KIRGI/IST\N - IC'RKIYT MANAS I NLVCHSLLKSL
IKINZRZISRANLILC
ADSAN MF.NDF.RF3 LNL\ KRVITESI. FEN-F.OKILI Y AT FAKC'L T ESL (T|RKFY«)
AKASIMLL AKADEMIK ISHLKI JFII I'ROTOKOI.C
AM AC
MADDKI
KUGISMUFL-TFTFKTJR MANAS I:NNEMLCR.I *C ADRIAN MEMICM CNTVCRSHEIL I AI-EDOBIJOT FAKOIU-SI BO IFNNOKOL
LAPLAIITINUII AIINJNMK .C KOLULTSI NLIIR.IIIRDA I^BIILLFCI YWPMA UFIIRI AFLMLILURDLR.
TAMAFLAK
MADDE2
BU PNXNKOLFLN URAFLNNNI KINPRISNUI-TURVIYC MFLNRA CNL»CT*LI«J I'E ADNMI MCMICFC-* UJIIVCRSJIA: F<«-H«KHIVIU
•AKULLOT ULUJLIMNNKUDU
KAPSAM
MADDE*
KIRTFIRI«NII-TQRIDYE MNNW FNIVCNHCVT V£ ADNAN '.LOIJCIO UIL.EIXIICI, R' ENR£«LCBIYAL F AULL-NI BONA U« MULUJNNLI
OLAIHU I LIUAKTON:IHTIJA,' JIIYIILUN JBR.LARD:I I.TIRJI TAIUTIN NKUDEUUFC PCOOITCLIM HTLFTI-LFFRGQ VC DCTTCVINI
IRTTMCI CFICNN PTCFCRWDNN UVSUIARW
MADDE4
MW,»B«K JWDINACNK ALAIULARU
. VC IKI UIAF YBNCTIMLCRIRWE NYJTUN ITORTTLAI UJULKF DLOFLNILLIIUNDSFLFTRTTHN LLYCVI YNISNRME
VC ICIIPJNITE PN-J£ININ»IJNNI» KNRYILRKI
WTIRKR
MADDE 5
KIIPZIUA*-1 BIKTYE MATMU OUM-RSITAI VC ADT-AN MMDCRC* 0«RIVVT*>LV-II. FCRRBDCFCIVAI J AWKCII IMKANLAN <IL{FU41IU|C
IHIIVUV IIUYULM ALAILAIDN HITBIRTCINC UI>I|IKL> 3§RCTIIN (ISV^I DCVWJI VOIDER.
MADDE 6
KIRMUTAN-70RK|YE MEAT I)NR*«FIM(C>I VC AIFTNAN V1I;T><KRM OFII»CR*RTE*L. IWI-BDCBIVAT FAKQUE»I YAR CTIIIIN »U|I L^FAI
SIRBFRTCNNC IJTUILJKLI OFCRAUI KIJIKCNJUAI LALNLS OKRICR
MADDE 7
KIMIIII-ITUXI- ILLK
' LYC MIMAS CNIVTRSLLCNL VR ADNAN
CFAJVMIITFTII,' CN-EDCBIYNT LNKQILAI ORIUL DIPLOMA YU
<FJ (IN DIJIL-JMU PRPGIAAU >YIIYIIRMIK ILIOC PIIJLN\LCR (•ARIUFUUU
M ADDE 8
KIRGUIIIAIV TILRKJYC MINUI I.MVRRAIIM VC ADJTTN MCIUICK-I OHLVCREILCIL HITBIRFICRIR :TI IDARI PWVMDINC
BIL^ORPI VC DCFTCVIN AMMO CILTIM U
| "NJRARAIITII U)KUI»N
MADDE 9
KJFGUIIINN- ILIRKIYO MOUAS TO
' IVSNHICAL IC ADNMI MCNIKIR» L"NIVM IRTTI. IAI-HDCB:YUI F AKDLTCTITFWLLIKLRTNRI
: MROHIIRIYCDCRI VC AI.RUBU TOPLULIKLUR <NIETKLI C-NAK ;IRC.JIRLOR ^CLIUTIRIFLCI <•*• VQFTTTFLRLER.
MADDE 10
K IRCIRISINN-LHIKIYC MAA<K OM.RMRRNI VC ADNAN MCRNKRUV CTOIMILTCSI. • CO-LDCHI. JT FAKULUAI >UP>-AKLNN BILIMWT,
:P*RV1. -4N.N-.-L VT L.ULIUIUL ETKLNLLKLCRUCU HTBRRICDNL HIIBCTD.IR CLERFRR IKIC«LM »IN.MUIN BCLUU-DIKLAN
' BIRAKIIILI>JI
TIN >I'D.V BIF DSRTUITLMTLI •LRNII. ARDTNUI\R B^TCK'LC ^OT.CKFEIIINILER
MADDE11
KIRCU-IUN-I ORKRRC MANN, I R.IVCRTIWSI. ADNAJI .\TCNDCPCI, ONIYMITTAI. F CU-EDEBTYNT FAKOLTWI NIN IBLI;>U<» DUYITA^)
K IRPI/ TFLRI^-CSI. I; INW V: ?.U.,:A T^ITIN^O-IJOTIIN PRO^AMI»5A ETERNAL) VC DNKLLMAO ;U:ITC,4I VMR
MADDE12
KATJFUAITTN-TBRLUYCMUPJB ONJVONNCT! VC ADRIAN MMVJCM OUHENIUST. OLNP OLDUTLAN W->YO' ICUA
INK AN LISR MO IITI BLRBIRTUNM YNRNRLAMTINJLAR.
MADDE I J
KTRPIY-HJUI-'IHRIRYC MNRM I MVRN UCAI VC ADNORN \TA>DCFO: ONLVCNIIUAL,FAI-EDCR-IYM FNKILLTEIF ULUNBNMU ILIJK IKR
VC I^BIIFI^J ITNKIUILANUDIUI HTRHSRLCRIRU HABENLAF «<C» VE B« IINKANJ'MVJAR BLRTILRLNTNIN YBIURLANMARNAA VNRRIRMCI OIUIKIR
MADDEM
AVMJCMLI PONUUID VTFLGRENDDEJIGIM),YNLLIK KI>UTLIU. KALMA .VN<
.' L«RL VE BCARM DRTAYLNR AVNCII HX/IRTANUCJIK HIR
CAFIYIIIIT PRPJRAMINJJI DFIRNILCNCCCKRIR »«I«R BKFALIVNA PROGMMI, .WTISLIRNIA PROJCLCRI IY'IN <IC DAKNLCNCBILLF
V€RC : RI.CK
MADDE 15
8U (IROIUKUL. TUTKYC OUR.NK, TDDN. IICNHA HNLINDC DOWILCNMI^ OLUP HER IKI ONIVUNIUNIN YOMTINNACC IINALUNDIKUUI
>C YETKILI RRIOKAIIIUR.A POAVLSIIILIL'.UN VMRA SURTLIHIJLC JPNVCV.LR
M A DDE 16
BU WOTOKCIL. UWTLANL^IN BRRI PNATOKUTAN IMMUI CRJINLU-CSJ ULCBINI. GO,XRLILIW •.UICUNITT HITIJ- WIFTINDM CN AZ6<A!UI «Y
Ukc YA-NII OLUUK I JIT^I TFLTAFJI WLDLMRDIJJ RAKDMC, J (BCF) YILLIK TTONCTN KIN KCNDILIIINDENUHUIU| I»>ILW.
MADDE 17
UUNN,IIIL„>LLKI -TR.» CNLIFLLMCI DUNMUMFIA. TIUSJLUIIY »U AU\,IIII IIMDDCOUN PRECNWRMR .R RUMLI>EIL«7IN MCVTUI PIWINKUL
^NUN KIAFNMNMIU ILRVNM «LIP ITANUIRTLININUAI TN^UOIR
VCKFITME
MADDE 18
RM PRIUIFCOLN KJQPJHXAA-TBIT.JT MUNW « NI»ASITCSL KVUI'.NI IN VLIMII MAIDAVA F.'ITUCIWA-II KCMFTRO YIJFFLTILRLCR
AIIUIEWKL'L MIR/.AVLV
MEICT V«K>U
L»RIH:
I
,2012
TARIHI "??L'.f.$S10\2
Download

BURUK VEDA