gün sonunda bile
Dijital cihazlar günlük hayatÔmÔzÔn artÔk bir parçasÔ oldu.
kalÔyor.
kullanÔmÔ
Hey neredesiniz? Ben geldim.
15
14
13
(D)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
12 16 20 24
Download

İhale Dosyası