M
MAHMUT
T HİÇYIL
LMAZ
TÜBİTAK Bilim
B
Kurulu Üyesi
1957 Kayseri doğumlu olan Mah mut Hiçyılmaz, liseyi Kayserri TED Koleji’nde
K
tamam
mlamıştır. 1976 yılında
a Yükseköğ renimini yapmak üzere
e İngiltere'yye giden Hiçyılmaz,
disliği Bölüm
Manch
hester Üniversitesi Tek
kstil Mühend
mü’nden ba
aşarıyla meezun oldukta
an sonra
memle
eketine dönmüştür.
1980 yılında Ka
ayseri'nin köklü kuru
uluşlarından
n Birlik Mensucat F
Fabrikasında
a tekstil
mühen
ndisi olarakk kariyerine başlayan H
Hiçyılmaz, 1984 yılında askerlik hhizmeti dön
nüşü, 50
sektöründe
yıllık b
baba mesle
eği olan, demir-çelik
d
e ticarete başlamış
b
oolup, halen Kayseri
O.S.B.’de bulunan işyerinde aynı faaliye
etine devam
m etmektediir.
eri'de bulun
nan çeşitli vakıf ve d
derneklerde görev ala
an Hiçyılmaaz, Kayseri Ticaret
Kayse
Odası’nda iki dön
nem meclis üyeliği ve T
TOBB'da Ticaret Odaları Konseyii Üyeliği, bir dönem
Melikg
gazi Belediyyesi Meclis Üyeliği, B üyükşehir Belediyesi
B
Meclis Üyeeliği, Eğitim
m, Kültür,
Gençliik ve Spor Komisyon Başkanlığı
B
yapmıştır. Hiçyılmaz,
H
TOBB Ticaaret Odaları Konsey
Başka
an Yardımccılığı ve Ka
ayseri Tica
aret Odası Yönetim Kurulu Başşkanlığı gö
örevlerini
sürdürrmektedir. Kayseri
K
Tek
knopark A. Ş. Yönetim
m kurulu üyeliğinin yannı sıra, 26 Ağustos
2014 ttarihinden ittibaren de TÜBİTAK
T
Biilim Kurulu üyesi olarak görev yappmaktadır.
Ulusla
ararası birço
ok organiza
asyonda gö
örev alan Mahmut
M
Hiç
çyılmaz, iyi derecede İngilizce
bilmekktedir.
Evli ve
e 3 çocuk ba
abasıdır.
Download

M MAHMUT T HİÇYIL LMAZ