KİŞİSEL BİLGİLERİM
Adı
Soyadı :
Doğu
Tarihi :
Telefonum:
E-postam:
Sı ıfı :
Numaram:
Yıl oyu a çok çalıştı …
Uzu
ir yaz se i ekliyor…
Se e i yorgu luğu u atıl ası ı , ede i i - zih i i di le esi i ve rahatla ası ı vakti gel edi i artık?
Biliyoruz ki yaz ayları sizi içi di le ek, eğle ek, gez ek de ek. Tü
u ları yaparke hedefleri izde
kop aya ilirsi iz. Nasıl ı?
Sade e tü
u etki likleri pla la a ve progra lı ol a gerekiyor!
1) Her şeyde önce gez, toz, eğle . 
2) Ailenle, arkadaşları la bol bol vakit geçir, eğle .
3) Tatil progra ı a seni mutlu eden aktivitelerini ekle.(Spor aktiviteleri, yaz okulu vb.)
4) Ancak tüm u ları yaparken ölçülü olman önemli. Tatil boyunca ala ağı besinlere dikkat etmeli, öğü leri
düzenli ve za a ı da yemeli, kalkış ve yatış saatlerinin düzenli ol ası a dikkat etmelisin.
5) Tatil senin için yeni şeyler keşfet e ve zihinsel, kişisel gelişi i e katkıda ulu a ağı zaman dilimidir. Bu tatilde
okuya ağı her kitap yeni okya usları keşfede ek bir gemi misali senin bireysel gelişi i e katkı sağlaya aktır.
6) Pla lı ve progra lı ol alı, mutlaka ders progra ı hazırlayarak beyin te elliği e düş e elisi . Ders çalış a
progra ı kişiye özeldir. Akademik durumun ile ilgili bir analiz yapıp kendine özel çalış a pla ı ı oluştur alısı .
Peki asıl?
Kendine ders çalış ak ve kitap okumak için gün içinde belli bir zaman dilimi belirle. Bunun için yaz ayları ı serin
(sabah-akşa
saatlerini tercih edebilirsin ve günün geri kalan kıs ı ı da eğle erek geçirebilirsin. Unutma!
Başarıyı sağlaya çok çalış ak değil,e uygun saatlerde en verimli şekilde çalış aktır.
Bütün bir yıl boyunca mutlaka eksik gördüğü ve tekrara ihtiya ı ı olduğu konular vardır. Şi di bu eksiklerini
gidermenin vakti geldi!
Öncelikle otları ı düşük olduğu derslerden, eksik olduğu ko uları listeleyerek so utlaştıra ilirsi . Daha sonra
u ları tatil günlerine dağıtıp, o gün geldiği de de o konularla ilgili tekrarları ı ve soru çözümlerini yap alısı .
Konu tekrarları bitince artık farklı kaynaklardan farklı tarzda sorular çözüp öğre dikleri i iyice pekiştir elisi .
Senin için kaynak kitap listesinde bu kitapları sıraladık.
Körfez 5x5 Beşi iryerde Soru Ba kası Kita ı zorunlu olarak çözülecektir. Çözdüğü soru
a hedef çizelgene not alman gerekmektedir.
NOT
sayısı
ı hafta hafta hazırla
Özellikle 8. sı ıfa geçen öğre iler;
Bu yaz TEOG sı avı ön hazırlığı ı aşladığı bir dönem ve karşı da değerle dire ile eği bir tatilin var! Progra ı ı
hazırlarke gelecek yıl karşı a çıka ak ko uları göz önünde bulundurmanda fayda var. Artık sı av hazırlığı da son
yıla gir iş ulu aktası ve işte karşı da eksiklerini tamamlaman ve seneye bir adı önde aşla a için
bulunmaz bir fırsat!!
Unutma, döneme eksiklerinden arı
aşlaya aksı .
ış, kendine güvenli ve tamamen hedefe odakla
ış bir şekilde
Her hedef seni aşarıya bir adı daha yaklaştıra aktır. Bu tatilin öncelikle sağlıklı ve huzurlu geçmesi ve seni
aşarıya taşıya ak nitelikte ol ası dileğiyle…
Yaz tatili içi ke di e e uygu pla ı hazırla alısı .
Bu progra da eğle e ve di le
e i ya ı sıra gü de e az saat kitap oku alısı .
. sı ıfa geçe öğre iler günde 1 saat
. sı ıfa geçe öğre iler günde 2 saat
. sı ıfa geçe öğre iler gü de , saati i
Veri li ola ile eği , zih i
07:30-11:00
16:00-18:00
19:30-22:30
utlaka ders çalış aya ayır alı.
a lı olduğu ideal za a aralıkları ı dikkate ala ilirsi .
TATİL ÇALIŞMA PLANI
ÇALIŞMA
SAATLERİ
P.TESİ
SALI
ÇARŞ.
PERŞ.
CUMA
C.TESİ
ÖĞRENCİ :
VELİ:
İMZA:
İMZA:
PAZAR
Gü içi de yaptığı çalış aları, çözdüğü soru sayısı ı ve kaç sayfa kitap okuduğu u
al alısı .
utlaka ajandana not
Böyle e Tatil Çalış a Pla ı da ola haftalık hedefleri ve yaptığı çalış aları karşılaştır a fırsatı ula ilirsi .
1.Hafta (23-29 Haziran)
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
2.Hafta (30 Haziran - 6 Temmuz)
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
3.Hafta (7 – 13 Temmuz )
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
4.Hafta (14 – 20 Temmuz)
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
5.Hafta (21 – 27 Temmuz)
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
6.Hafta (28 Temmuz – Ağustos)
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
7.Hafta (4 –
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Ağustos)
8.Hafta (11 –
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Ağustos)
9.Hafta (18 -
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Ağustos)
10.Hafta (25 –
Salı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
Soru:
Öğre i i za:
Veli imza:
e
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Ağustos)
OKUMA KİTABI ÖNERİLERİ
5. SINIFLAR
80 GÜNDE DEVR-İ ALEM
ATASÖ)LERİ VE DEYİMLER SÖ)LÜĞÜ
BİLİM ÖYKÜLERİ- TARIK USLU
ÇİLEKLİ DONDURMA- SEVİM AK
DEV ŞEFTALİ- ROALD DAHL
MEKTUP ARKADAŞLARI- İPEK ONGUN
SICAK ÇİKOLATALI YOLCULUKLAR- SEVİM AK
GÜNEŞİ UYANDIRALIM- DE VASCONCELOS
EYVAH KİTAP- MİNE SOYSAL
ÖMER SEYFETTİN- FALAKA
6. SINIFLAR
ŞEKER PORTAKALI- JOSE MAURO DE VASCONCELOS
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ
TOM SAWYER- MARK TWAIN
KI) KULESİNDEKİ KI)ILDERİLİ- SUNAY AKIN
SEKİ)İNCİ RENK- GÜLTEN DAYIOĞLU
ÇOCUK KALBİ- EDMONDO AMICIS
ÇITIR ÇITIR FELSEFE SERİ
UÇAN SINIF- ERIK KÖSTNER
EYVAH KİTAP – MİNE SOYSAL
YILKI ATI- ABBAS SAYAR
7.SINIFLAR
ŞERMİN (TEVFİK FİKRET)
AYA YOLCULUK (JULES VERNE)
İNSAN NE İLE YAŞAR? (TOLSTOY)
KUTADGU BİLİGDEN SEÇMELER (YUSUF HAS HACİP)
MESNEVİ’DEN SEÇME HİKAYELER (MEVLANA)
SEFİLLER (VICTOR HUGO)
SİMYACI (PAULO COELHO)
MARTI (RİCHARD BACH)
DENEMELER (MONTAIGNE)
MOBY DİCK (HERMANN MERVILLE)
Önerilen bu kitaplardan en az 5 tanesi okunacaktır.
Kitap okuma hedefini belirledin mi?
Tatil boyunca okuduğu kitapları buraya not alabilirsin…
KİTABIN ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YAZARI
SAYFA SAYISI
KAYNAK KİTAP LİSTESİ
DERSLER
MATEMATİK
TÜRKÇE
FEN BİLGİSİ
6.SINIFA GEÇENLER
7.SINIFA GEÇENLER
AYSETLER, ÇALIŞMA
.SINIF HÜCRELEME YÖNTEMİNE KİTAPLARI -2- , MULTİ
GÖRE ZAMBAK SORU BANKASI
KİTAPLAR VE )AMBAK
KİTABINDAKİ EKSİKLER
TAMAMLANACAK!
8.SINIF ZEKA KÜPÜ VE ZAMBAK
KİTAPLARINDAN İŞLENEN
KONULARIN (ÜSLÜ VE KÖKLÜ
SAYILAR SORULARI BİTİRİLECEK!
.SINIF KO)A DİL YETENEĞİ
KİTABI
8.SINIF )AMBAK KİTABINDAN
İŞLENEN KONULARIN FİİLİMSİ VE
CÜMLENİN ÖĞELERİ SORULARI
ÇÖZÜLECEK!
.SINIF KO)A DİL YETENEĞİ
KİTABI
AYSETLER, ÇALIŞMA
KİTAPLARI -2- , MULTİ
ELİNİ)DE OLAN ETKİN
KİTAPLAR VE )AMBAK
OKUL,GÜVENDER VE ESEN SORU
KİTABINDAKİ EKSİKLER
BANKALARI ÇÖZÜLECEK!
TAMAMLANACAK!
İNKILAP TARİHİ
-
NOT:
8.SINIFA GEÇENLER
-
8.SINIFA HAZIRLIK OLARAK
ALINAN )AMBAK KİTABINDAN
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
ÇÖZÜLECEK!
8.SINIF SÖZÜN ÖZÜ KONU
ANLATIMLI KİTABINDAN İLK
ÜNİTESİ ATATÜRK’ÜN HAYATI
ÇALIŞILABİLİR!
5. , 6. , 7. Sınıflar iÇin 5x5 Beşibiryerde Tatil Ödev
Kitapçığı zorunlu olarak çözülecektir. Bunun yanında yukarıda önerilen
kitaplardan yararlanabilirsiniz.
Tatilin asıl geçti, neler yaptı ? Kısa a değerle dirir misin ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADI SOYADI:
İMZA:
Velimizin öğre i iz hakkı daki değerle dir e notu:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADI SOYADI:
İMZA:
Download

Untitled - Alo Maliye