3. BÖLÜM
YAZILAR
MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri
2
3-YAZILAR:
Teknik Resimde kullanılan standart yazılar; kurşun kalem veya Rapido yardımıyla,
elle veya yazı şablonu kullanılarak yazılmaktadır. Yazı yazarken çizim araç ve
gereçleri, tekniğine uygun kullanılmalı ve kâğıt kirletilmemelidir. Ayrıca temiz ve
düzgün bir yazı için dikkatli ve sabırlı olunmalı, göz ile yazı arasında yaklaşık 30 cm
mesafe bulunmalıdır. Bu sırada el, en az iki noktadan masa üzerine temas etmeli ve
ışık sol taraftan gelmelidir. Teknik yazıda küçük ve büyük harfler aynı kalınlıktadır.
Yazı büyüklüğü ile yazı kalınlığı arasında belirli bir oran vardır. Standart yazıda
temel ölçü “h” yazı yüksekliğidir. A ve B tipi olmak üzere iki tip yazı mevcuttur. A
tipi yazı dar aralıklıdır. B tipi yazı ise orta aralıklıdır. Bu iki tip yazı dik veya 75o
eğimle yazılabilir. B tipi yazı kalınlığına bağlı olarak yazı boyutları çizelge 3’ de
verilmiştir.
Serbest Elle Dik Harf ve Rakamların Yazılması.
Not: Düzgün yazı yazabilmek için yardımcı çizgiler kullanılabilir.
Yrd. Doç. Dr. Şevket ATEŞ
3.Hafta
MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri
3
Çizelge 3- B Tipi yazı (d=h/10)
Özellikler
Oran
Büyük Harf Yüksekliği (h)
Boyutlar (mm)
(10/10)h
2,5
3,5
5,0
7,0
10,0
14,0
20,0
Küçük Harf Yüksekliği (sapsız veya
kuyruksuz olanlar) (c)
(7/10)h
-
2,5
3,5
5,0
7,0
10,0
14,0
Harfler arasındaki aralık (a)
(2/10)h
0,5
0,7
1,0
1,4
2,0
2,8
4,0
Satırlar arasındaki en az uzaklık
(sapsız veya kuyruksuz olanlar) (b)
(14/10)h
3,5
5,0
7,0 10,0
14,0
20,0
28,0
Satırlar arasındaki en az uzaklık (saplı
veya kuyruklu olanlar) (b)
(16/10)h
4,0
5,7
8,0 11,4
16,0
22,8
32,0
Sözcükler arasındaki en az uzaklık (e)
(6/10)h
1,5
2,1
3,0
4,2
6,0
8,4
12,0
Yazı kalınlığı (d)
(1/10)h
0,25
0,35
0,5
0,7
1,0
1,4
2,0
a
h
K T Ü İ n ş.
M ü h. B ö l.
c
d
b
a
Yrd. Doç. Dr. Şevket ATEŞ
e
3.Hafta
Download

ENGIN ÖZEL Yari Maraton 01:10:02 13 13 12 5:20