Ekonomik
Grnm
no.1210
Ağustos Eyll 2014
zel Rapor
www.eulerhermes.com.tr
Kresel
otomotiv pazarı
Yeniden drt teker zerinde
Ekonomik Araştırmalar
Ekonomik Grnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | zel Rapor
Euler Hermes
ݍindekiler
Ekonomik Araştırmalar
Euler Hermes Group
Ekonomik
Grnm
no.1210
zel Rapor
2
3
EDİTORYAL
17
İngiltere: Tam gaz
4
GENEL DEĞERLENDİRME
17
Bel–ika: Duraklama
8
2014 YILINDA OTOMOTİV
İMALATI RİSKLERİ
18
YENİ OYUNCULAR
Teknik arıza
10
…İN
Kaputun altı ısınıyor
18
Brezilya, Rusya, Hindistan: ‹ıkış nerede?
19
Tayland ve Arjantin: Tamir ihtiyacı
12
ABD
Yeni gibi
13
JAPONYA
Otomatik kapı kilidi
14
AVRUPA
Farklı hızlarda bir pazar
15
İspanya: Yeni kasa
15
İtalya: Motor(ları) değiştirme zamanı
16
Fransa: Daha yksek vites arayışında
16
Almanya: Sağlam!
Euler Hermes
Ekonomik Grnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | zel Rapor
EDİTORYAL
Motor devri ykseliyor,
kemerlerinizi bağlayın
LUDOVIC SUBRAN
Jeopolitik krizler, güven şokları ve büyüme için yanlış
başlangıçlar senenin başından beri birçok ekonomide
görülen tutuk toparlanmaya zarar veriyor. Yine de,
otomotiv pazarı rengini geri kazanıyor gibi. Küresel üretime
baktığımızda krizin (sonunda) etkilerinin geçmeye
başladığını ve otomobil üreticilerinin 2009 yılı öncesi yıllık
ortalama büyüme rakamı olan yaklaşık %4 seviyelerini
yakalamaya yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca, arabalarla ilgili
yapılan kehanetler de tutmuş değil. “Kullanımın”, “araç
sahipliği”nin önüne geçtiği bariz sosyal tercihlere rağmen
-yavaşlamış olsa bile- orta sınıfların ortaya çıkışı araba
satışlarını desteklemeye devam ediyor. Ne de olsa, sanayi
devriminden beri biraz daha gelire sahip olan tüm insanlar
aynı şeyi yapıyor. Önce daha iyi yemek, sonra yeni bir
televizyon (veya eskisini daha iyisiyle değiştirme), daha
sonra bulaşık makinesi ve cep telefonu derken, en sonunda
biraz daha parayla -ev almayı düşünmeden önce- (ve çoğu
zaman da krediyle) ilk arabamızı alırız (ya da eskisini
yenisiyle değiştiririz). Bu hayli basit -ama su götürmez“servet etkisi” bir ülkenin büyüme dinamiklerini anlamada
otomotiv pazarının durumunun önemli bir faktör olduğunu
gösteriyor.
Avrupalı oyuncular arasında düşük kârlılık ve Çin
pazarındaki aşırı kârlılık… Otomotiv sektörü tüm
makroekonomik trendleri genel olarak özetliyor ve
gelecekle ilgili ipuçları veriyor (bu ipuçları da gayet olumlu).
Pazar potansiyeline baktığımızda; otomotiv üretiminin
kısmi de olsa yeniden başlamasının İngiltere ve ABD’de
yeniden sanayileşmenin başlangıcını doğruladığını;
İspanya, Fransa ve Almanya’nın taşıdığı siyasi sembolik
değer nedeniyle otomotiv pazarlarını kurtarmaya
çalıştıklarını ve İtalya ve Belçika’da kötüye gidişin devam
ettiğini görüyoruz. Diğer yandan, Japonya’nın -agresif
ekonomik politikalar sayesinde- otomotiv pazarında
harikalar yarattığını ve Çin pazarının konsolide olması ve
fiyatlandırmalarını gözden geçirerek vites büyütmesi
gerektiğini görüyoruz. Hem iyi haberler hem de daha
yapılması gerekenler var ama tüm bunlar birkaç hafta
içinde başlayacak olan Paris Motor Show fuarının hayal
gücümüzü inovasyon, tasarım ve hedonizm ile kışkırtmaya
devam etmeyeceği anlamına gelmiyor.
Avrupa, BRIC ülkeleri ve ABD de dahil olmak üzere yaklaşık
10 pazara bakıldığında bu ülkelerin karşı karşıya olduğu
fırsatlar ve ekonomik riskler net şekilde görülüyor. Tayland,
Brezilya, Rusya ve Arjantin’de baş aşağı giden pazarlar,
3
Ekonomik Grnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | Žzel Rapor
GENEL
DEĞERLENDİRME
Kresel otomotiv pazarı
Tekrar drt teker zerinde
YANN LACROIX, THE LEAD AUTHOR OF THIS REPORT
2014 ve 2015 yıllarında kresel
otomotiv piyasasında bymenin
%4 civarında olması ve retimdeki
artışın -Avrupa aleyhine- in,
Hindistan ve Meksika’dan gelmesi
bekleniyor. Hatta, retimin 2017
yılında 100 milyon aracı aşacağı
tahmin ediliyor. Oto reticileri iˆin
ˆok nemli olan ana parˆa imalatˆıları
retimi takip etmek ve sağlıklı
kârlılık oranları tutturabilmek iˆin
lokasyon değiştirdi.
4
Euler Hermes
Euler Hermes
Ekonomik Grnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | zel Rapor
Diğer yandan, pazar bazında araba
satışları, lkelerin karşı karşıya olduğu
ekonomik zorlukları yansıtıyor:
Avrupa’da toparlanma ok yavaş;
ABD’de biraz daha iyi ama “işsiz”;
Japonya’da kamu politikalarıyla
destekleniyor; gelişmekte olan
lkelerde beklentilerin gerisinde. Euler
Hermes’in pazarlar bazında g‚rnm
tahminleri ş‚yle:
1 > in: Pazar şaha kalkmış durumda
(2014’te %10 ve 2015’te %8) ancak belki de ‰ok
fazla kârlı olmaya başladı. Bu byme hızlarını
korumak i‰in satış fiyatlarının dşmesi
gerekecek.
2 > ABD: Pazar sonunda kriz ncesi byme
seviyelerine dnd ama iş gcnde %20
azalma ve yeni kârlılık oranlarıyla. Pazarın 2014
ve 2015 yıllarında, sırasıyla %4 ve %3
bymesini bekliyoruz (yani, 17 milyon adetlik
satış ger‰ekleşmesini).
3 > Japonya: Destekleyici para politikası ve
bariz korumacılığa rağmen (satılan arabaların
%94’ Japon) KDV artışının satışları 2014 ve
2015 yıllarında sırasıyla %5 ve %2 azaltması
bekleniyor.
4 > Avrupa: Otomotiv pazarının toparlanarak
2014 ve 2015 yıllarında %5 bymesi
bekleniyor. Ancak, bu oran hâlen kriz ncesi
rakamların ‰ok altında. Hâlihazırda zaten aşırı
kapasite nedeniyle kâr marjlarından yiyen
Avrupalı oto reticiler marjlarını daha da
sıkıştırmaya ‰alışıyor.
◾Fransa: Pazarda toparlanmaya ynelik bazı
sinyaller var ve satışların 2015 yılında %3
artması bekleniyor. Ancak, offshore’a ve daha
‰ok başlangı‰-seviyesi rnlere kayan retim
2005 yılından bu yana yarıdan fazla azaldı.
◾İtalya: Pazar hâlen bunalımda (satışların 1,3
milyon adet olması bekleniyor. Bu adet kriz
ncesinin yarısı kadar) ve retim “kapasite
altı”nda kalmaya devam ediyor. Ÿok kısa
zamanda da bu durumda hızlı bir değişim
beklenmiyor.
◾Almanya: Oto reticileri, işletme maliyetleri
ve yatırımlardaki artışları verimlilik artışları ve i‰
sinerjilerle telafi etmeye ‰alışıyor. Pazarın 2014
▶
ve 2015 yıllarında %3 bymesi bekleniyor.
5
Euler Hermes
Ekonomik G‹rŒnŒm No. 1210 | Ağustos EylŒl 2014 | ”zel Rapor
▶
◾ İspanya: –cret dŒzenlemeleri ve ˜alışma
saatlerindeki
artıştan
sonra
otomotiv
Œretiminin %10 artarak Œlkenin ticari fazlasına
gŒ˜lŒ katkı sağlaması bekleniyor (2013 yılında
12,5 milyar avro). Kriz ‹ncesinin yarısı kadar
olsa da, hurda teşvikleriyle desteklenen pazarın
2014 yılında %10 bŒyŒmesi bekleniyor.
◾ İngiltere: 2,4 milyon adet olan kriz ‹ncesi
tescil sayısı yeniden yakalandı ve pazarın %10
bŒyŒmesi bekleniyor.
◾ Belika: –retim kronik bir krizle karşı
karşıyayken (krizle yarıya dŒştŒ) ve herhangi
bir bŒyŒme beklenmezken pazarın durağan
kalması ‹ng‹rŒlŒyor.
4 > Yeni Oyuncular. Gelişmekte olan
Œlkelerde umut edilen El Dorado etkisi bir dizi
siyasi
ve
ekonomik
kriz
yŒzŒnden
ger˜ekleşmedi. 2014 yılında Brezilya’da
tescillerin %10 azalmasını, Hindistan’da sadece
%2,5 artmasını ve Rusya’da %14 azalmasını
bekliyoruz. Suudi Arabistan, TŒrkiye ve Malezya
gibi bazı Œlkeler ‹ne ˜ıkıyor ama Tayland ve
Arjantin’de ekonomik ve siyasi risklerin
otomotiv pazarlarında doğrudan etkisi olduğu
net bir şekilde g‹rŒldŒ.
6
Kresel araba retimi
hız kazanıyor
Kresel pazar, orta-vadeli yıllık byme
ortalaması olan %4’ yeniden yakaladı ve
2017 yılında Œretimin 100 milyon aracı aşması
bekleniyor (‹zel ve ticari ara˜lar). ABD (ara˜
sahipliği oranı %80), Avrupa (ara˜ sahipliği
oranı %55’den fazla) ve Japonya (ara˜ sahipliği
oranı %60) gibi sanayileşmiş Œlkelerin bŒyŒk bir
bŒyŒme potansiyeli vaat etmediği ve daha ˜ok
“ara˜ yenileme” pazarları olduğu biliniyor. §in
(%5), Hindistan (%2) veya Afrika gibi ara˜
sahipliği oranlarının ˜ok az olduğu kalan
Œlkeler ise bariz şekilde uzun-vadeli bŒyŒme
potansiyeli sergiliyor. Ancak, hâlen kısıtlı olan
altyapı ve hizmetlere uyum sağlanması i˜in,
yeni, ˜ok daha ucuz ve dayanıklı ŒrŒnlerin
geliştirilmesi gerekiyor ve imalat˜ılar bu
konuda ˜alışıyor.
World vehicle production
in millions of units
95
94
90
85
80
75
70
65
60
55
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e15f
Kaynaklar: OICA, Euler Hermes forecasts
2007 ve 2013 yılları arasındaki byk World vehicle production
değişimin de g†sterdiği gibi, retim, country change, in million of units
‡oktan yeni ekonomilere kaymaya başladı.
-49%
Italy
Oyun sahası tersine d‹ndŒ. §in (+%14) ve
-42%
Hindistan (+%72) başta olmak Œzere bazı
France
-25%
Œlkelerde Œretimde gŒ˜lŒ bŒyŒme g‹rŒlŒrken
Spain
Fransa ve İtalya gibi sanayileşmiş Œlkelerde
-17%
Japan
Œretimde keskin dŒşŒşler yaşandı (Sırasıyla United Kingdom
-9%
-%42 ve -%49). Avrupa’da satışlardaki dŒşŒşe
-8%
Germany
rağmen, makul kârlılık seviyelerini korumak
United States
2%
i˜in giriş seviyesi modellerin Œretimi Slovakya,
South Korea
11%
Slovenya, §ek Cumhuriyeti ve Polonya gibi
Brazil
26%
daha dŒşŒk maliyetli Œlkelere kaydırıldı. Birka˜
Mexico
46%
yıl i˜inde ABD’nin fabrikası haline gelen
India
72%
Meksika’da Œretimde dikkat ˜ekici artışlar
China
149%
yaşandı. Bu Œlkeye yatırım girişlerinde ‹nemli
30
0
-30
-60
bir artış oldu ve yatırımlardan ˜oğunda hayli yol
alındı. Ancak, yurt i˜i satışlar hâlen durağan. Kaynaklar: OICA, Euler Hermes
Son olarak, GŒneydoğu Asya ve Kuzey Afrika’da
yeni Œretim b‹lgelerinin oluşmaya başladığı
s‹ylenebilir.
▶
60
90
120
150
Euler Hermes
Ekonomik GŠr†n†m No. 1210 | Ağustos Eyl†l 2014 | žzel Rapor
En kazanlılar kim?
2015 yılında %7,5’lik operasyonel
marj ile araba par…ası
†reticileri
MERCEK
YANN LACROIX
žnde gelen oto par…a †reticileri,
oto †reticilerinin gittikleri yerlere
yatırımlar yapıp …ıktıkları bŠlgelerde
k†…†lecek şekilde yeniden
yapılandırmaya giderek sektŠrdeki
b†y†meden faydalanabildi.
Oto-para reticilerinin faaliyet ve kârlılıklarındaki değişimler
Europe
Gelir
Değişimi(1)
Operasyonel
Kâr Oranı(2)
2014
2015
beklenen tahmin
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% 8.6
%12.0
- %17.8
% 34.7
% 16.9
% 7.0
% 3.3
% 5.0
% 6.0
% 5.7
% 0.7
- % 0.5
% 7.0
% 7.4
% 7.2
% 7.3
% 7.4
% 7.5
Kaynaklar: (1) Bir Šnceki yıla gŠre gelirlerdeki değişim (2) Operasyonel Kâr Oranı = Gelir †zerindeki
operasyonlardan kâr
K†resel satışların
▶
%75‘i
4 bŠlgede
yoğunlaşıyor.
Coğrafi blgelerin kresel
satışlardaki payları
% 15
%2
Diğerleri
% 27
in
Hindistan
%4
Rusya
%4
Brezilya
%8
Japonya
%23
%17
Faaliyet ve kârlılık bakımından istikrarlı bir byme
sergileyen Avrupalı gruplar, oto-para reticileri arasındaki
kreselleşmeye ve retim konusunda yerel pazarlara artık
gvenilemeyeceğinin kabulne en sembolik rneği
oluşturdular. Oto reticileriyle pazarlıkta daha gl
konuma gelen bu grupların 2010 yılından bu yana elde
ettikleri operasyonel marjları 2000’li yılların başlarında
yakaladıkları oranlardan ok daha yksek oldu. Satışların
yıllık %6 bymesi durumunda bu marjın da istikrarlı
şekilde bymeye devam etmesini (yıllık yaklaşık 0,1 baz
puan) bekliyoruz.◾
Araba satışları iin
ekonomik kriz hâlen dikiz
aynası g…r†ş alanından
ıkmış değil
K†resel araba satışlarını domine eden 4
b…lge bulunuyor: in, ABD, Avrupa ve
Japonya. in 2009 yılından bu yana en b†y†k
pazar ve her ge…en g†n ABD ile arasını a…ıyor.
Gelişmekte olan †lkeler, bu dŠrt dominant
market arasına girebilmek i…in satış
hacimleriyle kendilerini zorlamak durumunda.
Ekonomik ve politik krizler hanehalkının ara…
sahipliği oranları †zerinde baskı yaratarak
beklenen El-Dorado etkisinin ger…ekleşmesini
engelliyor.
Pazar bazında araba satışları birok
†lkenin karşı karşıya olduğu ekonomik
zorlukları yansıtıyor.
Avrupa’da toparlanma yavaş, ABD’de biraz
daha iyi ama “işsiz”; Japonya’da kamu
politikalarıyla destekleniyor; gelişmekte olan
†lkelerde beklentilerin gerisinde. “Araba
tescilleri” bir †lkenin ekonomisinin sağlığına
yŠnelik de Šnemli bir gŠsterge. Bu rapor “araba
tescilleri” eğilimlerine de ışık tutuyor. ◾
ABD
Avrupa
Kaynaklar: OICA, Euler Hermes
7
Euler Hermes
Ekonomik Grnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | †zel Rapor
Otomotiv İmalat
Otomotiv
sektrnn
2014 yılında
karşı karşıya
olduğu genel riskler
SEKTR ARAŞTIRMALARI EKİBİ
GRNLAND
ALASKA
İZLANDA
ABD
KANADA
ABD
BAHAMALAR
MEKSİKA
KBA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
PORTO RICO US
ANTIGUA VE BARBUDA
GUADELOUPE
DOMİNİK
MARTINIQUE
SAINT LUCIA
BARBADOS
SAINT VINCENT ve GRENADINLER
GRENADA
TRINIDAD ve TOBAGO
BELİZE
JAMEİKA HAİTİ
SAINT KITTS & NEVIS
HONDURAS
NİKARAGUA
KOSTA RİKA
PANAMA
VENEZUELA
GUYANA
EL SALVADOR
KOLOMBİYA
SURİNAM
GUATEMALA
FRANSIZ
GUYANASI
EKVATOR
BREZİLYA
PERU
BOLİVYA
ŞİLİ
PA
RA
GU
AY
URUGUAY
ARJANTİN
Sağlam temeller;
ok olumlu veya ok iyi grnm
Yapısal zayıflıklar;
tatsız grnm.
Zayıflıklar;
yavaşlama ihtimali
Yakın veya beklenen kriz.
Kaynak: Euler Hermes, as of July 16, 2014
8
Euler Hermes
Ekonomik Grnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | zel Rapor
Riskleri 2014
FİNLANDİYA
RUSYA
NORVE
İSVE
ESTONYA
DANİMARKA
İNGİLTERE
LETONYA
LİTVANYA
RUSYA
İRLANDA
HOLLANDA
BELİKA
BEYAZ
RUSYA
POLONYA
ALMANYA
EK
CUMHURİYETİ
LKSEMBURG
UKRAYNA
SLOVAKYA
AVUSTURYA
İSVİRE
FRANSA
MACARİSTAN
SLOVENYA
KAZAKİSTAN
MOLDOVYA
MOĞOLİSTAN
ROMANYA
HIRVATİSTAN
BOSNA
HERSEK SIRBİSTAN
BULGARİSTAN
KARADAĞ
İTALYA
ANDORA
GRCİSTAN
MAKEDONYA
ARNAVUTLUK
PORTEKİZ
İSPANYA
TUNUS
ZBEKİSTAN
ERMENİSTAN AZERBAYCAN
TRKİYE
YUNANİSTAN
KIBRIS
MALTA
LBNAN
FAS
TRKMENİSTAN
KIRGİZİSTAN
KUZEY
KORE
TACİKİSTAN
İSRAİL
İRAN
IRAK
AFGANİSTAN
KUVEYT
MISIR
SUUDİ
ARABİSTAN
NEPAL
PAKİSTAN
BAHREYN
LİBYA
BHUTAN
KATAR
BAE
HİNDİSTAN
OMAN
MALİ
NİJER
TAYVAN
BANGLADEŞ
ORTA
AFRİKA
CUMHURİYETİ
LAOS
AL
DEMOKROTİK
KONGO
CUMHURİYETİ
PALAU
SO
KENYA
RWANDA
BURUNDI
ZAMBİYA
MALAVİ
CUMHURİYETİ
ZİMBABVE
NAMBİYA
BOTSVANA
SİNGAPUR
SEYŞELLER
TANZANYA
ANGOLA
MARSHALL
ADALARI
MİKRONEZYA
BRUNEİ
MALEZYA
MALDİVLER
M
GABON
UGANDA
CUMHURİYETİ
KONGO
ENDONEZYA
DOĞU TİMOR
KOMORLAR
MAD
SAO TOME & P.
FİLİPİNLER
CUMHURİYETİ
SRİ LANKA
İ
KAMERUN
EKVATOR
GİNESİ
HONG KONG
MACAO
KAMBOYA
ETİHOPYA
GNEY
SUDAN
VİETNAM
PAPUA
YENİ GİNE
NAURU
CUMHURİYETİ
SOLOMON
ADALARI
STATE
OF TUVALU
SAMOA
VANUATU
CUMHURİYETİ
SKAR
TOGO
FİLDİŞİ
SAHİLLERİ GANA
NİJERYA
MYANMAR
TAYLAND
YEMEN
CİBUTİ
BENİN
İK
LİBERYA
BURKİNA
FASO
MB
GİNE
SIERRA
LEONE
ERİTRE
MO
ZA
GAMBİYA
GİNE BISSAU
SUDAN
AD
SENEGAL
AGA
MORİTANYA
JAPONYA
RDN
CEZAYİR
YEŞİL BURUN
ADALARI
GNEY
KORE
İN
SURİYE
FİJİ ADALARI
CUMHURİYETİ
MAURİTİUS
REUNION
ADASI
AVUSTRALYA
FRANSIZ
POLİNEZYASI
SVAZİLAND
GNEY
AFRİKA
TONGA
YENİ
KALEDONYA
LESOTHO
YENİ
ZELLANDA
9
Euler Hermes
Ekonomik G‘r†n†m No. 1210 | Ağustos Eyl†l 2014 | ©zel Rapor
İN
Kaputun altı ısınıyor
2015 yılı satışları:
21 milyon
adet
2014 yılında %10’luk byme 2015 yılında
ise %8 byme beklentisi ile in, 2009
yılında liderlik yarışında geride bıraktığı ABD ile
arasını giderek a…ıyor. Œlke, 2014 yılında
neredeyse 20 milyon adetlik satışla k†resel
satışların %27’sini ger…ekleştirdi. Ayrıca, %5’e
yakın ara… sahipliği oranı ile uzun d‘nemde
yıllık ortalama %8-%10 arası b†y†me
potansiyeline sahip olduğu i…in t†m oto
†reticilerine …ok …ekici b†y†me fırsatları
sunuyor. 2015 yılında satılan 21 milyon adet
ara…la ABD pazarından %25 daha b†y†k bir
pazar.
in otomotiv pazarı yerel imalatılarla
ortaklıkları olan Batılı reticiler tarafından
domine edilmiş durumda
Hâlen marka g†c† …ok kuvvetli olmayan yerel
markaların pazar payı s†rekli olarak azalıyor.
Yerel markalarının zorlukları
in Otomobil Œreticileri Derneği 80’den fazla
‘zel ve kamuya ait şirket listelemiş olsa da
bunlardan sadece yaklaşık 15 tanesi yılda
100.000’den fazla ara… †retiyor. İlk yedideki
kamuya ait ve onların ortağı olan şirketten
sonra sıra birka… ‘zel şirkete geliyor. En b†y†k
†… ‘zel †retici Geely (Volvo’nun sahibi), Great
Wall ve BYD. Bunların toplam †retimi yıllık 1
milyon adetin altında kalıyor. Bu da uluslararası
şirketlerle karşılaştırıldığında …ok k†…†k.
Trend in registrations
12 rolling months (in millions of units)
in 2009 yılında
ABD’yi de ge…erek
d†nyanın en b†y†k
pazarı haline geldi
ABD
in
25
21
20
17
15
10
5
0
06
07
08
09
10
11
12
13 14e 15f
Kaynaklar: national statistics, Euler Hermes forecasts
10
in’de toplam 96 yerel marka toplam 524 farklı
model †retirken, ABD’de sadece 45 marka ve
294 adet farklı model bulunuyor. Bu
atomizasyon, imalat…ı başına daha d†ş†k
†retime ve beraberinde daha d†ş†k marjlara
neden oluyor ve dolayısıyla Ar&Ge
yatırımlarının da ‘n†n† kesiyor. Batılı
muadilleri satış gelirlerinin %4 ila %6’sını
Ar&Ge’ye ayırırken in’li †reticiler sadece
%2’sini ayırabiliyor. Bu da her yıl daha da
k‘t†leşen k†resel satış performansı olarak
in’li †reticilere geri d‘n†yor.
Pazar ok (hem de ok?) kârlı
Mesela Volkswagen grubu i…in in satışların
%30’unu oluştururken gelirlerin neredeyse
%50’sini oluşturuyor. Satış fiyatları in’de diğer
†lkelere g‘re …ok daha y†ksek ama bu nereye
kadar s†rer? Ulusal Gelişim ve Reform
Komisyonu’nun yabancı otomobil †reticilerinin
pazar payı avantajlarını kullanarak †r†nleri i…in
fahiş fiyatlar belirleyip belirlemediği †zerine
y†r†tt†ğ† bir araştırma karşısında Audi ve
Jaguar Land Rover in’deki fiyatlandırma
stratejilerini yeniden g‘zden ge…iriyor.
Euler Hermes
Ekonomik G€rnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | ˆzel Rapor
Oto reticilerinin menşeine gre in’deki tesciller iindeki payları
% 3.5
Fransa
%9
Gney Kore
%61.5:
in’de Avrupalı
reticilerin
pazar payı
ABD
%12.5
% 38.5
in
Japonya
%16.5
% 20
Almanya
Kaynaklar: national statistics, Euler Hermes
Audi, araştırma sonu‹ları a‹ıklanmadan €nce
bazı yedek par‹a fiyatlarını -s€z konusu
par‹aların yerel retim oranlarını artırmak ve
€l‹ek ekonomisine gitmek yoluyla- %16’dan
%38’e varacak oranlarda (motor, vites kutusu
ve karoseri par‹aları) dşreceğini a‹ıkladı.
Jaguar Land Rover ise 3 modeli i‹in fiyatları
dşrecek: Renge Rover 5.0 V8, Range Rover
Sport ve Jaguar Type F Cabriolet. Fiyatlar
ortalama 200.000 CNY (24.000 Avro) dşecek.
Son olarak, bymeyi srdrebilmek i‹in
reticiler, in’in kırsal alalarında da daha dşk
satın alma gcne sahip mşterilere ulaşmak
ve bu tketiciler i‹in uygun fiyatlı yeni modeller
geliştirmek zorunda. ◾
11
Euler Hermes
Ekonomik G’r‚n‚m No. 1210 | Ağustos Eyl‚l 2014 | ›zel Rapor
ABD
Yeni gibi!
ABD, kresel yolcu taşıtları ve
hafif ticari ara satışlarının
%23’n (16,5 milyon adet)
temsil ediyor. 2009-2010
yıllarında hayata geŸirilen derin
yeniden yapılandırmalar
sonrasında yeniden Ÿok kârlı
duruma geŸti. S’z konusu
yeniden yapılandırmalar
sonrasında Amerikan otomotiv
end‚strisi kaybettiği rekabet
g‚c‚n‚ yeniden kazanmaya
başladı. retim seviyesinde bir
değişiklik olmamasına rağmen iş
g‚c‚ %20 azaltıldı ve birŸok
‚retim tesisi kapatıldı.
İş g‚c‚
%20
azaltıldı
Faaliyet ve kârlılıkta değişim
ABD
2011
2012
2013
Gelirlerde
değişim(1)
% 8.3
% 0.3
% 5.8
2014
2015
beklenen tahmin
- % 1.9
% 5.0
Operasyonel
% 5.3
% 0.9
% 3.7
% 2.7
% 3.5
Kâr Oranı(2)
Kaynaklar: companies, Ford and General Motors, consensus, Euler Hermes
forecasts
(1) Bir ’nceki yıla g’re gelirlerdeki değişim
(2) Operasyonel Kâr Oranı = Gelir ‚zerindeki operasyonlardan kâr
12
Yeniden yapılanmasını
tamamlayan ABD’li gruplar
yeniden kârlı duruma geŸti.
Ancak, bu durum, g‚venlik
nedeniyle birŸok aracını (yaklaşık
25 milyon) geri Ÿağıran General
Motors iŸin tam olarak doğru
değil.
Byk pickup’lar ve SUV’lerin
domine ettiği (ikincisi
tescillerin yarısını oluşturuyor)
ABD pazarı hâlen ok kârlı Ford
neredeyse t‚m kârını ABD
pazarından sağlıyor ve Ford
F-serisi pickup’ıyla pazar lideri
(uzun yıllardır). Ancak, %80’den
fazla olan araŸ sahipliği oranıyla
bu pazarın y‚ksek bir b‚y‚me
potansiyeli yok. B‚y‚menin 2014
yılında %4 2015 yılında ise %3
olmasını bekliyoruz. Bu da 2015
yılında tescil sayısının 17 milyon
civarında olacağı anlamına
geliyor. Bu b’lge, Amerikan ve
Japon markalarının toplam
tescillerin %83’‚n‚ oluşturduğu
bir “yenileme” (araŸ yenileme)
pazarı.
Hem konsolide satışları hem
de kârlılığı etkileyen byk
d‹viz kuru değişimleri 2014
yılına damgasını vurdu 2014
yılında Amerikan araba
‚reticilerinin ortalama kârlılığının
1 baz puan azalarak %2,7’ye
d‚şmesi, 2015 yılında ise tekrar
%3,5’a Ÿıkması bekleniyor. Bu yıl
da zarar kaydedecek Avrupa
operasyonlarını geri Ÿevirme
Ÿabaları var. G‚ney Amerika
pazarları da -’zellikle de k’t‚
durumdaki Brezilya pazarıkârlılıkları olumsuz etkiliyor.
Son olarak, 2014 yılının, ’l‚mle
sonuŸlanan bazı kazalar
sonrasında ciddi oranda aracı geri
Ÿağıran General Motors iŸin zor
geŸmesi bekleniyor. ◾
ABD’de retim ve iş gc
yıllık ortalama
15,000,000
retim (sol eksen)
1,300,000
alışan sayısı (sağ eksen)
12 milyon
1,200,000
1,100,000
12,000,000
936,000
1,000,000
900,000
9,000,000
800,000
6,000,000
700,000
600,000
3,000,000
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: national statistics, Euler Hermes forecasts
Oto reticilerinin menşeine gre
ABD pazarındaki % payları
50
2013
40
2014
30
20
10
0
ABD
Japonya
G‚ney Kore
Almanya
Kaynaklar: national statistics, Euler Hermes estimate
500,000
Euler Hermes
Ekonomik GŽrnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | ™zel Rapor
JAPONYA
Faaliyet ve kârlılıklardaki değişimler
Otomatik kapı kilidi
2014
2015
beklenen tahmin
Japonya
2011
2012
2013
Gelir
Değişimi(1)
% 5.7
- % 2.6
%14.6
% 15.8
%3.2
Operasyonel
Kâr Oranı(2)
% 4.0
% 2.9
% 5.5
% 7.3
% 7.3
Kaynaklar: companies, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, consensus,
Euler Hermes forecasts
(1) Bir Žnceki yıla gŽre gelirlerdeki değişim
(2) Operasyonel Kâr Oranı = Gelir zerindeki operasyonlardan kâr
Yabancı markalar
tescillerin sadece
%6’sını
oluşturuyor
Japon otomotiv pazarı Batılı
reticilerin girişini zorlaştıran
birœok teknik bariyerle dolu. Sonuœ
olarak yabancı markalar toplam
tescillerin sadece %6’sını
oluşturuyor. Pazar, Japon oto
reticilerine fayda sağlayacak
şekilde oldukœa kapalı.
KDV artışının etkisi (%5’ten
%8’e), Tesciller bazında, 2014
yılının ikinci yarısında ve daha
az da olsa 2015 yılında
g‰rŠlecek
2014 yılının ikinci yarısında
tescillerin dşmesi ve bu
durumun yıllık satış hacmine 2014
yılında %5’lik 2015 yılında ise %2’lik
bir kœlme olarak yansıması
bekleniyor (2014 yılı ilk yarısının
2015 yılı ilk yarısı zerinde
yarattığı baz etkisi negatif olacak).
Japonya’da tesciller
Ancak, Japonya, para politikası
ve d‰viz kurlarının Šreticilerin
kârlılığı Šzerinde bŠyŠk
etkilerinin olduğu dev bir oto
imalat‘ısı
Yurt iœi pazardaki yavaşlamadan
dolayı hacim bazında byme bu
yıl daha zayıf (+%2) olacak olsa da
2015 yılında %4’e ulaşacak.
¢retimin neredeyse yarısı ihraœ
ediliyor. ™zellikle de ABD (%33),
Asya ve Orta Doğu (%26) ve
Avrupa’ya (%18). Geri kalan kısım
ise Gney Amerika, Afrika ve
Okyanusya’ya gidiyor.
En bŠyŠk Š‘ Šretici olan Toyota,
Honda ve Nissan yeniden
sağlıklı kârlılık oranlarına
ulaştı.
ABD pazarında-ama ayrıca ¤in’de
dnya œapında da-sağlam
duruşları ile kârlılık oranları 2014
yılında %7,3 oldu. Yksek oranda
korumacılık politikası da Japon
reticilerin kârlılığını olumlu
şekilde etkiliyor.
Japonya’daki oto reticilerinin menşeine
g
re pazar payları
12 aylık kmlatif (milyon adet)
6.0
Ciddi oranda agresif para politikası
fiyat rekabetini sınırlıyor. 2012
yılının sonundan beri “Yen”,
“Euro” karşısında neredeyse %30
ve “Dolar” karşısında %20 değer
kaybederek bu œ reticiye
otomatik olarak rekabet gc ve
dolayısıyla kârlılık konusunda
kazanœ sağladı. SŽz konusu
reticilerin kârlılığını olumlu
etkileyen bir diğer faktŽr ise
premium yan şirketleri oldu.
Sırasıyla; Toyota, Nissan ve
Honda’nın yan şirketleri olan
Lexus, Infiniti ve Acura bir yandan
ABD pazarında başarılı olurken
diğer yandan ¤in pazarında
yayılmaya başladı. Ancak, Almanya
ile rekabet yznden aynı şirketler
henz Avrupa pazarına sağlam bir
adım atamadı. ◾
Japonya’da retim
12 aylık kmlatif (milyon adet)
11
5.8
6%
5.6
Yabancı
10
5.4
5.2
5.0
5
9
94%
4.8
9
Japonya
8
4.6
4.4
7
4.2
4.0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: JAMA, Euler Hermes forecasts
6
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: national statistics, Euler Hermes
Kaynaklar: JAMA, Euler Hermes forecasts
13
Euler Hermes
Ekonomik G‹rnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | ’zel Rapor
Oto reticilerinin menşeine gre
Avrupa pazarındaki payları
Diğer
%4
AVRUPA
%6
İtalya
%6
Gney Kore
%12
Farklı hızlarda bir pazar
Japonya
%37
% 20
6 milyon
adetlik
Avrupa pazarı, 12,9 milyon adetlik satışla
k€resel satışların %17’sinden fazlasını
oluşturuyor. Pazarın, 2014 ve 2015
yıllarında %5 b€y€mesi bekleniyor.
Ciddi oranda aşırı kapasitenin olduğu Avrupa,
en kalabalık pazarlardan biri olarak reticiler
i•in karlılığı neredeyse imkansız hale getiriyor.
Birka• tesis kapanmış olmasına rağmen (•oğu
Ford, Opel ve PSA) halen 6 milyon adetlik aşırı
kapasite olduğu tahmin ediliyor. Sonu• olarak
kârlılık ya •ok dşk ya da yksek hacimlerde
retim yapan bazı reticiler i•in olduğu gibi
negatif. Otomotiv endstrisinin halen sanayi
devrimini tamamlaması i•in uzun bir yol
katetmesi gerekiyor ve bu durum Avrupa
topraklarında kârlılığı sınırlıyor.
Avrupa’da tesciller
12 aylık kmlatif (milyon adet)
16
15
13
12
11
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: ACEA, Euler Hermes forecasts
14
Fransa
Kaynaklar: AAA, Euler Hermes
aşırı kapasite
14
Almanya
ABD
%15
13.5
2014
yılında
satışlarda
başlayan
toparlanmanın 2015 yılında da devam
etmesi, ancak rakamların kriz †ncesi
seviyelerin %15 altında kalması bekleniyor.
İngiltere’de tesciller %10 artarak kriz ‹ncesi
rakam olan 2,4 milyon adete ulaşmış olsa da
bazı Doğu Avrupa lkeleri hâlen krizin
etkilerinden kurtulmuş değil: Romanya’da yeni
araba satışları 2007 yılının altıda biri kadar;
Macaristan’da neredeyse •te biri ve
Bulgaristan’da yarısı kadar.
Bu • pazar •ok k•k olsa da (Avrupa
pazarının sadece %1’i) durumları Avrupa
otomotiv endstrisinin henz tam olarak
sıyrılamadığı krizin ciddiyetinin anlaşılması
bakımından ‹nemli bir g‹sterge. Yine de, aynı
pazarlarda byme %10 ve bu da krizin en k‹t
etkilerinin geride kaldığına işaret ediyor.
Fiyat rekabeti, maliyetlerini d€ş€rmek
zorunda kalan işletmecilerin marjlarını
aşındırıyor.
Avrupalı byk hacimli oto reticileri bunu
yaptı. Şimdi sıra Almanya’da. ◾
Euler Hermes
Ekonomik G”rnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | –zel Rapor
İspanya: Yeni kasa
İtalya: Motor(ları) değiştirme zamanı
2014 yılında
İspanya’da
retim yeniden
400.000
ara’:
+%10
byd
◾ İspanya 2011 yılında retim ve istihdamı
arttırmak iin alışma saatlerini arttırma ve
cretleri aşağı ynl ayarlama kararı aldı.
˜retim 2014 yılında yeniden %10 arttı (1,9
milyon adet) ve 2015 yılında da %8 artmasını
bekliyoruz (2,5 milyon adete yakın). Sekt”r,
lkenin 2013 yılında 12,5 milyar Euro’ya ulaşan
ticaret fazlasına ”nemli oranda katkı yapıyor.
İspanya’da retim
12
2 aylık kmlatif (milyon adet)
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: ANFAC, Euler Hermes forecasts
2
Yerel pazar hâlen yardım programlarıyla
canlandırılmaya alışılıyor. Buna, yeni araba
alımlarında sağlanan 2.000 Euro’luk hurda
primi de dahil. 2014 yılında satışlar %10 artarak
800.000 adete ulaşmış olsa da hâlen kriz ”ncesi
seviyesinin yarısı kadar. Herhangi bir desteğin
olmayacağı ”nmzdeki sene pazarın en iyi
ihtimalle stabilize olması beklenebilir.
◾ İtayla harekete geti.
Ancak, temel problem İtalyan oto reticilerinin
giderek daha az retim yapması ve Avrupa’da
ciddi pazar kaybı yaşaması. 2014 yılında retim
%3 artarak 400.000 adet seviyesine gelmiş olsa
da İtalya’daki 5 fabrika da kapasitenin ’ok
altında ’alışıyor. Kısa vadede kayda değer bir
toparlanma olmasını beklemiyoruz. 2015
yılında retimin sadece %4 artarak 416.000
adete
’ıkacağını
”ng”ryoruz.
FIAT
y”netiminin ”zellikle Alfa Romeo (şu andaki
74,000 adete karşılık 2018 yılında yıllık 400,000
adet satış hedefi) ve Maserati i’in a’ıkladığı
yeni retim planı yeni modeller lanse
edilmeden ”nce zaman alacaktır.
Yıllık İtalyan
retimi
Yurt ii talep cansız ve iyileşme emaresi de
yok. Satışlar 2013 ve 2014 yıllarında 1,3 milyon
adette sabitlendi ve 2015 yılında da %5 artması
bekleniyor ama kriz ”ncesi seviye olan 2,5
milyon adet seviyesinden hâl⠒ok uzak. İtalyan
hkmeti pazarı canlandıracak vergi ”nlemleri
dşnyor. ◾
İtalya’da retim
12 aylık kmlatif (milyon adet)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: ANFIA, Euler Hermes forecasts
15
Euler Hermes
Ekonomik Gˆrnm No. 1210 | Ağustos Eyll 2014 | £zel Rapor
Almanya’da retim
12 aylık kmlatif (milyon adet)
6.1
6
Almanya
Fransa’dan
5.9
5.7
Fransa: Daha yksek vites arayışında
Almanya: Sağlam!
4 kat
daha
fazla
5.5
5.3
5.1
4.9
4.7
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Fransa’da retim
12 aylık kmlatif (milyon adet)
araœ retiyor
Kaynaklar: VDA, Euler Hermes forecasts
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.5
1.0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: CCFA, Euler Hermes forecasts
◾ 2013-2014 yıllarında Fransa rekabet
gcn ve retimi yeniden arttırabilmek
iin yeni bir plan ortaya koydu.
Ancak, orta vadede bile 2005-2006 yılındaki
retim hacimlerine ulaşılması zor gˆrnyor
œnk lkenin Avrupa’da pazar lideri olduğu
“kœk araba” kategorisi artık kârlı değil. Yine
de, pazardaki gelişmeler, birkaœ Nissan
modelinin retiminin başlaması ve yeni
modellerin artışıyla retimde hafif bir artış
gˆrlebilir. 2013 yılı Aralık ayında en dşk
seviyeye gelen retimin 2014 yılında (%12
artarak) 1,4 milyon adete, 2015 yılında ise (%7
artarak) 1,5 milyon adete ulaşmasını
bekliyoruz.
Yurt ii talepteki toparlanma ok silik.
Bymenin 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %3
ve %4, satış hacimlerinin ise yine aynı yıllar iœin
1,92 ve 2,1 milyon adet olmasını bekliyoruz. Bu
rakam kriz ˆncesi 2,1 milyon adet seviyesinin
altında kalsa da Gney Avrupa pazarlarındaki
œˆkşle karşılaştırılamaz.
◾ Almanya yksek retim seviyelerini
koruyabildi.
¨lkede pazarın 2014 yılında %6, 2015 yılında ise
%4 bymesi bekleniyor. Ancak, burada da
reticiler artan maliyetlerle karşı karşıya…
Volkswagen ve Mercedes yakın dˆnemde ˆlœek
ekonomisi ve yeni sinerjileri beraberinde
getirmesi beklenen yeniden yapılandırma
planları aœıkladı. £rneğin, Volkswagen, 2017
yılında 5 milyar Euro tasarruf etmeyi beklediğini
aœıkladı. Bu, şirketin lks markası Audi’den ve
«in’de elde ettiği kârlar dolayısıyla aœıkladığı
sonuœlardan
œok
uzak.Sonuœ
olarak,
Volkswagen’in operasyonel marjı 2014 yılının
ilk yarısında gelirlerin %1,8’sine dşt (bir sene
ˆnce %2,4’t) ve hedeflenen %6 seviyesinin œok
altında kaldı.
Bu sadece Volkswagen ile sınırlı değil. Daha lks
bir sınıfa hitap ediyor olsa da Mercedes’in de
maliyet dşrme planını yıllık 2 milyar Euro’dan
3,5 milyara œıkarması bekleniyor.
Almanya’da satışların 2014 yılında sadece
%3 artışla 3 milyon adette sabit kalması
bekleniyor. 2015 yılında da bymenin yine
%3 olması ve satışların 3,1 milyon adete œıkması
ˆngˆrlyor. Yine de bu rakam orta-vadeli
ortalamanın %10 altında. 2009-2010 yılındaki
hurda planı, tescilleri 800.000 adet arttırmış
olsa da bu artış h¬len tam olarak ˆzmsenmiş
değil.◾
Alman ve Fransız oto reticileri
arasındaki kârlılık farkı
hâlâ ok byk
YAKIN PLAN
Alman reticiler %7’nin
zerinde kârlılık
kaydederken Fransız
meslektaşlarının
kârlılığı %2 ila %3
arasında. Aradaki fark
birok nedene
dayanıyor.
1>1-Fiyatlar: Alman oto reticilerinin;
Audi, Porsche (Volkswagen gruba ait),
Bentley, Lamborghini ve Bugatti gibi
markalarla daha lks sınıfa hitap ediyor
olması.
2> 2-Gelişmekte olan lkeler: Premium
markalar tm dnyada talep gŠryor. Bir
sre Šnce Alman oto reticilerinin dnyanın
en byk pazarlarını fethetmek zere
harekete geŒmiş olması şimdi sektŠrn
kresel bymesinden faydalanmasını
sağlıyor.
3> 3-Yatırımlar: Yksek kâr oranları gerek
coğrafi genişleme gerek rn, Œeşit, retim
zinciri ve teknoloji geliştirme bakımından
yatırımları mmkn kılıyor. Ancak, Fransız
reticilerinin de gŒl yanları var. ’zellikle
de ticari iş birliği etkisi (Šrneğin,
Renault-Nissan işbirliğinin Daimler ile
imzaladığı ortaklık) ve dşk fiyatlı
Dacia’nın ticari ve finansal başarısı gibi.
PSA’nın DS markasını premium olarak
konumlandırması ve firmanın ˜in’li retici
Dongfeng ile ortaklığı grubun ˜in’deki
gelişiminin Šnn aŒabilir.
Faaliyet ve kârlılıklardaki değişimler
France
2011
2012
Gelirlerde
değişim(1)
% 6.4
- % 4.4 - %1.8
Operasyonel
Kâr Oranı(2)
% 2.2
%0.2
2013
- % 1.1
2014 2015
beklenen tahmin
Germany
2011
2012
2013
2014 2015
beklenen tahmin
% 2.8
% 6.9
Gelirlerde
değişim(1)
%17.4 %14.7
% 1.9
% 5.4
% 4.5
% 2.3
% 3.3
Operasyonel
Kâr Oranı(2)
% 8.3
% 7.2
% 7.1
%7.3
% 7.2
Kaynaklar: companies, PSA and Renault in France, Volkswagen, Daimler, and BMW in Germany, consensus, Euler Hermes forecasts
(1) Bir ˆnceki yıla gˆre gelirlerdeki değişim (2) Operasyonel Kâr Oranı=Gelir zerindeki operasyonlardan kâr
16
Euler Hermes
Ekonomik GŽr‰n‰m No. 1210 | Ağustos Eyl‰l 2014 | ”zel Rapor
1,6 milyon:
İngiltere: Tam gaz
Belika: Duraklama
İngiltere’de
2015 yılı ‰retimi
BelŠika’da
◾ İngiltere kriz ncesi seviyelerine d
nd.
™retim bazında pazarın 2015 yılında 2005
yılındaki 1,6 milyon adet yolcu aracına ulaşması
bekleniyor. Ancak, o zamandan bu yana geŠen
zor dŽnemde birŠok tarihi firma tarihe karıştı.
Jaguar’ın, Rover ve Land Rover’ın, Austin Morris
ve Wolsey markalarının sahibi olan İngiliz
grubu Leyland’ı kim hatırlıyor? Zamanında
pazarın %40’ına sahipti. Artık bu fabrika
binalarında Nissan, Honda, Toyota, Ford,
Vauxhall (General Motors iştiraki), Mini (BMW
iştiraki) ve Jaguar Land Rover (Hintli Tata
holdinginin iştiraki) yazıyor. Yine de iş g‰c‰
piyasasının esnekliği ve giderek Šekici hale
gelen kurumlar vergisi rejimiyle İngiltere yıllık
‰retimini %3 arttırarak bir kez daha gerŠek bir
araba ‰reticisi olduğunu gŽsterdi.
lkenin otomotiv pazarı iin canlı yurt ii
talep de nemli bir avantaj. ™retimin 2014
yılında %8 ve 2015 yılında %3 artarak 2,5 milyon
adete ulaşması bekleniyor. Bu aŠıdan, İngiltere
otomotiv pazarı kriz Žncesi ‰retim seviyesini
-az bir farkla da olsa- geŠen birkaŠ ‰lke arasında
yer alıyor.
400,000’nin
altına d‰şt‰
Belika’da retim
12 aylık k‰m‰latif (milyon adet)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: FEBIAC, Euler Hermes forecasts
◾ Avrupa otomotiv krizi Belika’yı fena
vurdu
2010 yılında Antwerp’teki Opel tesisine kilit
vurulmasından sonra Genk’teki Ford tesisinin
de 2014 yılı sonunda kapanması planlanıyor.
2006 yılında 900.000 adet olan yolcu aracı
‰retimi 2013 yılında 450.000’nin altına d‰şt‰.
2015 yılında ise ‰retimin 400.000’nin altına
gerilemesi bekleniyor. Ulusal bir oto ‰reticisinin
yokluğunda
BelŠika lokasyon ve ‰retim maliyetleri hesapları
arasında kaybeden taraf oldu.
Yurt iŠi talep toplam 500.000 adet altında
dengelendi ve bunun 2014 ve 2015 yılları iŠin
de geŠerli olması bekleniyor. Bu da, BelŠika’yı
Avrupa’da “k‰Š‰k” pazar kategorisine sokuyor.
◾
İngiltere’da retim
12 aylık k‰m‰latif (milyon adet)
1.7
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: SMMT, Euler Hermes forecasts
17
Euler Hermes
Ekonomik G–rˆnˆm No. 1210 | Ağustos Eylˆl 2014 | ™zel Rapor
YENİ OYUNCULAR
Teknik arıza
Brezilya, Rusya, Hindistan: ıkış nerede?
◾ Hindistan yavaş yavaş uykudan uyanıyor
olsa da satış hacmi sınırlı 1 milyardan fazla
nˆfusun olduğu ˆlkede satışlar 1,8 milyon. Bu
da, ara› sahipliği oranının %2 olduğu ˆlkede
pazarın in’in onda biri kadar olduğunu
g–steriyor. Zayıf satın alma gˆcˆ ve altyapı
eksiklikleri bˆyˆmenin –nˆndeki en –nemli
engeller ama ˆlke yine de uzun d–nemde
potansiyel vadediyor. 2014 yılında bˆyˆmenin
%2,5 ile dˆşˆk kalmasını bekliyoruz. lkenin
ihtiya› ve imkanları ›er›evesinde yeni ve ›ok az
maliyetli bir ara› geliştirilmesi gerekiyor.
Rusya’da tesciller
12 aylık kˆmˆlatif (milyon adet)
3.5
3.0
2.5
2.5
2014 yılında
tesciller:
Brezilya: -%10
Rusya:-%14
Hindistan:+%2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
◾ Brezilya pazarı …ok daha endişe verici
durumda.
Gˆney Amerika ekonomisinin sˆrˆkleyicisi
olması beklenen ˆlke 2013 yılı baharından beri
resesyonda ve otomotiv pazarının da 2014
yılında %10 kˆ›ˆlmesi bekleniyor. 2015 yılında
ise bˆyˆmenin hafif bir toparlanmayla %3
olacağı tahmin ediliyor. 3 milyon adete ulaşan
satışların 2014 sonunda 2,5 milyon olması
bekleniyor. lkede kapasite artışına giden bazı
ˆreticiler şimdi kârlılık problemi yaşıyor.
Hindistan’da tesciller ve retim
Tesciller
2.0
08
09
10
11
12
13
14e 15f
◾
Son olarak, Rusya pazarı kaotik
durumunu koruyor ve bu da yatırımları
olumsuz etkiliyor.
Hˆkˆmet
yerel
otomotiv
endˆstrisini
desteklemek i›in ithalat vergileri ve oto
ˆreticilerine yerel i›erik oranlarını arttırma
yaptırımları getirmiş olsa da son jeopolitik
gelişmeler bu y–ndeki ›abaları tehlikeye atıyor.
Bu b–lgede de Renault-Nissan iştiraki olan
Avtoraz gibi (Lada markası) yerel ›apta lider
markalar kayıplar yaşadı.
12 aylık kˆmˆlatif (milyon adet)
4.0
retim
2.5
07
Kaynaklar: OAR, Euler Hermes forecasts
Brezilya’da tesciller ve retim
12 aylık kˆmˆlatif (milyon adet)
3.0
0.0
2.5
2
Tesciller
retim
3.5
3.0
2.6
2.5
1.5
1.0
2.0
1.5
0.5
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
1.0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: SIAM, Euler Hermes forecasts
Kaynaklar: ANFAVEA, Euler Hermes forecasts
18
3.2
Ekonomik krizin getirdikleri (%12’lik faizler
de dahil) ve a…ıklanan yaptırımlardan sonra
2013 yılındaki %6’lık k’…’lmeyi 2014
yılında da %12’lik daralmanın takip
etmesini bekliyoruz.
2015 yılında ise satışların toparlanmaya
başlayarak 2,5 milyon adete ulaşacağı tahmin
ediliyor. Yine de bu rakam 2013 yılında
ger›ekleşen 3 milyon adetin hayli altında.
Ancak, sekt–re sağlanacak finansal desteğin ve
yaptırımların ciddiyetine bağlı olarak ara›
ithalatına getirilecek kısıtlamaların etkilerini de
g–z –nˆne almak gerekiyor (2014 yılının ilk
yarısında satılan ara›ların %27’si ithaldi). Bu,
–zellikle yerel tesisleri olmayan premium oto
ˆreticilerini etkileyebilir. Son olarak; sekt–rˆn
yaşadığı olumsuzlukları ve -tˆmˆ ˆretim
kesintisi a›ıklayan- ˆreticilerin yaşadıkları şoku
hafifletmek i›in 1 Eylˆl 2014’te bir hurda primi
(ara› başına 825 Euro) uygulamaya koyuldu. Bu
uygulama 2014 yılı Aralık ayında son
bulacak.◾
Euler Hermes
Ekonomik GŠr„n„m No. 1210 | Ağustos Eyl„l 2014 | ‘zel Rapor
Arjantin’de tesciller ve retim
12 aylık k„m„latif (milyon adet)
1.0
Tesciller
retim
0.8
Tayland ve Arjantin: Tamir ihtiyacı
0.6
0.6
0.5
0.4
Byk otomotiv grupları, kresel apta
bymeye devam etmek istiyorsa,
nmzdeki birka yıl iinde yeni
gelişmekte olan lkelere aılmak zorunda
kalacak. Bazı „lkeler ˜ok b„y„k olmasa da reel
b„y„me fırsatları sunuyor. Ama batılı oto
„reticileri i˜in ˜ok fazla umut olmayabilir.
š„nk„, bu pazarlar genel olarak -Avrupa ve
Amerika gibi teknik ve ˜evresel kısıtlamaların
yarattığı zorluklar nedeniyle olgun pazarlara
girememiş olan- šin’in gŠzetimi altında.
Tayland, Endonezya, Malezya, T„rkiye ve Suudi
Arabistan b„y„me fırsatları vadeden son
pazarlar gibi gŠr„n„yor ˜„nk„ diğer pazarlar ya
˜ok doymuş ya ˜ok az gelişmiş ya da ˜oktan
paylaşılmış durumda. Ancak, Tayland ve
Arjantin Šrneklerinden de gŠr„lebileceği gibi
bu pazarlar da dikkatli olmayı gerektiriyor.
◾ 2011 yılında yaşanan sel felaketleri
ardından 2012 ve 2013 yıllarında hurda
teşvikleriyle Tayland pazarı parlak bir
grnme sahip gibiydi.
Ancak, pazar, 2013 sonundan beri devam eden
siyasi kriz ve askeri darbe nedeniyle ciddi bir
d„ş„şe ge˜ti. Halen belirsiz olan durumdan
dolayı 2014 yılında satışların %36 d„şerek
410.000 adete gerileyebileceği,
2015 yılında ise satışların %10 artarak 2005
rakamlarına ulaşabileceği tahmin ediliyor.
G„neydoğu Asya’nın „retim bŠlgelerinden biri
haline gelen „lkede otomotiv pazarı
faaliyetlerinde ciddi bir d„ş„ş oldu ve yatırım
planları rafa kaldırıldı. Şimdi Tayland, daha iyi
g„nler bekliyor.
◾ Arjantin: 2014 yılında satışlarda dşşn
(-%30) 2015 yılında ise toparlanmanın
başlaması (+%10) bekleniyor.
lkeyi derinden etkileyen ekonomik ve finansal
kriz otomotiv sektŠr„n„ de vurdu. Ocak 2014’te
Arjantin Pesosu’nun %18 değer kaybetmesi
fiyatlarda ciddi artışlarla ve l„ks sınıf arabaların
satışlarına %50 vergi getirilmesiyle sonu˜landı.
Haziran ayında h„k„met satışları ve „retimi
canlandırmak i˜in kredi ile araba satın almayı
kolaylaştıran bir plan a˜ıkladı ve ulusal ADEFA
derneği bu planın etkilerinin yıl sonuna doğru
gŠr„lmesini umut ediyor. Yine de, 2014 yılında
satışların %30 gerilemesi, 2015 yılında ise
toparlanmanın başlaması ve %10 artması
bekleniyor. Yerel pazarındaki ˜Šk„şe ek olarak
„lkenin en b„y„k ihracat pazarı Brezilya’nın da
ekonomik zorluk i˜inde olması Arjantin
otomotiv sektŠr„n„ olumsuz etkiliyor.
0.2
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: ADEFA, Euler Hermes forecasts
-%30
Arjantin’in
2014 yılı
satışları
Bu durum, Arjantin otomotiv pazarının
%25’inden fazlasına sahip Fransız oto „reticileri
i˜in doğrudan bir tehdit oluşturmakta.
Volkswagen, FIAT, Ford, GM ve Toyota gibi diğer
„reticiler de „lkenin yaşayabileceği ekonomik
darboğazlara karşında tehdit altında. ◾
Tayland’da tesciller
12 aylık k„m„latif (milyon adet)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
Tayland’ın
2014 yılı
satış d„ş„ş„
-%36
0.2
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e 15f
Kaynaklar: TAIE, Euler Hermes forecasts
19
www.eulerhermes.com.tr
Download

19-20 mart 2015 tarihinde yapılacak olan meb (gençler ) il birinciliği