Breakfast and Lunch Menu
!
!
#$
% #
&&
#
!
! "
'(
')
'*
"
#
+
,
-,
'
%
+
.
#
'
'
$ %
,
&&
!
#
(/
('
((
&
()
&
!
!
.
#
!$
#
+
#
(
, #
0
&&
!
(
+
,
'( )
#
(
%
$ 1
)/
!
* +
,
3
.
#
&&
!$
#
$$$5 ,
0
!
!
! "
#
$
!
(
"
!$
2
!
4
!
!
! 5 '(5 5
Download

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu