Kt\RARAR :
ı) Mahmutbey malı. MİA yolları olarak adlandınlan, İBB tarafından yapılan aydınlatma tesislerinin
dağıtım şirketine devri ile ilgili olarak İBB'nin talepte bulunması. Belediye tarafından yapılan
Sancaktepe malı, Yenigün malı., Fatih mah., Kirazlı Malı., Ahmet Kabaklı Cad. aydınlatma
tesislerinin Aydınlatma Yönetmeliği'nin Geçici 1. Maddesine istinaden, proje, onay ve kabul şartı
aranmaksızın mevcut durumun tespiti yapılarak taraflar arasında imzalanacak bir protokolle,
mülkiyeti TEDAŞ'a ait olmak üzere iz bedelle Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne devredilmek
üzere Belediye tarafından başvuru yapılmasına,
- BEDAŞ tarafından yapılan MehmetAkif
Bulvarı ve Gülbahar cad. aydınlatma tesislerinin
eksikliklerinin giderilerek devreye alınmasına,
- Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen cadde ve sokaklardaki mevcut aydınlatma
sistemindeki arızalarm Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından giderilmesi, (EK-ı),
2) Kağıthane Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen aydınlatma tesisine ihtiyaç olan ve
aydınlatması yetersiz olan yerler ile ilgili çalışmanın Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından
yapılmasına, Kağıthane Belediyesi tarafından, Yönetmeliğin yayınından önce yapılan ve işletmeye
alınan aydınlatma tesislerinin, Yönetmeliğin. Geçici
ve 6.· Maddesine göre bir protokol ile
mülkiyeti TEDAŞ'a ait olmak üzere BoğaziçiElektrik Dağıtım A.Ş.'ne devredilmesine, (EK-2)
ı.
3) Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen; Adnan Kahveci mah Büyükdere, Fabrikalar,
Gülyalı, Ihlamur, Kuştepe Cad., Barış malı. Ada Çiftliği cad., Cumhuriyet malı. Gelincik ve
Candarlı sok., Kavaklı mah., Kocatepe cad., Olimpiyat cad. ve Gültekin sok., Yakuplu malı., 134.
Sok., 166 sok., Liman cad. ve Özal cad. aydınlatma tesisleri ile ilgili gerekli çalışmanın Boğaziçi
Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılarak, eksikliklerinin giderilmesi, hiç aydınlatma tesisi
olmayan ve ihtiyaç duyulan yerlerin yatınma alınması için Kornisyona bildirilmesine,
4) Silivri Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen aydınlatma tesisine ihtiyaç olan ve aydınlatması
yetersiz olan yerler ile ilgili gerekli çalışmanın BEDAŞ tarafından yapılması, hiç aydınlatma tesisi
olmayan ve aydınlatmaya
ihtiyaç duyulan yerlerin yatırıma alınması için Komisyona
bildirilmesine, (EK-3)
5) Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen Atatürk Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi cad.,
Lütfü Aykaş Bulvarı, Cebeci Kuşaklama yolu, Uğur Mumcu Bulvarı, Cebeci Yolu 2375 sok,
(GAMAS sanayi Sitesi önü) ve Gazi mah. Ait girişinde aydınlatma tesisine ihtiyaç olan ve
aydınlatması yetersiz olan yerler ile ilgili gerekli çalışmanın Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ.
tarafından yapılmasına,
Park ve bahçelerde LED ve dimmer uygulaması ile ilgili olarak; Aydınlatma Yönetmeliğinin
5. Maddesinin dördüncü bendinde; "Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park,
bahçe, yürüyüş yolu, tarih; ve ören yerlerinin aydınlatılması ile alt geçit ve trafik sinyalizasyonu
için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait." olduğu
belirtilmektedir.
Genel aydınlatma kapsamında yapılacak olan tesisler, Yönetmeliğin 6. ve 7.
maddesinde belirtilen teknik özelliklere haiz olacaktır.
6) Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen, Kanarya mah. Ceylan sokakta yol
genişletme çalışmaları nedeniyle yolda kalan 3 adet direğin Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ.
tarafından deplase edilmesi, BEDAŞ tarafından önceki yıllarda yapılan ve ikinci toplantıda
gündeme alınan Mehmet Akif ve İnönü mah. aydınlatma tesislerinin eksikliklerinin BEDAŞ
tarafından giderilerek devreye alınması,
7) Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen aydınlatma tesisine ihtiyaç olan ve
aydınlatması yetersiz olan yerler ile ilgili gerekli çalışmanın Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım
A.Ş. tarafından yapılması, hiç aydınlatma tesisi olmayan ve aydınlatmaya ihtiyaç duyulan yerlerin
yatınma alınması için Komisyona bildirilmesine, (EK-4)
8) Sancaktepe
L_~_
----
Belediye
Başkanlığı
tarafından
bildirilen
aydınlat
a tesisine
ihtiyaç
olan v
A.ş. tarafından yapılması, hiç aydınlatma tesisi olmayan ve aydınlatmaya
yatınma alınması için Komisyona bildirilmesine, (EK-5)
ihtiyaç duyulan yerlerin
9) Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen; Belediye tarafından "Engelsiz Erişim"e uygun
olarak yeniden yapılan Bayar cad. ve Vukele caddesindeki beton direklerin yenilenmesi ve
yerlerinin değiştirilmesi işleri ile ilgili gerekli çalışmanın EPDK tarafından onaylanan yatınm
planına uygun olarak Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.ş. tarafindan yapılmasına,
10) Fatih Belediye Başkanlığı tarafından bildirilen aydınlatma tesislerindeki eksikliklerin Boğaziçi
Elektrik Dağıtım A.ş. tarafından giderilmesine,
(EK-6)
11) Bir sonraki toplantının 25.02.2014 tarih, saat 14:00'te yapılması ve gündem maddelerinin en geç
toplantıdan üç gün öncesinden komisyonun sekretaryalığını yapan TEDAŞ Boğaziçi Bölge
Koordinatörlüğüne ön yazı ile bildirilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.
28.01.2014
EI<lJ!R:
EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
/)
tvı
C~\A
-r
J
ÜYE
ÜYE -,.
ÜYE
~
BEDAŞ
ÜYE
~
.-=====------'
AYEDAŞ
ÜYE
ığı
İl)
s.u\VlYM:i:::)
Beyli~ÜZ Belediye
Başkanlığı
j(J.U~lb~lErİK
Sultan
elediye Başkanlığı
ÜYE
ÜYE
Göksal BULUT
çekmc~Bçr B
kanlığı
Ahmet P'""•.•..
~n...
Sancaktepe
Hak4flhJ~:\....
Kadıköy B
diye Başkanlığı
9. M.dJ-,,/,..
fb,~rS;
tJq.6.,,(,.;~~.,.~/~~~?A;
~k
c.~t:r~
~~
hv H-rl.t"/~
~b/J~'''';''l.&e ~~tr;""QI.f/
Cı;-ei-/ ~klv~'/t4~,.)
Fehmi Şr\c•..•
Fatih Beledil
/t"qo/eJ.~/~ i".,~t~
'""L~
/
/
4
Download

resimler için tıklayınız