İÇİNDEKİLER
DERLEMELER
Yaygın değişken immünyetmezliklerde bilinen genetik defektler
Kara R, Göktürk B, Acar A
59-69
Çocuklarda besin allerjisinin değişik klinik görünümleri
Özdemir Ö70-82
ARAŞTIRMALAR
Ataksi-telenjiektazili hastaların demografik ve sistemik tutulum özellikleri
Çatal F, Topal E, Çeliksoy MH, Ermiştekin H, Kutlutürk K, Yıldırım N,
Sinanoğlu MS, Genç Tırman E, Yıldıran A83-90
Aile hekimlerinin ilaç allerjilerine yaklaşımı
Çeliksoy MH, Söğüt A, Topal E, Çatal F, Şahin MK, Şahin G, Sancak R,
Köken Ö, Dikici MF91-96
Atopik dermatitli çocukların özellikleri ve eşlik eden allerjik
hastalıkların değerlendirilmesi
Dibek Mısırlıoğlu E, Güngör Ş, Nacaroğlu HT, Fettah A, Özmen S, Giniş T, Bostancı İ97-103
Oral besin provokasyon testi sırasında gelişen reaksiyonların sıklığı ve şiddeti
Topal E, Çatal F, Şenbaba E, Varol Fİ, Sinanoğlu MS, Yıldırım N, Ermiştekin H104-109
OLGU SUNUMLARI
Scholl solüsyonundaki sitrik aside bağlı gelişen Stevens-Johnson sendromu:
Olgu sunumu
Özdemir Ö, Unus Z, Kızmaz D, Aslan E110-116
Trombozla ilişkili atipik ürtikeryal vaskülitli bir olgu
Işık S, Arıkan Ayyıldız Z, Çağlayan Sözmen Ş, Özer E, Karaman Ö, Uzuner N117-121
CİLT 12 • SAYI 2 • EYLÜL 2014 / YILDA ÜÇ SAYI YAYIMLANIR
A-VII
CONTENTS
REVIEWS
The known genetic defects in common variable immunodeficiency
Kara R, Göktürk B, Acar A
59-69
Çocuklarda besin allerjisinin değişik klinik görünümleri
Özdemir Ö70-82
RESEARCH ARTICLES
Demographic and systemic manifestations of patients diagnosed with
ataxia-telangiectasia
Çatal F, Topal E, Çeliksoy MH, Ermiştekin H, Kutlutürk K, Yıldırım N,
Sinanoğlu MS, Genç Tırman E, Yıldıran A83-90
Approach to drug allergy in family physicians
Çeliksoy MH, Söğüt A, Topal E, Çatal F, Şahin MK, Şahin G, Sancak R,
Köken Ö, Dikici MF91-96
An evaluation of characteristics and concomitant allergic diseases in
children with atopic dermatitis
Dibek Mısırlıoğlu E, Güngör Ş, Nacaroğlu HT, Fettah A, Özmen S, Giniş T, Bostancı İ97-103
The prevalence and severity of reaction during the oral food challenge
Topal E, Çatal F, Şenbaba E, Varol Fİ, Sinanoğlu MS, Yıldırım N, Ermiştekin H104-109
CASE REPORTS
Development of Stevens-Johnson syndrome due to citric acid in
scholl’s solution: case report
Özdemir Ö, Unus Z, Kızmaz D, Aslan E110-116
A case of atypical urticarial vasculitis associated with thrombosis
Işık S, Arıkan Ayyıldız Z, Çağlayan Sözmen Ş, Özer E, Karaman Ö, Uzuner N117-121
VOLUME 12 • ISSUE 2 • SEPTEMBER 2014 / PUBLISHED THREE TIMES A YEAR
A-VIII
Download

Fiyat Listesi İndir - merter ecza deposu