Şartname için Tanım
Pik borular, De Lavaud savurma döküm yöntemiyle ISO 9001 kalite güvencesinde
imal edilmelidir. Malzemesi, EN 1561 standardında lamel grafitli dökme demir
(yoğunluğu yaklaşık 7,2 kg/dm³) olmalıdır. Pik borular mufsuz olmalı, borular,
bağlantı parçaları (fittingsler), kelepçeleri ve aksesuarları EN 877 standardına ve
ayrıca RAL-GZ 698 özel kalite ve test yönetmeliklerinin yüksek standart gereklerine
uygun olmalıdır. Boruların iç yüzeyinde 130µm iki bileşenli epoksi kaplama, dışında
ise 40 µm akrilik kaplama bulunmalıdır. Đç kaplama en az 24 saat boyunca 95°C
sıcak suya dirençli olmalıdır ve pH 2-13 arası kimyasal akışkanlara karşı
mukavemetini korumalıdır. Bağlantı parçalarının (fittingslerin) kaplamaları katoforoz
elektrodaldırma yöntemiyle (KTL) yapılmalıdır. Atık su sistemi, DIN 4102 standardına
göre A1 sınıfı inşaat sınıfında yanmaz malzemeden imal edilmelidir. Isıl genleşme
katsayısı 0,0105 mm/mK olup, genleşme soketi gerektirmemelidir. Ses yalıtımı DIN
4109 standardına uygun olmalı, malzemesi %100 geri dönüşümlü ve çevre dostu
olmalıdır. Üretim yeri de çevreci olup, ISO 14001 çevre yönetimi sertifikası almış
olmalıdır. Birleştirme kelepçelerinin contaları EN 681-1’e uygun olmalıdır. Boruların
üzerinde, EN 877’de belirtildiği gibi en azından, üreticinin adı veya logosu, standardın
adı ve numarası, DN anma çapı, üretim yerinin işareti ve üretim tarihi bulunmalıdır.
Atık su sisteminin CE sertifikası olmalı, sistemin yangına karşı dayanımı konusunda
uluslarası akredite bir kuruluştan en az A2-s1,d0 olarak sınıflandırılmış olması
gerekmektedir. CE sertifikası ve yangın dayanımı sınıflandırması bir sistem için
verilmekte olup, sadece boruları değil, aynı zamanda ek parçalarını (fitingsleri) ve
birleştirme kelepçelerini de kapsamalıdır. Boru, ek parçaları (fittings) ve birleştirme
kelepçeleri aynı marka olmalıdır.
Download

6. Hafta Uygulama Dokümanı