Basında Odamız
basında odamız
Ekim 2014
Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde 8-11 Nisan 2015
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı, Doğalgaz
Tesisat Klima Dergisinde “12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sempozyum ve Seminer Hazırlıkları Sürüyor”
başlığıyla haber yapıldı.
Ekim 2014
Odamız tarafından yayınlanan “Asansörlerde Durum
Raporu Uygulamalar ve Yapılması gerekenler” raporu
İnşaat&Yatırım Dergisinde “Yönetmenden” köşesinde ve
Şantiye Dergisinde “Asansör kazalarında ilk sıralardayız”
başlıklarıyla haber yapıldı.
Ekim 2014
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın
Perspectives Siyasi Analiz ve Yorum Dergisinde “Enerji
sektöründeki özelleştirmelerin yakıcı sonuçları” başlıklı makalesi yayınlandı.
Ekim 2014
Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempozyumu ve
Sergisi 2014, Endüstri&Otomasyon Dergisinde “Asansör
Sempozyumu 2014 başladı” başlığıyla haber yapıldı.
Ekim 2014
Odamız İstanbul ve İzmir Şubelerinin yürütücülüğünde düzenlenen 7. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi,
Sektörel Tanıtım Makina Dergisinde “HPKON 2014’e
davet var” başlığıyla haber yapıldı.
01.10.2014
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz Kanal
B’de Seval Yıldırım’ın son doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.
02/23.10.2014
Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan “Bu İktidar Döneminde Doğalgaz Fiyatı Konutlarda Yüzde 355 Oranında
Arttı. Elektrik ve Doğalgaza Yapılan Zamları Önümüzdeki
Aylarda Yenileri İzleyecektir. Temel Bir Hak Olan Enerjiden
Yararlanma Olanağı Yoksul ve Düşük Gelirli Halk Kesimleri
İçin Ortadan Kalkmaktadır” başlıklı açıklama, BirGün Ga-
zetesinde “AKP, yüzde 355 zam yaptı,” Evrensel Gazetesinde “AKP evleri gazladı,” Posta Gazetesinde “Dar gelirli
ücretsiz kullansın,” Bizim Anadolu Gazetesinde “Tasarruf
yöntemleri,” Ülker Kayseri Gazetesinde “Elektrik ve doğalgazın ateşini düşüren öneriler,” Erzurum Pusula Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaz zammı enflasyonu artıracak,”
Dünya Gazetesinde “Elektrik ve doğalgaza yapılan zamları yenileri izleyecek,” Gazete Gerçek ve Afyon Gazete
3 Gazetelerinde “Elektrik ve doğalgazın ateşini düşüren
öneriler,” Ankara Başkent Gazetesinde “MMO bedelsiz
elektrik ve gaz önerdi,” Aydınlık Gazetesinde “AKP döneminde doğalgaza yüzde 355 zam,” Adana Toros ve Adana Bölge Gazetelerinde “KDV ve ÖTV yeniden düzenlensin,” (03.10.2014) Bizim Gazete’de “TMMOB: Doğalgaz
ve elektrikte KDV düşürülmeli,” (04.10.2014) Gözlem Gazetesinde “Zamlar enflasyonu da artıracak,” (08.10.2014)
Ekonomi Gazetesi’nde “Elektrik ve doğalgazın ateşini
düşüren öneriler,” (23.10.2014) Cumhuriyet Gazetesinde
“Ocakta yine zam” başlıklarıyla haber yapıldı.
16.10.2014
Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan “Özerk, Demokratik, Bilimsel, Nitelikli, Laik, Parasız Eğitim, Öğrenim Özgürlüğü ve Can Güvenliği Temel Gereksinimler Arasındadır.
AKP’nin “Yeni Türkiye” Projesi Üniversiteleri Kanatıyor”
başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “MMO’dan gerici
saldırılara kınama” başlığıyla haber yapıldı.
19/27.10.2014
Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan “Asansör “Kazaları
ve İş Cinayetleri Engellenebilir! Çözüm, Kamusal Denetim
ve Kamusal Hizmet Perspektifinin Benimsenmesinde!” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Asansörlerin yüzde
70’inin kullanımı sakıncalı,” Gazete Gerçek ve Yeni Mesaj
Gazetelerinde “Asansörlerin üçte ikisi sakıncalı,” Ortadoğu Gazetesinde “Asansör kazalarına karşı denetim şart,”
(20.10.2014) Kırklar Haber Gazetesinde “Sakıncalı Asansör: Makina Mühendislerine göre asansörlerin üçte ikisi sakıncalı,” (27.10.2014) Bizim Gazete’de “MMO: Asansör
kazaları denetimle önlenebilir” başlıklarıyla haber yapıldı.
20.10.2014
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın Sabah
bülten 197
kasım 2014
17
Basında Odamız
21.10.2014
Odamız adına Bursa Şube yürütücülüğünde 23-24 Ekim
2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Makina İmalat
Teknolojileri Kongresi hazırlıkları Yeni Dönem Gazetesinde “MMO Bursa’da kongre hazırlığı,” Hürriyet Bursa
Gazetesinde “Makina imalat sektörü Bursa’da ele alınacak”
başlıklarıyla haber yapıldı.
21.10.2014
Odamız adına İstanbul ve İzmir Şubelerinin yürütücülüğünde düzenlenen 7. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi hazırlıkları, BirGün Gazetesinde “Pnömatik Kongresi
başlıyor” başlığıyla haber yapıldı.
28.10.2014
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin’in Ostim’deki
patlamalara ilişkin verdiği demeç Evrensel Gazetesinde
“Ostim’de bir patlama daha” başlığıyla haber yapıldı.
2 Ekim 2014 Adana Toros
2 Ekim 2014 Aydınlık
30.10.2014
Odamız adına Samsun Şube yürütücülüğünde 23-26 Eylül
2015 tarihlerinde düzenlenecek olan III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi ve Sergisi hazırlıkları, Gazete
Gerçek ve Olay Gazetelerinde “TİSKON 2015 çalışmaları
başladı,” Gazete Arena ve Haberde Denge Gazetelerinde “TİSKON 2015 için start verildi” başlıklarıyla haber
yapıldı.
31.10.2014
Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan “Artık Yeter!
Durdurun Bu Denetimsizliği, Durdurun Bu Cinayetleri!
Kamu İşletmeciliği ve Kamusal Denetim Egemen Olmalıdır” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “MMO:
Artık yeter! Cinayetleri durdurun!” Evrensel Gazetesinde “Sorumluyu yakınında ara,” Aydınlık Gazetesinde
MMO: Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği oluşturulsun,” Yeni
Şafak Gazetesinde “En çok rodövans ödeyen işi alıyor,”
Yeni Mesaj Gazetesinde “Soma’dan ders alınmadı” başlıklarıyla haber yapıldı.
23 Ekim 2014 Cumhuriyet
27 Ekim 2014 Bizim Gazete
12 Ekim 2014 Dokuz Sütun
Ankara Gazetesi Muhabiri Aykut Gören’e asansör denetimleri hakkında verdiği demeç, “Kırmızı etiketliyse mühürlenmeli” başlığıyla haber yapıldı.
20 Ekim 2014 Sabah Ankara
Basında Odamız
19 Ekim 2014 Orta Doğu
2 Ekim 2014 Evrensel
19 Ekim 2014 BirGün
28 Ekim 2014 Evrensel
2 Ekim 2014 Posta
19 Ekim 2014 Yeni Mesaj
2 Ekim 2014 BirGün
18
bülten 197
kasım 2014
31 Ekim 2014 BirGün
31 Ekim 2014 Aydınlık
16 Ekim 2014 BirGün
31 Ekim 2014 Yeni Mesaj
21 Ekim 2014 BirGün
31 Ekim 2014 Evrensel
bülten 197
kasım 2014
19
Download

Patriot Bonds | Malta Dil Okulları ve Saraybosna Üniversitesi Sitesi