ARAŞTIRMA
KONUT
SEKTÖRÜ
STANDARD
& POOR’S
GELİŞMEKTE
OLAN ÜLKELER
KONUT
SEKTÖRÜ
RAPORU
TÜRKİYE’DE KONUT
FİYATLARI HIZ KESECEK
S&P raporunun Türkiye’ye ilişkin
kısmında, “Türkiye konut piyasası kredi
odaklı iç talepten uzak olarak daha fazla
ihracata dayalı hareket edecek. Türkiye’de
reel ve nominal konut fiyatlarındaki artış
2014 ve 2015’te yavaşlayacak”
öngörüsüne yer verildi.
Standard & Poor’s, “Gelişmekte Olan Ekonomilerde Konut Sektörü” raporunda
Türkiye’de konut fiyatlarının 2014 ve 2015’te yavaşlayacağını ortaya koyuyor.
88
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
89
ARAŞTIRMA / KONUT SEKTÖRÜ
ORTA VADEDE KONUT
TALEBİ GÜÇLÜ KALACAK
Standard & Poor's’un yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’deki
gayrimenkullere yabancı talep kısa vadede konut piyasasını
destekleyecek. Orta vadede, büyümekte olan genç
neslin daha iyi kalitede konutlara olan
somut ihtiyacı nedeniyle, konut
talebinin güçlü kalması
bekleniyor.
K
redi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s,
Türkiye’deki konut piyasası ile
ilgili, “Kredi odaklı iç talepten
uzak olarak daha fazla ihracata dayalı hareket edecek” değerlendirmesi yaptı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &Poor’s’un
‘Gelişmekte Olan Ekonomilerde
Konut Sektörü’ başlıklı raporunda
İsrail, Rusya, Güney Afrika ve
Türkiye’de konut sektöründeki talebin arzın üzerinde seyrettiği belirtildi.
S&P raporunun Türkiye’ye ilişkin
kısmında, “Türkiye konut piyasası
kredi odaklı iç talepten uzak olarak
daha fazla ihracata dayalı hareket
edecek. Türkiye’de reel ve nominal
konut fiyatlarındaki artış 2014 ve
2015 te yavaşlayacak “öngörüsüne
yer verildi.
KIRSAL VE ŞEHİR
ARASINDA FİYAT FARKI
Raporda, konut sektörünün jeopolitik risklere maruz kaldığına işaret edilirken, düzgün bir ev için güçlü ve henüz doymamış talebin devam
ettiği vurgulandı. Konut sektöründe
90
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
finansal anlamda ödenebilirlik zorlukları olduğu dile getirilen raporda,
kırsal alanlar ve şehirler arasında ciddi fiyat farklılıkları bulunduğu kaydedildi.
S&P açıklamasında, “Ekonomik
büyüme jeopolitik gelişmeler neticesinde yavaşladıkça, bu tür zorluklar daha baskı oluşturmaya başlayacaktır. Bu yıl ve gelecek yıl içerisinde artırılan regülasyonlar, artan konut arzı ve parasal politikadaki regülasyonlar sebebiyle konut fiyatlarının kısmen hız kesmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
YABANCI TALEBİ SEKTÖRÜ
DESTEKLEYECEK
Türkiye’nin konut emlak piyasası 2013 yılının büyük bir bölümünde,
artan ev satışlarıyla ve nominal ve reel anlamda fazlasıyla artan fiyatlarla yüksekti. 2014 yılı başında mali koşullar daha zorlaşınca ve iç talep az
olunca piyasa yavaşladı. Ekonomi
kredi odaklı iç talepten uzaklaşarak
daha fazla ihracata yönelik olarak yeniden dengelenirken, 2014 yılında
nominal ve reel fiyat artışlarında
bir yavaşlama olacağı tahmin ediliyor.
Standard & Poor's’un yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’deki gayrimenkullere yabancı talep kısa vadede konut piyasasını destekleyecek.
Orta vadede, büyümekte olan genç
neslin daha iyi kalitede konutlara
olan somut ihtiyacı nedeniyle, konut
talebinin güçlü kalması bekleniyor.
ENFLASYON
YÜKSELİRKEN
FİYATLAR DÜŞTÜ
2010 yılından beri konut piyasası verilerini derleyen Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’na göre, 2013 yılında ev fiyatları yüzde 13
oranında veya reel anlamda yüzde 6
oranında arttı. Fiyatlar bölgelerin çoğunda fazlasıyla artarken, fiyat takdiri özellikle 2013 yılında nominal ev
fiyatlarının yüzde 20’nin üzerinde arttığı İstanbul’da telaffuz ediliyordu.
Metodolojideki bazı değişikliklerin
bu tahmini şişirmiş olması mümkün
olsa da, Türkiye İstatistik Kurumu’na
göre ev satışları 2013 yılında yaklaşık olarak yüzde 65 arttı.
Gelişmekte olan piyasalar için
kötüye giden dış koşullar ve de
Haziran ayında yaşanan karışıklık nedeniyle sene ortasında piyasa yavaşladı, nominal fiyat artışı geçici olarak yavaşladı ve enflasyon yükselirken reel fiyatlar düştü. Ancak sene
sonu, nominal ve reel fiyat artışında
bir canlanma gördü.
Hane halkı gelirindeki güçlü artış ve gevşek kredi koşulları 2013 yılında piyasayı canlandırdı. Gayrisafi
yurt içi hasıla yıl boyunca eşitsizken,
ekonomi 2013 yılında ortalama yüzde 4 oranında büyüdü ve hane halkı kazançları nominal ve reel anlamda fazlasıyla arttı. Mortgage faiz oranları 2012 yılı sonuyla 2013 yılı ortası arasında olumlu dış finansman koşulları ve uyarlanabilir ülke
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
91
ARAŞTIRMA / KONUT SEKTÖRÜ
para politikasının uygun ortamına
karşı yüzde 8’e kümülatif 400 taban
puan düştü. Mortgage ikrazındaki artış geçen yıla oranla 30 ivme kazandı, düşük tabandan da olsa – piyasa
hâlâ Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 6’sıyla görece küçük. Türk
Lirası’nın hızla değer kaybetmesi
sonrasında enflasyon 2013 yılı ortalarında tırmanırken, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası bazı faiz oranlarını ılımlı bir şekilde arttırdı. Ancak, 2013 yılının büyük bir
bölümünde para politikası uygulanır
olmaya devam etti. Reel anlamda
2013 yılı boyunca mortgage faiz
oranları yüzde 2 – yüzde 3 civarında dalgalandı ve yıl ortası civarında sıfıra düştü.
KONUT PİYASASI
2014’TE İVME
KAYBETTİ
İç kargaşanın 2013 yılının
Aralık ayında yaşanan ikinci
bölümü ve 2014 yılının Ocak
ayında yaşanan gelişmekte
olan piyasa türbülansı Türk finans piyasalarını vururken
konut piyasası 2014 yılında bir
miktar ivme kaybetti ve Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası
Ocak ayı sonunda yapılan bir acil toplantıyla faiz oranlarını arttırdı.
Mortgage faizi oranları 2014 yılının
Nisan ayında neredeyse yüzde 14
seviyesine yükseldi ve bir sene önce
Ağustos ayından beri yükselmekte
olan reel faiz oranları Şubat – Nisan
döneminde yüzde 4’ü geçti. Daha
yüksek olan faiz oranlarının etkisini
göstermesiyle, konut alımları için
ikraz 2014 yılının Mayıs ayında kademeli olarak yüzde 16’ya geriledi. Ev
fiyatlarındaki yıldan yıla reel anlamdaki artış 2014 yılının Nisan ayında
yüzde 3.8’e yavaşladı.
Piyasanın 2000’li yılların ortalarında yabancı alıcılara açılmasıyla
ve 2012 yılında mütekabiliyet gerekliliğini iptal eden yeni liberalleşme tedbirleri ve çok sayıda ülkenin
vatandaşlarına yerel gayrimenkul alma hakkı tanınmasıyla birlikte Türk
92
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
konutlarına olan yabancı talep arttı.
Belirli bazı ülkelerin vatandaşları
için belirli coğrafi bölgelerde gayrimenkul satın alma kısıtlamaları devam ediyor.
Yurt dışı yatırımcıların görece
düşük fiyatlardan yararlandığı Türk
konutlarının yabancılar tarafından
satın alınması arttı. Toplam ev satışlarında yabancılara konut satışının payı hâlâ düşük olsa da hızlı bir artış gösteriyor; 2013 yılının ilk yarısında yüzde 0.9 olan oran, 2014 yılının
ilk yarısında yüzde 1.6’ya yükseldi. Antalya bölgesinde yurt-
dışı alıcıların payı bu dönemde yüzde 8.5’ten yüzde 10.7’ye yükselirken,
İstanbul’da yüzde 0.8’den yüzde 2.4’e
yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda fiyatkira oranı hızla yükselişteydi ve bu
oran şimdi 2010 yılındaki orana kıyasla yüzde 20’den daha fazla.
Konut inşaatı sektörü, 2012 yılında inşaat izni verilen mesken birimlerinin sayısında yüzde 16’ya,
2013 yılında da yüzde 9’a yaklaşan artışla büyümekte. 2013 yılında arz artışı, artan talebe ayak uydurdu.
Ancak, aslında piyasaya sunulan yeni konutların bir kısmı, daha önce yıkılmış stokun yenilenmesine tekabül
ediyor. Bu anlamda, arz ve talebin aslında birbiri ardına hareket edip et-
mediklerini değerlendirmek zor.
Uygun fiyatlı konutlara olan talep
yüksek kalırken, piyasanın bazı segmentleri, lüks segmentte olduğu gibi talep fazlası yaşıyor olabilir.
İÇ TALEPTE DURAĞAN
DÖNEME GİRİLEBİLİR
Rapora göre bu sene ve önümüzdeki sene, 2014 yılında ortalama
yüzde 2.9 ve 2015 yılında yüzde 3’le
daha yavaş bir Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla artışı olması bekleniyor. İç
talebin geçen seneye kıyasla daha sıkı dış ve iç finansal koşullar ortamında yavaşlayacağı
tahmin ediliyor. Temmuz ayında tekrar yükselen enflasyon
tüketicilerin satın alma güçlerini
vurdu. Daha zayıf olan Türk
Lirası nedeniyle fiyat rekabetinde
kazançlar, geçmişte olduğu gibi yüksek görece enflasyon nedeniyle erimemeleri kaydıyla ekonominin kredi odaklı iç talepten daha ziyade ihracata yönelerek yeniden dengelenmesine yardımcı olacak.
Daha yavaş olan reel hane halkı
geliri artışı ortamı nedeniyle konuta
olan iç talepte bir bekleme dönemi
olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda, Türk gayrimenkullerinin liranın değer kaybetmesi neticesinde
değer kazanmasından dolayı daha da
cazip hâle gelmesi nedeniyle yurt dışı alıcılardan güçlü talep gelmesi
bekleniyor. Standard & Poor's’un
hazırladığı rapora göre, konut fiyatlarındaki nominal ve reel artışlar
yavaşlayacak. Yine de Merkez
Bankası’nın yaptığı son üç toplantının her birinde temel devlet tahvili/kamu kâğıdı oranlarını düşürmesiyle iç para koşullarının rahatladığına, dış koşulların da iyileştiğine dikkat çekiliyor. Bu ekonomiye ve mortgage piyasasına destek verecek, konut talebini alttan destekleyecek.
Rapora göre konut için yapısal talep, Türkiye'nin büyüyen genç nüfusu, kentleşme ve konut stokunun
modernize edilmesi ihtiyacıyla güçlü. Bu durum orta vadede piyasayı
destekleyecek nitelikte.
GÖRÜŞLER / KONUT SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ
KONUT
SEKTÖRÜNÜN
TEMSİLCİLERİ
GELECEKTEN
UMUTLU
Recep Tayip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı
seçilmesi inşaat sektöründe doping etkisi
yaptı. 2014'te iki seçimi geride bırakan sektör
oyuncuları artık geleceğe umutla bakıyor ve
sektörün hareketlenmesini bekliyor.
B
aşbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği
başarı, inşaat sektöründe de coşkuyla karşılandı.
Türkiye ekonomisinin amiral gemisi konumundaki
sektörün temsilcileri, bu sonucu mevcut istikrarın
devam edeceği şeklinde yorumladılar. Son 12 yılda ekonomik ve siyasi yönden çok büyük başarılara imza atıldığına
işaret eden inşaat sektörünün dev oyuncuları, yeni yatırımlara
başlamak için siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesini istiyor.
94
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
95
GÖRÜŞLER / KONUT SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ
24 Gayrimenkul CEO’su
Ahmethan Yılmaz:
SİYASİ
İSTİKRAR
SEKTÖRE HIZ
KAZANDIRACAK
Özyurtlar Şirketler
Grubu Başkanı
Tamer Özyurt:
ERTELENEN
TALEP ALIMA
DÖNÜŞÜR
Tatil sezonunun bitiyor olması ve okulların açılıyor olmasının yanında, cumhurbaşkanlığı seçimi ile bir siyasi istikrarın sağlanmış olmasının
tüm ekonomi piyasalarına olacağı gibi gayrimenkul sektörüne de hız kazandıracak. 3. çeyrekte satışların artarak devam edeceği kanaatindeyim.
Gayrimenkul sektöründe
aralık ayından bu yana ertelenen bir talep söz konusu. Bu talep artık alıma dönüşür.
Önümüzdeki kısa dönemde gayrimenkul sektöründe ciddi bir sıçrama bekliyorum. İç piyasalar için de önemli olan politik istikrar olması durumudur. Cumhurbaşkanı seçiminde de aynı beklenti hakim olduğu için, istikrarın
korunması piyasada kısa sürede alımlara olumlu yansıyacaktır. Bu nedenle
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turunda seçilmiş
olması iç piyasayı pozitif yönde etkiler.
Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Kuzu:
YENİ PROJELER SEKTÖRÜN
CANLILIĞINI PEKİŞTİRECEK
Yılın son çeyreği sektörümüz açısından hareketli geçecek. Özellikle eylül ve ekim aylarında yapılacak yeni proje lansmanları sektörün canlılığını
pekiştirecek. Yaz sezonunun da sona ermesi ile konut satışlarında büyük oranda hareketlenmeler bekliyoruz. Mütekabiliyet Yasası’yla birlikte yabancıların Türkiye’de yatırım yapmaya başlamaları, gerek biz sektör oyuncularına gerekse ülke ekonomimizin kazanç sağlamasına destek olmaya devam
edecek. 2013 yılında başlayan ve bu yıl hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri de özellikle son çeyrekte büyük bir ivme kazanacak. Geçtiğimiz yılın
aynı dönemlerine oranla satışların yükseldiğini görüyoruz.
96
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
Hiper Gayrimenkul
Yönetim Kurulu Başkanı
Erguvan İnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı
Kılıçoğlu Group
Yönetim Kurulu Başkanı
Talat Kılıç:
EKONOMİ VE
İNŞAAT SEKTÖRÜ
BÜYÜYECEK
Yakın bölgemizde yaşanan karışıklıklara rağmen Türkiye’de istikrarın bir kez daha tasdiklenmesi, halkın liderinin arkasında olması o bölgelerdeki yatırımcıları
Türkiye’ye çekecektir. Seçimlerin
hemen sonrasında birkaç hafta
içerisinde ekonomideki bu hareketlilik ciddi anlamda hissedilecektir, Ortadoğu ve Körfez bölgesinden gelecek ciddi yatırımlar
kendini gösterecektir.
Özelikle konut sektöründe talebin alıma dönüşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
çıkan tablo ile istikrarın korunması
piyasalara olumlu yansıyacaktır.
Önümüzdeki dönemde gayrimenkul sektöründe ciddi bir sıçrama yaşanacak ve faizlerin düşme
eğilimi devam edecektir.
Emre Maraşlı
İbrahim Halil Genç:
Demirbaş Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı
2014 HEDEFLERİMİZİ
YAKALARIZ
Sefa Demirbaş
2014’ün 3. çeyreğinde Ramazan
Ayı’nın sona ermesi ve bayram ertesi
canlanmaya başlayan yurt içi ve yurt dışı satışlarımızın giderek artacağına ve
son çeyrekte zirve yaparak 2014 hedeflerimizi yakalamamızı sağlayacağını düşünüyoruz.
SON ÇEYREK ÇOK
PARLAK GEÇECEK
Proje ürettiğimiz Kurtköy
Bölgesi’nde ve ürettiğimiz konut
tipinde talep açısından sıkıntı yaşamıyoruz. Daha önce de seçim ve
benzeri dönemlerde sadece talep
erteleniyordu. Bu sefer de öyle
olacağını söyleyebiliriz. Seçimin olduğu haftada ziyaretçilerden ve
opsiyonlanan dairelerden seçim
sonrası hareketli bir satış süreci yaşayacağımızı görüyoruz. Faizler
şu anda çok iyi durumda.
Kredilere olan taleplerden memnunuz. Bundan sonraki algı sıçramasını yaratacak faiz 0,59 ve altı
olacaktır. Bu orana gerilemesi
durumunda ev almayı düşünecek
kitlenin fazlasıyla genişleyeceğini
düşünüyoruz. Faiz ve döviz konusunda öngörülerimiz dışında bir
değişiklik yaşanmazsa son çeyrek
çok parlak geçecektir.
E7 Holding CEO’su
Ersin Aydeniz:
YABANCI SATIŞI
SEKTÖRÜN
GELECEĞİNDE ÖNEMLİ
ROL OYNAYACAK
2014 yılının son çeyreği sektörün tüm
oyuncuları için oldukça hareketli geçecek.
Özellikle mütekabiliyet yasası sonrası yabancıların mülk edinmeleri önünde bir engel
kalmadığından ve özellikle Ortadoğu’nun
içinde bulunduğu ortam Türkiye’yi bir cazibe alanı haline getirmiştir. Yabancı satışı, geliştiricilerin stratejilerinde önemli rol oynamaktadır. Bu da sermaye gelişi açısından ülkemiz için olumlu sayılabilir.
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
97
FİNANSPİYASALARI
GÖRÜŞLER / KONUT SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ
Yeliz KARABULUT
ALB Menkul Değerler
Araştırma Müdürü
216 Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı
Bilent Dündar:
GÜNDEM
EKONOMİYE
DÖNER
Belirsizlik ortadan kalktı.
Gündem siyasetten tekrar
ekonomiye döner. Faizlerdeki
düşüş devam eder. Bu da
gayrimenkul satışlarını hareketlendirir.
Gülsa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Salih Satıcı
Bay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Okyay Ertaş:
KENTSEL DÖNÜŞÜM
PROJELERİ SEKTÖRÜ
HAREKETLENDİRECEK
Faizlerin düşmesi, tatil ve seçim süreçleri sonrası, satışların
eylül ayından itibaren hız kazanacağını düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm ile beraber şehir merkezine yönelik projelerde artış olacağını bekliyoruz. Merkeze yönelik projelerdeki artışları olumlu buluyoruz. Şehir merkezine dönüş oluyor, hayatın merkezin
içinde olduğu kabul ediliyor. Kentsel dönüşümün hız kazanması da tetikleyici bir faktör.
C
umhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde, seçiminin belirsizlik yaratmadığını ancak seçim sonrasında
oluşacak yeni kabinenin sıkıntı yaratabileceğini söylemiştik. Bu noktada yeni ekonomi yönetiminin
kimlerden oluşacağı, eski yönetimle mi devam edileceği ya da yeni yönetimde kimlerin olacağı ve bu yönetimin piyasaya güven verip vermeyeceğini tartışıyoruz. Asıl
sorun aslında yeni ekonomi yönetiminin piyasalara ve yatırımcılara güven verip vermeyeceği sorusu.
Eylül ayında yeni kabine oluştuktan sonra Türkiye
ekonomisi global konjonktür sorunları ile karşı karşıya kalacak. Türkiye’yi etkileyen global
konjonktür etkenleri ise FED’in faiz
tartışmaları, Euro bölgesi 2. çeyrek büyüme verilerinin ve öncü göstergelerin
olumsuz gelmesi olacak. Diğer etkileyebilecek konular ise RusyaUkrayna gerginliği ve tabii ki
Irak gelişmeleri olacak.
Ukrayna–Rusya arasındaki
gerginliği de devam ediyor
olması önümüzdeki günlerde
Euro Bölgesi ekonomilerini riske atacak nitelikte. Son zamanlarda Irak –IŞİD sorunu nedeniyle bölgeye ihracatımızda ciddi gerileme olmuş fakat bu gerilemeyi Euro
Bölgesi ile kompanse edebilmiştik. Hem
Irak gelişmeleri hem de Euro Bölgesi’nde sorunların tekrar çıkması halinde içeride ciddi sıkıntılar yaşanabilir.
KONUT SATIŞLARI ALARM VERİYOR
Türkiye’de enflasyonun yüzde 9’un üzerinde çapalanmış olması, buna karşın üst üste 3 defa faiz indirimi
yapmış olmamız önümüzdeki dönemde FED’in faiz artırımının piyasalarda fiyatlanmaya başlanmasının iyice
belirginleşmesi ile birlikte faiz avantajını kaybetmemiz,
ters para akımı ile cari açık sorunu olan ülkemizde ciddi risklere neden olabilir.
Diğer yandan faiz indirimlerinin aşırı ısınmış inşaat
sektörü için yapıldığını biliyoruz. Türkiye’de konut satışları artık alarm veriyor. Konut satışları Ocak–Temmuz
2014 döneminde yüzde 9,7 geriledi, ipotekli satışların
98
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
EKONOMİDE
RİSKLER
ARTIYOR…
ise 2014 yılında faizlerde görülen yükselişin etkisiyle yüzde 32,50 gerilediği görüldü. Diğer satışlar ise yüzde 7,5
artış kaydetti. 2014 Temmuz konut satışları geçen senenin aynı ayı ile karşılaştırıldığında toplamda yüzde 20, ipotekli satışlarda yüzde 33 diğer satışlarda ise yüzde 10,6
geriledi. Türkiye’nin satılamayan 1 milyon konut stokunun olduğunu düşünürsek, aslında büyük bir risk ile
karşı karşıyayız. İnşaat sektörünün Haziran 2014 sonu
itibariyle borcu 95 milyar
TL, emlak komisyonculuğu
sektörünün borcu ise 49 milyar TL. İnşaat sektörünün borcu 2012 sonunda 59 milyar TL
iken yüzde 61 artış göstererek 95
milyar TL’ye yükseldi. Bu satışlarda
gerileme devam ederse inşaat sektörünü zor bir dönemin beklediğini söyleyebiliriz. Satışlarda gerileme devam ederse inşaat sektörünün borçları tehlikeye girebilir. Burada asıl sorgulanması gereken konut fiyatları olacaktır.
GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2014 Temmuz ayı raporu yayınlandı. Rapora göre yurt genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 10,79 artarken, İstanbul’daki artış
yüzde 21,59’u buldu. Yine 2014 yılının ilk
üç ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 76,8, yüzölçümü yüde 89,1 değeri yüzde 110,0, daire sayısı ise yüzde 71,5 oranında arttı.
Şu an Türkiye bıçak sırtı durumunda. Faizleri indirse genel ekonominin ciddi yara almasına neden olabilir,
son zamanlarda sık sık hatırlatılan 1994 krizine benzer
bir krize neden olabilir. Faizleri indirmezse aşırı ısınmış
olan inşaat sektöründe ciddi sıkıntılara neden olabilir.
Burada Türkiye’nin bir karar vermesi gerekiyor; “inşaat mı? yoksa ekonominin geneli mi?” Burada tercih edilmesi gereken ise Türkiye’nin genel ekonomisidir. Burada
bir sektör için bir ekonomi feda edilirse bunca sene yapılan çalışmalar boşa çıkabilir, bütün kazanımlarımızı kaybedebiliriz.
EKOV‹TR‹N EYLÜL 2014
99
Download

İşletme Finans - Meslek Yüksekokulu