TEMEL SEVİYE PARDUS EĞİTİM ÇİZELGESİ
ÖZGÜR YAZILIM
25
Özgür Yazılım Felsefesi ve linux
25
01 Yazılım teknolojilerinin gelişim süreci
10
5
03 Linux
PARDUS PROJESİ
01
02
10
35
Pardus Projesinin Tarihcesi
25
01 2003-2005 Tübitak ve Pardus
5
02 2005-2014 Tübitak ve Pardus
5
03 Pardus'un teknik hedefleri
5
04 Pardus'un öngörüleri
5
05 Pardus'un paydaşları
5
Pardus ile Ne Yapılabilir?
5
01 Tipik kullanım alanları
03
5
Tübitak ve Özgür Yazılım
5
01 Tübitak ve Pardus
03
PARDUS KURULUMU
01
02
Pardus Kurulum Araçlarının Hazırlanması
135
45
01 Kurulum DVD'si oluşturulması
25
02 Kurulum USB'si oluşturulması
20
Pardus Kurulumu
01 Kurulum DVD'si veya USB'si üzerinden Pardus
kurulumuna başlanılması
03
5
45
5
02 Kurulum sırasında temel ayarların yapılması
10
03 Çalışma ortamı ayarlarının yapılması
35
Çift İşletim Sistemi Kurulumu (Dual-Boot)
45
01 Disk Bölümlerinin Ayarlanması
5
02 Kurulum DVD'si veya USB'si üzerinden Pardus
kurulumuna başlanılması
5
03 Kurulum sırasında temel ayarların yapılması
10
METOD
1350
YER
PARDUS TEMEL SEVİYE EĞİTİM
02 Özgür yazılım felsefesi
02
DÜZEY
01
SÜRE (Dk)
01
GÖREV NU.
KONU NU.
ÜNİTE NU.
DERS NU.
B...
DERS / ÜNİTE / KONU / GÖREV TANIMI
TEMEL SEVİYE PARDUS EĞİTİM ÇİZELGESİ
04 Önyükleyici ayarlarının yapılması
5
05 Çalışma ortamı ayarlarının yapılması
04
PARDUS İNTERNET ARAÇLARI
01
02
03
20
90
Tarayıcılar
30
01 Iceweasel (Firefox)
10
02 Chromiom (Google Chrome)
10
03 Opera
10
Sohbet Araçları
10
01 Kmess (MSN Messenger)
5
02 Skype
5
Eposta Araçları
30
01 Icedove (Mozilla Thunderbird)
04
05
Dosya Aktarımı ve İndirme Araçları
02
20
01 Filezilla
10
02 qBittorrent
10
OFFİCE ARAÇLARI
01
30
485
Libre Office
55
01 Kelime işlem yazılımı (Writer)
10
02 Hesap tablosu yazılımı (Calc)
10
03 Sunum hazırlama yazılımı (Impress)
5
04 Grafik çizim aracı (Draw)
5
05 Okular (PDF Görüntüleme)
5
Libre Office ile Uygulamalar
450
01 Kelime işlem yazılımı ile iş mektubu yazılması
180
02 Hesap tablosu yazılımı ile hesap tablosu oluşturulması
225
03 Sunum hazırlama yazılımı ile sunum hazırlama
40
04 Okular ile PDF uzantılı dosyaların görüntülenmesi
06
BELGE BİÇİMLERİ
01
07
Belge Biçimleri Tanıtımı
5
20
20
01 Belge biçimi nedir?
5
02 Yaygın kullanılan belge biçimleri
5
03 Belge biçimini kullanmanın sonuçları
5
04 Türkiye'de belge biçimlerine dönük mevzuat
5
USB AYGITLARI VE ÇOKLU ORTAM
ARAÇLARI
105
TEMEL SEVİYE PARDUS EĞİTİM ÇİZELGESİ
01
02
08
USB Aygıtları
01 USB aygıtlarının kullanımı
15
02 USB bellek ünitelerinin tanıtılması
10
03 USB aygıt hataları
20
Çoklu Ortam Araçları
60
01 Video izleme ve alt yazılar
15
02 Ses çıkışının ayarlanması
10
03 Ses dosyalarını oynatma
5
04 Sayısal fotoğraf makinelerini yönetmek
10
05 Ekran görüntüsü almak
10
06 Görüntü dosyalarını izlemek ve düzenlemek
10
YAZICI -TARAYICI VE CD-DVD OLUŞTURMA
01
02
09
15
02 Yerel bir yazıcının tanıtılması
15
03 Bir ağ yazıcısının tanıtılması
15
Tarayıcılar
10
15
60
01 CD-DVD ortamları ile ilgili temel kavramlar
10
02 CD-DVD oluşturmak
20
03 Kalıp dosyalarını oluşturmak
30
Uygulamaların Kurulması
Paket Yönetim Sistemi Kavramı
110
30
30
80
01 Paket yönetim sistemi
20
02 Tek Tek kurulum aracı
30
03 Synaptic ile paket işlemleri
30
SİSTEM AYARLARI
01
15
CD-DVD Oluşturma
01 Uygulama kurulumu ve çalışma ortamına uyumluluk
kavramarı
02
45
01 Temel yazıcı kavramları
PAKET YÖNETİMİ
01
120
Yazıcılar
01 Tarayıcıların kullanımı
03
45
KDE Sistem Ayarları Aracı
100
60
01 Kullanıcı hesapları ayarları
30
02 Sistem açılış ayarları
10
03 Yeni yazı tiplerinin yüklenmesi
10
TEMEL SEVİYE PARDUS EĞİTİM ÇİZELGESİ
02
11
04 Kısa yolların ayarlanması
5
05 Dosyaların uygulamalar ile ilişkilendirilmesi
5
Ağ Ayarları
01 Ağ ayarlarının yapılması
30
02 Kablosuz ağların kullanımı
10
SANALLAŞTIRMA ARAÇLARI
01
12
Sanallaştırma
80
100
01 Sanallaştırma kavramı
5
02 Sanallaştırma seçenekleri
5
03 Pardus üzerinden sanal işletim sistemi çalıştırma
20
04 Virtualbox uygulamasının kurulması
10
05 Virtualbox uygulaması ile bir sanal makine
oluşturulması
40
UYGULAMALI SINAV
01
40
Uygulamalı Sınav
01 Uygulamalı Sınav
45
Download

temel seviye pardus eğitim çizelgesi dersnu . ü n it enu . konunu . g