399 sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Çalıştırılan Personelin Ücret Tavanları
2007/11533 S BKK
2007/12342 S BKK
2008/13055 S BKK
2008/13860 S BKK
2009/14539 S BKK
2009/15152 S BKK
2010/7 S BKK
2010/654 S BKK
2011/1241 S BKK
2011/2022 S BKK
2012/2663 S BKK
2012/1 S. Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararı
2012/1 S. Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararı
03.01.2013/33 S. MB Gen.
04.07.2013/6138 S. MB Gen.
1.1.2007-30.6.2007
1.7.2007-31.12.2007
1.1.2008-30.6.2008
1.7.2008-31.12.2008
1.1.2009-30.6.2009
1.7.2009-31.12.2009
1.1.2010-30.6.2010
1.7.2010-31.12.2010
1.1.2011-30.6.2011
1.7.2011-31.12.2011
1.1.2012-30.6.2012
Ücret Tavanı
(TL/YTL)
2.451
2.529
2.598
2.701
2.598
2.701
3.012
3.120
3.252
3.382
3.472,60
1.1.2012-30.6.2012
3.611,50
1.7.2012-31.12.2012
3.755,96
1.1.2013-30.6.2013
1.7.2013-31.12.2013
3.873,90
4.028,86
03.01.2014/54 sayılı MB Gen
01.01.2014-31.12.2014
4.214,74
Belirleme
Geçirlilik Tarihi
7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Uyarınca Sözleşmeli
Çaşıştırılan Personelin Ücret Tavanları
Belirleme
Geçirlilik Tarihi
2007/11533 S BKK
2007/12342 S BKK
2008/13055 S BKK
2008/13860 S BKK
2009/14539 S BKK
2009/15152 S BKK
2010/7 S BKK
2010/654 S BKK
2011/1241 S BKK
2011/2022 S BKK
2012/2663 S BKK
2012/1 S Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararı
2012/1 S Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararı
1.1.2007-30.6.2007
1.7.2007-31.12.2007
1.1.2008-30.6.2008
1.7.2008-31.12.2008
1.1.2009-30.6.2009
1.7.2009-31.12.2009
1.1.2010-30.6.2010
1.7.2010-31.12.2010
1.1.2011-30.6.2011
1.7.2011-31.12.2011
1.1.2012-30.6.2012
Ücret Tavanı
(TL/YTL)
2.167
2.241
2.304
2.395
2.491
2.603
2.671
2.767
2.884
2.999
3.079,40
1.1.2012-30.6.2012
3.202,58
1.7.2012-31.12.2012
3.330,68
03.01.2013/33 S. MB Gen.
1.1.2013-30.6.2013
3.435,27
04.07.2013/6138 S. MB Gen.
1.7.2013-31.12.2013
3.572,69
03.01.2014/54 sayılı MB Gen
01.01.2014-31.12.2014
3.757,34
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Çalıştırılan Personelin Ücret Tavanları (Başbakanlık Müsteşarı)
Ücret Tavanı
(TL/YTL)
Belirleme
Geçirlilik Tarihi
2007/11533 S BKK
1.1.2007-30.6.2007
2.529
2007/12342 S BKK
1.7.2007-31.12.2007
2.610
2008/13055 S BKK
1.1.2008-30.6.2008
2.681
2008/13860 S BKK
1.7.2008-31.12.2008
2.787
2009/14539 S BKK
1.1.2009-30.6.2009
2.898
2009/15152 S BKK
1.7.2009-31.12.2009
3.028
2010/7 S BKK
1.1.2010-30.6.2010
3.107
2010/654 S BKK
1.7.2010-31.12.2010
3.219
2011/1241 S BKK
1.1.2011-30.6.2011
3.355
2011/2022 S BKK
1.7.2011-31.12.2011
1.1.2012-30.6.2012
3.489
3.582,50
1.1.2012-30.6.2012
3.725,80
1.7.2012-31.12.2012
3.874,83
1.1.2013-30.6.2013
3.996,50
04.07.2013/6138 S. MB Gen.
1.7.2013-31.12.2013
4.156,36
03.01.2014/54 sayılı MB Gen
01.01.2014-31.12.2014
4.342,58
2012/2663 S BKK
2012/1 S Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararı
2012/1 S Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararı
03.01.2013/33 S. MB Gen.
Download

Belirleme Geçirlilik Tarihi Ücret Tavanı (TL/YTL) 2007/11533 S BKK