Fon
Kodu
GEL
GEK
GHG
GEH
GEU
GHE
Fon Unvanı
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Fon İşletim Gideri
Kesintisi (Yıllık)
*Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Yıllık)
*Fon Toplam
Gider Kesintisi
(Günlük)
Portföy Yönetim
Şirketi Paylaşım
Oranı
1.06%
1.09%
0.00300%
7.35%
1.88%
1.91%
0.00525%
7.35%
1.50%
1.91%
0.00525%
8.40%
2.23%
2.28%
0.00625%
8.40%
1.50%
1.91%
0.00525%
8.40%
2.01%
2.28%
0.00625%
8.40%
1.50%
2.28%
0.00625%
8.40%
0.99%
1.91%
0.00525%
8.40%
0.99%
1.91%
0.00525%
8.40%
0.99%
2.28%
0.00625%
8.40%
2.23%
2.28%
0.00625%
8.40%
GHD
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu
Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım
Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
1.88%
1.91%
0.00525%
8.40%
GHH
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
2.23%
2.28%
0.00625%
8.40%
GHT
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu
2.23%
2.28%
0.00625%
8.40%
0.99%
2.28%
0.00625%
8.40%
GED
GHF
GHK
GEF
GEA
GEG
GHO
GHI
GHL
GHA
GES
GKB
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu ve Özel Sektör Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım
Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım
Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu
1.88%
1.91%
0.00525%
8.40%
0.355%
0.365%
0.00100%
8.40%
0.355%
0.365%
0.00100%
8.40%
1.88%
1.91%
0.00525%
8.40%
1.88%
1.91%
0.00525%
8.40%
1.88%
1.91%
0.00525%
40.00%
Download

GEL Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım