RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
Sıvanın ısı iletim katsayısı 0,87 W/mK
Kaplama kalınlığı 15 mm
Duvar üst sıcaklığı |(
Özgül güç qo,t [ W/m² ]
Duvar - i)|
[K]
Islak tip duvardan ısıtma
güç diyagramı
ı
aralığ
syon
Modü
la
Duvar kaplamasının ısıl
iletim direnci R D [ m²K/W ]
suyu
ortala
15
MA
MA
20
a
Isıtm
M
A
ğı
ıcaklı
st s
ma ü
10
MA
5
Isü
= |(
Is -
i )|
[K]
RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
Sıvanın ısı iletim katsayısı 0,87 W/mK
Kaplama kalınlığı 10 mm
Duvar üst sıcaklığı |(
Özgül güç qo,t [ W/m² ]
Duvar - i)|
[K]
Islak tip duvardan ısıtma
güç diyagramı
lığı
lama
u orta
suy
sıtma
ığı
aral
yon
ülas
Mod
Duvar kaplamasının ısıl
iletim direnci R D [ m²K/W ]
15
MA
MA
20
I
M
A
10
ıcak
üst s
MA
5
Isü
= |(
Is -
i )|
[K]
RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
Sıvanın ısı iletim katsayısı 0,8 W/mK
Kaplama kalınlığı 15 mm
Duvar üst sıcaklığı |(
Özgül güç qo,t [ W/m² ]
Duvar - i)|
[K]
Islak tip duvardan ısıtma
güç diyagramı
la
u orta
a suy
ğı
aralı
yon
ülas
Mod
Duvar kaplamasının ısıl
iletim direnci R D [ m²K/W ]
15
MA
MA
20
Isıtm
M
A
ğı
ıcaklı
st s
ma ü
10
MA
5
Isü
= |(
Is -
i )|
[K]
RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
Sıvanın ısı iletim katsayısı 0,8 W/mK
Kaplama kalınlığı 10 mm
Duvar üst sıcaklığı |(
Özgül güç qo,t [ W/m² ]
Duvar - i)|
[K]
Islak tip duvardan ısıtma
güç diyagramı
la
u orta
a suy
ı
aral
ığ
yon
Mod
ülas
Duvar kaplamasının ısıl
iletim direnci R D [ m²K/W ]
15
MA
MA
20
Isıtm
M
A
ğı
ıcaklı
st s
ma ü
10
MA
5
Isü
= |(
Is -
i )|
[K]
RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
Sıvanın ısı iletim katsayısı 0,7 W/mK
Kaplama kalınlığı 15 mm
Duvar üst sıcaklığı |(
Özgül güç qo,t [ W/m² ]
Duvar - i)|
[K]
Islak tip duvardan ısıtma
güç diyagramı
la
u orta
a suy
ğı
aralı
yon
ülas
Mod
Duvar kaplamasının ısıl
iletim direnci R D [ m²K/W ]
15
MA
MA
20
Isıtm
M
A
10
ğı
ıcaklı
st s
ma ü
MA
5
Isü
= |(
Is -
i )|
[K]
RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
Sıvanın ısı iletim katsayısı 0,7 W/mK
Kaplama kalınlığı 10 mm
Duvar üst sıcaklığı |(
Özgül güç qo,t [ W/m² ]
Duvar - i)|
[K]
Islak tip duvardan ısıtma
güç diyagramı
lam
u orta
suy
sıtma
ı
ralığ
Mod
ülas
yon
a
Duvar kaplamasının ısıl
iletim direnci R D [ m²K/W ]
15
MA
MA
20
I
M
A
10
ı
aklığ
sıc
a üst
MA
5
Isü
= |(
Is -
i )|
[K]
Download

Güç Diyagramı Duvardan Isıtma Islak Tip