UPS ODASI
~
~
4x95+50 mm2 NYY
4x95+50 mm2 NYY
~
~
3x280 A
(400x0.7)
TMŞ
100 kVA
UPS-1
3x315 A
TMŞ
~
~
4x95+50 mm2 NYY
4x95+50 mm2 NYY
~
~
3x500 A
TMŞ
3x280 A
(400x0.7)
TMŞ
100 kVA
UPS-2
3x315 A
TMŞ
3x640 A
(800x0.8)
TMŞ
UPS Barası
UPS ÇIKIŞ
PANOSU
4x630A
TMŞ (KİLİTLİ)
UPS GİRİŞ
PANOSU
~60 metre 2(4x95)+50 mm2 NYY
2(4x95) mm2 NYY
3(3x150+70)
mm2 mevcut
3x640 A
(800x0.8)
TMŞ
3x800A
TMŞ
M
3x800A
TMŞ
ALT. KES.
PANOSU
(MEVCUT)
G
500 KVA
3X630A
TMŞ
3x1250A
TMŞ
M
3x1000A
Enversör
3x1000A
Enversör
~60 metre 2(4x95) mm2 NYY
KAZAN DAİRESİ
3X250A
TMŞ
TRANSFER
PANOSU
(MEVCUT)
ENVERSÖR
PANOSU
(MEVCUT)
MEVCUT KOLON
3x250A
TMŞ
~10 metre 2(3x185+95) mm2 NYY kablo çekilecektir.
CHILLER
~5 metre 2(3x185+95) mm2
NYY çekilecektir.
KOMPANZASYON
3x630A
TMŞ
YEDEK
3x250A
TMŞ
MEVCUT KOLON
3x250A
TMŞ
MEVCUT KOLON
3x250A
TMŞ
MEVCUT KOLON
3x250A
TMŞ
~15 metre 2(3x185+95) mm2 NYY kablo çekilecektir.
3x1250A
TMŞ
3x1250A
TMŞ
(kilitli)
3x63A
TMŞ
(10 ADET)
3X720A
TMŞ
(800x0.9)
KOLON
KOLON
ŞEBEKE GİRİŞ
PANOSU
1 Bölme (80 cm)
3x100A
TMŞ
YEDEK
YEDEK
3X800A
TMŞ
35 mm2 NYY
sarı yeşil toprak
YEDEK
3x63A
TMŞ
(2 adet)
Şebeke Barası
3x125A
TMŞ
1 ADET KOLON
4 ADET YEDEK
3x40 A
TMŞ
(5 ADET)
3x80A
TMŞ
(2 adet)
YEDEK
3x250A
TMŞ
(2 ADET)
4 ADET KOLON
6 ADET YEDEK
YEDEK
3x100A
TMŞ
3x1250A
TMŞ
Giriş akım trafosundan gelen kaçak akım
sinyali bu şalterlere bağlanabilecek
şekilde bir şalter seçilecektir.
4(3x150)+ (3x150) mm2 NYY mevcut
Panonun üstü açılarak bara bağlantısı yapılacaktır.
800 KVA
TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ UPS TEK HAT ŞEMASI
~5 metre 2(3x185+95) mm2
NYY çekilecektir.
3x63A
TMŞ
(8 ADET)
3x450 A
(500x0.9)
TMŞ
1 adet kolon
7 adet yedek
YEDEK
3X160-200A
TMŞ
(2 adet)
YEDEK
3x10A
Otm. Sig.
(5 ADET)
4 adet kolon
6 adet yedek
3x32A
Otm. Sig.
(10 ADET)
3 ADET KOLON
2 ADET YEDEK
35 mm2 NYY
sarı yeşil toprak
3x40A
TMŞ
(8 ADET)
17 ADET KOLON
8 ADET YEDEK
3x32A
Otm. Sig.
(25 ADET)
10 adet kolon
5 adet yedek
1x32A
Otm. Sig.
(15 ADET)
UPS Barası
UPS DAĞITIM
PANOSU
1 Bölme (80 cm)
15 ADET KOLON
5 ADET YEDEK
1x32A
Otm. Sig.
(20 ADET)
Şebeke-Jeneratör Barası
ŞEBEKE JENERATÖR
PANOSU
2 Bölme (160 cm)
EK-2
Download

T R T T R A B Z O N M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü U P S T E K H A T Ş