ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/1322-17690
Makine Hikayeleri Belgesel Film Reklamları Hk.
Ankara, 03/09/2014
SİRKÜLER (M/2014)
Makine İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye tarihi boyunca üretilen çeşitli makinelerin
hikayelerinin ve sektör duayenlerinin röportajlarının yer aldığı “Makine Hikayeleri” kitabından yola
çıkarak bir belgesel film hazırlatılmıştır.
Söz konusu belgeselin geniş kitlelere ulaşmasını teminen “Bloomberg HT TV” kanalı ile anlaşmaya
varılmış olup, Eylül ayında 45 dakikalık iki bölüm ve ayrıca 90 dakikalık tek bölüm halinde tekrarı
yayınlanacaktır. Belgesel yayınından önce veya içerisinde, spot reklamlar yayınlanacaktır. “Bloomberg
HT TV”nin söz konusu reklamlar için verdiği fiyat teklifi; 20 TL+KDV/sn’dir. Gönderilen reklam
filmleri “Bloomberg HT TV” tarafından yayın içeriği açısından değerlendirilecek olup, içeriğin uygun
bulunması halinde yayınlanacaktır. Televizyonda yayınlanabilecek reklamlarda gereken özellikler
aşağıda yer almaktadır. Bloomberg HT TV, reklam filminin kendileri tarafından da hazırlanabileceğini
belirtmiş, ancak bunun için son tarihi 5 Eylül olarak belirlemiştir.
Söz konusu belgeselin yayınlanma saat ve tarihleri aşağıda yer almakta olup, reklam vermek isteyen
firmaların 12 Eylül 2014 tarihine kadar tarafımızla irtibata geçmeleri rica olunur.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Spot Reklam Teknik Özellikleri
MPEG-PS (mpeg2)
Maximum bitrate:15000 kbps
720x576 PAL
Bottom field first
Frame rate 25 fps
Aspect ratio:4.3
Audio
256 Kbps
2 channel
48.0 KHz
Makine Hikayeleri Belgeseli’nin Yayın Saatleri:
19 Eylül 2014 Saat: 21:30 (45 dakika)
21 Eylül 2014 Saat: 22:15 (45 dakika)
27 Eylül 2014 Saat: 17:00-22:00 (90 dakika, tekrar)
İLGİLİ KİŞİ:
Tuğçe Karabörk
Tel: 0 312 447 27 40 / 193
E-mail: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Aybüke Tuğçe Karabörk - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (03.09.2014 12:02:49)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:9143882582014822135532
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9143882582014822135532. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ