4.7.2014 TARİHİNDE ANKARA' DA TEST USULÜNDE YAPILAN MESLEKİ
EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI CEVAP ANAHTARI
(A ) KİTAPÇIĞI
SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
(B ) KİTAPÇIĞI
CEVAPLAR
D
C
B
C
B
A
B
D
C
D
C
B
C
A
C
A
A
B
B
D
B
A
B
D
D
C
D
C
B
A
D
B
B
C
B
D
A
B
D
B
A
C
SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Sayfa 1
CEVAPLAR
C
B
A
B
D
D
C
B
C
D
C
B
A
C
C
B
B
A
A
D
B
B
A
D
D
C
D
C
B
A
D
A
B
A
B
C
B
D
D
B
A
C
4.7.2014 TARİHİNDE ANKARA' DA TEST USULÜNDE YAPILAN MESLEKİ
EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI CEVAP ANAHTARI
(A ) KİTAPÇIĞI
SORULAR
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
(B ) KİTAPÇIĞI
CEVAPLAR
B
D
A
C
D
A
D
D
B
D
A
C
A
B
A
C
C
B
D
B
C
A
D
D
C
D
B
B
D
B
D
A
A
D
C
D
B
B
D
B
A
C
SORULAR
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Sayfa 2
CEVAPLAR
B
D
A
D
C
D
D
A
B
A
B
B
D
C
A
A
C
C
D
C
D
B
C
A
D
D
B
A
B
D
D
B
D
A
C
B
D
B
B
A
D
B
4.7.2014 TARİHİNDE ANKARA' DA TEST USULÜNDE YAPILAN MESLEKİ
EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI CEVAP ANAHTARI
(A ) KİTAPÇIĞI
SORULAR
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
(B ) KİTAPÇIĞI
CEVAPLAR
B
A
A
C
C
D
C
A
B
A
D
C
D
A
C
B
SORULAR
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Sayfa 3
CEVAPLAR
A
C
C
A
C
D
B
D
C
A
A
C
A
B
C
D
Download

TÜRKÇE