KURUM KÜTÜPHANELERİ
ODTÜ Kütüphanesi ile Kamu ve Özel Kuruluş kütüphanelerinin işbirliği çerçevesinde
akademik çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir ödünç verme hizmetidir.
KULLANICININ İŞLEM SÜRECİ
Bağlı bulunulan kurum kütüphanesine başvurulur.
İstenilen yayının künye bilgisi, kütüphane sayfasında yer alan form eksiksiz olarak
doldurulur. Sonraki aşamalar için kütüphaneciniz sizi yönlendirecektir.
Yayın ödünç almak için Kütüphanemize şahsen başvuru yapılır.
DİKKAT: Ödünç aldığınız yayını zamanında kütüphanenize teslim ediniz. Ek süre istemek
için -kitabın teslim tarihinden üç gün önce- kütüphanenize isteğinizi iletiniz.
KURUM KÜTÜPHANESİNİN İŞLEM SÜRECİ
Yayın istekteğinde bulunmadan önce, yayının kolleksiyonumuzda yer aldığından ve ödünç
alınabilir durumda olduğundan Kütüphane Kataloğu’ undan kontrol edilir.
Katalog kaydının “Status” alanı “AVAILABLE” durumda görünen yayın ödünç alınabilir. Eğer alan “DUE”
olarak görünüyorsa yayın, bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmıştır. Bu durumda yayının aralıklarla
ulaşılabilirliği kontrol edilir.
Katalog taraması yaparken yayının “Location” alanına dikkat edilir. Yalnızca “Location” alanı “ML Book
Collection” olan yayınlar ödünç alınabilir. Alanı “ML Serials” olan yayınlar, kısmi olarak fotokopi
yöntemiyle edinilir.
Ödünç alınan yayın/yayınlar zamanında teslim edilir. Kargo gönderimi esnasında, koruma zarfı kullanılır.





Ödünç alınan kitapların süresi bir defaya mahsus olmak üzere, kişi bizzat kütüphaneye
gelerek uzatma talebinde bulunabilir.
Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz
konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz
Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan, geç iadeler ve kayıplardan
(kargodaki kaybolmalar dahil) yetkili kütüphaneci ve bağlı bulunduğu kütüphane
kütüphanemize karşı sorumlu tutulur.
ODTÜ Kütüphanesi'nden kitap ödünç almak isteyen kütüphane ve kullanıcı gecikme cezaları
ve kitap kayıpları ile ilgili yönetmelik değişikliklerini kabul etmiş sayılır.
Geç iade edilen kitaplardan günlük 25.00 Kr gecikme cezası alınır. Gecikme cezalarının,
Kütüphanenin Desk Birimine ya da TC Ziraat Bankası - ODTÜ Şubesi - IBAN TR75000 1001
537089 8070 05024 numaralı hesaba yatırılarak, dekontun e-posta ile Kütüphane'ye iletilmesi
gerekmektedir.
İletişim: (+90 0312) 210 36 24/210 27 68
e-posta: [email protected]
Download

Merkezi Sistem Sınav Duyurusu - Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü