelik, Ozgur, Salavati, Mohammad,"Variability of Modal Parameter Estimations Using Two Different OutputOnly System Identification Methods", Journal of Testing and Evaluation, ASTM, Vol. 41/No. 6/1001-1010/2013,
2013, Araştırma Makale,SCI
Serdar AYDIN,"A ternary optimisation of mineral additives of alkali activated cement mortars", Construction and
Building Materials, 43/131-138, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Serdar AYDIN,"Effects of fiber strength on fracture characteristics of normal and high strength concrete",
Periodica Polytechnica Civil Engineering, 57/2/191-200, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Taner UÇAR, Mustafa DÜZGÜN,"Betonarme Binalar İçin Artımsal İtme Analizi Esaslı Analitik Hasargörebilirlik
Eğrilerinin Oluşturulması", Teknik Dergi, 24(3):6421-6446/2013, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Tanyel S, Celik K, Özuysal M, Çalışkanelli SP,"Different approaches to minimum delay prediction at single-lane
traffic circles in İzmir, Turkey", Canadian Journal of Civil Engineering, 40(3)/274-284/2013, 2013, Araştırma
Makale,SCI
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2013 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
37
14
2
41
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Tanyel S, Çalışkanelli SP, Aydın M M, UtKU S B,"Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi",
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, Cilt 24/ Sayı/4 Ekim 2013, 2013, Araştırma Makale,SCIExpanded
Teomete E, Özgün İlkim Koçyiğit,"Tensile strain sensitivity of steel fiber reinforced cement matrix composites
tested by split tensile test", Construction and Building Materials, Vol. 47, pp. 962?968, 2013., 2013, Araştırma
Makale,SCI
Turan MH, Arisoy Y, Nuhoglu A, Erturan P,"Protection of the Archaeological Remains in the Reservoir of Yortanli
Dam, Turkey", International Journal of Architectural Heritage, Volume: 7, Issue: 6, Pages: 653-672, 2013,
Araştırma Makale,SCI-Expanded
Tuğba Eskişar, Şenol Özyalın, Mehmet Kuruoğlu, H Recep Yılmaz,"Microtremor measurements in the northern
coast of İzmir Bay, Turkey to evaluate site specific characteristics and fundamental periods by H/V spectral ratio
method", Journal of Earth System Science, Vol. 122, No. 1, February 2013, pp. 123-136, 2013, Araştırma
Makale,SCI-Expanded
Yusuf Yesilce,"Determination of Natural Frequencies and Mode Shapes of Axially Moving Timoshenko Beams
with Different Boundary Conditions Using Differential Transform Method", Advances in Vibration Engineering,
12(1), 89-108, 2013, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Ünal Öziş, Yalçın Özdemir, Türkay Baran,"Das grenzüberschreitende Euphrat-Tigris-Becken (The transboundary Euphrates-Tigris-Basin)", Wasserwirtschaft, 7/8 2013, 74-78, 2013, 2013, Araştırma Makale,SCIExpanded
Şengöz B, Oylumluoğlu J,"Utilization of recycled asphalt concrete with different warm mix asphalt additives
prepared with different penetration grades bitumen", Construction and Building Materials, Cilt:45, pp:173-183,
Ağustos, 2013, Araştırma Makale,SCI
Şengöz B, Topal A, Gorkem Ç,"Evaluation of moisture characteristics of warm mix asphalt involving natural
zeolite", Road Materials and Pavement Design, Cilt:14, Sayı:4, pp:933-945, 2013, Araştırma Makale,SCIExpanded
A. Gül, G. Onuşluel Gül, A. C. Dikmen, A. Kuzucu,"Investigating hydrologic alterations for wetland systems in
terms of river environmental flows", Water and Environment Journal, in print, 2013, Araştırma Makale,SCI
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Korkmaz KA, Ay Z., Çarhoğlu AI, Çelik D., Nuhoğlu A.,"Planda düzensizlikleri olan çelik yapıların güçlendirilme
tiplerinin değerlendirilmesi", Journal of the Institute of Science and Technology of Gümüşhane University, Cilt 3,
Sayı 2, 2013, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Zabin P., Çarhoğlu AI, Nuhoğlu A.,"Taş Kemer Köprülerin Deprem Davranışlarının
Değerlendirilmesi: Timisvat Köprüsü Örneği", Düzce Üniversitesi Journal of Advanced Technology Sciences, Vol
2, No 1, 66-75, 2013, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA, Çarhoğlu A.I., Orhon A.V., Nuhoğlu A.,"Yığma Yapıların Deprem Davranışlarında Malzeme
Etkisinin İncelenmesi", Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, , 2013, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2013 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
37
14
2
41
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Korkmaz KA, Çarhoğlu A.I., Usta P., Toker S.,"Behaviour Of Historical Church Under Earthquake: A Case Study
For Van-Akdamar Church", SDU International Journal of Technological Science, Cilt 5, Sayı 2, 2013, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Korkmaz KA., Çarhoğlu A.I., Usta P., Gedik Y.H,,"Tokat Yağıbasan Medrese Yapısının Deprem Riskinin
Değerlendirilmesi", C.B.U. Journal of Science, , 2013, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Mutlu SEÇER, Taner UÇAR,"X Çaprazlı Çelik Sistemlerde Basınç Çubuğunun Elastik Burkulma Davranışının
İncelenmesi", DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15/1/53-66/2013, 2013, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Seval ÇATAL,"Solution of the different types of partial differential equations using differential transform and
Adomian decomposition methods", Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 / 2 / 8- 27/ 2013, 2013,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Taner UÇAR, Onur MERTER,"Binaların Deprem Hesabında Kullanılan Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleriyle
İlgili Bir İrdeleme", Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2):15-31/2012, 2013, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
Tekeli H, Korkmaz KA, Demir F, Carhoglu AI,"Comparison of Critical Column Buckling Load in Regression Fuzzy
Logic and ANN Based Estimations", Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, DOI:10.3233/IFS-120701, 2013,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Usta P., Çarhoğlu AI., Korkmaz KA,"Investigation Of Behaviour Of Ermenek Tol Madrasah Under Earthquake
Effect", SDU International Journal of Technological Science, Cilt 5, Sayı 3, 2013, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Yalçınkaya Ç, Topal A, Şengöz B, Yazıcı H,"CTP atıklarının kendiliğinden yerleşen tamir harçlarının
özelliklerine etkisi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:19, Sayı:3,pp:156-162, Mart, 2013,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Çarhoğlu A.I., Korkmaz KA,"Evaluation of earthquake behaviour of existing masonry building", Düzce Üniversitesi
Journal of Advanced Technology Sciences, Vol 2, No 1, 1-11, 2013, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Çarhoğlu A.I., Usta P., Korkmaz KA,"Seismic Behavior Investigation of Historical Minaret Structures: Hagia
Sophia Case", SDU International Journal of Technological Science, Cilt 5, Sayı 1, 2013, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli
Çarhoğlu AI, Korkmaz KA,"Mevcut Yığma Bir Yapının Deprem Davranışının Değerlendirilmesi", Düzce
Üniversitesi İleri Bilimler Teknoloji Dergisi, Vol:2, No: 1, 1-11, 2013, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Mehmet Kuruoglu,"Effect of Local Site Characteristics on Dynamic Ground Response in the Southern Coast of
Izmir Bay, Turkey", Annual Multidisciplinary Conference of the International Journal of Arts and Sciences (IJAS),
İTALYA, Ekim 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon
Filiz BARBAROS, Nilgun B. HARMANCIOGLU,"Assessment of Water Quality in a Mediterranean Basin: The case
of the Gediz Basin in Turkey", 8th INTERNATIONAL CONFERENCE OF EWRA, PORTEKİZ, Haziran 2013,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2013 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
37
14
2
41
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Uluslararası organizasyon
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Aydın S, Baradan İB,"Mineral ve Kimyasal Katkıların Alkalilerle Aktive Edilmiş Harçların Özelliklerine Etkisi",
BETON 2013 HAZIR BETON KONGRESİ, BAKIRKÖY, Şubat 2013, BETON 2013 HAZIR BETON KONGRESİ
BİLDİRİLERİ,200-209, Hakemli organizasyon
Ayşegül Ö. AKSOY, M. Şükrü GÜNEY, Mustafa DOĞAN, Tanıl ARKIŞ,"Hidrograf Sürelerinin Dairesel Köprü Orta
Ayağı Etrafında Oluşan Yerel Oyulmalara Etkisi", VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, ISPARTA, Eylül 2013, VII.
Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,1-10, Hakemli organizasyon
Baradan İB, Aydın S,"Betonun Durabilitesi", BETON 2013, BAKIRKÖY, Şubat 2013, BETON 2013 HAZIR
BETON KONGRESİ ÇAĞRILI BİLDİRİLER,264-288, Hakemli organizasyon
Beglarigale A, Yalçınkaya Ç, Yazıcı H,"Otoklav Kürlü Reaktif Pudra Betonu: Mikro Çelik Lif Hacmi ve Silis
Dumanı Dozajının Mekanik Özelliklere Etkisi", II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, KUŞADASI,
Kasım 2013, II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu Bildiri Kitabı,824-833, Hakemli organizasyon
Dokandari P A, Oylumluoğlu J, Topal A, Şengöz B, Kaya D, Çağrı G,"Doğal zeolit ve sentetik zeolit içeren ılık
karışım asfaltların reolojik özelliklerinin incelenmesi", 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA,
Kasım 2013, 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu Kitapçığı,102-108, Hakemli organizasyon
Dokandari P.A., Oylumluoğlu J, Topal A, Şengöz B,"Organik ılık karışım asfalt katkı maddesinin bitümlü
karışımların yaşlanma özellikleri üzerinde etkilerinin incelenmesi", 10. Ulaştırma Kongresi, İZMİR, Eylül 2013,
10. Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı,119-129, Hakemli organizasyon
Egemen TEOMETE,"Lif Katkılı Çimentolu Kompozitlerin Çatlak ? Elektriksel Direnç İlişkisinin Deneysel Analizi",
18. Ulusal Mekanik Kongresi, MANİSA, Ağustos 2013, 18. Ulusal Mekanik Kongresi.,1-6, Hakemli organizasyon
Figen Coşkun, Kübra Çelik, Çalışkanelli SP, Tanyel S,"Sinyalize Arterlerde Araç Takip Aralıklarının Mesafe ve
Devre Süresine Bağlı Değişimi", TMMOB İnşaat Mühendislieri Odası 10. Ulaştırma Kongresi, İZMİR, Eylül
2013, 10. Ulaştırma Kongresi Bütünleşik Ulaştırma Sistmeleri,179-190, Hakemli organizasyon
Filiz Barbaros, Cem P. Çetinkaya, Nilgün Harmancıoğlu,"Hidrometrik Veri Yönetimi", VII. Ulusal Hidroloji
Kongresi, ISPARTA, Eylül 2013, VII. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,157-166, Hakemli organizasyon
Girgin S.C., Lu Y., Panagiotou M.,"Nonlinear Cyclic Truss Model for Shear-Critical Reinforced Concrete
Columns", 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ANTAKYA (MRK), Eylül 2013, Uluslararası
Hakemli organizasyon
Gumustekin S, Topal A, Şengöz B,"Modifiye bitümlerde görüntü analizi ile modifiye edici katkı tipi ve katkı
oranının belirlenmesi", 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA, Kasım 2013, 6.Ulusal Asfalt
Sempozyumu Kitapçığı,78-84, Hakemli organizasyon
Havva Demirkıran, Tuğçe Özdamar, Okan Önal, Ali Hakan Ören,"Ön Islatmanın Geosentetik Kil Örtülerin Kısa
Dönem Hidrolik İletkenliklerine Etkisi", 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, KOCAELİ, Mayıs 2013, 5. Ulusal
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2013 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
37
14
2
41
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Katı Atık Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı,174-184, Hakemli organizasyon
Korkmaz KA, Çarhoğlu A.I, Usta P., Toker S.,"Behaviour Of Historical Church Under Earthquake: A Case Study
For Van-Akdamar Church", International Construction Congress 2012, ISPARTA, Ekim 2013, Uluslararası
organizasyon
M. Şükrü GÜNEY, Ayşegül ÖZGENÇ AKSOY, Mustafa DOĞAN, Tanıl ARKIŞ,"Taşkın Hidrografi Pik Debilerinin
Köprü Orta Ayakları Etrafında Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması",
Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, TRABZON, Ekim 2013, Taşkın ve Heyelan Sempozyumu Bildiriler Kitabı,110, Hakemli organizasyon
Mutlu Seçer, Evangelos Efthymiou, C. C. Baniotopoulos,"Wind Loading Evaluation on Steel Wind Turbine Towers:
Codified Provisions and Standards", RUZGEM 2013: Proceedings of the Conference on Wind Energy Science
and Technology, ANKARA, Ekim 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon
Mısır İS, Özçelik Ö, Girgin SC, Kahraman S, Baran T,"Betonarme Çerçeve İçerisindeki Farklı Dolgu
DuvarTürlerinin Düzlem içi ve Düzlem dışı Davranışının Deneysel olarak İncelenmesi", Ulusal Yapı Mekaniği
Laboratuarları DördüncüToplantısı 2013 Trabzon, TRABZON, Mayıs 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon
Nilgun B. Harmancioglu, Cem Polat Cetinkaya,"Information Requirements for Sustainable Water Resources
Management", 6th International Perspective on Water Resouces & the Environment Institute of the American
Society of Civil Engineers (ASCE-EWRI), İZMİR, Ocak 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon
Şakar Gökhan, Tanarslan HM,"Öngermeli CFRP ile Eğilmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin
Dayanımı ve Davranışları", Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 4. Toplantısı, TRABZON, Mayıs 2013,
Hakemli organizasyon
Oylumluoğlu J, Dokandari P A, Şengöz B, Topal A,"Köpüklendirme esaslı katkılar içeren ılık karışım asfaltlarda
geri kazanılmış asfalt kullanımı", 6. Ulusal Asfalt Zempozyumu Sergisi, ANKARA, Kasım 2013, 6. Ulusaş
Asfalt Sempozyumu Kitapçığı,201-215, Hakemli organizasyon
S.Kahraman, T.Baran, Ö.Özçelik, A.Saatçı, S.Mısır, S.C.Girgin,"Yapı Stoku Envanter Çalışmaları: İzmir
Balçova ve Seferihisar Pilot Projeleri", 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ANTAKYA
(MRK), Eylül 2013, Hakemli organizasyon
Sibel ALAN, Filiz BARBAROS, Sevinç ÖZKUL,"Su Kalitesi Modellemesinin Karar Destek Sistemi Aracı Olarak
Gediz Nehri Nif Çayı Örneğinde Kullanımı", VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, ISPARTA, Eylül 2013, VII. Ulusal
Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,139-156, Hakemli organizasyon
Türker Dikici, Çağlar Yalçınkaya, Selçuk Türkel,"Mineral Katkılı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine
Kür Koşullarının Etkisi", Hazır Beton Kongresi, İSTANBUL, Şubat 2013, Hazır Beton Kongresi Bildirileri,23-29,
Hakemli organizasyon
Usta P., Çarhoğlu AI., Korkmaz KA,"Investigation Of Behaviour Of Ermenek Tol Madrasah Under Earthquake
Effect", -, ISPARTA, Ekim 2013, Uluslararası organizasyon
Yalçınkaya Ç, Beglarigale A, Yazıcı H, Yiğiter H,"Yüksek Sıcaklığın SIFCON'un Direncine Etkisi", BETON
2013 HAZIR BETON KONGRESİ, BAKIRKÖY, Şubat 2013, Hazır Beton Kongresi Bildirileri,81-90, Hakemli
organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2013 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
37
14
2
41
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Yalçınkaya Ç, Beglarigale A, Yazıcı H,"Akışkanlaştırıcı Dozajının ve Ortam Sıcaklığının Ultra Yüksek
Performanslı Betonun Erken Yaş Otojen Deformasyonuna ve Mukavemet Gelişimine Etkisi", Yapılarda Kimyasal
Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA, Ekim 2013, Bildiriler Kitabı (Proceedings),33-46, Hakemli
organizasyon
Yalçınkaya Ç, Beglarigale A, Yazıcı H,"SIFCON Matrisi - Çelik Lif Aderansına Metakaolinin ve Lif Geometrisinin
Etkisi", II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, KUŞADASI, Kasım 2013, II. Ulusal Ege Kompozit
Malzemeler Sempozyumu Bildiri Kitabı,298-308, Hakemli organizasyon
Yalçınkaya Ç, Beglarigale A, Yazıcı H,"The Effect of Waste Marble Powder on the Fresh State and Mechanical
Properties of Self-Compacting Mortars", International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition
(PPM 2013), ÇEŞME, Eylül 2013, The Proceedings of the 1st International Porous and Powder Materials
Symposium and Exhibition,926-930, Uluslararası Hakemli organizasyon
Yalçınkaya Ç, Sznajder J, Beglarigale A, Sancakoğlu O, Yazıcı H,"Abrasion Resistance of Reactive Powder
Concrete: The Influence of Water-to-Cement Ratio and Steel Micro-Fibers", AMWC2013, ÇEŞME, Eylül 2013,
Uluslararası Hakemli organizasyon
Yalçınkaya Ç, Yazıcı H,"Hava Sürükleyici Katkının Kendiliğinden Yerleşen Çelik Lifli Betonun İşlenebilirliğine
ve Basınç Dayanımına Etkisi", Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA, Ekim 2013,
Bildiriler Kitabı (Proceedings),83-96, Hakemli organizasyon
ÇARHOGLU AI., USTA P., Korkmaz KA,"Seismic Behavior Investigation of Historical Minaret Structures: Hagia
Sophia Case", International Construction Congress, ISPARTA, Ekim 2013, Uluslararası organizasyon
Çalışkanelli SP, Özuysal M, Figen Coşkun, Tanyel S,"Sinyalize Kavşaklardaki Başlangıç Tepki Süresinin
İncelenmesi", 10. Ulaştırma Kongresi, İZMİR, Eylül 2013, 10. Ulaştırma Kongresi Bütünleşik Ulaştırma
Sistemleri,167-177, Hakemli organizasyon
Ö. Özçelik, İ.S. Mısır, U. Yücel,"Model Bir Yapının Hasar Tanımlaması ve Model-Sarsıcı Etkileşiminin
Azaltılması İçin Kullanılan Offline İterasyon Tekniği", 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,
ANTAKYA (MRK), Eylül 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon
Özçelik Ö, Mısır İS, Baran T, Kahraman S, Yücel U,"Asma Tavan Sistemlerinin Deprem Performanslarının
Araştırılması", Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Dördüncü Toplantısı 2013 Trabzon, TRABZON, Mayıs
2013, Hakemli organizasyon
Özçelik Ö, Mısır İS, Yücel U,"Elektrodinamik Sarsma Tablası Deneylerinde Kullanılan Offline-Tuning Tekniği
ve Çerçeve Sarsıcı Etkileşiminin Azaltılması", Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuarları Dördüncü Toplantısı 2013
Trabzon, TRABZON, Mayıs 2013, Hakemli organizasyon
Özçelik Özgür, Amaddeo, Carmen,"System identification of a base-isolated bridge using ambient vibration data",
Second Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, İSTANBUL, Eylül
2013, Uluslararası Hakemli organizasyon
Ü Öziş, Y Özdemir, T Baran,"Water resources development in the Euphrates-Tigris basin", ASCE ? 6th
International Perspective on Water Resources The Environment, İZMİR, Ocak 2013, ASCE ? IPWE 6th
International Perspective on Water Resources The Environment Proceedings,Technical Session 2-?: Water
Resources Planning and Management, 10 pp, Uluslararası Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2013 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
37
14
2
41
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
Ü.Öziş, Y. Özdemir, T. Baran,"Cooperative issues in the trans-boundary Euphrates-Tigris basin", ASCE 6th
International Perspective on Water Resources & The Environment, İZMİR, Ocak 2013, Tech. Session 9-2:
Conflict Resolution in Interstate and International Water Disputes,1-10, Uluslararası Hakemli organizasyon
İskender E, Aksoy A, Şengöz B,"Asfalt karışımlarında Nanokil ürünlerinin kullanımı", 6. Ulusal Asfalt
Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA, Kasım 2013, 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu Kitapçığı,555-557, Hakemli
organizasyon
Alkan A, Özdemir Y, Arısoy Y,"Meriç, Tunca, Ergene ve kollarında tarihi taş köprüler", TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası 4. Tarihi yapıların güçlendirilmesi sempozyumu 27-29 Kasım 2013 İTÜ Süleyman Demirel
Kültür Merkezi Maslak, İSTANBUL, Kasım 2013, 4. Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle
devredilmesi sempozyumu,63-72, Hakemli organizasyon
Ali GÜL, Gülay ONUŞLUEL GÜL, A. Çağatay DİKMEN, Ayşegül KUZUCU,"Sulak Alanlar İçin Çevresel
Akışlardaki Hidrolojik Değişimlerin İncelenmesi", VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, ISPARTA, Eylül 2013, Hakemli
organizasyon
O. Merter, T. Uçar, Ö. Bozdağ, M. Düzgün, A. Korkmaz,"Betonarme Çerçeve Yapıların Gerçek Depremlere ait
İvme Kayıtları ile Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi", 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,
ANTAKYA (MRK), Eylül 2013, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,TDMSK190(1-8),
Hakemli organizasyon
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014 yılı yayın bilgileri
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Ulusal Hakemli dergide araştırma makale
Yurtdışı etkinlikte sunulmuş bildiri
Yurtiçi etkinlikte sunulmuş bildiri
9
SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI araştırma makale
Akdağ CT, Özden G, Stopper J,"Nichtlineare p-y-Beziehung von Stahlbetonpfählen und stahlfaserverstärkten
Stahlbetonpfählen in mitteldichtem Sand", Bautechnik, 91 (2014), 2014, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Aydın S, Baradan İB,"Effect of activator type and content on properties of alkali-activated slag mortars",
Composites: Part B, 57/166-172, 2014, Araştırma Makale,SCI
Egemen TEOMETE,"Transverse Strain Sensitivity of Steel Fiber Reinforced Cement Composites Tested by
Compression and Split Tensile Tests", Construction and Building Materials, Vol. 55, 31 March 2014, Pages
136?145, 2014, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Sakar G, R.A. Hawileh, M.Z. Naser2, J.A. Abdalla, Tanarslan HM,"Performance of Shear Deficient RC Beams
Strengthened with NSM GFRP Reinforcement under Cyclic Loading - Experimental and Numerical Investigation",
Engineering Structures, -, 2014, Araştırma Makale,SCI
Şengöz B, Onsori A, Topal A,"Effect of aggregate shape on the surface properties of flexible pavement", KSCE
Journal of Civil Engineering, In Press; Cilt:18, Sayı:6, 2014, 2014, Araştırma Makale,SCI-Expanded
Tapkın S, Şengöz B, Şengül G, Topal A, Özçelik E,"Estimation of polypropylene concentration of modified
bitumen images by using k-NN and SVM classifiers", Journal of Computing in Civil Engineering, In Press, doi:
10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000353, 2014, Araştırma Makale,SCI
Topal A, Şengöz B, Kok BV, Yılmaz M, Dokandari PA, Öner J, Kaya D,"Evaluation of mixture characteristics of
warm mix asphalt involving natural and synthetic zeolite additives", Construction and Building Materials, Cilt: 57,
pp:38-44, 2014, Araştırma Makale,SCI
Tuğba Eskişar, Mehmet Kuruoğlu, Selim Altun, Şenol Özyalın, H. Recep Yılmaz,"Site Response of Deep Alluvial
Deposits in the Northern Coast of Izmir Bay (Turkey) and a Microzonation Study based on Geotechnical Aspects",
Engineering Geology, Vol. 172, 95-116, 2014, 2014, Araştırma Makale,SCI
Tanarslan HM, Kumanlioglu A, Sakar G,"A Predicted Shear Design Method for RC Beams Strengthened with
Anchoraged CFRP by using Neural Network", The Structural Design of Tall and Special Buildings, -, 2014,
Araştırma Makale,SCI
Download

2000 yılı Ocak ayından, 2014 yılı Şubat ayına kadar İnşaat