Sabancı Üniversitesi
Gelen Öğrenci Uygulamaları
14 Nisan 2014
Evrim Güngör
Gelen Öğrenciler- Tüm Değişim
250
7.00%
6.00%
200
5.00%
150
4.00%
236
100
3.00%
186
50
93
11
20
40
03-04
04-05
05-06
57
56
06-07
07-08
107
123
2.00%
141
1.00%
0
0.00%
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
Gelen Öğrenciler
1. Başvuru
 Online Başvuru Süreci
2. Yerleşim
 Kabul Mektupları
Yurt yerleşim Koordinasyon
 Akademik danışman atanması
 Buddy- Mentor atanması (ESN)
3. Oryantasyon Programı
 Seminerler, Sunumlar
 Mentorlar- Buddylerle tanışma
 Ders Kayıtları
 Vergi numarası ve Banka işlemleri
 Oturma izni süreci
 İstanbul Şehir Turu
 Hoş geldin Kokteyli, Hoşgeldin Partisi
 Online Rapor (Gelmeden önceki dönem ve oryantasyon)
4. Dönem Boyunca
 Etkin Danışma Servisi
 IRO - ISC/ESN ve diğer klüplerin düzenledikleri sosyal etkinlikleri katılım
5. Gitmeden önce
 Veda Kokteyli
 Dönem sonu öğrenci online raporları
6. Dönem Sonu
 Transkriptlerin gönderilmesi
 Rapor sonuçlarının değerlendirilmesi
SÜ Uygulamalar












İngilizce Dersler
Türkçe başta olmak üzere dil dersleri
Ders Seçimlerinde Öncelik
Disiplinler arası Programlar/ Programlar arasında
esneklik
Konaklamada öncelik
Öğrenci Kulüpleri
Buddy- Mentor Uygulaması
Exchange Students Guide, FB Grubu ve kapsamlı IRO
Websitesi
International Day
İngilizce Hizmetler (İç web, duyurular, servisler, vs.)
Oryantasyon
Online değerlendirme formları
IRO- Erasmus Student Network

Facebook Grubu:
Oryantasyona kadar geçen süre içerisinde ESN üyeleri ve IRO’nun sorulara yaptığı yorum sayısı
5000’i aşkındır. Böylelikle gelen öğrenciler bir çok şeyden haberdar bir halde okulumuza geldi





Ülkemize ayak bastıkları günden ayrıldıkları güne kadar her türlü
sorunlarıyla ilgilenilir
Oryantasyon Hazırlık ve Uygulaması
Oturma İzni alınması
Öğrencin Öğrenci Klüplerine Katılımın teşviki
Düzenlenen diğer aktiviteler: Türk Yunan Gecesi, Rumeli Hisarı Gezisi ve Bot Turu,
Kapadokya Gezisi, International Dinner, Veda Gecesi ve Oscar Töreni
Facebook
Oryantasyon
Oryantasyon
Oryantasyon
Oryantasyon
SÜ/ Bireysel ve Akademik
Gelişim Merkezi
Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi/ Planlanılan Aktiviteler:
 Çokkültürlü Farkındalık ve Bilgi Kazanımına yönelik seminerler



Kültüre dayalı psikolojik danışma (Yapılmakta) ( ev özlemi, adaptasyon,vs)
Conversation Corner
Uluslararası öğrencilerin kendi dillerini öğrenen Türk öğrencilerle biraraya
gelerek konuşma pratiği yapması
Erasmus ve tecrübeli öğrencilerinin düzenlenecek seminerlerde
deneyimlerini paylaşması
UV Party
Türk-Yunan Gecesi
Oryantasyon/Şehir Turu
Oryantasyon Şehir Turu
SPM BOLU’14 | Burak Saraçoğlu, President |
[email protected]
Kapadokya Gezisi
Oryantasyon Şehir Turu
Teşekkür ederiz!
SABANCI ÜNİVERSİTESİ,Uluslararası İlişkiler Ofisi
[email protected]
Download

Sabancı Üniversitesi Gelen Öğrenci Uygulamaları 14 Nisan 2014