Download

YANLIfi 1- Ünite 4, Sayfa 59, 2. paragraf›n ilk cümlesi Güvenlik