RÖPORTAJ / FERHAT BOZÇELİK
TÜRKİYE
AB HİBELERİNDEN
YETERİNCE
YARARLANAMIYOR
Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye
Başkanı Ferhat Bozçelik, Türkiye'nin Avrupa
Birliği (AB) hibelerinden yeterince yararlanamadığını belirterek, ''Sonuca odaklı proje
hazırlanmadığı ve prosedürlerin gerekleri yerine
getirilmediği için 2013 yılında 750 milyon
avroluk hibe kullanıldı. Geri kalan 4 milyar
500 bin avroluk hibe AB’de kaldı” diyor.
K
öln, Düsseldorf, Berlin,
Zürih, Budapeşte, Varşova,
Brüksel, Hollanda, Viyana
ve Moskova’da şubeleri bulunan ve Avrupa Birliği bünyesinde çalışan Uluslararası
Diplomatlar Birliği, Türkiye’de faaliyet göstermesi ile Avrupa Birliği Türkiye arasında daha güçlü bağların
kurulmasını
hedefliyor.
Uluslararası Diplomatlar Birliği
118
EKOV‹TR‹N MART 2014
(DMW) Türkiye Başkanı Ferhat
Bozçelik, birliğin Türkiye’deki yapılanması ve hedefleri ile ilgili
Ekovitrin’in sorularını yanıtladı…
I U lu s l a r a r a s ı D i p lo ma t la r
Birliği’nin (DMW) Türkiye’deki faaliyetleri nasıl başladı? Birliğin amacı ve vizyonu hakkında bilgi verir misiniz?
Avrupa Birliği’ne kayıtlı AB bünyesinde çalışan bir sivil toplum örgütü
Uluslararası Diplomatlar
Birliği (DMW) Türkiye
Başkanı Ferhat Bozçelik
olan DMW’nin Türkiye Ofisi 12
Aralık 2012 tarihinde hizmete girdi.
DMW İstanbul Temsilciliği, Türkiye
ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmek, sağlamlaştırmak ve
bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kuruldu.
Birliğimizin vizyonu insan hak ve
özgürlüklerinin uygulanması ve bu
hakların geliştirilmesi yönünde.
Birliğimiz, Avrupa ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve
politik alanda eşitliği sağlamayı ve ortak bir Avrupa ülkesi yaratmayı
amaçlıyor. Ekonomik bağlantılar kurarak şirketlere mali açıdan güçlenmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çift taraflı kazanç ve yararlanma esası çerçevesinde sosyal ve
ekonomik ilişkileri geliştirip destek
sağlıyoruz. Birliğimizin misyonu ise,
gerek toplumsal gerekse politik düzeyde bağlantılar oluşturmaya çalışmak.
I Türkiye ekonomisini nasıl buluyorsunuz?
Türkiye’nin sağlam bir ekonomik
yapısı var. Büyüyen bir ekonomi söz
konusu. Çok önemli yatırımlar yapıldı, yapılıyor. Üçüncü köprü yapımı devam ediyor. Üçüncü havalimanı, Marmaray ve diğer projeler yurt
dışındakiler tarafından hayranlıkla takip ediliyor.
I Türkiye’nin AB üyelik sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hükümetin AB çalışmalarını takdir ediyorum. Hırvatistan ile aynı zamanda AB ile müzakerelere başladık.
Onları aldılar, bizi almıyorlar.
Eskiden olsa bizi kandırabilirlerdi
ama artık kandıramazlar. Türkiye'de
hiçbir AB ülkesinde olmayan AB
EKOV‹TR‹N MART 2014
119
RÖPORTAJ / FERHAT BOZÇELİK
Bakanlığı kuruldu. Türkiye AB'ye girmek istemeseydi bu bakanlığı kurmazdı. Başbakanımız burada büyük
bir mesaj verdi, 'Biz artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz.'
AB'de ekonomik kriz varken bizde
ilerleme var. AB ticari yönden değil,
İslami kimliğimizden korkuyor. AB
gerçek hedeflerinden çok uzağına
düştü. Avrupa'yı bir aile yapmak istediler ancak bunu başaramadılar.
I Türkiye’nin AB’ye üyeliği birliğe neler katar?
Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye
olursa Avrupa’yı 20 yıl besleyecek güce sahip. Avrupa ülkeleri bunun farkında. Ama biz ülke olarak iç çekişmelerle ve siyasi gerginliklerle uğraşıyoruz. Tüm bunları bir kenara bırakıp Türkiye’nin refah seviyesinin artırılması ve tam anlamıyla bir Avrupa
ülkesi olması için çalışmalıyız.
I Önümüzdeki dönemde yeni
projeleriniz nelerdir?
Her projeye açığız... Türkiye’de
enerjiden tutun inşaat alanına kadar
her konu için yurt dışındaki insanları Türkiye’ye çekmeye çalışıyoruz. Bu
anlamda ciddi çalışmalar yapıyoruz.
Almanya’da sık sık Türkiye’nin anlatıldığı toplantılar düzenliyoruz.
Türkiye’nin gerçek olan fotoğrafını
göstermeye çalışıyoruz. Türkiye’deki
kurum ve kuruluşlara AB’nin vermiş
olduğu teşvikleri anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 7 kurumu bu
teşviklerden faydalandırdık. Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtım
Ajansı ile koordineli olarak çalışıyoruz. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin
kullanıma sunduğu hibeleri kullandırmak istiyoruz. Bunlar bizim ana
hedefimiz.
I DMW’nin Türkiye’deki hedeflerini öğrenebilir miyiz?
AB tarafından 2007 - 2013 yılları arasında Türkiye’ye ayrılan hibe
fon tutarı 5,2 milyar avronun üzerindeydi. Türkiye bu rakamın yalnızca 750 bin avrosunu kullanabildi.
Geri kalan 4,5 milyar avrosu maalesef AB’de kaldı. DMW olarak öncelikli hedefimiz AB tarafından
Türkiye'ye ayrılan bu fonların bele-
120
EKOV‹TR‹N MART 2014
diyelere, derneklere, vakıflara ve
şahsi projelere kazandırılması olacak.
“Türkiye 10 yıl
sonra Almanya
seviyesine
ulaşacak”
AB'nin ciddi bir sorun yaşadığını ancak yıkılacağı öngörüsünün yanlış olduğunu vurgulayan Bozçelik 'Almanya'ya bir
şey olmadığı takdirde AB'ye bir
şey olmaz' dedi. Yaşanan ekonomik krizlere rağmen Türkiye
ekonomisinin ayakta kalmasının
AB'yi şaşırttığını belirten
Bozçelik şöyle dedi: 'AB'ye ihtiyacımız var. Türkiye 10 yıl
sonra bugünkü Almanya'nın
ekonomik durumuna gelecek.
AB de bu öngörüde bulunuyor.
Şu anda Avrupa iki ayak üzerinde gidiyor ve ayaklardan biri aksıyor. Türkiye'nin bu üçüncü ayağı oluşturabileceğini düşünüyorlar. On yıl önce
Türkiye'yi AB'de istemeyenlerin
oranı yüzde 80 iken bugün bu
oran yüzde 45-55 arasında.
Önümüzdeki yıllarda bu oran
daha da düşecek.'
2020’YE KADAR
8,2 MİLYAR AVRO
I Avrupa Birliği, 2014 yılı ve sonrası için Türkiye’ye ne kadarlık bir fon
ayıracak?
2014 ile 2020 arası 8,2 milyar avro gibi bir para ayrıldı. Bu rakam
Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik ayrılan bir para. AB dışında işin içinde Dünya Bankası’nın
diğer ülkelere ve Türkiye’ye ayırdığı
ciddi hibeler var. Eğitim ve çevre başta olmak üzere birçok alanda bu hibeler veriliyor.
I DM W ol arak b ur ada ço k
önemli bir köprü vazifesi de üstleniyorsunuz. Bahsettiğiniz AB hibelerinden yararlanmak isteyen kurum ve
kuruluşlar ne yapmalı, nasıl bir yol
izlemeli?
Uluslararası Diplomatlar Birliği
olarak ücretsiz danışmanlık veriyoruz.
Bizimle beraber çalışmak istedikleri
zaman onlara profesyonel bir ekip hazırlıyoruz. Belediye seçimleri için
profesörlerden oluşan bir ekip kurduk. Bir tane profesörümüz var. İki
doçent ve AB uzmanı var bu ekipte.
Belediye seçimlerinden sonra tüm belediyelere ulaşarak onlara AB danışmanlığı vereceğiz. Her belediyenin
Türkiye’deki ve Avrupa’daki haklarını takip ederek onlara bu hibeleri
aktarmak istiyoruz.
ÇEVRE PROJELERİNE
80 MİLYAR AVRO
KAYNAK
I T ü r k i ye ’ d e h a n g i s e k t ö r l e r
AB’nin hibe kredileri için öne çıkıyor?
Türkiye’de çevre alanında önemli eksiklikler bulunuyor. Örneğin
Türkiye’de şu anda tam anlamıyla bir
çöp yakma tesisi bulunmuyor.
(Kocaeli’ndeki atık yakma ve arıtma
tesisi dışında) Avrupa Birliği,
Türkiye’nin çevre ile ilgili projeleri
için 2020 yılına kadar 80 milyar avroluk bir kaynak ayırdı. Bu çok ciddi bir kaynak. Sadece çevre için ayrılan bir para bu.
I Ağaoğlu ile CPBAU işbirliğinde büyük emeğiniz olduğu bir gerçek.
Bu birleşmenin hikâyesini anlatır mısınız?
35 yıl Almanya’da yaşadıktan sonra, Türkiye’ye dönmeye karar verdim.
Son 10 yılda Türkiye’nin gelişen ve büyüyen bir ülke olduğunu görmek beni çok sevindiriyor. Bundan cesaret
alarak, Almanya’da tanıdığım güçlü ve
agresif büyüme hedefinde olan firmaları, Türkiye’ye getirmeye karar
verdim. Türkiye ekonomisi üzerine
araştırmalar yaptım. Gelişen ve büyüyen sektörleri inceleyip, Almanca
bir rapor hazırladım. Almancam
Türkçemden daha iyidir. Bu raporları
Almanya’daki şirketlere gönderdim ve
bazı büyük firmaları Türkiye’de kişisel olarak ağırlayarak, Türk yatırımcılarla görüştürdüm. Daha sonra
Başbakanlık Tanıtım Ajansı ile temasa
geçtim. Bu Kurumun Başkanı Sayın
İlker Aycı’dan büyük destek gördüm.
En son CPBAU’yu ve milyarder iş
adamı Manfred Hellwig’i Türkiye’ye
getirdim. Almanya’nın en iyileri ile
Türkiye’nin en iyisini bir araya getirmekten daha doğalı olamazdı. Zaten
ilk görüşmede taraflar birbirini gördü ve inandı. Bundan sonra yatırım ve
projelerle yoğun bir döneme giriyoruz.
“10 PROJEDEN BİRİ ONAYLANIYOR”
Ferhat Bozçelik, AB'nin verdiği teşvik ve fonlar konusunda
Türkiye'nin yetersiz olduğunu ve AB projelerinden faydalanma oranının
çok düşük olduğunu söylüyor. Bozçelik 'Özellikle belediyeler böyle bir
şansları olmasına rağmen AB kaynaklarından yararlanamadı.
10 projeden ancak biri onaylandı' diyor.
“AB gerçek hedeflerinin
çok uzağına düştü”
Hükümetin AB çalışmalarını
takdir ettiğini belirten Bozçelik,
şunları kaydetti: ''Hırvatistan ile
aynı zamanda müzakerelere başladık. Onları aldılar, bizi almıyorlar. Eskiden olsa bizi kandırabilirlerdi ama artık kandıramazlar. Türkiye'de hiçbir AB ülkesinde olmayan AB Bakanlığı
kuruldu. Türkiye AB'ye girmek
istemeseydi bu bakanlığı kur-
mazdı. Başbakanımız burada büyük bir mesaj verdi, 'Biz artık
kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz.' AB'de ekonomik
kriz varken bizde ilerleme var.
AB ticari yönden değil, İslami
kimliğimizden korkuyor. AB gerçek hedeflerinden çok uzağına
düştü. Avrupa'yı bir aile yapmak istediler ancak bunu başaramadılar.''
EKOV‹TR‹N MART 2014
121
Download

AKIL OYUNLARI A3 2015yeni