D
O
ş
İ
i
l
r
e
ğ
e
z
ı
m
ı
rtağ
Sheraton İstanbul Maslak
16 Ekim 2014
CROSS BUSINESS PAYMENT IMPACT
n
e
d
?
z
ı
Ne
n
ı
s
ı
l
a
m
l
ı
t
a
K
,
olmak
t
i
h
a
,
ne ş
tmek
eceği a olmak,
l
ü
e
y
g
ü
b
n
k ve
sınd
erini
steml renleri ara geliştirme
i
s
e
Ödem in yön ve şirketinizi anışmak, lamak,
t
.
i,
a
eğ
Gelec i, kendiniz rnekleriyle rsatları yak enişletmek
z
ı
ö
i
g
f
İşlerin uygulama sı iş birliği lanlarınızı
ı
a
a
l
ı
r
k
r
i
a
Başa
luslar ek, etkinl
u
e
v
l
m
Ulusa zarlara gir
a
p
Yeni
rü
Sektö
itle
s
K
n
f
a
e
Hed cılık & Fin
a
• Bank Sektörü
ü
im
• Biliş ım Sektör
n
a
• Don et sektörü
ar
er
c
• E-ti Operatörl
l
i
• Mob
u
leri
• Kam i Yönetici
im
• İş Bir kları
ta
ı
• İş Or Mensuplar
n
• Bası
SPONSORLUK PAKETLERİ
İ
R
E
L
KET
N
O
P
S
A
P
K
U
SORL
PLATİN SPONSORLUK
T
A
L
P
N
O
P
İN S
K
U
L
SOR
GOLD SPONSORLUK
GO
N
O
P
LD S
K
U
L
SOR
SILVER SPONSORLUK
SILV
N
O
P
ER S
K
U
L
SOR
EK SPONSORLUKLAR
S
K
E
R
O
S
PON
R
A
L
LUK
EK SPONSORLUKLAR
EK S
R
O
S
PON
R
A
L
LUK
SPONSORLUK KAYIT FORMU
u
m
r
o
F
t
ı
y
a
K
k
u
l
r
o
s
n
o
Sp
sı
umara
N
lefon
bile Te
Mo
ta
E-pos
orluk
ns
iz Spo
n
i
ğ
i
t
t
hE
Terci
resi
d
Web A
anı
ı / Ünv
Ad
Firma
i
ilgiler
B
Fatura
adı
dı Soy
A
i
ş
i
K
İlgili
Adres
i
Adres
Fatura
arası
um
Faks N
/
n
o
f
İş Tele
Sponsorluk tercihinizi belirtip, kayıt formunu eksiksiz doldurup imzalayarak 31 Temmuz 2014 tarihine kadar bize ulaştırabilirsiniz.
CardSmart Bosphorus 2014’e sponsor olmak ya da etkinlikle ilgili daha fazla bilgi edinmek için;
Cardtek Group Tel: 0212 328 33 31
Tülin Çakmak: [email protected]
Haluk Artan: [email protected] / +90 530 149 55 11
www.cardtek.com
Download

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya