Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi
II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı
1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup
veri alışverişi yapmasına ne denir?
A) Bilgisayar ağı
B) Donanım
C) Yazılım
D) internet
9) Ticari amaçla kurulan web sitelerin web uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir.
A) com
B) tic
C) org
D) mil
2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım
amaçlarından biri değildir
A) Dosya Paylaşımı
B) İnternet Paylaşımı
C) Yazıcı Paylaşımı
D) Kişisel Şifre Paylaşımı
10) Resimlerde örneklendirilen ağ çeşitlerinin
isimlerini altlarına yazınız.
3) Yakın mesafeler için kullanılan Ağ Türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) MAN
B) LAN
C) WAN
D) HTTP
4) İnternet aşağıdaki ağ türlerinden hangisi içinde
yer alır?
A) MAN
B) LAN
C) WAN
D) CAN
5) Bir ağa bağlanmak için aşağıdakilerden hangisine
ihtiyaç yoktur?
A) Ethernet (Ağ) Kartı
B) İnternet
C) Kablo
D) İşletim sistemi
6) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler için
kullanılan site uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) gov
B) com
C) net
D) k12
7) İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara
web browser (internet tarayıcısı)denir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden
hangisi bir internet tarayıcısı değildir? (5p)
A) İnternet Explorer
B) Chrome
C) Firefox
D) Android
8) İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar
sitenin türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin “mil”
uzantılı siteler askeri kurumlar için kurulmuş olan
sitelerdir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından
hangisi devlet kurumlarına ait resmi sitelerde kullanılır?
A) dev
C) edu
B) gov
D) org
WAN
LAN
11) Murat, Akif ve Selma aynı binada oturan
arkadaşlardır.
Oyun
oynamak
amacıyla
bilgisayarlarını
birbirine
bağladıklarında
büyüklüklerine göre nasıl bir ağ elde ederiz?
A) LAN
B) MAN
C) WAN
D) FTP
12) HSBC dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet
gösteren bir bankadır. Bu bankanın dünya üzerine
yayılmış olan şubelerindeki bilgisayarları birbirine
bağladığımızda büyüklüğüne göre nasıl bir ağ çeşidi
elde ederiz?
A) LAN
B) MAN
C) WAN
D) USB
13) Word programı temel olarak ne amaçla
kullanılmaktadır?
A) Hesaplama
B)Grafik
C) Kelime İşlem
D) İşletim Sistemi
14)
Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen
bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf
B) Pano
C) Yazı tipi
D) Düzenleme
15)
Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen
bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf
B) Çizimler
C) Yazı tipi
D) Düzenleme
Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi
II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı
16)
Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen
bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf
B) Çizimler
C) Yazı tipi
D) Düzenleme
17)
Yandaki butonun görevi nedir?
A)Aç
B) Kaydet
18)
A) İtalik
19)
A) Kalın
C) Yeni
D) Altı Çizili
Yandaki butonun görevi nedir?
B) Kaydet C) Yazı Boyutu
20) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?
A) Geri Al
B) Kapat
C) Yeni
26)
A)
B)
C)
D)
Düğmesinin görevi nedir?
Yazıyı hizalamaya yarar
Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
Çizgi eklemeye yarar
Madde işareti eklemeye yarar
D) Yazdır
Yandaki butonun görevi nedir?
B) Yazı Rengi C) Yazı tipi
25)
Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sayfa sütunlara böler
B) Madde İşaretleri
C) Artan sıralama yapar
D) Sayfa Numarası ekler
D) Altı Çizili
D) Kaydet
21) Word programında daha önceden var olan
dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar
kullanılır?
A) Office Düğmesi – Kaydet
B) Office Düğmesi – Aç
C) Office Düğmesi – Yeni
D) Office Düğmesi - Kapat
22) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar
kullanılır?
A) Ctrl+S
B) Ctrl+V
C) Shift+B
D) Ctrl+A
23) Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme
işlemi (Bloklama) yapılır?
A) Casp Lock + Ok Tuşları B) Shift + Yön Tuşları
C) Alt + Ok Tuşları
D) Alt Gr + Yön Tuşları
24) Word programında metni gazete gibi sütunlara
nasıl bölebiliriz?
A) Görünüm - Paragraf – Sütunlar
B) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
C) Sayfa Düzeni – Sütunlar
D) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar
27) Metne bir tablo eklemek için hangi menü
kullanılır?
A) Araçlar Menüsü
B) Ekle Menüsü
C) Görünüm Menüsü
D) Biçim Menüsü
28) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala –
Yapıştır sıralaması doğrudur?
A) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V
B) CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S
C) CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G
D) CTRL+F - CTRL+ H –F5
29) Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak
çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı
hangisidir?
A) Kes – Yapıştır
B) Kopyala - Yapıştır
C) Kes - Kopyala – Yapıştır
D) Hiçbiri
30)
Simgeleri ne işe yarar?
A) Alt simge ve üst simge eklemeye
B) X’in karesini almaya
C) X sayısını 2 ile çarpmaya
D) Toplama işlemi
31) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge
başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi
yapılmalıdır?
A)Page Up
B)Page Down
C)Ctrl + Home
D)Ctrl + End
32) Windows 7 işletim sisteminde Microsoft Word
programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Başlat – Programlar – Microsoft Office
B) Başlat - Ayarlar
C) Başlat - Programlar - Donatılar
D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası
Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi
II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı
33) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge
sonuna gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin
hangisi yapılmalıdır?
A) Page Up
B) Page Down
C) Ctrl + Home
D) Ctrl + End
34) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl
kopyalanır?
A) Ctrl + Z
B) Ctrl + C
C) Ctrl + X
D) Ctrl + V
35) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl
kesilir?
A) Ctrl + Z
B) Ctrl + C
C) Ctrl + X
D) Ctrl + V
41) Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için
kullanılan simge hangisidir?
42) Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi
düğme kullanılmalıdır?
43) 23 NİSAN yandaki yazıyı elde etmek için
aşağıdaki komutların hangisine basılmalıdır?
A)
36) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya
kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
A) Ctrl + Z
B) Ctrl + C
C) Ctrl + X
D) Ctrl + V
C)
B)
D)
44) Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi
düğme kullanılmalıdır?
37)
Aşağıdaki şıkların
hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir?
A) Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala
B) Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
C) Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala
D) Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala
38)
Düğmelerin sıralanışı hangi şıkta
doğru olarak verilmiştir?
A) Girinti azalt – Girinti arttır
B) Girinti arttır – Girinti azalt
C) Numaralandırma – Madde işareti
D) Madde işareti – Numaralandırma
39)
Yanda bulunan düğmelerinin
görevi sırası ile nedir?
A) Kalın – İtalik – Altı Çizili
B) Kalın – Altı Çizili – İtalik
C) İtalik – Altı Çizili – Kalın
D) Kes – Kopyala – Yapıştır.
40) Yazı tipi rengini değiştiren simge
aşağıdakilerden hangisidir?
45) Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek
için hangi düğme kullanılmalı?
46) Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için
hangi düğme kullanılmalıdır?
47) Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden
hangisi kullanılır?
A) Ekle/Tablo
B) Biçim/Tablo
C)Araçlar/Tablo Ekle
D) Sayfa düzeni/Tablo Ekle
48) Hazırlanan bir dosyayı kaydetmek için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
C)CTRL+S
B)Office Düğmesi /Kaydet
D)Hepsi
49) Enter tuşunun görevi nedir?
A)Bir alt satıra geçirir
B)Silme tuşudur
C)Boşluk tuşudur
D)Yazıyı kalın yapar
Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi
II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı
50)
Yandaki simgelerin doğru
sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Simge Durumuna Küçült – Kapat – Ekranı Kapla
B) Kapat – Ekranı Kapla– Simge Durumuna Küçült
C) Simge Durumuna Küçült – Ekranı Kapla – Kapat
D) Ekranı Kapla – Simge Durumuna Küçült – Kapat
51) Word programında metin yazarken yanıp sönen
ışığa ne denir?
A) Backspace
B) İmleç
C) Shift
D) İnsert
52) Aşağıdaki düğmelerden hangisi numaralandırma
düğmesidir?
A)
B)
C)
D)
53) I. Kes düğmesine basınız
II. Taşımak istediğiniz yere gidiniz
III. Metni Seçiniz
IV. Kopyala düğmesine basınız
V. Kopyalamak istediğiniz yere gidiniz
VI. Yapıştır düğmesine basınız
Bir metni başka bir yere Kopyalamak için yukarıdaki
işlemlerden hangileri hangi sıra ile kullanılmalıdır?
A) I – II- IV
B) III – I – II – VI
C) III – IV – V – VI
D) II-III-IV-I
54) Aşağıdaki maddelerden hangisi yazı tipi
kutusudur?
A)
B)
C)
D)
57) III- Sayfa Düzeni - Sayfa Tipi
III- Sağ Tuş – Yazı tipi
Yukarıdaki seçenek ya da seçeneklerden
hangileriyle Yazı tipi menüsü açılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I-II-III
D) I- III
58. Microsoft Word’de sayfayı yatay konuma
getirmek için hangisi kullanılır?
A) Giriş  Yönlendirme
B) Ekle  Boş Sayfa
C) Sayfa Düzeni  Yönlendirme
D) Görünüm  Yakınlaştır
59. Sayfanın rengini nasıl değiştiririz?
A)Giriş-Biçim boyacısı
B)Sayfa Düzeni-Sayfa rengi
C)Ekle-Sayfa Numarası
D)Görünüm-Sayfa rengi
60)
Yukarıdaki şekilde Paragraf Başındaki boşluk
nereden ayarlanır?
A) Girinti-Özel
B) Girinti-SOL
C) Aralık- Önce
D) Aralık- Satır Aralığı
55)
Yan taraftaki
düğmeleri soldan sağa doğru sırası ile aşağıda
yazılmış olan maddelerden hangisi doğrudur?
A) Boyut - İtalik - Kalın – Alt Çizgi
B) Boyut – Kalın – Alt Çizgi – İtalık
C) Boyut – Kalın – İtalık – Alt Çizgi
D) Boyut – Kalın – İtalik - Renk
61)Aşağıdaki yollardan hangisini kullanırsak
kâğıdımızı iki veya daha fazla sütun halinde
kullanabiliriz?
A) GirişEkleSütunlar
B) EkleSütunlar
C) Sayfa DüzeniSütunlar
D) BaşvurularSütunlar
56) *.doc arama tekniğiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Powerpoint programı ile ilgili dosyayı arar
B) Word programı ile ilgili dosyayı arar
C) Excel programı ile ilgili dosyayı arar
D) Adobe Reader programı ile ilgili dosyayı arar
62)
simgesi ne işe yarar?
A) Sayfaya çizim yapmayı sağlar.
B) Seçili metnin arka plan rengini değiştirir.
C) Seçili şekillerin dolgu rengini değiştirir.
D) Sayfayı renklendirir.
Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi
II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı
63) Microsoft Word’de sayfaya kenarlık eklemek
için hangi menü kullanılır?
A) Giriş
B) Ekle C) Sayfa Düzeni D) Görünüm
64) Şekilli yazılar hangisi ile yazılır?
A)
C)
B)
D)
65) Sayfa arkasına filigran nasıl eklenir?
A) Giriş - Filigran
B) Ekle - Filigran
C) Sayfa Düzeni - Filigran
D) Görünüm - Filigran
66) H2O ve X2+Y2 simgeleri hangi buton ile H2O ve
X2+Y2 yapılır?
A)
B)
C)
D)
67) Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip
edilmelidir?
A)
Giriş – Sayfa arka planı – Sayfa
B)
Sayfa Düzeni – Sayfa arka planı – Sayfa rengi
C)
Ekle – Sayfa arka planı – Sayfa rengi
D)
Yazı Tipi – Sayfa arka planı – Sayfa rengi
68) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaz?
A) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde
sürüklenir
B) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
C) Shift ve yön tuşları ile
D) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.
69) Microsoft Word 2007 programında, Giriş
menüsünde aşağıdaki işlemlerden hangisi
yapılamaz?
A) Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi
B) Yazı rengini değiştirme işlemi
C) Sola Hizala
D) Küçük resim ekleme işlemi
70)
yandaki düğmesinin adı nedir?
A)
B)
C)
D)
Word
Office
Paint
Çizim
71) Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlat – Programlar – Microsoft Office
B) Başlat – Ayarlar
C) Başlat - Programlar – Donatılar
D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası
72) Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak
Word için ne anlama gelir?
A) Kelimeler arası boşluk bırakır
B) İmleci satır başına götürür
C) İmleci satır sonuna götürür
D) İmleci bir alt satıra götürür
73) Word 2007 programında yandaki şekilde
görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler
B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler
74)
Office düğmesinin sağında
yer alan bölüm aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yazı Tipi
B) Sayfa Düzeni
C) Hızlı Erişim Araç Çubuğu D) Çizimler
75) Tabloda dikey veri aralıklarını ne denir?
A) Satır
B) Eğim
C) Sütun
D) Biçim
76) Tabloda yatay veri aralıklarını ne denir?
A) Satır
B) Eğim
C) Sütun
D) Biçim
77) Word belgesine şekil eklemek için hangi yol
izlenir?
A) Giriş -> Şekiller
B) Sayfa Düzeni -> Ekle
C) Ekle -> Şekiller
D) Ekle -> Resim -> Şekiller
78)
yandaki komutun görevi nedir?
A) Dosyadan Resim Ekler
B) Şekil Ekler
C) Küçük Resim Ekler
D) Resmi Siler
79) Bir şekle stil nereden eklenir?
A) Gölge Efektleri
B) Şekil Ekle
C) Yazı Stili
D) Şekil Stilleri
Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi
II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı
80) Aşağıdaki Ofis programlarının hangisi kelime
işlem programı olarak adlandırılır?
A) Power Point
B) Excel
C) Word
D) Publisher
81) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Word 2007’deki
“Durum Çubuğu”nda yer almaz?
A) Sayfa Sayısı
B) Yardım
C) Sözcük Sayısı
D) Yakınlaştır
82) Microsoft Office Word 2007 programının alt
bölümünde yer alan ve sayfa sayısı, sözcük sayısı,
yazım denetimi, ekran görünüm çeşitleri,
yakınlaştırma gibi seçeneklerin yer aldığı bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durum Çubuğu
B) Başlık Çubuğu
C) Cetvel
D) Bilgi Kutucuğu
83) Metni biçimlendirme ve hizalamaya yarayan,
dikey ve yatay olmak üzere iki adet bulunan
Word öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durum Çubuğu
B) Başlık Çubuğu
C) Cetvel
D) Görünüm
84) Cetvel görünümünü aşağıdaki seçeneklerin
hangisi ile değiştirebiliriz?
A) Ekle -> Göster -> Cetvel
B) Görünüm -> Göster -> Cetvel
C) Giriş -> Göster -> Cetvel
D) Sayfa Düzeni -> Göster -> Cetvel
85)
yandaki komut ile aşağıdaki
seçeneklerden hangisinin görünümü değiştirilir?
A) Izgara
B) Yön Tuşları
C) Resim
D) Cetvel
86) Merve ortaokula giden bir öğrencidir. İnternet
tarayıcısından okulunun sitesine girmek istiyor
okulunun site adresinin alan adını hatırlıyor
ancak uzantı bölümü aklına gelmiyor. Merve’nin
hatırlayamadığı bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
A) com
B) k12
C) edu
D) gov
87) Kelime işlemci programında bir metnin tamamını
seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi
kullanılır?
A) Ctrl+A
B) Ctrl+S
C) Ctrl+P
D) Ctrl+K
88) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son
hâlini görmek için kullandığımız işlev
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baskı Ön izleme
B) Sayfa Yapısı
C) Sayfa Düzeni Görünümü
D) Hiçbiri
89)
A)
B)
C)
D)
Düğmesinin görevi nedir?
Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.
Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
Yazılı olan metni sola hizalı yapar.
Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.
90) Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek
teşkil eder?
A) ftp://meb.gov.tr
B) [email protected]
C) www.meb.gov.tr
D) [email protected]
91) Aşağıdaki tablo ile ilgili bilgilerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
6 satır 2 sütun
3 satır 2 sütun
2 satır 3 sütun
3 satır 3 sütun
92) www.serhatdemir.com aşağıdakilerden
hangisinin karşılığı olabilir?
A) e-posta adresi
B) İnternet adresi
C) Posta adresi
D) Dosya Adı
93) Türk internet sitelerinin uzantısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) .tc
B).us
C) .uk
D) .tr
94) Bir Word belgesinin yazım alanının üzerinde
kalan ve her sayfada tekrar eden alana ne denir?
A) Üst Bilgi
B) Alt Bilgi
C) Filigran
D) Cetvel
95) Bir Word belgesinin yazım alanının altında
kalan ve her sayfada tekrar eden alana ne denir?
A) Üst Bilgi
B) Alt Bilgi
C) Filigran
D) Cetvel
Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi
II. Dönem II. Çalışma Kâğıdı
96) Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2007
sekmelerinden biri değildir?
A) Görünüm
B) Giriş
C) Ekle
D) Dosya
105) Slayt hakkında izleyicilerin göremeyeceği
notları almamızı sağlayan bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ofis Düğmesi
B) Not Paneli
C) Hızlı Erişim Araç Çubuğu
D) Durum Çubuğu
97)
106) Power Point’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile
eklenir?
A) Ctrl+ C
B) Ctrl+ A
C) Ctrl+ X
D) Ctrl+ M
şeklin etrafındaki 8 adet kutucuk
ne için kullanılır?
A) Şekli döndürür.
B) Yeni şekil ekler.
C) Şekli büyütmeye ve küçültmeye yarar.
D) Şekli renklendirmek için kullanılır.
98)
A)
B)
C)
D)
yandaki düğmenin görevi nedir?
Tabloda satır seçmeye
Satırı yukarı taşımaya
Üste satır eklemeye
Tabloyu ikiye bölmeye
99) Ekle menüsünde aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) Çizimler
B) Tablo
C) Resim
D) Filigran
100)
Yandaki bölüm
aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A) Durum Çubuğu
B) Ofis Düğmesi
C) Şerit
D) Başlık
101) MS Power Point programı ile oluşturulan
program dosyasına ne denir?
A) Slayt
B) Sunu
C) Word
D) Tablo
102) Sunuyu oluşturan her bir sayfaya ne denir?
A) Yaprak
B) Tablo
C) Sunu D) Slayt
103) Program kullanıcısının sıklıkla ihtiyaç duyduğu
komutlara ait düğmelerin bulunduğu kısma ne
denir?
A) Ofis Düğmesi
B) Şerit
C) Hızlı Erişim Araç Çubuğu
D) Durum Çubuğu
104) Aşağıdakilerden hangisi sunuya yeni bir slayt
ekleme yöntemlerinden değildir?
A) Giriş – Slaytlar – Yeni Slayt
B) Slayt Paneli – Fare Sağ Tık – Yeni Slayt
C) Ctrl + M
D) Ekle – Yeni Slayt
107) Aşağıdakilerden hangisi sunum dosyası
uzantılarındandır?
A) .docx
B) .xlsx
C) .pptx
D) .txt
108) MS Power Point programında hangi fonksiyon
tuşu ile slayt gösterisi başlatılır?
A) F1
B) F2
C) F3
D) F5
109) Power point programını kullanım amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hesaplama ve Tablolama
B) Sunum Yapma
C) Kelime İşlem
D) Resim Yapma
110) Power Point programında bir slayta ses nasıl
eklenir?
A) Ekle / Film ve Sesler / Dosyadan Ses
B) Dosya / Resim / Dosyadan
C) Ekle / Ses
D) Ekle / Film ve sesler / Video
111) Aşağıdakilerden hangisi Power Point’teki
efekt seçeneklerinden değildir?
A) Animasyon
B) Giriş
C) Hareket Yolları
D) Çıkış
112) Aşağıdakilerden hangisi ofis programlarında
yardım penceresini açar?
A) F1
B) F2
C) F3
D) F5
Download

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi II. Çalışma Kağıdı Cevapsız