T.C
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 94785662-301-03-2014-36669
29/09/2014
Konu : Ekim Ayı Meclis Toplantısı.
Sn: ..........................................................
Meclis Üyesi
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin; “…Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası,
önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara
verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı
süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. ” hükmü gereğince Sultanbeyli
Belediye Meclisi’nin 6’ncı Seçim Dönemi, 1’nci Toplantı Yılı, Ekim ayı toplantıları 08 Ekim 2014
Çarşamba günü Saat: 16.00 da başlayacağından belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binası, Meclis
Toplantı Salonuna teşriflerinizi rica ederim.
Hüseyin KESKİN
Belediye Başkanı
- Açılış.
- Yoklama ve izin talebi olanların izinlerinin oylanması.
- 05/09/2014 tarihli önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunması.
- Ek tekliflerin gündeme alınması.
G Ü N D E M
:
1- Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 11/07/2014 tarih ve 26730 sayılı “6306 Sayılı Kanun Gereği
Riskli Yapı Raporu Teknik Eleman İnceleme Ücret Tarifesi.” Teklifi.
2- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 23/09/2014 tarih ve 35712 sayılı “2014-2019 Yılları
Stratejik Planı.” Teklifi.
3- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 23/09/2014 tarih ve 35714 sayılı “2015 Mali Yılı
Performans Programı.” Teklifi.
4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarih ve 35002-2 sayılı “Arsa Tahsisi.” Teklifi.
5- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 36113 sayılı “2015 Mali Yılı Bütçe
Tasarısı.” Teklifi.
6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 35893-2 sayılı “Ödenek Aktarma.” Teklifi.
7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/02/2014 tarih ve 252 sayılı “K-3 Bölgesi Uygulama
İmar Planı Askı İtirazı.” Teklifi.
8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 36269 sayılı “K-2 Bölgesi Uygulama
İmar Planı Değişikliği.” Teklifi.
9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 36243 sayılı “K-4 Bölgesi Uygulama
İmar Planı Askı İtirazı.” Teklifi.
10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 36242 sayılı “G-2 Bölgesi
Uygulama İmar Planı Askı İtirazı.” Teklifi.
11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 36242 sayılı “G-3 Bölgesi
Uygulama İmar Planı Askı İtirazı.(UİP-3889,4)” Teklifi.
YİM.F. 21 / 01092005 / / 00
A.Gazi Mah. Belediye Cad. No: 4 34920 Sultanbeyli/ İSTANBUL
Tel : 0.216.564 13 00 Faks : 0.216. 564 13 72 İrtibat: B.EKŞİ Müdür.
E-posta: [email protected] ve [email protected] Elektronik ağ: http://www.sultanbeyli.bel.tr.
Download

T.C SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü G